De Sirische Afgezanten “De Ene Deur Binnen en Via een Andere naar Buiten”

De Sirische Afgezanten

“De Ene Deur Binnen en Via een Andere naar Buiten”

12 December 2013 / Eliza Ayres (aka Tazjima)

Wij zijn hier.

En wie zijn daar?
De Sirische Afgezanten.
Welkom.

Wij komen in antwoord op jouw oproep, zoals jij lang geleden in antwoord kwam op Gaia’s oproep. Jullie gaan een intense overgangsperiode binnen terwijl waarlijk de laatste overblijfselen van het oude beginnen te desintegreren, zeer tot de ontzetting van sommigen en de vreugde en jubelkreten van anderen. Waar sta jij?

Wat is het dat je echt wilt in een wereld van jouw eigen maaksel? Heb je hier enige aandacht aan besteed? Of volg je blind dezelfde gewoontegetrouwe patronen van gedrag die je door een leven heen uitgeëtst, gebukt gaand onder en onzichtbaar doorbracht, maar dat jij je zeer zeker door de modelvorm gecontroleerd gevoeld hebt? Of heb jij je hoofd opgetild aan de wind gesnuffeld; en wist je dat het verschoven was. Het licht breekt door de lagen van melancholie heen, hoop brengend aan diegenen die nog steeds kunnen dromen.

Het voorstellingsvermogen is de sleutel om door de overgangsperiode heen te komen, dat en een bekwaamheid om waar te nemen en keuzes te maken. Weet dat je nu een keuze hebt aangaande hoe wat voor situatie dan ook te benaderen. Je hoeft niet te vertrouwen op het “standvastige en uitgeteste” want deze methodes zullen er niet langer meer bij horen; de frequentie niveaus zijn veranderd. Het oude kan niet langer functioneren en doorgaan in de nieuwe energieën.

Verandering zal de enige constante metgezel worden in een wereld gevuld met voortdurende veranderingen. Cyclussen eindigen en nieuw cyclussen beginnen. Als de overgang gemaakt is, zullen er Aarde veranderingen en verstoringen in de weerpatronen zijn. Jullie zullen niet in staat zijn om door te gaan te vertrouwen op vroegere kennis van hoe de dingen gedaan worden, omdat zij niet langer meer effectief zullen zijn. De bekwaamheid om je aan te passen en om de frequenties te voelen en te decoderen zullen een waardevolle gave worden voor iedereen die gevoelig genoeg is om de verandering in de lucht te voorvoelen. Weet dat het enige waar je op kunt rekenen de wijsheid en wetenschap is welke uitstraalt vanuit jouw eigen hartcentrum.

Je mag boeken vinden, kranten, sociale media en andere communicatieve bronnen die van geen betekenis meer zijn of zelfs irritant worden voor jouw gevoeligheden. Jullie hebben nog niet helemaal de ene wereld verlaten en zijn ook nog niet de volgende helemaal binnengegaan, dit is het klassieke ertussenin dat ervaren wordt voorafgaand aan het wakker worden na het hebben van een droom. Nochtans vertellen wij jullie, dat dit een tijd van kracht is waar jullie je zeer sterk kunnen verbinden met jullie innerlijke wijsheid. De grote bibliotheek van kennis welke beschikbaar is door de zielverbinding en door te luisteren naar jouw eigen lichaam. Jullie lichamen zijn levende bibliotheken van Licht, gecodeerd in de facetten van jullie DNA, de porties die net nu ermee beginnen om online te komen. ‘Voelen’ jullie je ook maar enigszins anders, geliefden? Als je een momentje neemt om je af te stemmen, mag je ontdekken dat, inderdaad, jij je anders voelt.

Misschien zijn jouw dromen aan het veranderen. Je bent nog steeds in het proces van het uitdrijven van elementen die niet zullen overgaan in/naar de hogere frequenties. Veel van het werk wordt gedaan in het multidimensionale droomrijk en voorbij deze fysieke wereld, maar jullie nemen er volledig aan deel zelfs als jij je er nog niet bewust van bent van wat er achter het gordijn gebeurd. Wanneer de tijd juist is, zal je ontwaken, eerst geleidelijk aan en dan sneller om volledig bewust te worden van de uiteenlopende lagen waarin je jouw leven al ervaart. Je zult verbijstert zijn te beseffen dat je een nogal buitengewone focus van de ALLES DAT IS bent.

Onze schrijfster kan een sensatie voelen van voort gedragen te worden door een sterke rivierstroming als zij haar ogen gedurende een moment sluit. Het is een sterke, kalme, soepele stroming die haar voorwaarts en naar boven beweegt. Met het loslaten van verwachtingen en plannen, staat zij het proces toe zich organisch te ontvouwen, in de timing van haar Ziels verlangen voor haar.

Heb vertrouwen in het proces van ascentie. Jouw lichaam reageert vanzelfsprekend op de stijgende frequenties van de planeet aangezien het een deel van de planeet is; de Aarde is diens Moeder. Jij bent niet jouw lichamelijke voertuig. Wij hopen dat je ertoe gekomen bent dit voor jezelf te beseffen. Jij bent bewustzijn, zuivere energie; jouw lichaam dienst als een tijdelijke verblijfplaats waarin je woont voor het doel van het verkennen van de fysicaliteit op deze specifieke planeet. Je bestaat in vele andere gestalten, dimensies en frequenties door het gehele Universum heen; je bent vele keren steeds maar weer opnieuw vermeerderd, nochtans bewustzijn vasthoudend.

De mensheid verhuist in/naar het besef van het verenigde gebied van bewustzijn. De verschuiving zal zich in de algemene bevolking voordoen aangezien de verandering te overduidelijk wordt om ontkend te worden.

Diegenen die hun Lichtlichamen verankerd hebben in hun fysieke voertuigen zullen degenen zijn die als Wegwijzers en Poortopzichters handelen voor de verlorenen en verwarden. Velen zullen vragen hebben; weet dat je in staat zult zijn om hen antwoord te geven, zelfs slechts te zeggen, “Zoek binnenin en het antwoord zal komen.”

De oude culturen van de planeet bevatten veel wijsheid welke gedeeltelijk verborgen is geweest en waar overheen gekeken werd door een materialistische maatschappij, maar veel van die kennis zal toegepast worden als de benadering van de Wereld aangaande het leven vereenvoudigd wordt, vanuit noodzaak en een verlangen om alles los te laten dat andere mensen, dieren en de planeet zelf misbruikt. Wijsheid en manieren om zich aan te passen zullen ook via diegenen komen die hun geschenken/gaven in/naar dit leven gebracht hebben, om gebruikt te worden voor het goede van iedereen, niet voor het profijt van een paar.

Als je bezorgdheden hebt dat je een achterstand hebt, laat deze angsten los. Een ieder van jullie heeft diens eigen innerlijke timing. Leer om de bezorgdheid los te laten. Gebruik milde vormen van oefening, zoals Tai Chi, Qi gong, en yoga om lichamelijke spanningen los te laten. Rust een eet lichte voedingsmiddelen. Breng tijd met dieren en in de natuur door. Ga wandelen. Zoek de eenvoudige genoegens van het leven. Breng tijd door met creatieve activiteiten en deel vrolijkheden met vrienden en familieleden. Het lachen draagt een hoge frequentie en brengt de harten tot rust van diegenen die het horen.

Wij zijn hier om te helpen en te begeleiden. Weet dat alle mensen de natuurlijke, ingeboren capaciteit van telepathie hebben. Je kunt naar jouw gidsen en mentoren luisteren en je ermee verbinden als je gewoon wat tijd toestaat om gewend te raken met het feit dat je met wezens communiceert die je mogelijk niet ziet. Als jij je nochtans afstemt, kan je de verbinding via jouw hart als een warme en vertroostende energie voelen. Gebruik dit gevoel als de verificatie dat jij je verbonden hebt met wezens van een hogere frequentie. En denk eraan dat je soeverein bent; alleen die wezens die jij uitnodigt binnen te komen kunnen met jou communiceren. Als je niet resoneert met de ontvangen boodschap, stop er dan mee en vraag aan de wezens dat zij vertrekken. De Kosmische Wet is op ieder wezen van toepassing, gezien of ongezien.

Wij begrijpen dat velen ongerust zijn over hun levensonderhoud en de staat van de economie. Wij zullen geen voorspellingen doen of jullie datums geven. Weet gewoon dat binnen een jaar, jullie wereld groots veranderd zal zijn. Terwijl het afgelopen jaar veel doorgebracht werd met het uitdrijven van het oude, zal het volgende jaar, inderdaad, openbaren dat de wereld verschoven is naar een gloednieuw territorium. Geen kaarten van het oude zullen voldoen, maar jullie zullen je weg voorwaarts vinden met gebruikmaking van de intuïtie en het kompas van het hart. Ga voort met liefde in jullie harten en vreedzaamheid in jullie geesten. Het Universum ondersteund en houdt van jullie en zal voor jullie verstrekken wat jullie voorin jullie geesten houden. Droom groot, leidt jullie ruimte, en ben de Meesters die jullie zijn.

Wij eren jullie inspanningen en staan aan jullie zijde, altijd paraat, altijd behulpzaam, terwijl jullie de ene deur naar binnen en door de andere naar buiten gaan. Nee, jullie rationele verstand zal het niet begrijpen, maar wij weten dat jullie hart dat wel zal doen. Volg immer het ritme en de slag van jullie hartcentrum; het zal jullie goed gidsen.

Namasté.

Dank je wel, geachte Sirische Afgezanten.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright © 2012-13 by Elizabeth Ayres Escher. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered from its written form, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.  No replication via voice or video is allowed. http://bluedragonjournal.com/