2021 Lions Gate – Aartsengel Michaël: De opkomst van de Nieuwe Aarde Mens

2021 Lions Gate – Aartsengel Michaël: De opkomst van de Nieuwe Aarde Mens

Gechanneld door: Celia Fenn – 5 Juli 2021

Dierbare Familie van Licht, jullie naderen het Planetaire Nieuwjaar en de Leeuwen Poort.  Dit is die tijd in het Heilige Jaar wanneer jullie een nieuwe cyclus van Tijd en Creatie beginnen.

Op dit moment komt Sirius op aan de ochtendhemel, conjunct met jullie Zon, en voor dit creatieve moment heeft jullie Planeet twee zonnen, een wit/gouden zon en een blauwe zon (Sirius).  In deze magische energie lijnt de Planeet ook uit met de Leeuwenpoort in de Constellatie van Leeuw (8 augustus) en de Koningsster Regulus, ook bekend als het “Hart van de Leeuw”, die een nieuwe cyclus en tijdlijn voor de Aarde inluidt.

Dit jaar hebben jullie onder grote druk gestaan om je persoonlijke frequentie te verhogen en je evolutie te versnellen, zodat jullie je nieuwe cyclus op de hoogst mogelijke frequentie voor de Nieuwe Aarde kunnen beginnen.  Dit is om jullie in staat te stellen in de Nieuwe Aarde Realiteit te stappen en jullie Nieuwe Aarde Mens/Mens Engelen Vorm volledig in jullie DNA te activeren.  Dit zal jullie in staat stellen om je los te maken van de lagere niveaus van chaos op de lagere tijdlijn, en om in een Realiteit van vreedzame en liefdevolle Gemeenschap te leven als een Nieuwe Aarde Mens.

De Nieuwe Aarde Mens

In de afgelopen jaren hebben jullie je bewustzijn verhoogd van de 3e Dimensie naar de 5e Dimensie van Licht, lagen van opgehoopte negatieve energie losgelaten en met groot succes jullie originele Menselijke Engelen Vorm gereactiveerd.

De 3 Dimensionale Mens was een Wezen met 7 actieve chakra’s die moest mediteren om toegang te krijgen tot de Ziel en het Hoger Zelf die zich “boven” het menselijk lichaam bevonden.  De 5 dimensionale Nieuwe Aarde Mens is een multi-dimensionaal Wezen van 13 actieve chakra’s die een directe verbinding met de Ziel/Hoger Zelf en de Zonnelijke, Galactische en Kosmische Aspecten van het Zelf bevat.

De belangrijkste indicatie van jullie ascensie naar deze staat is jullie bewustzijn van Zonnebewegingen en energieën aangezien jullie in jullie Lichtlichaam en jullie Fysieke Lichaam de stromen van Plasma en Zonne Licht Codes zullen “voelen” terwijl zij de atmosfeer van de Aarde doordringen in het voortdurende conversatie van de Zon met de Aarde.  Jullie zullen de Diamanten Lichtcodes ontvangen en ze integreren op een Bewuste en Vreugdevolle manier.

Jullie zullen je bewust worden van jullie Galactische erfgoed en jullie persoonlijke verbinding met de Sterren.  In deze Doorgang van de Leeuwenpoort zullen jullie je bewust worden van de Sterren- en Galactische Meesters van het Licht, zoals de Koningsleeuwen, en de Engelenwezens, zoals de Elohim, die met jullie samenwerken om de geboorte van de Nieuwe Aarde tot stand te brengen.

De Nieuwe Aarde: een hart-gecentreerde creatie van liefde

De Nieuwe Aarde Mens-Engel is een Hart-gecentreerd Wezen.  In tegenstelling tot de “oudere versie” van de Mensheid, die gecentreerd was in de Geest/Solaire Plexus, werken Nieuwe Aarde Mensen vanuit het Hart.

Dit betekent dat het Hart het centrum van Balans is en het verbindingspunt voor de Ziel en het Hogere Zelf.

Alle beslissingen en keuzes in de Nieuwe Aarde worden vanuit het Hart gemaakt.  Je maakt deze keuzes door gevoel, intuïtie en diepe inherente wijsheid, in plaats van door de aanwijzingen van het rationele verstand.  Het verstand kan informatie verschaffen, maar het doel ervan is niet om keuzes te maken en beslissingen te nemen.  Deze worden op een dieper niveau gemaakt door het Hart en de Ziel.

De basis van alle Keuzes en Beslissingen in de Nieuwe Aarde is Liefde.

Er zal geen angst en controle zijn in de Nieuwe Aarde, maar eenvoudigweg de Stroom van Liefde en Creatie, terwijl jullie evolueren en groeien door jullie voortdurende creaties.

De Nieuwe Aarde Mensen en jullie Relatie met de Natuur

De Oude Aarde 3e Dimensionale Mens had een conflictueuze en agressieve relatie met de natuur.  Hij zag het als een bron die naar believen gebruikt en geplunderd kon worden.

De Nieuwe Aarde Mens ziet de Natuur als Heilig, en respecteert het oorspronkelijke doel van de Aarde als een Heilige Planeet en een tuin voor de Vreugde van de Melkweg en al haar Wezens.

De Nieuwe Aarde Menselijke Engelen zijn Bewaarders van de Heilige Planetaire Tuin en zijn ook Galactische Sjamanen.  Zij werken samen met de Elementalen en de Natuurgeesten om een Paradijselijk Thuis te creëren voor alle levende wezens die hierheen zijn gezonden door de Eerste Schepper en de Elohim Engelen.

Een Galactische Sjamaan respecteert de natuur en werkt met de Natuur, terwijl hij of zij tegelijkertijd zijn of haar Zonne- en Galactische verbindingen en verantwoordelijkheden kent en voelt.

2021 Leeuwenpoort : Opstaan

Bij deze Leeuwenpoort van 2021, Geliefde Familie, zullen velen van jullie die zich voorheen “vast” of “onzeker” of “ongemotiveerd” voelden, opstaan om jullie nieuwe verantwoordelijkheden op de Planeet op zich te nemen.

Jullie zullen Menselijke Engelen en Galactische Sjamanen worden, jullie zullen mensen begeleiden en ceremonies doen om de Ontluikende Nieuwe Aarde te eren.  Jullie zullen leiders worden die jullie gemeenschappen zachtjes zullen begeleiden en ondersteunen door de Aarde veranderingen en overgangen naar het Nieuwe Aarde Bewustzijn.

De Leeuwen Poort zal de tsunami van Hoge Frequentie energie leveren die deze transformaties zal activeren en jullie in de Nieuwe Aarde hogere tijdlijn zal tillen.

Wees voorbereid, Geliefden, het zal een hele ervaring zijn!

Aartsengel Michaël

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org