Het Collectief – Een boodschap aan Lichtwerkers: Een Voorspeld Tijdperk

Het Collectief – Een boodschap aan Lichtwerkers

 Een Voorspeld Tijdperk

Gechanneld door: Caroline Oceana Ryan27 Augustus 2021

De Boodschap van deze week is een uittreksel uit het boek van Het Collectief, Earth Life Challenges: Het Collectief spreekt over Omgaan met Trauma en Levensveranderingen.

Dit is uit Hoofdstuk 4, “Over het onder ogen zien van Aardse problemen en rampen“:

VRAAG: planeet Aarde lijkt door een hel te gaan. Oorlog, vernietiging, armoede, hongersnood, terroristische aanslagen – dit is nog maar het begin van de lijst van verschrikkingen.

Is de tijd aangebroken dat de mensheid in staat is de fenomenale realiteit te verteren van hoe eenvoudig het zou kunnen zijn om de vibratie van de Aarde te verschuiven?

Is het tijd om de volgende duizendjarige cyclus in te gaan? Een voorspeld tijdperk, met Vrede en Licht en schoonheid?

HET COLLECTIEF: Dit is een van de grotere vragen van jullie tijd.

Want het heeft veel minder te maken met “Wanneer” maar “Hoe” de Aarde en haar wezens in trilling kunnen stijgen om een veel hogere werkelijkheid te gaan ervaren dan jullie in eonen van jullie tijd hebben gezien.

Wij zouden zeggen dat een van de redenen waarom jullie de ontevredenheid ervaren die jullie voelen met hoe de Aarde nu functioneert, is dat jullie je zelf bewust zijn van je eigen steeds hogere vibratie.

Jullie hebben een toenemend bewustzijn van hoe mooi het leven op Aarde zou kunnen zijn, als de meerderheid een hoger bewustzijn zou hebben.

Dit gaat verder dan de huidige uitdagingen op Aarde. Deze kwestie strekt zich uit tot het hele gebied van ieders zielsdoel, en waarom jullie hier zijn.

Wanneer je je in die kwestie begeeft, als je je boven de chaos verheft die de huidige frequentie van de Aarde is, ga je een heel ander rijk binnen.

Op dat moment heb je jouw aandacht voor Wat Is, voor uiterlijke omstandigheden, achter je gelaten. Je hebt dan je tovenaarsvermogen teruggewonnen om je voor te stellen, om te denken in termen van wat je hierna zult creëren.

Je stelt in feite een veel eenvoudiger vraag – een van de weinige die je ooit hoeft te stellen:

Waarvoor ben ik hier gekomen om te doen?

Hoe dien ik het hogere goed van de mensheid en van mijzelf?

Hoe kan ik op natuurlijke wijze leven in de energieën van Vreugde, Vrede en Goddelijke Liefde, zodat anderen de schoonheid daarvan oppikken en ernaar streven daar ook te leven?

Zelfs terwijl jij en miljoenen anderen deze vragen stellen, gaat de Aarde nu het volgende tijdperk of de volgende cyclus op Haar tijdlijn binnen, en het is een tijdperk dat zich veel verder uitstrekt dan de duizend jaar die je noemt.

En om dit prachtige tijdperk van de Sat Yuga, zoals de Hindoes het noemen – een tijd van ongekende Vrede, voorspoed, vooruitgang en schoonheid – in te luiden, hoeft je niet te wachten tot de dingen beter worden, of je af te vragen waarom de dingen zo langzaam gaan.

Wij zouden alle hemelse hulp inroepen die jullie je maar kunnen voorstellen, evenals jullie intergalactische broeders en zusters, en hun hulp inroepen op niveaus die ongekend en ongehoord zijn sinds de val van de Aarde in de derde dimensie.

En meer dan dat, besef jullie eigen verbinding met deze grote wezens! Het is tijd om uit het gevoel te komen waarin zovelen die naar de hemelen keken in de loop der eeuwen zijn verzonken – dit gevoel dat, hoewel jullie om hulp hebben geroepen, er niemand naar jullie toekomt.

De Aarde riep zelf om hulp toen het gewicht van deze vorm van bestaan te zwaar, te pijnlijk, te schadelijk voor Haar werd om nog langer uit te dragen.

En het antwoord dat uit hogere sferen kwam, was jij.

Jullie hoorden de kreten van de Aarde, en jullie boden je aan om naar voren te stappen en “Ja” te zeggen, waarmee jullie je verplichtten om nog een aardeleven te leiden op de meest gepijnigde en verontruste planeet van het zonnestelsel.

Jullie stapten naar voren met de missie om hoger Licht te verankeren op de planeet, in het menselijk bewustzijn, in dit hele kwadrant van de melkweg.

Dit alles met het doel om niet alleen Goddelijke Liefde als de nieuwe norm voor het aardse leven te vestigen, maar om het te vieren.

Dit is waarom wij Lichtwerkers (of spirituele zoekers, Lichtstrijders, Sterrenzaden – kies welk label je maar wilt – ze zijn allemaal te klein om je ware vibratie te bevatten) eraan herinneren dat jullie geen passieve ontvangers zijn van wat er voor jullie stroomt terwijl jullie het leven op jullie planeet observeren, net zo min als jullie passieve ontvangers hoeven te zijn van wat er in jullie eigen levens gebeurt.

Als mede-scheppers zijn jullie hier om iets te veranderen of te beïnvloeden waarvan jullie zien dat het een laag vibrationeel doel en intentie heeft.

Jullie zijn hier om je te realiseren dat telkens wanneer je een toestand, gedachte of emotie ziet die schreeuwt om heling, vernieuwing of een nieuw leven, jij degene bent die het naar een hoger niveau kunt tillen.

Dit is waarom jullie het niet alleen kunnen, dierbaren.

Jullie zitten in een menselijk lichaam, en de broosheid en beperkingen van dat bestaan zijn aanzienlijk.

Alles wat anders is dan zuivere Liefde komt nu naar de oppervlakte om geheeld of getransformeerd te worden, terwijl jullie cellulaire, hart-geest en etherische transformatie doormaken.

Voor die reis, en voor alle reizen naar de Aarde, hebben jullie steun, aanmoediging en inspiratie nodig. Roep om die steun en eis die van je hogere zelf. Je zult niet in de steek gelaten worden.

Jullie zullen geleid worden naar precies wat jullie nodig hebben, als jullie alleen maar om deze hulp vragen.

We raden velen aan om naar inspirerende, hoog vibrerende muziek te luisteren wanneer ze het gevoel hebben op een lage frequentie te zijn in hart, geest, lichaam of spirit, of gewoon als een deel van hun dag.

We raden aan om inspirerende boeken te lezen die je aanmoedigen om je gedachten en energieën – je focus en aandacht – te richten op Overvloed, Vreugde, vervulling, Liefde, en het op een vreugdevolle manier uitleven van je levensdoel.

De beste van deze boeken zullen hogere energieën bevatten die het werk doen van het verheffen van je blik naar waar je jezelf niet ziet als de passieve ontvanger van de huidige omstandigheden van de Aarde, maar als een krachtige beïnvloeder.

Iemand die helpt de toon te zetten voor hoe de wereld zichzelf ziet, en wat zij ziet als noodzakelijk, mogelijk en echt.

Jullie vibratie alleen al beïnvloedt duizenden mensen. Jullie stralen nu zelfs een transmissie van Licht en hogere energieën uit die duizenden kilometers verder reiken dan waar jullie nu zitten.

Als jullie meer Vrede in de wereld willen zien, moeten jullie die vibratie uitstralen als de Nieuwe Realiteit.

Wij stellen met klem voor dat jullie alle behoefte om naar iets te kijken dat niet Vreedzaam is, loslaten – om te stoppen met het kijken naar films, televisie, nieuwsberichten, video’s, muziek (die vaak geen muziek is, maar chaotische entrainment) die gewelddadigheden afbeeldt of beschrijft, of het nu tussen een paar mensen is of tussen hele landen.

Zelfs economisch nieuws dat een neerwaartse wending neemt, kan aanvoelen als een vorm van geweld, omdat je onderbewustzijn rustig berekent, terwijl je luistert naar het nieuwsbericht of het commentaar, hoeveel duizenden of miljoenen mensen getroffen zullen worden door een “plotselinge neergang op de markten”.

Er is zoveel in die ene zin alleen al, die vaak herhaald wordt in de media, dat opzettelijk ontworpen is om je vibratie te verlagen en je in woede, hopeloosheid en gevoelens van verlies te brengen – dat is reden genoeg om niet langer naar nieuwsberichten te luisteren.

Wij zijn ons ervan bewust dat er alternatieve nieuwsbronnen, programma’s en verslagen zijn die inzicht geven op spirituele niveaus, en die de ware aard zoeken van datgene waarover in de reguliere media wordt bericht.

Maar let zorgvuldig op je vibratie als je ernaar luistert – ben je erdoor bemoedigd of teleurgesteld? Voel je je gesterkt of verzwakt?

Als je iets voelt dat niet positief en versterkend voor je is, doe dan zoals iedere verstandige ouder zou doen, als je kind naar iets zat te kijken dat geweld of een vorm van strijd vertoonde zonder dat er een oplossing in zicht was – je zou het onmiddellijk uitzetten.

Wij zeggen dit niet om jullie te ontmoedigen te weten wat er in de wereld gebeurt, maar om jullie inname van die informatie te beperken (en jullie leven in een door informatie geobsedeerde tijd), zodat jullie hoofdzakelijk alleen datgene binnenkrijgen wat jullie op zielsniveau voedt, en niet datgene wat jullie uitput.

Intens of negatief nieuws zal het moeilijker hebben je in te palmen als je de gewoonte hebt niet verder te luisteren dan de eerste paar zinnen die inleiden wat er aangekondigd of besproken gaat worden.

Dat is vaak alles wat je nodig hebt om de basis van een situatie te begrijpen. En vaak is zelfs dat meer dan je werkelijk interesseert.

Jullie zijn gewoon mentaal geprogrammeerd om te “moeten” weten wat er overal gebeurt, en om jezelf te laten wegzinken in de hyper-emotionele houding van de meeste nieuwsberichten.

Dat is het soort van je adem inhouden en je afvragen wat er hierna zal gebeuren ongezonde opwinding – een concentratie op het lage trillingsniveau – waarvan we graag zouden willen dat jullie afstand nemen.

Het is van vitaal belang – niet alleen een leuk idee, maar van vitaal belang – dat jullie elke week en op kleinere schaal elke dag de tijd nemen om jezelf onder te dompelen in datgene wat voor jullie de Nieuwe Aarde beschrijft.

Ga op zoek naar mooie en inspirerende muziekstukken of kunstwerken, inspirerende films, stille en verkwikkende tijd in de natuur, tijd met geliefden, het lezen van inspirerende verhalen, of het lachen om komedies of een levenssituatie, waarbij je je middenrif betrekt bij het proces van het uitdrijven van de diepe emoties die daar begraven liggen.

Net zoals het van vitaal belang is om afstand te nemen van het consumeren van vlees en zuivelproducten, die afkomstig zijn van gewelddadige industrieën die je planetaire klimaat en welzijn schaden, is het ook noodzakelijk om afstand te nemen van de giftigheid van de digitale omgeving.

Dit betekent dat we afstand moeten nemen van zowel de apparaten zelf als de inhoud die erop staat. En niet langer toestaan dat ze je dagelijks leven bepalen.

Wij verzekeren jullie dat, ondanks de schijn van geweld en chaos waar de planeet al duizenden jaren van doordrenkt is, dit over het algemeen een planeet is die meer welzijn dan ontwrichting ervaart.

De vraag is, waar zul jij je aandacht op richten, machtige mede-schepper?

Welk verhaal zul je kiezen om je op te concentreren, als vertegenwoordiger van de Nieuwe Aarde die jij en miljoenen andere Lichtwezens aan het maken zijn?

Zul je toestaan dat de oude machtsstructuur niet alleen doorgaat met het trainen van je geest en verwachtingen, maar ook met het beheersen van je emoties en je sterk gedefinieerde overtuigingen en verwachtingen van de wereld?

Of zul je er zelf op uit trekken en besluiten wie je bent, je herinneren wat het is dat je hier kwam doen, en je concentreren op die Aardse ervaringen waarvan je zou willen dat ze overal bestonden, of ze vermeerderen, met andere woorden.

Wij moedigen alle Lichtwezens (en jullie zijn dat allemaal) aan om je ongelooflijke medescheppende kracht te realiseren, die te allen tijde in je leeft.

Het is onmogelijk dat jullie consequent naar jullie rekeningsaldo of spreadsheet zouden kijken en die “werkelijkheid” zouden danken, zegenen en prijzen, zonder het in korte tijd te zien verbeteren.

Het maakt niet uit dat jouw logische verstand zegt: “Maar we hebben maar een klein beetje geld!”

Jullie hebben ervoor gekozen de Overvloed te zien die in alles aanwezig is, en dus ook in het open co-creatieve veld dat jullie rekeningen, jullie portefeuille en jullie dagelijks leven is.

Jullie hebben ervoor gekozen om te werken met de energetische werkelijkheid die er voortdurend voor openstaat om in een uiterlijke vorm te worden gegoten, of in een hogere vorm te worden vernieuwd.

In jullie Universum kan datgene waar je je op focust en jouw Realiteit noemt alleen maar toenemen. Het breidt zich uit, groeit, breidt zich uit naar grotere hoogten (of diepten). Het wacht op jouw etikettering ervan en je gevoelens erover, alvorens op te stijgen in precies die richting die jij hebt aangegeven dat het moet gaan.

Ja, zo machtig zijn jullie.

En als slechts twee of drie mensen in een hele stad bepalen (vooral als zij hun aandacht en intentie bundelen in een groepsinspanning) dat vervuiling, misdaad, ongelijkheid, fraude en allerlei giftige stoffen nu zullen afnemen tot recordlaagte in hun stad – dan heeft dat een krachtig effect.

In de afgelopen decennia zijn experimenten uitgevoerd die precies dat idee bewijzen. Net als jouw eigen leven.

En dus, haal je ogen weg van wat je niet kunt uitstaan – je helpt anderen niet en neemt niet de volle verantwoordelijkheid voor je innerlijke leven door je trilling te laten dalen. Als er een situatie is waar je van hoort en je zou actief willen helpen of Licht naar toe willen sturen, doe dat dan.

Maar als iets groter voelt dan jij, of onoplosbaar aanvoelt, laat het dan los.

Geef het over aan je ziel, de Engelenlegioenen, Schepper God/Godin, en zeg: “Ik geef dit aan jou. En ik stuur helend Licht, dat je Goddelijke oplossing manifest wordt in deze situatie, nu en altijd. Ik dank u!”

Ga dan terug naar het zijn van een positief mens die iedereen inspireert die men ontmoet.

Ga terug naar het zingen van je lied, en doe wat vreugdevol voor je is, in het belang van de Aarde.

Daarvoor ben je gekomen.

Copyright 2021, Caroline Oceana Ryan

Als je deze informatie opnieuw plaatst, behoud dan alsjeblieft de integriteit van deze informatie door het volledig en precies zo te herdrukken als je het hier vindt, en inclusief de link naar de originele post, op https://www.ascensiontimes.com/post/a-message-to-lightworkers-august-27-2021.

Dank u.

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org