De Sirische Afgezanten “Groeten van Jullie Sterren Familie”

De Sirische Afgezanten

“Groeten van Jullie Sterren Familie”

23 December 2013 / Eliza Ayres (aka Tazjima)

Groeten! Wij zijn de Sirische Afgezanten over wie onze schrijfster in de recente weken geschreven heeft. Wij komen in vreedzaamheid en met groeten van vreugde als jullie het einde van één jaar bereiken en een nieuw jaar binnengaan. En als jullie een nieuwe wereld betreden en een oude wereld achterlaten.

Wij weten dat het afgelopen jaar voor velen een moeilijk jaar geweest is. Het tempo van de veranderingen en de tendens van andere agenda’s heeft landen, gemeenschappen en families uiteen gescheurd. Verandering zal doorgaan jullie besef te domineren, hoewel het een meer verfijnde verschijningsvorm mag aannemen of de eigenlijke randen van jullie bekwaamheid om je centrum te behouden strekken. Wij moedigen jullie allemaal aan om welke verandering dan ook die tevoorschijn komt in jullie wereld te omhelzen en je open te stellen voor de mogelijkheid dat uitdagingen nieuwe kansen betekenen, zowel voor de groei als de ervaring.

In dit nieuwe jaar en degenen die volgen, zullen onze sterren-geboren kinderen waarlijk beginnen te ontwaken jegens hun geschenken/gaven in dit volgende jaar. Jullie zullen velen uit de schaduwen vandaan zien stappen en hun geboorterecht claimen om soeverein en machtig te zijn. En het zijn deze voormalige stille, gevoelige wezens die de rest van de mensheid in/naar de nieuwe dageraad zullen leiden. Zij hebben de oren om de symfonie van de hemel te horen en de ogen om het zilveren pad te zien dat verderop ligt hen verder trekt richting hun verborgen doel.

Lang vergeten talenten in de valleien van de mens zullen naar voren komen. De mens zal beginnen met geest-gedachte tegen dieren en planten rondom hen heen te praten. Deze zijn oude talenten en werden niet vergeten aan de randen van de wereld waar de oude inheemse culturen nog steeds bestaan. Lang is er een oorlog gaande geweest met de sjamaan en de heilige mannen en vrouwen van de stammen, maar zij hebben volgehouden ondanks alle inspanningen, en hebben de geheimen van de innerlijke wereld opgesloten gehouden binnenin hun harten en geheime maatschappijen. Gedurende vele jaren, zijn zij begonnen om voorwaarts te treden om deze talenten met anderen te delen, buitenstaanders, maar nu zullen deze talenten een nieuw grasland brengen naar de harten van diegenen die in steden en voorsteden leven. En zij zullen degenen zijn die zich naar de ouderen zullen wenden voor een verklaring over de nieuwe gevoelens die zij ervaren.

Velen van jullie hebben het pad van de sjamaan, de genezer priester, priesteres van de zon en de maan, de heilige kluizenaar, de druïde leraren en andere spirituele paden bewandelt; de talenten en gunsten die jullie in deze levens wonnen zullen zich nu in jullie wakende bewustzijn in dit leven verankeren. Nu is het kernpunt van de vortex, het begin van de spiraalsgewijze dans die naar buiten, wederom in/naar de Kosmos zal leiden. Het menselijke ras staat op het punt om diens werkelijke geboorterecht te ontdekken en naar de sterren te springen.

Ofwel deze ontmoeting van de mens en de sterrenfamilie komt in dit volgende jaar of twintig jaren in jullie lineaire toekomst, weet dat in ons huidige Nu moment het zich al voorgedaan heeft. Denk eraan dat onze gewaarwording van de “tijd” niet overeenkomt met die van jullie. Wij ervaren tijd niet op een lineaire, verleden, heden en toekomstige modus. Wij ervaren het allemaal onmiddellijk en kunnen onder de uiteenlopende tijdlijnen uitzoeken en kiezen waarop wij meer ervaringen zouden willen genieten. Spoedig genoeg zullen jullie voldoende fijngevoeligheid vergaard hebben om in staat te zijn dit zelf te doen. Op dit moment, kunnen jullie jezelf voorstellen als meesters van de tijd, tijdheren, die naar het wanneer of het waar dan ook dat zij willen kunnen reizen. Het zou een bruikbare vaardigheid zijn om te praktiseren, vinden jullie ook niet?

Voor jullie planeet, is dit een speciale tijd van het jaar wanneer vele culturen het Festival van het Licht vieren, wat afhankelijk is van de religie of het geloof van hun voorouders of familie. Wij vertellen jullie dat de feestviering die door de Westerse Christenen Kerstmis genoemd wordt veel, veel ouder is, en het is gefundeerd in wat uitgedrukt wordt als heidense religies die feitelijk hun wortels hadden in de oude tradities van Lemuria en Atlantis.

De Lemurianen en zelfs de meer priesterlijke klassen van de Atlantiërs werkten met licht en kristallen. Zij waren veel krachtiger dan jullie hedendaagse wetenschappers en bewezen niet in staat te zijn van het controleren van hun ego’s en de oude karmische patronen die zij voort gedragen hadden vanuit de verwoesting van Mars en Maldek en zelfs meer oude culturen in andere sterrensystemen.

Want zie, dierbaren, jullie zijn niet de oorspronkelijke bewoners op deze planeet waarop jullie nu verblijven en jullie je thuis maken. Nee, een ieder van jullie stamt af van zeer oude wortelen dan de wortelen van jullie bergketens, hoe groots en hoog of hoe kort en gekrompen zij nu ook na miljoenen aan jaren van slijtage door wind en regen mogen zijn. Jullie huidige thuis is van een tamelijk recente oorsprong, maar jullie zullen spoedig de waarheid ontdekken van wat wij nu met jullie delen wanneer jullie eindelijk van aangezicht tot aangezicht komen te staan met jullie sterrenfamilie.

Velen van dezen zullen geen gezichten dragen die vertrouwd zijn voor jullie huidige gevoeligheden, maar weet dat zij in jullie dromen en fantasieën tevoorschijn zullen komen ter voorbereiding op hun komst naar deze wereld. Jullie zullen wezens ontmoeten met een vacht en dier-gelijke gezichten, met schubben en staarten, met veelkleurige huiden, die in staat zijn om met of zonder het gebruik van apparatuur door de ruimte te reizen. Zij zijn zowel jullie voorouders als jullie familie, want velen die tussen jullie in lopen, aangekleed als mensen, zijn hun sterrenzaad, hier geplant ter voorbereiding op dit overgangstijdperk, wanneer de mensen naar voren zullen stappen vanuit hun beschutte bestaan en een galactisch ras zullen worden.

Kijk naar het voorstellingsvermogen van jullie schrijvers, artiesten en musici die meer zien dan met twee ogen, die met het innerlijke oog van de verbeelding kijken. Zij zullen de weg voor de menigte leiden om in staat te zijn om zich te accommoderen aan de enorme grote veranderingen die opdoemen in jullie nabije toekomst en deze accepteren. Wanneer het ook is dat die toekomst mag arriveren zal afhankelijk zijn van jullie collectieve bewustzijn, dus het is belangrijk voor diegenen van jullie die NU wakker zijn om jullie harten en geesten voor te bereiden op dit gebeuren.

Open jullie harten, dierbaren, aangezien jullie lang opgesloten hebben gezeten in een geesteshouding en geloofssysteem in de noodzakelijkheid van de afscheiding, van elkaar wat verschuldigd is aan het geslacht, de religie, cultuur en land, of wat voor vorm van afscheiding en potentieel conflict dan ook dat verbeeld zou kunnen worden door diegenen die wensten om het collectieve voorstellingsvermogen van de mensheid te controleren en te overwinnen. Gecontroleerd en gedomineerd, ertoe aangezet om anderen en diegenen die anders waren te vrezen, werden jullie ertoe gedwongen om levens te leven gelovend dat jullie niet waardig voor liefde waren, dat jullie het verdienden om te lijden en geboren werden om te sterven. Niets van dit alles is waar en jullie zullen de waarheid zelf ontdekken als jullie beginnen om de barrières af te breken die rondom jullie hartcentrums opgericht werden.

De mensheid was niet bedoeld om te vechten en te sterven voor de controle over wat dan ook dat veel minder was dan een stukje grond of een armoedige vlag van eer. Oorlog werd ontworpen om jullie weg te houden van het besef van jullie werkelijke potentieel, om jullie versplinterd te houden, zonder leider en ontdaan van alle hoop. Wij geven jullie nu hoop. Jullie zullen sterker tevoorschijn komen voor jullie lijden, nochtans zullen jullie tevoorschijn komen in/naar heelheid en hoeven jullie niet langer meer te lijden. Jullie hoefden nooit te lijden; het was niet de oorspronkelijke intentie van de scheppers. Jullie toekomst werd door anderen een lange tijd geleden gekaapt, maar nu zijn de cyclussen verschoven en een nieuwe kans om vrij te breken van jullie gevangenisbewaarders en van de onjuiste uitlijningen is gekomen.

Treed vrij van de despoot die ernaar streeft om angst in jullie harten te brengen wanneer jullie de verschuiving van de winden van verandering op jullie wereld bespeuren; jullie zijn nu vrij om de richting te kiezen waar jullie nu in zullen stappen. Pauzeer en overweeg en ga dan voorwaarts, luisterend naar de stroom van energie door jullie eigen lichaam, naar de frequenties die op jullie ogen spelen en door jullie harten heen dansen. Jullie zijn in het proces van het ontwaken uit een lange en bemoeilijkte slaap. En wij zullen er zijn om jullie te begroeten als jullie naar voren komen, eerst als individuen en later als een collectief wezen, de goddelijke mensheid, en de galactische mensensoort, herenigd met kennissen en verwanten vanuit vele plaatsen tussen de sterren die ’s nachts in jullie hemelen twinkelen.

Wij zijn één van de sterrenrassen die het leven schonken aan de mensheid en wij begroeten jullie als onze familie. Er zijn vele sterrenzaden onder jullie die zich nu hun oorsprongen met ons herinneren; die zelfs diegenen herinneren die zij achterlieten, echtgenoten en echtgenotes, kinderen en in sommige gevallen, hun rang en Meesterschap. Jullie staan slechts op de rand van het herontdekken van jullie werkelijke Heelheid en de wegen liggen nu voor jullie voeten open. Zullen jullie de eerste stap nemen en ons in jullie dromen ontmoeten, dierbaren?

Namasté.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright © 2012-13 by Elizabeth Ayres Escher. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered from its written form, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.  No replication via voice or video is allowed. http://bluedragonjournal.com/