Het Collectief: Wat Kun Je Doen?

Het Collectief: Wat Kun Je Doen?

Gechanneld door: Caroline Oceana Ryan  – 21 Januari 2022

Gegroet, Dierbaren! We zijn erg blij dat we vandaag dit moment hebben om met jullie te spreken.

Vandaag beantwoorden we een vraag van een Lichtdrager, die vraagt: Als jullie één ding konden noemen dat Lichtwerkers dagelijks zouden kunnen doen, dat niet meer dan 15 minuten per dag zou kosten, dat de grootste impact zou hebben op de Ascensie van de planeet en de mensheid, wat zou dat dan zijn?

HET COLLECTIEF: Wij zouden zeggen dat in vele opzichten, zij die op het Ascensie pad zijn, reeds het belangrijkste doen, namelijk op dit moment op de Aarde zijn, terwijl zij ernstig hun eigen hoogste pad zoeken.

Zolang dat punt van focus en hartgebaseerd verlangen gebaseerd is in Liefde, is alles goed: alle rivieren zullen stromen naar de zee van Licht die Goddelijke Liefde is in haar vele vormen.

Jullie vragen om een actie die invloed zou hebben op de mensheid en op de Aarde zelf, in deze zeer penibele tijden waarin zovelen de spanningen van de wereld voelen.

Jullie zien nu veel gebeuren dat, hoe het ook mag lijken, de geboortepijnen zijn van de Goddelijke Chaos die bijna altijd gepaard gaat met grote schepping. En daarom zullen wij jullie wijzen op enkele dingen die jullie diep van binnen al weten.

Ten eerste weet je in jouw hart-geest dat niemand van jullie in een leegte opereert, waarin jouw eigen acties gescheiden blijven van die van de Goddelijke Wezens en de niet aardse wezens die de mensheid bijstaan.

Jullie acties, jullie frequentie, jullie hartgeestfocus worden altijd ondersteund en verlicht door jullie verbinding met jullie zielenfamilie en met jullie eigen ziel.

Van daaruit verbreedt het netwerk zich om hele gemeenschappen van Lichtbrengers te omvatten wier missies op Aarde vergelijkbaar zijn met die van jullie.

Het breidt zich ook uit naar degenen in de Innerlijke Aarde die naast jullie werken in het etherische en in de gedachtevlakken, waar jullie je vaak met hen verbinden zonder het je bewust te zijn.

Zoals jullie weten zijn velen van jullie aan het werk op de schepen in jullie slaaptoestand, en assisteren galactische en intergalactische raden in hun werk om permanent Vrede op jullie planeet te vestigen, en om het waar mogelijk te beschermen in de melkweg als geheel, en om de Ascensie van de Aarde en de mensheid aan te moedigen. Jullie staan op een cruciaal kantelpunt in de tijdlijn van de Aarde, dus is er veel hulp ingeroepen (en jullie hebben geantwoord, anders zouden jullie hier nu niet zijn).

Velen van jullie werken binnenin de Aarde, ontwaken rasterlijnen, pre-antieke technologieën in de piramiden en andere heilige plaatsen rond en binnenin de planeet.

Jullie bezoeken deze plaatsen etherisch, roepen lang verborgen aspecten van Lady Gaia’s eigen diepe innerlijke wijsheid in actie, en wekken die wijze voorhistorische wezens wiens slapende aanwezigheid deze plaatsen duizenden jaren heeft bewaakt.

Bijna allemaal zijn ze nu ontwaakt en helpen ze jullie bij jullie inspanningen.

Jullie ontvangen grote steun voor dit werk van zoveel prachtige wezens, rond de Aarde en op Haar.

En dus zouden we nu willen zeggen-voeg de ontwaakte staat samen met de etherische!

Besef het belang van uw aanwezigheid op de planeet en de voortdurende interconnectie van uw werk met zelfs de hoogste van de Engelachtige aanwezigheden.

Geef Dank voor alles wat je in staat bent te doen met jouw eigen stijgende vibratie, terwijl je voorbij het op overleven gebaseerde leven reikt, en onafhankelijkheid en volledige soevereine controle over jouw lot opeist.

Laat jullie Aarde zelven weten hoe belangrijk ze zijn.

Waarschuw jullie ziel, hogere zelf en zielsfamilie dat jullie klaar zijn om het volledige aspect van jullie Aardse missie te gaan vervullen, op manieren waarvan jullie wakkere zelf zich steeds meer bewust zal worden en profijt van zal hebben.

De andere helft van deze prachtige realisatie van jullie eigen god/godin aanwezigheid is om opzettelijk de steun en actieve tussenkomst in te roepen van diegenen in de hogere rijken, en die galactische familie en vrienden op de schepen rond de Aarde, op Haar oppervlakte, en in de Binnenste Aarde.

Zeg hen dat jullie hun hulp nodig hebben en hen oproepen voor hun asistentie – dat de hele mensheid hen nu op een hoger niveau oproept, verzoekend om alle vormen van welwillende tussenkomst.

Interventies die de menselijke vrije wil respecteren, maar de volledige uitvoering van NESARA drastisch versnellen.

Bedank hen voor alles wat ze nu doen en bied je verhoogde niveau van hulp aan.

Zeg dat je klaar bent om je op te stellen als een Lichtstrijder die de principes beschermt en bewaakt van een vrij en onafhankelijk ras van wezens die nu soeverein moeten zijn.

Sta dan open om te ontvangen!

Stel jezelf de Aarde voor in de Transmuterende Violette Vlam van Saint Germain, terwijl je rechtop staat of zit met je handen open en naar boven gericht, of handen boven je hart, als een teken dat je volledig toegewijd bent aan deze missie.

En zo zou jouw bevestiging of proclamatie, die je iedere ochtend hardop uitspreekt, ongeveer als volgt kunnen klinken (wetend dat wij allen en miljoenen andere Lichtdragers zich etherisch bij je aansluiten):

“Wij roepen het Grote Bronbewustzijn aan van het Al Dat Is, de Schepper Bronenergie van waaruit wij zijn voortgekomen!

“Wij vragen om volledig betrokken te zijn bij de Ascensie van onze eigen geesten en bewustzijn, en om te bewegen langs het Ascensie pad in Vreugde en Genade.

“Wij vragen om genezing voor alle aspecten van onze geest, ons lichaam en onze geest die genezing nodig hebben van vroegere en huidige ervaringen en omstandigheden op deze planeet of op welke andere planeet dan ook waarop wij ooit geleefd hebben.

“Wij vragen om volledig betrokken te worden als Lichtdragers, en roepen volledige Goddelijke Leiding, Richting en Hulp op in onze Aardse missies die wij vóór onze geboorte hebben opgesteld.

“Wij roepen nu de volledige hulp in van die Goddelijke Centrale Bron die pure Liefde is – het Goddelijke Vrouwelijke in al Haar scheppende kracht, en het Goddelijke Mannelijke en al Zijn Goddelijke Bescherming.

“Wij roepen de hulp in van alle Wezens in de hogere rijken die dienen binnen het Bureau van de Christus [het kristallijne energiebewustzijn] om de Aarde op dit moment bij te staan!

“Wij verzoeken u nu: Beweeg snel met de Legioenen van Licht om alle belemmeringen voor de volledige invoering van de NESARA-wet voor alle tijd-ruimte los te laten en op te lossen.

“Wij verzoeken u nu: Beweeg snel met uw Legioenen van Licht om de effecten teniet te doen van alle valse chemicaliën, alle ziekte, alle giftigheid, alle oorlog en oorlogszuchtige actie waaraan menselijke wezens worden blootgesteld, hetzij in geest, lichaam, of spirit.

“Wij roepen op en eisen Goddelijke Genezing voor allen, Goddelijke Bescherming voor allen, Goddelijke Leiding en Bemoediging voor allen op de Aarde in deze tijd.

“Wij ontsteken de Violette Vlam van Saint Germain, om de hele Aarde en al Haar mensen, en alle systemen, ervaringen en omstandigheden op Aarde te omhullen!

“Wij verzoeken u nu, Engelenlegioenen en de Galactische krachten, inclusief alle leden van het Ashtar Commando: Sta de Aarde bij door haar te omringen met de frequenties die nodig zijn om de weg vrij te maken voor NESARA’s onmiddellijke inwerkingtreding.

“En wij roepen de kracht van de Aartsengelen op, de Aardewezens die op hogere niveaus de zielen van alle bomen en planten, alle rotsen en aarde, alle dieren, lucht, water en ethers vertegenwoordigen-

“Hoor ons nu! “Voeg je bij de Opgestegen Meesters en de kracht van al onze zielen, en breek door de valse schilden heen die te lang jullie machtige interventies hebben geblokkeerd en grijp in op een niveau zoals nog nooit eerder vertoond op deze planeet!

“Maak de weg vrij voor de invoering van NESARA, inclusief volledige openbaarmaking van de niet aardse en extra dimensionale wezens die op en rond Haar in dit Universum leven! “Maak de weg vrij voor de onmiddellijke invoering van NESARA, inclusief de volledige aankondiging van de arrestaties van degenen die verantwoordelijk zijn voor de oude valse regeringsstructuren rond de planeet, en degenen die hun bevelen uitvoeren.

“Maak de weg vrij voor de onmiddellijke invoering van NESARA, inclusief de aankondiging van de tribunalen en processen die deze mensen en hun valse opperheren nu zullen ondergaan.

“Maak de weg vrij voor de onmiddellijke invoering van NESARA door de hartgeest van ieder kind, iedere vrouw en iedere man op Aarde tot rust te brengen, zodat zij niet alleen klaar zijn voor de volledige vernieuwing van al het leven op deze planeet, maar ook klaar om de grote veranderingen die zich nu ontvouwen, in de bevrijding van de Aarde en Haar wezens, te vieren en te accepteren.

“En de weg vrij te maken voor ons vermogen om ons te verheugen, om Dank te geven, om te weten dat dit zo is, nu en altijd meer. “Dat alle slavernijstatus op de Aarde hierbij wordt omgezet in een vrije en onafhankelijke mensheid, levend in vrije en onafhankelijke staten, naties en dorpen.

“Hoor ons nu, en antwoord in de grootst mogelijke maatregelen! Wij roepen u op, wetende dat de Tijd Nu is voor deze ongekende, welwillende interventies om te worden volbracht!

“Wij heten u welkom, vrienden en geliefde familieleden, en wij geven Dank, wij geven Dank, wij geven Dank!

“En zo is het. Namaste!”

Terwijl je dit alles uitspreekt, visualiseer je actief, met Vreugde die gelijk is aan de kracht van jouw verklaring, dat elke noodzakelijke vorm van interventie nu plaatsvindt.

Als onze bewoording je niet bevalt, zoek dan jouw eigen woorden en spreek ze dagelijks uit! Visualiseer dat de schepen landen.

Visualiseer Kapitein Ashtar op het scherm van jouw computer en smartphone, die de volledige inwerkingtreding van NESARA aankondigt.

Visualiseer hoe de oude krijgsheren en valse autoriteiten weggeleid worden op de schepen (zoals velen nu in ieder geval doen).

Stel je voor dat je kijkt naar de intergalactische rechtszaken en tribunalen die zullen bepalen wat er van hen wordt.

En stel je de vieringen voor, als NESARA volledig wordt aangekondigd!

De muziek, het dansen, het lachen, de tranen van vreugde . . .

De uitroeiing van alle oorlog, alle schulden, alle sociale en politieke onderdrukking – alles, in levende kleur, zoals ze zeggen.

Draag dan de kracht van dat vastberaden innerlijk Weten met je mee gedurende de rest van je dag.

Draag de vreugde van het weten, “Dit is echt, nu!” met je mee, terwijl je de energie van die realiteit met je meedraagt, zelfs tot in je slaapstaat.

Dit zal elke cel van je lichaam bekrachtigen, elke energetische molecule van je hart-geest en spirit, om deze gebeurtenissen te helpen vormen en ze naar de fysieke realiteit te dragen.

Dit alles hoeft niet langer dan 15 minuten te duren, als het al zo lang duurt, en het resultaat?

Jullie zullen je planeet bevrijden, geliefden.

Ja, jullie zijn zo krachtig, en jullie zijn zo cruciaal voor de reis van de Aarde nu.

Van daaruit ontvouwt Ascensie zich elk moment naar nieuwe hoogten.

Niet omdat jullie gered moeten worden, of omdat de Aarde anders een hopeloos geval is.

Maar omdat jullie uit Vreugde geboren werden, en nu naar Vreugde terugkeren. Het is een toestand van het hoge hart dat jullie de hoogten van je eigen geest openbaart.

En jullie zijn precies de Lichtdragers om dat te laten gebeuren.

Wij sturen veel Liefde, dierbaren – nu is het de tijd! Neem het heilige kristal van co-creatie op in je hart der harten en leid ons allen voorwaarts! Namaste!

Jullie worden van alle kanten bewaakt en geleid, want wij zijn bij jullie, altijd.

Het Collectief

Kanaal: Caroline Oceana Ryan

Bron

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org