Het Collectief: Licht Brengers

Het Collectief: Licht Brengers

Gechanneld door: Caroline Oceana Ryan – 17 September 2021

Deze week begeleiding van de Opgestegen Meesters, Galactische Familie, Aarde-Elementen, Fee Ouderen, Engelenlegioenen en Aarts-engelen, bekend als het Collectief.

De Boodschap van deze week is een antwoord op een vraag van een Licht-brenger, die vraagt:

In de loop der tijd zijn er verschillende dingen gezegd met betrekking tot deze “Terugkeer naar de Vrede van de Ene” overgangstijd naar Sat Yuga, het Gouden Tijdperk van Vrede.

Kapitein Ashtar heeft gezegd dat we op een verouderde planeet leven. We zijn ouderwets hier op Aarde.

Hij ging verder met te zeggen dat er andere planeten zijn die er al zo lang zijn als de Aarde, en toch zijn zij veel verder, technologisch gezien.

Een ander Hoog Dimensionaal Wezen heeft gezegd dat het vrijgeven van deze 60.000 patenten van [momenteel onderdrukte] technologie een prioriteit is, en het speelveld voor de Aarde zal nivelleren, en ons onmiddellijk uit de overlevingsstand zal halen.

Mijn vraag is, hoe doen we dit? Ik heb gezangen en mantra’s verzonnen, maar hoe doen we dit, werken in het voordeel van het geheel, en anderen uitnodigen om te helpen. Velen zeggen ons: “Zoek niet naar een redder die ons komt redden,” en “We moeten het werk doen en onthouden dat wij het zijn waarop we gewacht hebben.”

Daar ben ik het mee eens. Nogmaals, alles op de voorwaarden van het Licht. Dus wat is het proces, en HOE DOEN WE DIT?

Collectief: Gegroet, vrienden! Dit is ongetwijfeld een van de grote vragen van jullie huidige moment. En daarom zijn wij zeer verheugd dat wij deze tijd hebben om met jullie te spreken over jullie aandeel in dit krachtige, Creatieve moment op de nieuwe, hogere tijdlijn van de Aarde.

Ten eerste, begrijp dat het proces om dingen gedaan te krijgen – dingen te volbrengen om ervoor te zorgen dat de ene stap de andere opvolgt tot een gelukkig einde – drastisch is veranderd op deze planeet.

Het is zo dat jullie uiterlijke actie nog steeds een krachtig en zeer positief deel van jullie ervaring is.

Toch zullen jullie opmerken dat het zelfs 35 jaar geleden al heel gewoon werd om mensen te horen spreken over “positieve affirmaties” en daarvoor waren velen al begonnen met het chanten van mantra’s om hun vibratie en bewustzijn af te stemmen op een bepaalde frequentie.

Velen gingen hiermee aan de slag om hun uiterlijke situatie te veranderen en het niveau van hun ervaring te verschuiven naar een beter gevoel en resultaat.

Zij wensten hun fysieke gezondheid te veranderen, hun financieel inkomen, of hun huis, baan, of relatie, enzovoort.

En dat is prima, maar het is niet de volledige uitkomst van die beweging.

De grotere uitkomst is iets wat slechts een paar mensen destijds begrepen.

En dat is, dat door het verhogen van de vibratie die zij in zich droegen over welke kwestie dan ook, om welke reden dan ook, zij de vibratie van de mensheid als geheel verhoogden.

Zij veranderden het leven op Aarde.

Het is onmogelijk dat je je eigen frequentie zou verschuiven zonder al het andere te beïnvloeden binnen het grote verenigde veld dat de stroom van energetische interconnectie is. Dit is het veel grotere “web” dat veel verder reikt dan het fysieke web dat jullie kennen als het internet. Het is het energetische weefsel waartoe al het Leven behoort, waarin de lijnen tussen één persoon en één ander ook alle andere personen beïnvloeden, en hun verbindingen met alle anderen.

Zodat uiteindelijk één rimpeling in de vijver elk molecuul in elke aanwezige waterdruppel bereikt.

Wat interessant is, is dat de mens tenminste enig idee heeft van dit fenomeen, dankzij een paar pionierende geesten die weigerden zich te laten “trainen” tot onderdanigheid in de afgelopen 150 jaar of zo, en bepaalde spirituele leringen die door de millennia heen zijn gedeeld. En er is de magie van de kracht van de zieletrilling van de Aarde, die ook het menselijk leven op elk moment diepgaand beïnvloedt.

Toch is het idee van revolutie voor de meesten op jullie planeet nog steeds een kwestie van het aanvallen van de vijandelijke kantelen en het fysiek veranderen van uiterlijke omstandigheden.

Zij stellen zich een voor de hand liggende groepsactie voor die de uiterlijke constructie van hun beheersers ontmantelt, in de hoop daarmee de vermeende suprematie en dominantie die de overheersers al zo lang in handen hebben, te ontmantelen.

Wij kunnen jullie zeggen dat zoiets nu niet nodig is. Die dag is al lang voorbij.

De ware reis is nu wat sommigen “Revolutie van binnenuit” hebben genoemd, die altijd begint met een revolutie in het bewustzijn van één enkele persoon.

Het is onmogelijk dat jullie, als een zichzelf voortstuwende aanwezigheid in dit Universum en op deze planeet, een verandering in je vibratie zouden aanbrengen die uiteindelijk niet over de hele wereld gevoeld zou worden.

In het bijzonder jullie die op dit moment voor dat doel zijn gekomen – wij noemen jullie Lichtdragers, Lichtbrengers, of Lichtwerkers, omdat jullie het Licht van hoger bewustzijn in je wezen dragen!

Zozeer zelfs, dat alleen al jullie aanwezigheid op de Aarde op dit moment een hogere beltoon toevoegt aan de vibratie van jullie Aarde en allen die op haar lopen.

Dit beïnvloedt het hele leven – het weer, politieke en economische verschuivingen, levensomstandigheden, massale gedachtevormen – veel vollediger dan jullie misschien denken.

Het is niet zo dat jullie nieuwe groepen en bewegingen moeten vormen, nieuwe organisaties en banen, om de fundamenten van de oude orde los te schudden, om door de oude barrières heen te breken.

Alle groepen die daarvoor nodig zijn, zijn reeds gevormd, en zij zijn intergalactisch en interdimensionaal van aard. Hoewel jullie in de loop van de tijd misschien meer groepen op Aarde willen vormen om nieuwe vormen van leven te implementeren, zullen jullie dat doen met de vibratie van een volk dat niet vastbesloten is om nooit verslagen te worden, maar van een volk dat al gewonnen heeft.

Dit is een groot verschil met de geschiedenis van de mensheid tot nu toe.

Jullie hebben inderdaad grote stappen gezet door naar buiten toe te werken om hogere vormen van jullie huidige regeringen te creëren – stappen die zijn gezet om een einde te maken aan het kolonialisme en zijn tirannie van slavernij en de devaluatie van menselijk leven.

Toch zullen jullie spoedig het woord “regering” afschaffen, aangezien het de betekenis heeft van “regeren” (controle), “-ment” (de geest) van de massa’s.

Die nieuwe hoofdstukken zijn inderdaad al geschreven.

Velen van jullie zijn vooruit gereisd in de tijd om dat te verzekeren, net zoals sommige wezens terug zijn gereisd in de tijd om dat te verzekeren. Jullie Nieuwe Aarde-concepten ontlenen veel aan jullie ET-vrienden en -familieleden, en revolutioneren zelfs nu het menselijk leven. En ook deze beginnen van binnenuit.

Deze doorbraken hebben plaatsgevonden omdat net genoeg mensen bereid zijn geweest om hogere vormen van denken aan te houden, gekoppeld aan de realisatie van de scheppingsenergie van gerichte gedachten en beelden.

Genoeg van jullie hebben ingezien dat deze, in combinatie met nieuwe hogere systemen op Aarde (en ontdekkingen van voorouderlijke systemen) die een bijna symbiotische, intuïtieve technologie omvatten, kunnen en bestaan, en dat de mensheid er voordeel van zou moeten hebben.

Jullie hebben gezien hoe slechts een paar mensen tegen de norm ingingen – die werden uitgelachen, bespot, in het begin slechts schoorvoetend vertrouwd om hun visie te produceren – en hoe de verbeelding van hun visie uitmondde in een soort revolutie in termen van hoe mensen nu hun leven leiden. Telefoons, computers en internet zijn hier slechts een deel van de vergelijking, want wat er feitelijk gebeurde, was dat jullie galactische familieleden een manier vonden om te zeggen: “Wij zijn hier, en we staan in constante communicatie met jullie!” De oude machtsstructuur stond jullie deze nieuwe ontwikkelingen niet graag toe, maar deed het toch, in de veronderstelling dat zij jullie gebruik van deze uitvindingen in hun voordeel konden laten werken.

En misschien lijkt het daar op een bepaald niveau wel op.

Maar wat zij vergaten, is dat toen deze doorbrekende genieën zich verbonden met buitenaardse technologie, er een heel hoger pad in het menselijk bewustzijn werd gecreëerd dat nooit kan worden uitgewist.

Misschien zouden in het verleden, toen de krachtige Lichtcodes die nu naar de Aarde stromen nog niet naar voren begonnen te schijnen, de oude machtsschema’s gemakkelijker hebben gewerkt, en krachtiger.

Nu vallen ze buiten de boot, uit de pas met de uitkomsten van de toenemende trilling van de verbinding van de mensheid met het Al Dat Is, nu dat bewustzijn steeds krachtiger in de menselijke hart-geest en etherische werkelijkheid schijnt.

Dus terwijl jullie vragen hoe NESARA tot stand kan worden gebracht, en hoe de hogere vormen van technologie tot stand kunnen worden gebracht die nu nog worden tegengehouden om aan de mensheid te worden vrijgegeven, vragen jullie in wezen hoe jullie hoger kunnen komen in vibratie.

En de grote schoonheid van dit moment is dat jullie allemaal instinctief in dat vermogen leunen op de meest natuurlijke manier.

Wij zijn bemoedigd door het toenemend aantal mensen dat bereid is elke dag te mediteren, al is het maar voor 10 of 20 minuten.

Een ander krachtig bemoedigend teken zijn degenen die bereid zijn naar de hemel te kijken om de schepen te zien die daar steeds vaker te zien zijn, waarbij sommigen meditaties uitvoeren die groepen en individuen verbinden met hun ET families en zielengroepen.

Velen nemen deze wezens nu ook op in hun beschrijvingen van het Universum waarin jullie leven.

We zien ook dat velen leren dat in plaats van te klagen of zich verslagen te voelen omdat NESARA nog niet volledig is aangebroken, het veel krachtiger is om die gebeurtenis actief op te roepen, met hun vreugdevolle verwachting, beeldvorming en het declaratieve bevel: “Dit gebeurt nu!” Zij roepen eveneens de aanwezigheid en hulp van Aartsengel Michaël en zijn legioenen Engelen op om de zalen van elke vorm van regering, leger en inlichtingenhiërarchie op de planeet binnen te gaan om hen te laten weten: “Jullie dag is gekomen.”

Alles moet klaar gemaakt worden voor dat moment, maar we kunnen jullie vertellen dat het plaveien van de weg klaar is, en dat de laatste stadia nu beginnen.

En dus zouden we zeggen, concentreer jullie op het verhogen van je vibratie in de zin van mediteren op en het ervaren van de frequentie en realiteit van Goddelijke Liefde, zoals die alle bewustzijn overal in jullie Universum verbindt.

Bevrijd jezelf – niet alleen je verstand en zijn bekende constructies, maar de hele diepte van ervaring van je geest – van de oude listen en valstrikken van de donkere dagen waar jullie doorheen zijn geklommen, en concentreer je erop om elke dag naar die plaats te gaan die er een is van ontspannen toestaan van het hogere goed, voor jezelf en voor alle wezens.

Concentreer je op datgene wat je kunt beheersen, wat niets te maken heeft met de datum op de kalender, of het uur van de dag, hoewel Tijd veel kneedbaarder is dan je zou denken.

En dat is jullie eigen innerlijke Licht, en hoe krachtig het zich verbindt met, aantrekt tot, en aanmoedigt tot een reusachtige vlam van bekrachtiging, al het Licht in elke andere persoon die Ascensie zoekt op deze planeet.

Daar is jullie wonder – je te concentreren op je Vreugdevol voelen, in Vrede – ja, zelfs nu – terwijl jullie deze grote verschuiving van de eeuwen verwachten en bevelen. Hier is jullie Dag, wachtend op jullie om hem net zo volledig op te eisen als jullie je dromen en visioenen hebben opgeëist. Nu is jullie moment! Ja.

Namaste, geliefden! Wij zijn bij jullie, altijd.

Copyright 2021, Caroline Oceana Ryan

Ik channel boodschappen van het Collectief, een groep van geascendeerde vijfde en zesde dimensionale Lichtwerkers die dienen onder het Ashtar Commando.

Bron

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org