De Sirische Afgezanten “Uit het Hart van de Duisternis”

De Sirische Afgezanten

“Uit het Hart van de Duisternis”

14 December 2013 / Eliza Ayres (aka Tazjima)

Uit de schoot van de schepping komt het begin van een nieuw ras, een samengesteld ras, de nieuwe Mens. Van vele rassen kwamen de zaden voor jullie begin, diep in de borst van de moeder gekoesterd, en bleven jullie tot nu toe in potentieel, terwijl de toenemende energieën van de Kosmische Stralen de etherische delen van jullie DNA tot actie aanzetten, de codes binnenin loslatend.

Wij zijn de Sirische afgezanten en wij komen in vrede, met woorden van herinnering, van diegenen die zowel verwanten als mentoren zijn. Onder de vele sterren rassen die het leven geschonken hebben aan de mensheid, zijn wij slechts één, maar één met nauwe banden met de planeet Aarde, want velen van onze allerbesten kozen om daar te incarneren als voorbereiding op de komende oogst en het begin van een nieuw Kosmisch ras.

Voor diegenen van jullie die immer ontwaken jegens de verschuiving in de energie, voelen jullie de subtiele veranderingen in jullie eigen gevoelens, over jezelf en over de wereld rondom jullie heen? Zoals een hert dat diens hoofd optilt om aan de verschuivende wind te ruiken, je kunt een verschil en verandering voelen. Voor diegenen die gevoelig zijn, is er sprake van een vermindering van de last van de emoties en overtuigingen van anderen geweest die jullie tot nu toe met jullie meedroegen. Jullie beginnen je er bewust van te worden dat je een soeverein wezen bent en dat het aan ieder individu is om uit te zoeken wat van hen is en wat aan anderen toebehoord. Het is aan een ieder om de basis frequentie op te lossen die hen eindeloos gebonden houdt aan het herhalen van gedrag en negatieve overtuigingsprogramma’s.

De Licht tsunami die op het punt staat het zonnestelsel te raken, de planeet Aarde en jullie, zal het resterende puin en de barrières van de oude energie verbrijzelen; het zal de verhoging van de frequenties niet overleven. Jullie zullen overleven want jullie werden voor deze tijd geboren, deze dag waarop de geboorte van het nieuw wezen staat te gebeuren. De planning en voorbereiding voor deze tijd heeft vele levensspannen genomen, op vele planeten, in vele dimensies. Een ieder van jullie is ingezaaid met een unieke mix van gaven en talenten waarmee jullie begiftigd werden door de Bron, door jullie eigen inspanningen en door de fragmenten van jullie samengestelde wezen.

En toch voelen wij dat er mensen onder jullie zijn die volharden in het ontkennen van hun eigen macht, die ernaar streven om uit te halen naar anderen in een poging om een ​​soort van bescherming voor zichzelf te verkrijgen door te bepalen autoriteiten te zijn aangaande iedere kwestie. Dit is een oud spel van het ego, verlangend om diens grondgebied te beschermen en om diens heerschappij over jullie toekomstige bestemming te behouden. Het is een spel dat het ego niet zal winnen, want de cyclus verhuisde voorbij de controle van de geest, het ego en de emoties om door te gaan de mensheid te beperken tot het 3D geloofssysteem dat specifiek gebouwd was om te controleren en te onderdrukken dat deze hele zaak – de geboorte van de mensheid, in al haar schoonheid en pracht – zou gebeuren.

Te lang werd aan jullie je geboorterecht ontzegd, nochtans heeft de worsteling jullie veel broodnodige en waardevolle ervaringen en inzichten over het leven op een fysieke planeet gewonnen, schijnbaar afgesneden van de Bron, van degenen die jullie kennen als Moeder/Vader God, jullie ouders, en van ons, jullie verwanten. Jullie zijn werkelijk nooit echt gescheiden geweest, met uitsluiting van de sluier van vergetelheid die jullie op je namen toen jullie dit leven binnenkwamen. Deze karmische sluiers zijn ontworpen om jullie te doen laten geloven dat jullie afgescheiden waren, maar er was altijd een innerlijke drang om een manier te ontdekken om naar de Heelheid terug te keren. Deze aansturing uitstralend diep vanuit jouw etherische lichaam, als een roze diamant, een heilig zaad daar geplaatst om door jou ontdekt te worden en om daardoor een volledige transformatie en terugkeer naar het volledige bewustzijn en meer in beweging te zetten.

Wij juichen jullie inspanningen toe om jezelf beter te leren kennen en je met elkaar te verbinden, maar hang je niet op aan de inspanningen van diegenen die jullie zou kunnen bestempelen als bijzonder of getalenteerd. Jullie zijn allemaal mede-scheppers en hebben een enorm potentieel en creativiteit te gebruiken voor het welzijn van het collectief, en aldus zullen jullie dat, wanneer jullie in jullie volledige geboorterecht komen als een Kosmisch Wezen. Jullie zullen jezelf niet herkennen vanuit jullie huidige menselijke perspectief, nochtans zullen jullie Zelf herkennen als zijnde wat jullie in Waarheid zijn, een volwaardige Menselijke Engel, een Lichtwezen, een sterren zaad, een samengesteld wezen van vele lagen en veel complexiteit, van grote schoonheid en kracht.

Zoek binnenin voor jouw Waarheid en je zult het daar vinden, terwijl je luistert naar de stille bedaarde stem die tot jou spreekt in het donkerste gedeelte van de ochtend, voordat het licht van de dageraad het oosten verlicht. Jullie staan op de rand van het meesters worden en het is aan jullie om de laatste stappen door het doornige bos van zelftwijfel en schaduw te nemen. Vanuit het hart van de duisternis, vanuit de donkere schoot van de schepping zullen jullie tevoorschijn komen​​, heldere, stralende wezens van grote macht en autoriteit. En met jullie komst, zal jullie wereld volledig veranderen. Niet langer zullen de problemen die binnen de tegenstrijdige systemen bestonden van 3D een belemmering zijn voor jullie vooruitgang met het genezen van de Aarde. Jullie zullen met Jullie Zwaard van de Waarheid door de verbrijzelde resten van de oude heen snijden en de weg vooruit onthullen als een duidelijk baken van licht, want dat is wat jullie zijn, zelfs nu.

Wij staan ​​bij jullie, om te begeleiden en te onderwijzen, om jullie te wijzen op jullie sterke punten, om jullie aanmoediging te geven, maar jullie moeten het werk zelf doen, en de laatste stappen door de poorten nemen die aan de rand van de nieuwe wereld staan​​.

In het nieuwe, met achterlating van al het oude, waren jullie bezig met het wegstrippen van lagen van conditionering, verouderde geloofssysteem en gedachtevormen die niet van jullie creatie waren. Wat overblijft, zo ongerept als het is representeert het nog steeds niet de heelheid die jullie zoeken, maar het is in opkomst, zelfs terwijl wij deze woorden door onze schrijfster overbrengen. Voel het verschil, bespeur de veranderingen die doorgaand diep binnenin jullie eigen lichamen zijn. Zoals de rups diep opgesloten in de omhelzing van diens cocon, is de transformatie die jullie momenteel ondergaan diepgaand en voorbij het begrip van de oude rationele geest, maar met geduld en de geest van zelfontdekking, zullen jullie een gedeelte van jullie potentieel ontdekken.

We horen de scepsis in jullie gedachten. Jullie twijfelen misschien aan onze woorden? Dat is jullie voorrecht; maar toch, mettertijd zullen jullie zelf zien wat het is dat wij proberen met deze nederige woorden over te brengen. Eer jezelf en geloof in jouw reis. Elk en iedereen van jullie is belangrijk voor het geheel, wat ons omvat, jullie verwanten, en het volledige universum. De ingewikkeldheid van de missie waar jullie bij betrokken zijn zal duidelijk worden, maar nog niet helemaal, dus wij verzoeken jullie om een klein beetje meer geduld te hebben, met deze berichten en degenen die doorkomen via andere kanalen.

We realiseren ons dat er ​​vele tegenstanders bestaan en dat zij de woorden die door onze verschillende schrijvers komen zouden willen bekritiseren, nochtans herinneren wij een ieder van jullie eraan dat jullie allemaal de bekwaamheid hebben om te “horen” wat niet gezien wordt. Het is een gave en een bekwaamheid dat deel uitmaakt van jullie multidimensionale wezen en is een zintuig dat vaak belasterd werd door degenen die jullie willen controleren. Want zie, door binnenin te horen, omzeil je alle controle systemen die ontworpen zijn om jou afgesneden te houden van de bron van je innerlijke wijsheid. Als je twijfelt aan je intuïtie, ontkracht je de bron van je wijsheid, je handelt, in feite, bereidwillig om jezelf af te snijden van de Bron.

Ook heb je de bekwaamheid om te onderscheiden of een boodschap wel of niet met jou resoneert. Als jij nog niet het frequentie niveau van de boodschapper bereikt hebt, is het waarschijnlijk dat het bericht op dit moment weinig betekenis voor jou zal hebben. Dat kan en zal veranderen, maar alleen jij kunt wat wel of niet past bepalen. Het is aan jou om te beslissen om dat wat niet past achter te laten en anderen over te laten aan hun individuele reizen. Het maakt niet uit of je de woorden of betekenis niet begrijpt want dat is de gewoonte van de rationele geest, te trachten te categoriseren, verdeel en heers. Het is het gevoel achter en onder de woorden die belangrijk zijn; als het voor jou bedoeld is, zal jouw hart het begrijpen, zelfs als het bericht geen betekenis voor je ontwakende geest heeft.

Er is geen reden om te vrezen dat je wordt overgenomen door een negatief wezen, want jij bent een soeverein wezen, je hebt het recht om de geesten te bevelen. Zij moeten de Kosmische Wet gehoorzamen of aan de gevolgen lijden, aangezien zelfs nu de vroegere controllers het verlies beginnen te voelen van hun controle over de mensheid. Het volgt dat waar jij je op focust naar jou in vol ornaat terugkeert. Als jij je focust op het controleren van anderen, wordt het uit angst gedaan voor diegenen die “buiten” jouzelf zijn maar in werkelijkheid, is het gedaan uit angst voor het Zelf.

Degenen die ernaar streefden om te controleren en de mensheid te onderdrukken wisten dat het einde van hun tijd zou komen en hebben hun uiterste best gedaan om het proces van ontwaken te vertragen. Echter, de mensheid is aan het ontwaken uit diens collectieve droom van wanhoop, gebrek en angst … wakker wordend jegens het besef dat wat het al die afgelopen eeuwen geleerd heeft niet van waarheid is. Wat Waarheid is moet nog ontdekt worden door elk individu, het maakt deel uit van het grote avontuur dat nog in het verschiet ligt.

Ga verder in het licht dat jullie verder wenkt, lieverds. Jullie maken geen deel uit van een diepgaande wegwijzer op jullie reis. Denk eraan de reis eindigt niet wanneer jullie de frequentie niveaus van 5D bereiken, het is slechts het begin. Wij begroeten jullie in het licht van de nieuwe dageraad, zoals jullie tevoorschijn komen uit het hart van de duisternis, elk en iedereen van jullie, zoals beloofd aan de Schepper in de tijd buiten de tijd.

Moge onze zegeningen jullie voetstappen volgen terwijl jullie voortgaan. Namasté.

Vertaling: Willem Jochems – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright © 2012-13 by Elizabeth Ayres Escher. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered from its written form, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.  No replication via voice or video is allowed. http://bluedragonjournal.com/