De Dieren Zijn Onze Broeders en Zusters

De Dieren Zijn Onze
Broeders en Zusters

Alles wat bestaat heeft een bewustzijn en dus gedachten en gevoelens.

Hoe meer we in contact staan met ons hart en weer de liefde voelen
die we eigenlijk zijn, des te natuurlijker gaan we met alles liefdevol en
respectvol om, helemaal van zelf.

Dit geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren,
planten en al het andere wat we kunnen zien – inclusief onze tafel, ons bed, onze auto.
Gewoon voor alles.

Wanneer we iets liefdevol behandelen, bijvoorbeeld een dier,
voelt het dier op natuurlijke wijze onze liefde.
Wijzelf voelen ons dan ook goed en dat heeft onder meer te maken met het feit
dat wij de liefde ontvangen die het dier naar ons terugzendt.

Het is ook het geval met een tafel of een kledingstuk dat zij reageren op onze gevoelens.

Hoe wij omgaan met alles wat ons omringt, wordt ook opgeslagen in ons collectief.
Dus al het lijden van de dieren gaat ook in ons collectief
en heeft dus invloed op het hele energetische veld.
Het lijden dat wij dieren en andere wezens aandoen,
of het nu grove of subtiele wezens zijn,
zet zich als een zware energienevel rond de aarde neer en doordringt alles.

Lijden en angst veroorzaken zwaarte.
Als we dieren goed behandelen, ontstaat er lichtheid.
En zelfs in het collectief van dieren, wanneer wij mensen
hen liefdevol behandelen, wordt de energie lichter.

Als dieren niet gezond zijn, hoe kunnen mensen dan ooit gezond zijn?

De schrijver Leo Tolstoj zei ooit: “Zolang er slachthuizen zijn, zullen er slagvelden zijn”

De mens was oorspronkelijk bedoeld als beschermer van deze aarde
en alle levensvormen daarop.
Wij zijn dus ook verantwoordelijk voor wat er met dieren gebeurt.
Zij zijn onze broeders en zusters.

Jullie Christina

Vertaling: Martien