De Sirius Bloedverwanten van Licht:  God – de Bron – is altijd alles gevend.”

De Sirius Bloedverwanten van Licht:  God – de Bron – is altijd alles gevend.”

5 mei 2014

Geliefde Broeders en zusters van de Aarde – jullie zijn welkom in de liefde en het licht van de Eenheid van ons wezen. Wij zijn bloedverwanten van Sirius en wij zijn bij jullie via onze vibratie die in deze woorden zit. Wij willen graag praten over vibratie en de opgeslagen energie erin. Als je naar Gaia kijkt, wat is dan je eerste gedachte? Wat is het – dat opkomt in je innerlijke zicht? Sluit even je ogen en laat de innerlijke beelden en gevoelens op komen… is het de schoonheid van de natuur – de vrede en stilte van het bos of is het een beeld van onrechtvaardigheid en disharmonie? welke omhoog komen. Is het een plaatje van rijkdom en weelde of van gebrek aan rijkdom? Zie je het gezichtspunt van waaruit wij komen?

Jullie zijn een multidimensionaal uitzendend wezen van licht – en jullie zijn slechts beperkt door jullie wijze van denken – de soort gedachten – die in je hoofd omgaan. Door de gedachten – die zuiver energie zijn – wordt er een feedback gegenereerd – een vibratie – die wordt teruggezonden vanuit het Universum – gewoon als antwoord op jullie vibratie. Het Universum vraagt niets – dat stuurt de vibratie terug die jullie uitzenden – onvoorwaardelijk en in zijn zuiverste vorm.
God – de bron – is altijd alles gevend – geeft altijd onvoorwaardelijke en zuivere liefde en – altijd. Als je je aandacht richt op een voorwerp – wees dan bewust – dat jij als schepper die je bent – actief energie uitzendt en dat het Universum beantwoordt.

Jij bent de Schepper en bouwer van de Nieuwe Aarde. Alles dat in Liefde vibreert komt in liefde naar je terug. En als jullie nu je blikken op verontrustende plekken richt – wat denk je dat er dan gebeurt? Dit zal ook een veld van resonantie creëren en wij vragen jullie – om liefde en licht te zenden – zodat deze wijzen van de vrije wil – die ook een goddelijke uitdrukking zijn – redding en genade vinden. Liefde is de kracht – de kern in alles – die alles bezielt en omvat. Wij zijn allemaal kinderen van liefde en licht. Wij zijn een grote familie van licht. We houden van jullie. Wij zijn familieleden van licht van Sirius.

In Liefde, Vreugde en Eenheid ……… Shogun Amona

Source: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

ERSTKONTAKT – Begegnung mit unseren Sternengeschwistern
FIRST CONTACT – Meeting our Starfamily

Shogun Amona – Sternenbotschafter
E-Mail: erst.kontakt@yahoo.com

http://erst-kontakt.blog.de/
http://erst-kontakt.jimdo.com/

Vertaling Petra uit Duits / Engels

Vertaling Winny uit Engels