Saint Germain: Het moment is aangebroken

Saint Germain: Het moment is aangebroken

Gechanneld door:  Caroline Oceana Ryan – 22 November 2021 via EraOfLight

Gegroet, vrienden! We zijn erg blij dat we vandaag dit moment met jullie kunnen delen.

Vandaag heeft onze schrijver weer vragen voor Saint Germain, en daarom delen wij deze nu met u:

COR: Gegroet, Heer Saint Germain! Dank u dat u vandaag weer met mij spreekt.

SAINT GERMAIN: Gegroet, dierbare! Hoe kunnen wij u en uw mede-lichtdragers van dienst zijn?

COR: Ik voel twee dingen tegelijk, het ene heel uitdagend en het andere inspirerend. Ten eerste, rampscenario’s die af en toe in me opkomen over wat er met de mensheid zou kunnen gebeuren terwijl we nog steeds onder de huidige corrupte machtsstructuur leven.

Dat is ongetwijfeld getriggerd door de gemeenschappelijke menselijke ervaring van het meedragen van posttraumatische stress gedurende vele levens. Het overlevingsbrein roept beelden op van de een of andere beklemmende situatie, als een reflex na al het ruwe nieuws van de laatste paar jaar.

Maar de andere reeks beelden doet die angsten vergeten. Het is verhelderend, omdat de vreugde ervan zo tastbaar is.

Ik ervaar momenten waarop ik voel dat het Licht dat over de planeet stroomt voelbaar is, en bijna fysiek – ik kan het voelen en zien in de lucht. Dit is niet zoals andere sprankelende stukjes zonlicht die we zouden kunnen zien.

Dit lijkt een aanwezigheid te zijn waar je mee kunt praten en waarmee je je kunt verbinden op een viscerale, bijna fysieke manier.

Het voelt bijna solide aan. En op die heerlijke momenten voel ik dat het mijn hele geest bereikt.

Ik voel het spreken tot de fysieke cellen – de mijne en die van de hele mensheid – die ons naar het volgende niveau van onze ontwikkeling willen tillen, en ons willen aanmoedigen. Alsof hij wil zeggen: “Niets van wat je vreest is echt.”

Toen ik vandaag naar de winkel liep en dit verbazingwekkende Licht in me opnam, hoorde ik de uitdrukking “De Helende Tijden”.

Ik hoopte dat u dat kon uitleggen, want ik heb niet het gevoel dat ik er zelf op gekomen ben! Ik dacht niet dat dat de tijd was waarin wij ons bevinden.

SAINT GERMAIN: En toch is het zo dat dit moment is aangebroken, en de mensheid zal dit nu op steeds meer niveaus ervaren.

Waar u over spreekt zijn de parallelle ervaringen van Licht en duisternis, die nu in een groot tempo door de Aarde reizen.

En wij zeggen een grote snelheid, omdat de versnelling en de vergroting van de kracht van het Licht alleen maar zal doorgaan. Het duister weet dat het faalt in zijn opzet.

Het heeft geen plan opgenomen voor capitulatie aan het Licht, mocht het niet winnen van de Lichtstroom, zoals ego en het valse zelf altijd de duisternis hebben geleid, en dat altijd zullen doen, totdat het zich in een hogere resonantie in dit Universum begeeft.

En zo gaat de duistere agenda door, alsof de spelers zich niet bewust zijn van de tekenen die jullie hebben opgemerkt – tekenen dat de Nieuwe Aarde er al is.

Tekenen dat miljoenen worden opgeroepen om hun zielenkracht op te roepen terwijl ze in een menselijk lichaam zijn, en om datgene op te eisen waarvoor ze in dit tijdperk geboren zijn om het op te eisen, of opnieuw op te eisen.

Dit verklaart de grote haast die degenen die de rol van lage trillingsintentie spelen, maken om A.I. in het menselijk lichaam in te brengen. En dit is waarom de nieuwsmedia en hun vibrationele technologie vibrationele noodsignalen uitzenden, precies om die aspecten van de menselijke psyche te alarmeren en te alarmeren die millennia lang getraind zijn om met angst te reageren.

Vanuit die reactie, die helder denken uitwist, “de massa zal doen wat hen gezegd wordt,” is de redenering van de duistere rijken, en de duistere regeringsstructuren – datgene wat in stilte de zichtbare regeringen controleert die de mensen dagelijks zien – ontstaan.

Natuurlijk realiseren velen zich nu hoe diep de schaduwen gaan, en dat in die schaduwen personen, energievormen en bedoelingen wonen die er geen belang bij hebben iemand “veilig” te houden.

COR: Velen buigen nu voor de oude orde, uit de angst die u beschrijft. Welke hoop is er, in dat scenario waarin zovelen hun individuele denken en gevoel van vertegenwoordiging zouden kunnen verliezen?

SAINT GERMAIN: Er is grote hoop, dierbare!

Je bent je ervan bewust dat vele prachtige wezens en energetische invloeden nu aan het werk zijn op het aardoppervlak, en in de Binnenste Aarde, die werken aan de bevrijding van het ras, en van de planeet zelf.

Jullie kunnen niet naar het duistere aspect van het verhaal kijken en verwachten dat het in resonantie en effect gelijk is aan het Lichtaspect, hoewel we dit afbakenen om een punt te maken. Kent u de oude gelijkenis van “De Blinde en de Olifant”?

COR: Ja, natuurlijk. Dus toen ik merkte wat aanvoelde als een toenemende ramp – een soort voor degenen die meespelen met de oude machtsmenigte, en een andere soort voor degenen die dat niet doen – voelde ik alleen de staart of de slurf van de olifant, terwijl er hier veel meer aan de hand is.

SAINT GERMAIN: En daar bent u zich van bewust.

Maar nogmaals, “alle registers zijn opengetrokken” zoals men zegt, om de mensheid in een dergelijke angst-om-te-overleven reactie te storten, dat jullie betere, hogere instincten de laatste paar jaar vele malen aan de kant zijn geschoven.

Toch zien jullie wat er gebeurt, terwijl het hogere Licht van jullie Zon binnenstroomt – zijn taal, zijn toonladders.

De tonale vibraties van de Engelenlegioenen klinken nu ook overal op en door de planeet. Zij roepen allen op Lady Gaia, om hun eigen hogere aspect te herinneren, en de hulpbronnen daarin.

Zelfs de rotsen, de grond, de bergen – zelfs deze klinken nu op een hoger niveau, dat wat niet lijkt te ademen, hoewel het dat wel doet.

COR: De bergen krijgen misschien wat hulp, als er draken in hen ontwaken!

SAINT GERMAIN: Natuurlijk is dat zo! Maar herinner je dat de cellen van je lichaam zelf, elke waterdruppel, elke luchtmolecule, alle onderdelen van alle geschapen dingen, op een diep niveau de stem van hun Schepper kennen en zich herinneren.

Dat is wat je nu hoort. Dat is de bijna solide aanwezigheid die je opmerkte toen je vandaag buiten wandelde.

Nu, je sprak over de uitdrukking “De Helende Tijden,” en je hebt gelijk dat je logische geest dat niet bedacht heeft.

Het komt van uw hogere aspect, en de Engelenverbindingen die alle hogere zelven hebben.

Jullie waren je innerlijk aan het afstemmen op de vibratie van vernieuwing en ontwaken die zich nu overal op de planeet verspreidt.

Wij nodigen allen die dit lezen uit om meer te doen dan dat alleen maar in zich opnemen op een niveau van intellectuele interesse.

Stil je geest en hart voor een moment, en luister diep van binnen.

U zult merken dat daar een aanwezigheid is, die tot u en de hele mensheid spreekt, die al vele duizenden jaren niet meer op de Aarde aanwezig is geweest, en misschien nog nooit op het niveau waarop het u nu bereikt.

COR: En het kan daadwerkelijk mensen genezen, evenals onze Aarde?

SAINT GERMAIN: Zeer zeker. Dat doet het nu al enkele jaren.

Maar de intensiteit ervan neemt toe, omdat de mensheid heeft gereageerd door te vragen om meer hulp, meer ontwikkeling, meer actief herinneren van Wie jullie zijn en waarom jullie nu hier zijn.

COR: Terwijl u spreekt, Heer Saint Germain, voel ik dat de hele mensheid aspecten van ons wezen begint terug te winnen die te maken hebben met ons vermogen om duidelijk en rechtstreeks te ontvangen van de hogere rijken, zonder tussenpersoon.

Dit kunnen boodschappen zijn, tonale vibraties, visioenen. Of het kunnen gewoon stille energetische downloads zijn die zich pas na verloop van tijd kenbaar maken.

Toch voel ik dat onze geesten, onze harten worden opgetild door dit Licht dat tot ons spreekt, in een taal die we ons beginnen te herinneren.

En dat is dus niet mijn verbeelding?

SAINT GERMAIN: De verbeelding is slechts een portaal naar hogere gedachten, eenmaal geplaatst in een trilling van openheid daarvoor.

Het is geen kanaal voor wensdenken of onzinnige gedachten, zoals jullie op deze Aarde al veel te lang is geleerd.

COR: Het is gebruikt voor veel lagere doeleinden dan waarvoor het geschapen is.

SAINT GERMAIN: Maar nu wil het gebruikt worden als een kanaal voor jullie geïnspireerde, hogere gedachten.

Die geen verbeelding zal zijn, in de lagere zin. Het zal verbeelding zijn, maar het zal niet “verzonnen” zijn zoals jullie getraind zijn om het te zien. Het zal een openbaring zijn van je ware zelf, van je Universum zoals het werkelijk is.

COR: Zullen we in de Helende Tijden eindelijk weten wie we zijn, en wie onze zielsfamilies zijn? Zullen we bewuste herinneringen hebben aan vorige levens, aan onze tijden op de schepen in het etherische terwijl we ’s nachts slapen, en aan onze hele zielsgeschiedenis?

SAINT GERMAIN: In een tempo waarin je in staat bent om comfortabel te groeien in deze nieuwe vermogens, die je al bezit in je hogere aspect.

Ja, dat en nog veel meer staat jullie te wachten.

Open de deur, geliefden! Weet dat de stralen en flitsen van jullie Zon naar jullie uitreiken voor niets minder dan de terugkeer van jullie volste, mooiste vormen van Lichtbewustzijn.

Niet alles is verloren. Het donkerste van de nacht maakt ooit plaats voor de dageraad.

COR: Dank u, Heer! Uw aanwezigheid bij ons op deze reis is van onschatbare waarde voor ons allen, zoals dat zo lang geleden het geval was voor de Stichters in Philadelphia.

SAINT GERMAIN: Namaste, geliefden. We zijn vereerd te assisteren. Heb goede moed. Alles is goed, en zal zeer goed zijn.

COR: Namaste.

Copyright 2021, Caroline Oceana Ryan

Vertaling: Reinier