Aartsengel Michaël – De Levensboom en een Nieuwe Vorm voor de Aarde

Aartsengel Michaël – De Levensboom en een Nieuwe Vorm voor de Aarde

Kanaal: Celia Fenn – 13 april 2024

13 april – Aartsengel Michaël

Geliefde Vrienden, nu jullie door de poort van de Zonsverduistering van 8 april zijn gegaan, bevinden jullie je in een staat van innerlijke balans en stroming. De Nieuwe Goddelijke Masculiene Codes zijn geactiveerd en geïntegreerd en jullie zijn klaar om een nieuwe fase te beginnen van het manifesteren van de Nieuwe Aarde. In deze fase zal het Levensboom Archetype een centrale rol spelen terwijl jullie naar het 5/5 Stier Poort Portaal bewegen.

De Levensboom Activeert

Tijdens de Zonsverduistering activeerde de Levensboom in het centrum van Alle Schepping in deze Melkweg een nieuwe Creatie Vorm. Deze Template is gebaseerd op de nieuwe Goddelijk Vrouwelijke en Goddelijk Mannelijke Codes. Het drukt de hoogste frequentie van Scheppersenergie in de Melkweg uit.

De Levensboom was de oorspronkelijke Vorm voor het Aardse Leven. Hij heeft zijn wortels in de Aarde en zijn takken reiken tot in de Hemelen. Zijn bladerdak biedt beschutting en veiligheid voor de mensen op Aarde, en wanneer bossen van bomen worden gecreëerd, dan bloeit al het leven.

De Nieuwe Vorm die geactiveerd is, vernieuwt het Heilige Verbond van de Levensboom als uitdrukking van het Heilige Leven op Aarde.

De Oorspronkelijke Boom van Mu

In de begintijd was er slechts het enkele Grote Continent van Mu (de Moeder). In het centrum van het continent plaatste Schepper/Elohim een enkele Grote Boom, met een uitgebreid wortelstelsel en reikend tot 50 mijl in de hemel, terwijl zijn takken tot in de Hemelen reikten en een link of brug creëerden tussen hemel en Aarde. Het werd een generator van “scheppingsimpulsen” op Aarde, die leven op Aarde deed ontstaan en onderdak voor dit leven verschafte, onder leiding van de Elohim Engelen.

De locatie van de originele boom was in de plaats die jullie nu Egypte noemen, en de Grote Piramide markeert de plaats waar de originele boom werd geplaatst. Toen de schepping zich uitbreidde, plaatsten de Elohim nog vier Grote Bomen om de 4 richtingen van Noord, Zuid, Oost en West te markeren.

Zo creëert de Grote Piramide te Gizeh met zijn vierkante basis (4 zijden) en zijn 4 driehoeken (4×3 = 12) de 12 die het getal van gemeenschap is en het beginpunt van Menselijke Gemeenschap vertegenwoordigt.

Toen deze grote bomen hun takken en gebladerte uitspreidden, creëerden ze een groot bladerdak in de lucht dat bekend stond als het “firmament”. Dit bestond uit takken en heilige geometrieën en het creëerde een krachtig schild om het leven op Aarde beneden te beschermen.

Spoedig voegden de Elohim nog 4 bomen toe om de noordoostelijke en westelijke en de zuidoostelijke en westelijke punten te markeren en om de geometrie van de 8-puntige ster op Aarde te creëren, wat een creatief ontwerp van veel kracht was.

Helaas waren de Grote Bomen niet meer in staat om het bladerdak op zijn plaats te houden naarmate de eonen verstreken en het leven zich uitbreidde en evolueerde. De bomen vielen om en het beschermende bladerdak ging verloren. Het leven ging door, maar zonder het oorspronkelijke beschermende schild en verbinding.

De Nieuwe Levensboom

Op dit moment hebben de Elohim/Schepper een nieuwe Levensboomtemplate geactiveerd die het oorspronkelijke mandaat zal vervullen, maar op een efficiëntere manier.

De nieuwe Levensboomvorm wordt geactiveerd in de Harten van de Opgestegenen van de Nieuwe Aarde. Jullie zijn de Levensboom en jullie houden hem in jullie. Samen zullen jullie een netwerk van Heilige Energieën creëren om de vier Heilige richtingen vast te houden en uit te breiden en de 8-puntige Ster van Leven op Aarde te worden.

Ieder van jullie is een zaadpunt voor de nieuwe creatie. In jullie en in jullie Hart is de energie van de Nieuwe Schepping. Jullie komen samen in Heilige Gemeenschap om werkelijk het Paradijs vanuit het Hart te creëren.

Bij het komende Stier Poort 5/5 Portaal zal deze Vorm volledig worden geactiveerd.

De Nieuwe Aarde en de Stroom van Creatie

Deze Nieuwe Vorm in jullie hart wordt geactiveerd door de energiepulsen van het Grote Hart van de Eerste Schepper, uitgedrukt door de Levensboom in het centrum van de Melkweg en in de Sterrentuin van Aldebaran.

Als je leert te ademen met de pulsaties van de Boom en het Grote Hart, zul je de Boom in je Hart activeren.

Als je “voelt” in de Heilige Stilte van de Heilige Tuin van Bron, zul je je verbinden met de Stroom van Goddelijke Creatieve intelligentie die je in staat zal stellen om het Paradijs te creëren volgens de Nieuwe Vorm. Ieder van jullie heeft een rol te spelen in deze nieuwe creatie.

Dierbaren, we wensen jullie veel vreugde terwijl jullie je ontvouwen met deze Nieuwe Vorm van Creatie die in jullie Harten is.

Aartsengel Michaël

Kanaal: Celia Fenn

Nederlandse vertaling: wakkeremensen.org