De Sirische-Pleiadische Raden van Licht Energie Schommelingen & Stemmingswisselingen op de Planeet Aarde: 2015

De Sirische-Pleiadische Raden van Licht

Energie Schommelingen & Stemmingswisselingen op de Planeet Aarde: 2015

6 Mei 2015 / Solara An-Ra

Wij, de Sirische-Pleiadische Raden van Licht, observeren dat velen van jullie emotioneel onstabiel zijn in deze tijd, en wij streven ernaar om jullie via onze communicatie te helpen en te verlichten. Wij wensen om jullie te informeren dat de energie schommelingen op jullie planeet precies nu een resultaat zijn van niet alleen maar Zonnevlammen en een poolverschuiving – zij worden ook veroorzaakt door het REINIGINGSPROCES waar Gaia op zowel een fysiek als energetisch niveau doorheen gaat. Op een fysiek niveau, rimpelt jullie Aarde planeet haar huid van tijd tot tijd om de tektonische platen te verschuiven en de innerlijke magnetische rasters opnieuw uit te lijnen. Op een energetisch niveau, hebben de Lichtwerkers op Gaia de leylijnen schoongemaakt, heilige plaatsen opnieuw aangestoken en de Kristal & Lichtrasters van Gaia gedurende vele jaren nu herverbonden. En het tweevoudige effect van deze fysieke en energetische verschuivingen op de planeet is dat de overblijfselen van oude Atlantische geluidsexperimenten, een type van ETHERISCHE VERONTREINIGING, soms losgelaten worden in/naar jullie vierde dimensie. Dit is dan beschikbaar voor jullie collectieve bewustzijn en kan zelfs de meest toegewijde Lichtwerker triggeren in/naar emoties van onzekerheid, kwaadheid of angst.

Laat het ons uitleggen. In de tijd van de ineenstorting van Atlantis veroorzaakten krachtige geluidsexperimenten door de duistere strijdkrachten energie luchtvervuiling in de lagere atmosfeer van de planeet, hetgeen de vaardigheid van de mensen compromitteerde om zich met de Bron en hun Hogere Zelven te verbinden. Dit was bereikt door de inzaaiing van negatieve gedachtevormen in de ethers; gedachtevormen gebaseerd op afgescheiden bewustzijn; een behoefte om zichzelf tegen anderen te beschermen; een onjuist geloof dat anderen je schade zullen berokkenen als je geen maatregelen neemt om jezelf te beschermen. Dit manifesteert zich in competitie en op ego gebaseerd verdedigend gedrag, wat vernietigend is voor zowel individuele wezens als de maatschappij als een geheel. Het is niet mogelijk voor een beschaving gebaseerd op competitie en verdedigend gedrag om op de lange termijn te gedijen. De vernietiging van Atlantis was niet alleen vanwege Aarde verschuivingen wat de fysieke steden en beschavingen onder water liet lopen – het begon toen de grotere populatie diens verbinding verloor met de Bron, met het Licht, door een verschuiving in/naar angst wat gemanipuleerd was.

Nu wordt jullie beschaving geconfronteerd met een ongeëvenaarde kans om de geschiedenis om te draaien, massaal verhuizend van een op angst gebaseerde maatschappij in/naar eentje van Liefde en Eenheid. Een renaissance van op Liefde gebaseerd bewustzijn is bezig geboren te worden. Maar jullie moeten de energetische belemmeringen wat betreft deze renaissance begrijpen waar jullie precies nu mee te maken hebben. Aan de ene kant hebben jullie de groep die wij noemen de “manipulatoren” op jullie planeet, die ernaar streven om jullie in/naar angst of ontkrachting te triggeren door de manipulatie van de media en sociale instituten. Dit is oud nieuws, en we hoeven niet in details te treden – diegenen van jullie die deze communicatie lezen zijn zich bewust dat alles dat het neemt om zelfbestuur in jullie maatschappij te bereiken, is om voor jullie zelf te denken en jullie eigen werkelijkheid en waarheid te kiezen.

Onze boodschap hier is dat er een ondergeschikte factor in het spel is, wat is dat jullie emotionele instabiliteit soms getriggerd wordt door de onvrijwillige loslating van negatieve gedachtevormen in/naar jullie collectieve onbewuste, aangezien jullie planeet alles uit Haar lichaam verdrijft dat niet van het Licht is. Dit kan vergeleken worden aan een “genezingscrisis” waar de dingen erger worden voordat zij beter worden. Het goede nieuw is dat het tijdelijk is – het is een defect dat weldra voorbij zal zijn – maar voor precies nu moeten jullie leren om om te gaan met de instabiliteit en verantwoordelijkheid nemen voor jullie eigen welzijn. De eerste stap is om voor jullie zelf te zorgen op een fysiek niveau, want dit is een belangrijk en vaak over het hoofd gezien onderdeel van de equatie.

Wanneer jullie fysieke energie laag is, samengesteld door verslavingen, teveel tijd op het internet, niet genoeg tijd in de natuur, niet genoeg beweging en rust, of het verkeerde voedsel, raken jullie aura schilden zwak en zijn jullie vatbaar voor binnendringing in jullie energie gebieden van negatieve gedachtevormen en emoties welke niet van jullie zijn. Wij herhalen: de negatieve gedachten en emoties welke jullie bewustzijn bezoedelen zijn soms NIET VAN JULLIE ZELF. Net zoals het menselijke bewustzijn eens gecompromitteerd was door de duistere Atlantische experimenten, zijn jullie mensen aldus wederom kwetsbaar voor deze op angst gebaseerde gedachtevormen. Het verschil is dat deze keer het geen deel is van een kwaadaardig plan om jullie te besmetten en te compromitteren; het is een bijeffect van het genezingsproces dat Gaia ondergaat. En deze keer, zijn jullie bewust genoeg om je AF TE STEMMEN en in te schatten of een gevoel of gedachtevorm jullie toebehoort of niet.

Laat ons met dit proces helpen, dierbaren. Wanneer jullie stemming onderuitgaat en jullie je bezeten voelen door negatieve gedachten, stop met wat je aan het doen bent, sluit je ogen en stem je af. Vraag aan je Hogere Zelf: “Zijn deze gedachten van mij? Dienen zij mij en mijn hoogste doel?” het mag zijn dat het antwoord “Ja” is omdat je bezig bent een situatie te verwerken welke tot duidelijkheid moet komen – in welk geval je Hogere Zelf je zal helpen Licht en hart in/naar je gedachteprocessen te brengen, zodat je tot vrede mag komen zonder dat je ego-verstand je bewustzijn vergiftigt.

Echter, als het antwoord “NEE” is, dan wordt je geadviseerd om door het volgende proces te gaan. Zeg hardop “Ik transmuteer alle op angst gebaseerde gedachten in/naar LICHT”. Visualiseer deze gedachtevormen uit je brein naar buiten te vliegen, uit je chakra’s en je aura en dat zij flitsen van LICHT worden welke als sterren of vuurwerk in de ethers exploderen.

Affirmeer nu “Ik Ben LICHT en LIEFDE belichaamd”.

“Ik dien het Licht door liefdevolle vriendelijkheid te belichamen”.

“Ik kies om onvoorwaardelijk van mezelf te houden zodat ik een instrument van Licht wordt”.

Het doet er niet toe of je onze woorden gebruikt of je eigen woorden vanuit je hart uitspreekt. Het doet er alleen toe dat je intentie duidelijk is en dat je jezelf vangt voordat een negatieve spiraal op gang gebracht wordt wat jou progressief omlaag het konijnenhol in brengt in/naar de duisternis van wanhoop. Jullie zijn geen slachtoffers – jullie zijn in staat om jullie emotionele gebieden te controleren door jullie kristalheldere intentie om levens vol vreugde en oprecht te leven. Jullie kunnen je altijd zelf corrigeren! In feite als jullie niet leren om zelf jullie emoties te corrigeren en te stabiliseren, missen jullie het meest belangrijke gedeelte van jullie evolutie, wat is om meesters te worden van jullie emoties.

Weet dat wij doorheen deze tijd van instabiliteit bij jullie zijn. De vele Sterren Wezens, Geascendeerde Meesters en Engelachtige Lichtwezens die doorheen jullie overgang observeren en helpen zijn 24 uur per dag voor jullie beschikbaar. Doe een beroep op ons voor hulp wanneer jullie energieën gecompromitteerd zijn en jullie je terneergeslagen voelen. Weet dat dit een TIJDELIJKE situatie van instabiliteit is en dat jullie werk om jullie zelf emotioneel in evenwicht te houden van het uiterste belang is.

Wanneer voldoende van jullie ontwaakt, bewust en in staat zijn om jullie emoties te stabiliseren, wordt er een kwantum verschuiving op gang gebracht welke jullie allemaal voorbij de beïnvloeding van de 4de dimensie verschuift in/naar energetische integriteit. In plaats van te wachten op de verschuiving om MET JULLIE TE GEBEUREN, beoefen het zijn in deze staat van vreugde en integriteit iedere minuut van de dag. Zorg voor jullie zelf alsof jullie je eigen geliefde kinderen zijn, en houd jullie emotionele staat nauwkeurig in de gaten. Leer om jullie stemmingen opnieuw aan te passen voordat zij afdalen in/naar duisternis – om een verschuiving weg van het Licht in jullie gemoedsstemming snel te vangen, voordat er schade aangericht wordt. Jullie zijn in controle van jullie eigen gedachten en emoties, dierbaren. Wanneer jullie jezelf toestaan om getriggerd te worden in/naar negativiteit, steeds maar weer opnieuw, worden jullie slachtoffers en zijn jullie niet in staat om jullie zelf en jullie menselijke stam van Gaia te dienen. Een ieder van jullie die slaagt in het positief blijven, belichaamt deze manier van zijn voor anderen om verschuivingen van jullie wereld in/naar het Licht te imiteren.

En zo zij het. Namaste.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

http://www.solara.org.uk/default.aspx