Boodschap van El’lah: Van Zonnen en Solaris / Gechanneld door: Ben Rafael Guevarra

Boodschap van El’lah: Van Zonnen en Solaris

Gechanneld door: Ben Rafael Guevarra – 26 december 2021 door

Gegroet, ik ben El’lah, jullie liefdevolle gids van het Siriaanse sterrensysteem. Vandaag kom ik met een boodschap over de mystieke aard van jullie ster, die jullie de zon noemen, en die wij Solaris noemen.

In alle sterrenstelsels heeft de zon/ster, die het middelpunt van dat stelsel en zijn planetaire lichamen is, een schepperbewustzijn in zich. Dit schepperbewustzijn bepaalt de intenties voor de ontvouwing van al het leven binnen dat sterrensysteem.  Dit wordt de algemene leidende intentie van alle geïndividualiseerde fragmenten van bewustzijn binnen zijn systeem om te ervaren.

Deze ene intentie zal altijd een smaakje of een versie zijn van de Oorspronkelijke gedachte/intentie die geboorte gaf aan jullie universum.

Terwijl deze leidende intentie wordt uitgesproken, zal de zon/ster ~ na de vorming van het systeem en zijn planetaire lichamen ~ beginnen met het uitzenden van plasmagolven van energie en zonnewinden.  Gedragen op deze golven en winden zijn verschillende microbiële levensvormen, die op hun beurt de verschillende planetaire lichamen beginnen te bezaaien. Dit is om geboorte te geven aan de verschillende levensvormen op elk planetair lichaam, die helpen bij het ontvouwen van de ervaring binnen de leidende intentie van dat sterrensysteem.

De zon/ster levert ook de levenskracht in haar licht en energie die de bloei mogelijk maakt van de verschillende stadia van evolutionaire levensontwikkeling op elk van deze planetaire lichamen; elk in hun eigen unieke timing om de algemene intentie te dienen.

Er zijn altijd onbekende factoren die van invloed kunnen zijn op de verschillende levensvormen terwijl zij evolueren en verschillende niveaus van gevoel krijgen, elk op hun eigen manier.  Dit kan van invloed zijn op de balans en onbalans van energie- en informatievelden binnen het sterrensysteem, en ook op mogelijke gebeurtenissen.

De zon of ster is zowel de gever als de ondersteuner van leven in meer dan één opzicht; en het is de creatieve instantie waarin het voelende leven zich kan ontwikkelen tot de volgende fasen van evolutie.

Op jullie planeet, op dit specifieke moment in tijd en ruimte, levert jullie zon, Solaris, plasmagolven van energie en licht.  In deze golven zijn codes verankerd voor het ontwaken van het voelende leven in de derde dichtheid op Aarde om jullie evolutionaire proces aan te moedigen naar het volgende stadium van bewustzijn in de vierde dichtheid.

Dit gebeurt in samenhang met de evolutie van jullie zon zelf.  Jullie hele sterrenstelsel heroriënteert zich in zijn positie op het galactische vlak, dit alles op zijn reis rond de Grote Centrale Zon in het hart van jullie melkwegstelsel.

Deze dingen gebeuren allemaal in perfecte beweging en maat, in tijdschema’s en cycli die als een uurwerk verlopen, georkestreerd door een nog groter scheppend bewustzijn dat in jullie galactisch centrum ligt.

Dit zeer complexe en mystieke proces wordt georkestreerd op multidimensionale niveaus.  Het vereist een grote creatieve instroom, patronen en herpatronen, evenals andere aanpassingen ~ om de oorspronkelijke leidende intentie van het schepperbewustzijn in het hart van jullie zon/ster Solaris te ondersteunen.  Het valt ook in de pas met de oorspronkelijke intentie van het scheppingsbewustzijn binnen jullie galactisch centrum.

Deze gebeurtenissen zijn allemaal perfect op elkaar afgestemd, en jullie zullen ontdekken dat zelfs op een individueel niveau binnen de verschillende mensen en wezens op jullie planeet, deze zelfde oorspronkelijke gedachte of intentie hetgeen is dat jullie eigen persoonlijke evolutie en ontwaken op dit moment leidt.  Het is slechts een smaak, een weerspiegeling van de oorspronkelijke leidende intentie die helemaal teruggaat tot de Schepper/Bron van jullie universum.

Wanneer men de schoonheid ziet van de mechanica die zich ontvouwt binnen een planetair systeem, binnen een sterrensysteem, binnen een melkwegstelsel, en binnen het universum als geheel, lijkt het allemaal heel mystiek.  Het vereist een orkestratie van zulk een complexiteit, zulk een schoonheid, zulk een goddelijke ordening…dat het woord “mystiek” het enige kan zijn om de moeiteloze schoonheid te beschrijven van alles wat zich om je heen ontvouwt.

Hoe verder je evolueert en hoe meer besef je krijgt van het grotere plaatje dat voor je ligt, hoe mooier en mystieker dit proces wordt. Hoe meer je je van het plaatje bewust wordt, hoe groter de muziek wordt ~ de symfonie van de evolutie is een prachtig iets om te aanschouwen, geliefden.

Dat is onze boodschap voor jullie op deze dag, maar wij willen jullie ook onze uiterste liefde betuigen voor jullie en voor alle wezens op jullie planeet.  Wij zijn altijd hier aan de andere kant van de sluier, klaar om te dienen en te helpen.  Weet dat wij altijd in uw hart en gedachten zijn, u in stilte begeleiden en steunen, en altijd aanwezig zijn wanneer u behoefte hebt aan of wenst te communiceren met ons.

Wij nemen afscheid, en drukken zoals altijd uit dat u geliefd bent. 

En zo is het.

El’lah

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org