De Natuur heeft zichzelf al gereguleerd

18 Februari 2021

Geliefden,

Wij hebben het momenteel allemaal zo druk met de problemen die bijna uitsluitend via de Media tot ons komen.

Het doet ons als Tegenwicht zo veel goed om zo vaak mogelijk de Natuur in te gaan. Wij voeden ons vanuit het Energieveld van de Aarde, vanuit alle mooie plekken, vanuit de Energie van de bomen, het water en de lucht die wij moeten inademen.

En toch gaan wij zo achteloos om met deze Natuur.

De Aarde heeft, net als wij, een Energiesysteem. Het heeft Energiebanen, Energiepunten en ook een Energieveld. En alles wat de mensheid doet, denkt en voelt, kan in dit veld worden gezien. Hoe we omgaan met de Natuur, hoe we omgaan met andere mensen, hoe we omgaan met de dieren, enzovoort.

We zijn allemaal Verbonden met de Aarde. Dus niet alleen de planten en de dieren waarvan wij zeggen dat ze tot de Natuur behoren. Wij mensen behoren ook tot de Natuur en zijn Verbonden met de Aarde. De Aarde voelt alles wat er op haar oppervlak gebeurt. Het voelt ons mensen ook aan. Het voelt aan wanneer we haar Natuur vernietigen. Maar het voelt ook aan wanneer er Liefdevolle mensen op lopen. De Aarde voelt elke Liefdevolle aanraking van ons. Als we een boom met Liefde aanraken, of de Aarde strelen in onze tuin.

En als de Aarde onze Liefdevolle aanrakingen voelt, krijgt ze daardoor ook Kracht. Zodat het beter moeilijke tijden beter kan doorstaan en het voelt zo dat veel mensen hebben ingezien dat ze anders met de Natuur moeten omgaan en dat hun Bewustzijn meer Open wordt. En dat ze zich een mooie Toekomst wensen.

De Natuur kan zichzelf in evenwicht brengen en harmoniseren. De Natuur heeft zichzelf al gereguleerd toen er nog andere beschavingen op Aarde leefden. En het heeft zichzelf ook al gereguleerd toen de huidige mensen nog niet aan bos verjonging deden, de dierenpopulatie onder controle hielden (zoals de jacht) enz. Wij stellen ons voor dat de Natuur ons heeft gebruikt om gezond te zijn.

Dit is vanuit mijn standpunt gezien niet waar.

Het heeft ons echter nodig om gezond te blijven, in die zin dat wij door ons bestaan op Aarde een positie in de Natuur hebben en deze positie moeten behouden, zodat alles op Aarde in harmonie is.

De Aarde heeft niet alleen Energiebanen zoals wij, maar ook een Bewustzijn. Het zou makkelijk voor haar zijn geweest om ons in één dag weg te vagen. Maar dat deed ze niet. Dit betekent dat zij een Oneindig Geduld en Liefde voor ons heeft. Een Onvoorwaardelijke, Vergevende Liefde. En vanuit mijn perspectief betekent het ook dat ze Hoop en Vertrouwen heeft dat wij in staat zijn om te leren.

Als haar Liefde niet zo groot was, zou zij haar geduld al lang geleden verloren zijn.

In het allereerste begin was de mens bedoeld als een soort Beschermer. Als je vandaag de dag naar de mensheid kijkt, kun je wel raden dat er een zeer groot incident moet zijn geweest.

Maar ieder mens die Wakker wordt, weer in contact komt met zijn ziel en in alles een Bewust Wezen ziet, helpt de mensheid weer te worden wat zij had moeten zijn.

Jullie Christina

Website

Vertaling: Martien