De Siriurs “Wij Verwelkomen Jullie Thuis!”

De Siriurs

“Wij Verwelkomen Jullie Thuis!”

7 December 2013 / Eliza Ayres (aka Tazjima)

Welkom Thuis!

Wij komen vanavond naar jou toe, geliefde, om je terug te verwelkomen in de armen van jouw zielfamilie, want je hebt vele levensspannen op planeten doorgebracht in het zonnesysteem van Sirius.

Wanneer je naar de nachtelijke hemelen van jullie noordelijke breedtegraden kijkt, kan je één van de helderste sterren in de hemelen ertussen uit pikken, de Hond Ster, vertrouwd voor de oude Egyptenaren en één van de sterren huizen van het menselijke ras, als deel van hun korte verblijf dwars door het Universum heen.

Wij zijn hier om door te gaan je te helpen bij het loslaten van de lagere trillingsherinneringen van levensspannen welke in Sirius doorgebracht werden, specifiek op één van de planeten die rondom Sirius B roteert. Het is niet noodzakelijk om je alle levens te herinneren of om de trauma dat daar ervaren werd naar boven te dreggen; weet gewoon dat deze levens een deel van jouw voorbereiding waren/zijn voor het begrijpen van wat er met het menselijke ras gebeurde, door hun lange en tragische geschiedenis heen.

Zoals jij je er bewust van wordt, bestaan alle sterrenrassen in/op alle dimensionale frequenties, als onderdeel van de ALLES DAT IS. Met andere woorden, deze rassen zijn volledig multidimensionaal. En jij, als een sterrenzaad met Sirische en Pleiadische oorsprongen, resoneert met deze waarheid. Terwijl de planeet Aarde nu in alle ernst met haar ascentie begint, wordt jouw eigen ascentie in/naar de hogere frequenties ondersteund, omdat jouw menselijke voertuig resoneert op het niveau van de planeet.

Je begint er ook mee om te herkennen dat jij niet je lichaam bent. Het menselijke lichaam werd ontworpen door diens scheppers als een voertuig waar sterrenrassen in zouden kunnen belichamen om in staat te zijn het leven op de planeet Aarde te ervaren. Het was alleen na de afdaling in frequentie dat deze zelfde wezens verstrikt raakten in een lagere dimensionale karmische lusfrequentie en dat jij jouw sterrenafkomst vergat. Wij zijn hier, nu, om je eraan te herinneren dat iedereen die nu op de Aarde leeft, ondanks hun menselijke voorkomen, van aliën afkomst zijn. Jullie lichamen zijn het product van de genetisch gefabriceerde bekwaamheden van de laatste drie rassen, De Nephilim, de Anuki en de Orions. Deze namen brengen nu angst naar de geesten van vele mensen, omdat jullie geprogrammeerd werden om jullie scheppers te vrezen.

Aan jullie werd verteld dat jullie lichamen gecreëerd werden om anderen als slaven te dienen; dit is geen waarheid, want eens op jullie prachtige planeet, bestonden er zeer hoge en spirituele mensen, de eilandnatie van Lemuria. Vele andere beschavingen hebben ook op jullie wereld bestaan, hun overblijfselen ofwel genegeerd of gereduceerd door diegenen van de meer traditionele training in de archeologie en de geschiedenis. Echter, overblijfselen van deze grote beschavingen blijven in het open zicht voor diegenen die in staat zijn om te zien. Omdat jullie frequentie niveaus stijgen, zullen jullie ogen in staat zijn om te zien, eindelijk, wat opzettelijk in het open zicht verborgen werd door diegenen die wensen om de planeet en diens mensen ingedamd te houden tot een beperkte en hoogst gecontroleerde omgeving, soms de Matrix genoemd.

Aan jullie werden vele vervormingen verteld door diegenen die wensten om jullie in de lagere trillingen te houden, wat de onjuiste leringen over de ascentie zelf omvat. Jullie beginnen te begrijpen dat ascentie een proces is en eentje die niet alleen deze planeet omvat, maar het volledige Universum. Ascentie is doorgaand en eindigt nooit. Ascentie werd beschikbaar gemaakt aan iedereen die op de planeet Aarde leeft omdat de planeet zelf hoog genoeg in frequentie gestegen is om de lagere vijfde dimensie te betreden, een keuze die gewoonlijk voorafgaand aan een incarnatie gemaakt wordt.

Sommigen van het menselijk collectief zullen niet in dit leven ascenderen, en kiezen in plaats daarvan om hun lichamen te verlaten en later in aangepaste lichamen aan de hoger frequenties te reïncarneren. Dus nu, hebben hun Zielen voor hen gekozen om rollen te spelen als slapers of diegenen die weigeren om voorbij wat hen als waarheid geleerd werd te verhuizen. Ons kanaal is er één, die met het overwinnen van vroegere ervaringen van trauma en verraad ervoor koos om voorbij de bewustzijnniveaus van beide ouders uit te breiden, in plaats van antwoorden te zoeken op haar vele vragen over het bestaan. Haar familie monade bestaat uit individuen die zielcontracten maakten voorafgaand aan de incarnatie om diegenen te zijn die zouden handelen vanuit rollen om de belichaamde ziel een specifieke les te leren. Ons kanaal herkende intuïtief dat de wereld rondom haar heen geen zinvolle betekenis had, dus begon zij boeken uit te zoeken en vond enige soelaas met het lezen van avontuurlijke verhalen, alsook sprookjes- en fantasieverhalen. Sommige van de verhalen spraken tot enige diepe delen van haarzelf, een deel dat haar menselijke verstand niet kon begrijpen, specifiek wanneer zij de verhalen van de Engelse auteur, J.R.R. Tolkien tegenkwam.

Ons kanaal zocht instinctief een verbinding met haar Ziel uit. In haar vroege jaren, zou zij dit verlangen niet helemaal op deze manier tot uitdrukking hebben gebracht, maar hier is het. Terwijl zij in jaren volwassen werd, begreep zij instinctief dat de leringen van de religie zelfbeperkend en ontworpen waren om de gedachten en gedragingen van de mensen te controleren, echter, had je haar zullen vragen hoe zij dit wist, dan zou zij niet in staat geweest zijn om het je te vertellen. Zij weet nu dat dit het diepste deel van haar was dat tegen haar sprak. Het was de diamant binnenin haar hartcentrum dat haar reis vriendelijk begeleidde, terwijl zij haar begrip over de wereld binnenin en buitenom haar lichaam uitbreidde.

En nu, begrijpt zij eindelijk dat haar echte Zelf frequentie is, zuivere energie. Haar werkelijke staat van zijn is als een lichtwezen buiten een lichaam. Het lichaam is slechts een voertuig dat haar toestaat om momenteel haar dagelijkse leven te doorkruisen en er doorheen te bewegen, ondertussen op deze specifieke planeet levend. Dit begrip is een enorme grote stap in het tot acceptatie komen van haar bestaan als een multidimensionaal wezen.

Alles is frequentie. Alles is energie. Nochtans, totdat je begrijpt dat het het frequentieniveau is waarin je bestaat welke jouw gedachten bepaald, kan je niet voorwaarts of naar boven toe gaan. De oude barrières werden omver geworpen, echter, velen die op jullie wereld leven volharden nog steeds in het aanhangen van hun oude patronen van geloven/overtuigingen en vooroordelen, eenvoudigweg vanwege hun vertrouwdheid. Dezelfde wezens, als kameraden, broers of zussen, vrienden en collega’s dienen om diegenen te triggeren die in dit leven zullen ontwaken, door vanuit uiteenlopende rollen te leven en vanuit de extremiteiten van de polariteit te handelen voor diegenen die het licht zullen zoeken.

Het is tijd om alle angsten los te laten, dat laagste van alle frequentieniveaus en om de liefde welke jullie zijn te omhelzen, en deel van de ALLES DAT IS. Jullie zijn nooit afgescheiden geweest van de Bron, van Moeder/Vader God. De engelen, de aartsengelen, lichtwezens en sterrenbroeders hebben altijd aan jullie zijde gestaan en zijn in jullie dromen, gidsend, onderwijzend en uitreikend naar diegenen die op het één of andere niveau konden reageren.

Gedurende vele duizenden aan jaren is het moeilijk voor jullie niet-op-de-wereld familieleden geweest om met jullie in contact te komen, aangezien jullie oren verstopt werden door onjuiste geloven/overtuigingen en jullie bekrachtigd werden door het verlangen van jullie rationele verstand om alle dingen die buiten de parameters welke geïnitieerd werden door jullie vijf fysieke zintuigen te reduceren. Nu dat de planeet geslaagd is met het bereiken van een bepaald niveau van frequentie, staat de weg voor velen open om plotseling te beginnen wakker te worden, aangezien een gehele nieuwe reeks van meta-zintuigen online aan het komen is …

heldervoelendheid, helderhorendheid, helder wetendheid, telepathie en vele gaven die van nature het geboorterecht van het menselijke ras zijn.
Voor diegenen die op een bewuste reis geweest zijn, zal het tijd lijken te zijn en voorbij de tijd lijken te zijn voor degenen die ontwaken, om voorbij de illusionaire grenzen van hun 3D werelden en in/naar de grote wereld te gluren die nochtans in de verte glinstert. Echter, voor diegenen die hun eerste stappen zetten zal het meer toeschijnen dat zij een mistbank binnenlopen.

Met enige schoorvoetendheid zullen zij beginnen eruit vandaan te stappen en langzaam aan hun horizonten verbreden. In reactie op de veranderingen en de sensaties in hun eigen lichamen, zullen velen vrezen dat zij hun gezonde verstand verloren hebben of dat zij enige vreemde ziektes aan het ontwikkelen zijn. Terwijl het wijs is om medisch advies te zoeken, zoek ook binnenin om manieren te ontdekken om jullie eigen opruiming te ondersteunen. Leer om op jouw intuïtie en de innerlijke begeleiding te vertrouwen die je ontvangt als jij je begint te verbinden met wat gedurende een lange tijd verloren is geweest.

De mensheid werd lang onderdrukt en gedwongen om een zeer nauw pad te volgen; dat pad is zich nu plotseling aan het uitbreiden en de gewezen overheersers verliezen hun greep op de mensheid en op de planeet. Zij zullen alles doen om barrières en blokkades op te werpen om de massale ontwaking te verhinderen, maar nu ondersteunen de cyclussen het proces van ascentie. De machten die waren weten dat zij aan de verliezende hand zijn, maar zij blijven volhouden. En daar zijn diegenen die zich nog steeds aan angst vasthouden en door dat ongewild/onbewust te doen dienen zij de vroegere overheersers bij het laag houden van hun eigen frequentieniveaus.

Wij vragen dat iedereen nu uit de angst vandaan stapt en leert hoe de lagen van de programmering los te laten die de eigenlijke cellen van jullie lichamen verzadigd en jullie DNA geïnfecteerd hebben. Zoek diegenen op die dit opruimingsproces kunnen begeleiden, maar zoek altijd binnenin om te ontdekken of je wel of niet resoneert met diegene waar jullie naar kijken als assistenten. Zoek naar de weg om uit de angst vandaan te stappen en in/naar de hogere frequenties van mededogen en liefde. Door dat te doen, zal je het proces van vele anderen vergemakkelijken om er ook mee te beginnen in/naar het licht te gaan.

Als jij je openstelt voor jouw innerlijke begeleiding, zal je in het bewuste besef komen van de aanwezigheid van jouw eigen gidsen. Je kunt met deze wezens tijdens de droomtijd communiceren en je doet dat ook. Je kunt ook leren om met hen te spreken tijdens de uren dat je wakker bent. De gave van telepathie bestaat binnenin alle menselijke wezens; het is jullie geboorterecht, aan jullie toegekend door jullie stellaire ouderlijke rassen. Diegenen die energieën channelen zijn niet specialer dan welk ander menselijk wezen dan ook, want allen die op deze planeet leven channelen energieën op de één of andere manier, specifiek diegenen die actief hun creatieve energieën gebruiken via het schrijven, de kunst, muziek, dans en andere creatieve inspanningen.

Ascentie is een zeer individueel proces. Ieder persoon moet begrijpen dat er geen achterdeur voor ascentie is waar je hierbij vrijelijk toegang verleend wordt; je moet het noodzakelijke opruimingswerk doen om in frequentie niveau te stijgen. Als je opruimt, kom je verdere lagen tegen die vergeleken kunnen worden met een ui, de conditionering van de eeuwen en de karmische nalatenschap van jouw menselijke genetica afpellend. Je hoeft niet zoals je ouders te zijn of te doen wat zij gedaan hebben. Het verleden is voorbij. De lineaire tijd is in het proces van ineenstorten. Weldra zal het menselijke ras geen herinnering hebben over wat er voorheen gaande was, aangezien het niet langer meer voor hen van belang zal zijn. En jullie zullen in staat zijn in het moment te leven en te creëren, verantwoordelijk en ontvankelijk zijnd jegens iedere gedachte die je binnenin verzameld, dat onmiddellijk als jouw wereldse ervaring reflecteert.

Diegenen van jullie die er nu mee beginnen gecontacteerd te worden door hun zielgroepen en planetaire huizen, zijn in het proces van het voorbereid worden om de mensheid in/naar een nieuw gouden tijdperk te leiden, eentje die een eeuwigheid zal duren. Nooit weer zullen wezens van een lagere frequentie dan die van de planeet zelf toegestaan worden om op de planeet of binnenin dit zonnesysteem te incarneren. Het volledige Universum is ook in het proces van opgeruimd te worden van alle disharmonische frequenties en sommigen van jullie zullen andere werelden helpen om hun frequentie niveaus op te ruimen, gebruik makend van de ervaringen en kennis die jullie hier opgedaan hebben als een deel van dit planetaire ascentieproces.

Voor diegenen van jullie, zoals ons kanaal, die aan de rand van de maatschappij geleefd/gewoond hebben, terughoudend in het openbaren van het volledige scala van wat zij in staat zijn om waar te nemen omdat het zo anders was dan het massa bewustzijn, zullen naar buiten en in het licht stappen, als voorlopers voor de rest van de mensheid. Zij streven er niet naar om volgers te hebben, maar daar zullen diegenen zijn die intuïtief aangetrokken worden naar hun licht, welke wij hen nu voorstellen hoog te houden, zoals de vuurtorens en bakens, voor hun families, vrienden en buren.
Wij komen naar deze voorlopers toe zodat zij waarlijk mogen begrijpen dat hoewel zij mogelijk nog steeds in/naar de hogere frequenties vorderen, zij niet alleen staan, maar met iedere stap van de weg geholpen worden zouden zij dat aldus verlangen. En het is dit gevoel van persoonlijke soevereiniteit dat wij op het hart moeten drukken van elk en iedereen van jullie die deze woorden lezen.

Jij bent een lichtwezen. Jij bent energie. Jij bent speciaal en uniek. Jij bent geliefd en wordt in hoge waardering gehouden door het Universum heen, want vele rassen hebben de worstelingen van de planeet Aarde en die van Haar mensen bekeken. En velen hebben hun beste (het neusje van de zalm) gestuurd in een aanbieding om het ascentieproces van de planeet en Haar kinderen te helpen. Jullie volgen nu en beginnen nu het uitspelen van de Verschuiving te zien, in de groeiende chaos op de planeet, in de omkering van de magnetische polen van jullie zon, Solaris, in de klimaatveranderingen en instituten. Alles dat eens onveranderbaar leek te zijn is nu in een staat van extreme voortdurende verandering. Aldus is het tijdens de overgang van het ene tijdperk naar het andere, maar deze keer is het behoorlijk anders, want het is een overgang uit de gevangenschap vandaan en in/naar de vrijheid. Jullie zijn nu in het proces van herverbinding met het grotere deel van jullie Zelf, dat deel dat van de mensheid afgesneden was toen jullie afdaalden in/naar de 3D. De poortopeningen en sterrenportalen werden opnieuw geopend; de verbinding met jullie sterrenfamilies en dimensies van afkomst zijn nu begonnen. Wij verwelkomen jullie Thuis.

Namaste: Wij buigen voor de goddelijkheid binnenin allen, als een deel van ALLES DAT IS, wat is wat jullie in Waarheid zijn.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright © 2012-13 by Elizabeth Ayres Escher. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered from its written form, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.  No replication via voice or video is allowed. http://bluedragonjournal.com/