Sirisch Moederschip Phil LightBody /

Sirisch Moederschip

Phil LightBody /  29 augustus 2015

(Moeilijk te vertalen, door wijze van neerzetten door channelaar of doorgevers…winny)

Het Aarde experiment kan iemand onverschillig maken voor het lijden van anderen; maar dat is nooit voorbij een oplossing. Zachte onderhandeling en een heldere wil om je naaste op te heffen en te helpen, is alles dat nodig is. Jullie zitten allemaal samen in deze Maya illusie van de tijd en jullie hebben wel een kleine kijk en breedte van de werkelijkheid die uit je zicht is verborgen. Maar terwijl je voortgaat door de tijd wordt er voor altijd een dans van grote vaardigheid, schoonheid en synchroniciteit geobserveerd en bewaard.

Het woekeren in de meest eenvoudige vorm kan trekjes van psychopathische persoonlijkheid vergemakkelijken; want het door loon toegestane ‘rente’ geld dat teruggave nodig heeft wordt nooit geschapen, en daardoor blijven jullie gedwongen om competitie met anderen aan te gaan. Het meeste van jullie bevolking is in slaap en is er comfortabel mee. Dus zal het bank stelsel worden opnieuw gemodelleerd en het publiek geïnformeerd. Het nieuwe wissel stelsel zal gebaseerd worden op liefde en zorg, met een eerlijke uitwisseling van sterktes; toegevoegde handels isolatie voor degenen die dat nodig hebben. Te lang werden de armen en behoeftigen weggestopt uit het zicht en er werd niet voor gezorgd; dit zal zich oplossen door het omhoog gaan van het bewustzijn en door bronnen die erbij gebracht worden om zaken van armoede en sociale isolatie op te lossen. Je kunt er van verzekerd zijn dat dit zal worden onderzocht en dat hun noden worden gezien en te boven gaan komen.

Jullie zullen moedig uit het duister stappen en het Licht van de Nieuwe Periode onder ogen zien. Conflicten worden alleen gereserveerd voor defensie en worden bedwongen door het gebulder van hogere energieën uit de galactische kern. Deze energieën zullen vergeving vergemakkelijken voor alle klachten. Ze zullen voortdurend stromen om een vervolg op te roepen, sterkte en ondersteuning door de alomtegenwoordige overeenkomst van een zorg hebbend herstel van wildlife en natuur.

Uiteindelijk zullen alle vernietigende neigingen totaal stoppen terwijl jullie dieper de binnenkomende energieën ingaan. Maar door het verkeerd toepassen van universele wetten, is Karma opgestapeld tot aan het punt waarop aarde veranderingen onvermijdelijk zijn. Deze veranderingen zullen de grondvesting doen schudden en het opbloeien van technologische progressie toestaan. Jullie zullen je zwaar moeten gaan verlaten op zeer zware elektromagnetische energie uit het vacuüm en daarmee komt het afstappen/ophouden door de energie rubber baronnen.

Jullie moeten schadelijke keuzes onder ogen zien voor water en voedsel die rampen kunnen veroorzaken. Zie dit en verzamel datums om al je opties beter te onderzoeken, dus om die lastige zaak op te lossen. Jullie kunnen ontdekken dat je zonder bepaald voedsel kunt leven –dat een beroep op je gaat doen maar dat is niet gezond – en na een tijdje zal de wens zich terugtrekken. Dit is allemaal deel van het plan door de duisteren om drastisch de bevolking te verminderen. Zij zien jullie als een bron om te worden geëxploiteerd om hun rijkdommen te laten toenemen; alhoewel ondanks hun vernuft, zullen zij een bitter resultaat ontvangen voor al hun misdaden in de menselijke ellende.

Jullie hebben allen het vermogen om Meesters van Licht te zijn. Jullie kunnen dit uitvoeren door spontaan je Verrukking te volgen op licht-hartige wijze zonder obsessie. De aarde-laag is rijke grond om je bewustzijn te laten groeien terwijl negatieve energieën jullie meedogenloos voortduwen. Alhoewel dit aan zijn eind komt terwijl je eenstemmigheid voelt dat dit niet nodig is voor groei nu, en dat wil wegsnijden en zonder noodzaak voor dualiteitservaringen naar voren drukken. Geef God eer om genadig jullie wens toe te staan om de droesem en afval te reinigen van negativiteit. Dit is een tijd van transitie naar het nieuwe en de herbouw van jullie wereld, met een samenkomst als een wereldstad.

Jullie zijn allen zeer magisch liefdevol; maar als lichtwerkers kan jullie liefde zich ontwikkelen op een al te voorspelbare wijze die gebaseerd is op uiterlijke verschijnselen. Terwijl jullie steeds maar verder gaan naar onvoorwaardelijke liefde realiseren jullie ieder mens zijn grote waarde en onverdeelbare eenheid met de Bron. Jullie zullen door een fase gaan van ‘het jezelf afvragen’ van wat liefde echt “Is” uit al die mogelijke waarnemingen en uiteindelijk gaan jullie zien dat het de essentie is om de ander zijn Vrije wil te eren. Door alleen al jullie daden kun je enorm anderen aanmoedigen en inspireren om te leven op liefdevolle wijze. Jullie hebben de erfenis van liefde uit de Bron, die in ieder van jullie woont, dus ieder van jullie is een doorgever van die grote liefde.

De verleiding om aan risicovolle afleidingen te buiten te gaan en ze aan te hangen is nu de zaak. Dit is onwaarschijnlijk een merkteken voor jullie, want terwijl jullie in diverse niet-verbonden delen van jezelf trekt, kun je het nodig vinden om onplezierige energie los te laten die vast gehouden wordt in die niet-verbonden delen. Het volledig worden van bewustzijn is tegelijkertijd onderdrukkend en euforisch, want als eenheid samenkomt met gedachten en gevoelens die uit alle delen worden uitgezonden, is er zoveel dat jullie voelen waarvoor je jezelf moet afschermen. Maar wezens van liefde-licht sturen een oceaan van troostende energieën voor jullie om je aan op te trekken.

Lieve mensen, ieder van jullie, en het maakt niet uit van welke sociale klasse of status jullie zijn, barst van goedheid en vitaliteit; jullie allemaal hebben zoveel om aan het welzijn van de gemeenschap toe te voegen. Daarom zullen “innerlijke steden” gebieden gebracht worden naar zoete harmonie met de rest van jullie gemeenschap. In het verleden zijn die plekken het onderwerp geweest van bespotting en een afval plek geweest voor de niet-gewilden. Het idee dat deze soorten plekken moeten bestaan is een sprookje dat telkens weer werd gemengd in jullie collectieve bewustzijn. “de Krachten Die er Zijn” zijn aan het wankelen en zullen toetreden aan de Licht vraag om healing en verjonging te herstellen op die plekken.

Veel landen (naties) hebben de ge-amerikaanste ontwikkelingsformatie gevolgd en dit is niet verstandig omdat die duidelijk geen voordelen heeft, en jullie zien verzet terwijl de mensen een toegenomen tegenzin onder ogen zien om geld aan multinationals uit te geven, en in plaats daarvan om yoga te doen, om fit te worden en gezond te eten. Terwijl het bewustzijn zich uitbreidt, realiseren jullie je dat deze levensstijlen niet langer meer resoneren. Jullie zien nu door het welsprekende adverteren zogezegd, zien jullie de wolf in schaapskleren, en eisen opnieuw jullie financiële vrijheid op.

Het duister laat tekenen zien dat zij dicht bij een breekpunt staan, dit wordt verder blootgesteld door een haastige media blitz tegen de veranderingen. Glinsteringen van positieve veranderingen tieren op aarde. Een voorbeeld is de positieve actie die in Egypte plaats heeft gevonden die velen heeft geschokt. De nieuwe energieën zitten onder snelle positieve veranderingen om een eind te maken aan oude manieren om dingen te doen. We zullen in de buurt zijn om jullie te beschermen voor schade terwijl de veranderingen verder gaan en dezen zijn onomkeerbaar.

We zullen aan velen van jullie verschijnen in de komende tijd; maar we moedigen jullie aan om je te richten op het oplossen en reinigen van de problemen in je leven. Jullie spirituele kundigheid kan achter je neervallen als je niets doet terwijl je wacht op veranderingen die zich completeren. De weg terug naar het Licht is gemaakt door vele kleine stapjes, jullie zullen moeten streven zonder op te geven, en je stevig vast te houden aan je gekozen doel om licht en liefde te zijn. Het is zoals jullie Bijbel zegt: er is een spirituele strijd voor jullie ziel die zich uitspeelt in de latere dagen. Jullie wereld is een versleten illusie waaraan jullie meer zijn aangepast in de hogere rijken.

Onder de oppervlakte dragen velen een niet bewuste hersenspoeling die hen laat vinden dat een sterkere kracht over modaliteit hen aan het verlokken is. Het is essentieel om dit los te maken omdat er een rijk leven buiten dit is. Hoe dit hersenspoelen werkt is om jullie te omgeven met dingen om intense emoties aan te zetten die je niet kunt verwerken en door dat te doen de energieën na een tijdje weg te laten slippen, wat jullie onbetekenend en schrikachtig achter laat. Maar je kunt die verlokkende staat verlaten door de vlucht te nemen op vleugelen van vrijheid en liefde voor iedereen.

Wij voorzien dat jullie vermoeid worden door vreselijke en bittere argumenten. Jullie zullen je gaan realiseren dat scherpe woorden alleen maar jezelf laten zien; terwijl ieder van jullie opmerkelijk en buitengewoon is. Terwijl jullie voortgestuwd worden zal meer zich van de scene openen om te zien en dan kunnen jullie dit alles achter je laten en samenkomen. Het is het Bevel van de Schepper dat de “Waarheid” wordt uitgebeeld op een patch werk manier zodat jullie elkaar kunnen helpen, en door dat te doen, realiseren jullie je dat je deel bent van een groter geheel van eenheid.

Lieve mensen, jullie zijn altijd verbonden en in gemeenschap met Moeder/Vader God, dus wees verheugd omdat jullie tijd om terug te keren naar het licht dichterbij komt; maar we moeten wat kryptisch zijn zodat de duisteren de details van onze plannen niet weten. Onderhandelingen gaan verder – met veel afspraakjes – om dit huidige stelsel aan de kant te zetten en om jullie wereld te herzien en te herstellen; overeenkomsten zitten in hun ontluikende fasen, maar zullen worden vervangen door nog grotere overeenkomsten in de toekomst die volledig jullie vrijheid en soevereiniteit zal herstellen.

Jullie zijn nu geboren in je volledig bewuste zelven en dus zullen jullie terugkeren om expert te zijn en kennis te hebben van alle dingen; maar het zal nog enige tijd nodig hebben om al het nieuwe uitgebreide bewustzijn volledig te verinnerlijken. Dit is allemaal goedgekeurd door de hemel. Dit zal breed worden uitgemeten en ook degenen in verre gebieden inhouden. Met de terugkeer van het volle bewustzijn, samenwerking en begrip tussen de Naties zullen de oude wijzen om dingen te doen worden vervangen; met zelfs de meest niet-populaire groepen waar naar wordt geluisterd en consideratie aan wordt gegeven; hierbij wordt vrede verzekerd.

Lieve mensen, wordt niet beroerd/verstoord door de wereld aan de buitenkant, omdat die net is als het bedekken van een korrel van eenheid. Terwijl het proces van onthulling verder gaat, zijn er degenen die een negatieve kijk op ons zullen aanduwen. Desondanks zullen we langzaam vooruit gaan en met een brede selectie van mensen specifiek in Noord Amerika. We weten dat velen onbeslist zijn over wie wij zijn en wat onze bedoelingen zijn; maar wees ervan verzekerd dat wij van de vrede zijn, we komen in onze schepen in grote aantallen om jullie hulp te geven, hulp en ondersteuning aan jullie. We zijn allen om jullie heen, verborgen als een enorm ongewoon natuurlijk fenomeen, en jullie zullen uiteindelijk in vriendschap aan boord komen van onze schepen.

Dank jullie, Sirisch Moederschip

Phil LightBody

Deel dit uit als je je daartoe voelt geroepen.

Liefde Licht vele heldere zegeningen.

http://lightlovegrace.blogspot.com

bron: http://ourfamilyofthestars.blogspot.pt/2015/08/english-sirian-mothership-august-29-2015.html

vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl