Dit Is Waarom De Leeuwenpoort Zo Belangrijk Is

Dit Is Waarom De Leeuwenpoort Zo Belangrijk Is

Door: Celia Fenn – 20 Juli 2022

Hier is wat informatie over de Leeuwenpoort en de 8 Punten van Licht in het Heilige Jaar:

Sinds wij de 3e Dimensie verlaten hebben en met het Ascensie- en Transformatieproces begonnen zijn, is er veel over Tijd gesproken. Wij hebben ingezien dat de Lineaire Tijd, de tijdsvorm die geassocieerd wordt met de 3e Dimensie, niet langer toereikend is om de 5e Dimensionale en Multi-Dimensionale ervaring op Aarde te beschrijven.

Veel mensen wijzen op het “einde van de tijd”, alsof wij in een soort tijdloze leegte zullen bestaan. Aartsengel Michaël onderwijst echter het concept van het Heilige Jaar of het Galactische jaar, waarin Tijd een aspect is van de spiraalvormige creatieve reis van de Aarde in relatie tot de Zon en de Sterren.

Het is deze spiralende beweging door de Ruimte die de RuimteTijd creëert en het platform biedt voor Schepping en Manifestatie en voor Groei en Expansie van de Ziel.

Aartsengel Michaël legt dus uit dat er 8 Lichtpunten zijn die de Heilige Jaarspiraal ijken, en dat deze onder de hoede staan van de Ster Leeuwen of Koninklijke Leeuwen. Deze Leeuwen zijn machtige Engelenwezens wier functie het is de bewakers te zijn van de Tijdruimte portalen voor de Aarde op haar reis door de Sterren.

De Siriaanse Sterrenleraren leerden de oude Egyptenaren dat de Aarde was als een boot of een schip dat zich door de ruimte bewoog. De Neters (Goden) waren de navigators van de “Boot van Miljoenen Jaren” zoals de Aarde genoemd werd. Nu, met de Ascensie en Transformatie van de Aarde in de Nieuwe Aarde, zijn wij als Nieuwe Aarde Menselijke Engelen verantwoordelijk geworden voor de “reis” van het schip op zijn spiraalvormige reis door de sterren.

Wij zijn Sterrennavigators geworden voor de Aarde, en natuurlijk ook voor onze eigen reis door de Tijdruimte. Wij doen dit door te werken met tijdlijnen/spiralen en portalen, en wij creëren tijd terwijl wij ons leven creëren en manifesteren, zowel collectief als individueel.

Het Heilige Jaar begint op 26 juli met het Galactisch Nieuwjaar.

Deze tijd was Heilig voor zowel de Oude Egyptenaren als de Maya’s, die verbonden waren met de Galactische Impulsen van Licht.

In deze tijd begint het portaal van de “Leeuwenpoort” in Leeuw zich te openen, en bereikt zijn apogeum op 8/8 augustus. Dit is de grote Tijdpoort van het Heilig Jaar, bewaakt door de Leeuwen (Ster Leeuwen) van Gisteren en Morgen. Deze Leeuwen zorgen ervoor dat zij die door de poort gaan, niet gehecht zijn aan het verleden of de toekomst, maar creëren met een focus op het Nu of het huidige moment, of nulpunt.

De Tijdspiraal die op dat moment gelanceerd wordt, zal het Aardse collectief voorwaarts dragen voor het volgende Heilige Jaar.

De 8 Punten van Licht zijn de 8 Heilige “keerpunten” van de Spiraal. Deze bestaan uit de 4 Grote Tijdpoorten of Portalen en de 4 Seizoensportalen of Poorten. De Tijdpoorten zijn de 8/8 in augustus, de 11/11 in november, de 2/2 in februari en de 5/5 in mei. Elk van deze Portalen staat onder de voogdij van de Sterrenraden van de Koninklijke Sterren Regulus (8/8), Antares (11/11) Formalhaut (2/2) en Aldebaran (5/5). De 8/8 en 2/2 Leeuw/Aquarius as wordt beheerd door de Siriaanse Sterren Leraren en de 11/11 en 5/5 as wordt beheerd door de Pleiadiërs terwijl zij met de Aarde en haar evolutie werken.

De vier Seizoensportalen zijn de 2 Solstitia, wanneer de Aarde van richting verandert ten opzichte van de Zon, en de twee Equinoxen of Evenwichtspunten.

Deze 8 Lichtpunten creëren een 8-Puntige Ster, die een symbool is van de relatie van de Aarde met de Zon en met het Gouden Licht van het Christusbewustzijn, dat het Hoogste niveau van Bewustzijn is dat onze Zon op dit moment naar de Aarde uitstraalt.

De 8-puntige ster wordt dus in verband gebracht met de Zonne-avatars Maria Magdalena en Yeshua als belichamingen van het Vrouwelijke en het Mannelijke Christus-Bewustzijn.

Hogere golven van Bewustzijn zijn ook beschikbaar uit Stellaire en Galactische Bronnen, zoals de Platina Straal en het Diamanten Licht. Deze helpen ons ook op onze reis van transformatie op de Aarde.

Dus, als wij de Nieuwe Aarde-Realiteit binnengaan en nieuwe manieren zoeken om onze reis door de Tijd-ruimte te vieren, die niet vervormd en lineair zijn en verbonden zijn met krachten die onze energie uitputten, zullen wij de 8 Lichtpunten van het Heilige Jaar gaan vieren.

Dit is waarom de Leeuwenpoort zo belangrijk is. Het is dat moment waarop de Aarde zich uitlijnt met Sirius en Leeuw, en waarop een nieuwe cyclus van Tijdruimte zich ontvouwt voor ons om samen te manifesteren en te creëren als Meester Sterrennavigators. Wij moeten ervoor kiezen om in ons hoogste bewustzijn te zijn en gecentreerd in ons Hart, om met gratie en gemak de drempel over te gaan, en naar een hogere octaaf van ervaring te gaan.

Zij die niet door de poort gaan blijven ofwel op hetzelfde niveau rondcirkelen, of “devolueren” naar lagere tijdslijnen en lijken bijna terug te gaan in de tijd, oude drama’s naspelen omdat zij niet vooruit kunnen.

Daarom is het zo belangrijk om u niet te laten afleiden door de drama’s van angst en bezorgdheid, die de neiging hebben zich af te spelen wanneer er een belangrijke Portal is. Zij zijn bedoeld om de mensen ervan te weerhouden voorwaarts en omhoog te gaan naar nieuwe cycli van evolutie en schepping.

Nu wij Leeuwenpoort naderen is het van essentieel belang dat wij ons blijven concentreren op wat wij in de komende cyclus willen scheppen en ervaren. Blijf in een vredig, liefdevol en creatief kader van zijn, en u zult door het Portaal gaan en er Sterren doorheen navigeren op uw Reis van Zijn en Worden!

Celia Fenn

Vertaling: Reinier