Een Boodschap Voor Lichtwerkers: Saint Germain Spreekt Over NESARA

Begeleiding van deze week van de Geascendeerde Meesters, Galactishe Familie, Aarde Elementen, Fee Ouderen, Engelenlegioenen, en Aartsengelen bekend als het Collectief.

Saint Germain Spreekt Over NESARA

Gechanneld door: Caroline Oceana Ryan – 23 september, 2021

Gegroet, vrienden! We zijn erg blij dat we vandaag weer tijd hebben om met jullie te spreken.

Vandaag spreekt onze schrijver opnieuw met Saint Germain over de huidige energieën, en de beweging in de richting van de invoering van de NESARA-wet:

Caroline: Gegroet, Heer Saint Germain.

SAINT GERMAIN: Gegroet, Vrouwe meester, en welkom, allemaal!

Want allen zijn meesters, die bijdragen aan dit nieuwe tijdperk van het aardse leven.

Caroline: Ja! Ik zou graag willen weten wat u voor ons op dit moment het beste vindt om te weten of om ons op te richten.

Natuurlijk ben ik benieuwd hoe het pad naar NESARA zich ontvouwt, zoals velen van ons.

Maar ik weet dat u er niet zoveel over kunt zeggen.

SAINT GERMAIN: Dat is zo.

En dus vraagt u zich af, met betrekking tot de stadia die ik enige tijd geleden heb opgesomd, in welk stadium van de reis u zich nu bevindt?

COR: Dat zou nuttig zijn!

SAINT GERMAIN: Wij zouden zeggen, dat dit een tijd is waarin jullie je op één na hoogste stadium betreden, vóór de volledige ontplooiing.

Het volgende hoogste stadium, dat zal plaatsvinden voorafgaand aan de aankondiging, vereist enige voorbereiding van de kant van de innerlijke zelven van de mensheid.

Op dit punt van jullie reis worden jullie als ras van wezens niet alleen voorbereid op de waarheid over de geschiedenis van jullie planeet, en de ware aard van degenen die zichzelf zo lang in gezag hebben gehouden.

Jullie worden ook voorbereid om de geschiedenis van andere planeten en sterren te leren, in het bijzonder die waar ieder van jullie vandaan komt.

Dit is informatie die de meesten van jullie onbewust bezitten, maar het zal naar de voorgrond worden gebracht, op manieren die jullie zullen helpen om het volledig te integreren, en in een vredige en evenwichtige geestestoestand.

COR: Dus als NESARA eenmaal volledig geïmplementeerd is, krijgen we de kans om te leren over de plaats waar onze ziel vandaan komt, en wat de geschiedenis ervan is geweest?

SAINT GERMAIN: Dat, en andere geschiedenissen, zoals die relevant zijn voor jullie Aardse missie. Of voor uw eigen nieuwsgierigheid!

Want uw missie zal zich dan uitbreiden. Jullie zullen die veel bewuster en actiever op je nemen, in de zin van meer fysiek aanwezig zijn in dat werk, en niet alleen betrokken zijn op het niveau van jullie hogere bewustzijn en energielichamen.

U zult ook onderricht krijgen in het ontwikkelen van het Lichtlichaam. Dit is nu al mogelijk, maar het zal veel openlijker beschikbaar zijn voor allen die het wensen te ervaren.

COR: Wat mij fascineert, is het aantal mensen dat contact met mij opneemt en de naam van de planeet of het sterrenbeeld wil weten waar zij vandaan komen, vooral als zij zich niet thuis voelen op Aarde.

Het Collectief geeft die informatie niet altijd door – niet tenzij het team van Spirit gidsen, Engelen beschermers, en het hogere zelf van de persoon ermee instemmen.

SAINT GERMAIN: Inderdaad! En een van de redenen is dat zij niet hoeven te overwegen dat zij afkomstig zijn uit en daarom “behoren tot” deze intergalactische cultuur of dat.

Nu is het tijd voor eenheidsdenken en -ervaring.

Wanneer de menselijke ego-denkgeest betrokken raakt bij zijn liefde voor categorieën en culturele identiteiten – geboorteplaatsen, erfgoed, tradities, allianties – kan dat dienen om meer verdeeldheid te scheppen, wat het tegenovergestelde is van Eenheid, hoe onbedoeld dat ook moge zijn.

In plaats van onderlinge verbondenheid tussen volkeren aan te moedigen, kan dit die juist ontmoedigen.

Dit is de reden waarom deze groep, die zichzelf alleen “het Collectief” heeft genoemd, dat onschuldige, zeer algemene etiket heeft gekozen.

Voor de een spreekt die naam van Eenheid, voor de ander is het een term die vaak wordt gebruikt om alle personen – massabewustzijn en -ervaring – aan te duiden.

COR: Houden we NESARA tegen met al deze voorkeuren voor culturele identificatie?

Houden we het tegen met ruzies tussen mensen, zoals welke Opgestegen Meester wat zei en waarom, of wat termen als “Lichtlichaam” werkelijk betekenen?

SAINT GERMAIN: Natuurlijk. Het is wat jullie geleerd en geprogrammeerd is om te doen. En geleerd te geloven dat dit de enige weg vooruit is voor het menselijk ras.

In feite heeft het jullie duizenden jaren tegengehouden. Maar jullie merken op dat die dagen nu voorbij zijn, en daar zijn we dankbaar voor!

Toch is alles nog in ontwikkeling.

Geef uzelf de gelegenheid om te zien waar de wielen vastlopen, en om zelfs zelfverwijt los te laten.

Dat is niet hetzelfde als verantwoordelijkheid nemen, wat een andere term is waarover jullie allemaal verkeerd zijn onderwezen.

COR: Ik weet niet hoe we dit allemaal kunnen rechtzetten, behalve dat ieder van ons zijn eigen bewustzijn zo volledig mogelijk moet ontwikkelen.

SAINT GERMAIN: Terwijl er nu meer dan ooit verbazingwekkend hoger Licht naar de planeet stroomt, komt er ook veel dichtheid omhoog uit de Aarde, en uit menselijke wezens en menselijke structuren.

In dit Lichtgevulde moment, met astrologische afstemmingen die krachtig en levensveranderend zijn, komt al het lelijke naar de oppervlakte om geheeld of getransmuteerd te worden.

COR: En zo bevinden we ons in deze puinhoop waarin we ons op dit moment bevinden!

Dus nu vraag ik me af waar deze nieuwe fase waar we naar toe gaan ons nog meer bij kan helpen.

SAINT GERMAIN: Het helpt exact met wat u hebt genoemd.

Deze “donkere energieën” (zogenaamd – alle energie is veranderlijk en voortdurend in beweging!) bepalen niet langer het aardse leven zoals zij dat ooit deden, juist omdat zij niet langer diep verborgen zijn in het lichaam of de etherische blauwdruk van de Aarde.

Alle energie-imprints worden hertekend – velen die dit nu lezen zijn bij diezelfde missie betrokken.

En de galactische allianties zijn druk bezig de nieuwe etherische blauwdruk te ondersteunen op manieren die moeilijk te beschrijven zijn, gezien jullie huidige beperkte begrip van kwantumfysica.

Maar laat ons zeggen dat er geen lijnen meer zijn die jullie zielsfamilies niet overschrijden, behalve één, en dat is natuurlijk het respecteren van de vrije wil van de mensheid.

En in toenemende mate, jullie kracht om je eigen koers te bepalen in dit Universum.

COR: Dus degenen die zeggen dat het allemaal al geschreven is, ook al bestaat de Toekomst – hebben zij het mis?

SAINT GERMAIN: Toekomsten kunnen herschreven worden!

Velen denken ten onrechte dat tijdlijnen niet kunnen samenvallen, of kunnen worden herzien.

Aardwezens hebben dat juist wel gedaan. De Aarde zelf heeft dat gedaan. Anders zouden jullie hier nu niet zijn, mij deze vragen stellend, met zovelen die deze woorden lezen.

Tijd is niet lineair, zoals jullie weten.

COR: Hoe kunnen we helpen, nu we in deze volgende fase komen?

SAINT GERMAIN: Ten eerste, concentreer je op het tot stand brengen van alle constante Liefde van Vrede in jezelf die je elke dag aankunt!

En zoals dit Collectief al vele malen heeft opgemerkt, zal dat niet tot jullie komen terwijl jullie de media-gekte, de Sturm und Drang van de desinformatie, de verwarring van halve feiten en het regelrechte bedrog dat via jullie media en andere invloeden wordt verkondigd, binnen een gestage energietransmissie van gedachten/emoties van hopeloosheid, woede en wanhoop tot je nemen.

Jullie mogen je nu op je gemak voelen met dat alles, wetende dat het allemaal wordt overruled in de hogere zin.

Terwijl de elementen en vibraties van veel van de hogere dimensies nu veel gemakkelijker in het aardse leven doordringen en iedereen op de planeet beïnvloeden, ongeacht wie ze zijn en wat hun intenties zijn.

Dit is de betekenis van Ascensie!

Dat de vibratie van het Aardse leven moet blijven stijgen, ongeacht de machinaties van hen die doen alsof ze nog steeds de controle hebben, die nooit de waarschuwingen hebben geloofd dat hun dag nooit eindeloos was en nooit eindeloos kon zijn.

Toch zullen jullie de schoonheid of de kracht van die hogere trillingsaanwezigheid niet voelen terwijl je jezelf onderdompelt in de zeer onwerkelijke verkondigingen van hen die gedwongen worden een agenda van vernietiging te steunen.

Wees je ervan bewust dat de oude “machten die waren” weten hoe ze de hartgrondige steun van het publiek kunnen winnen voor bepaalde geliefde figuren, in het bijzonder op het gebied van entertainment, evenals in nieuwsuitzendingen en discussies over actuele gebeurtenissen.

Diezelfde figuren worden dan gedwongen zich te conformeren aan de duistere agenda, onder zeer grote bedreiging van henzelf en hun dierbaren.

Maar zelfs dat plan mislukt, want er zijn elementen van de intentie van de hogere rijken die nu verweven worden met wat eens het exclusieve terrein van de duistere rijken was, waardoor de duistere intentie in een veel hogere energiestroom wordt getild.

Ze zijn geïnfiltreerd. Het Licht heeft de eigen bronnen van de Duisternis overspoeld.

Het is altijd zo geweest, tot op zekere hoogte.

Er zijn Witte Ridders in elk gebied van inspanning, elk gebied van invloed, hard aan het werk om de waarheid te laten stromen in hoeveelheden en op manieren die ofwel niet worden opgemerkt ofwel niet worden beschouwd als een bedreiging voor het duistere complot.

Toch is dit nu veranderd, tot waar veel wordt opgemerkt, en als een bedreiging wordt beschouwd, met het verschil dat de energieën op en rond de Aarde niet langer het niveau van controle toestaan dat de vroegere “elite” eens hanteerde.

Ze worden overspoeld, niet alleen met tegenstand, maar met degenen die, als ze op hun plaats blijven, de atmosfeer van de planeet alleen maar verder zullen optillen tot waar degenen in de schaduw op natuurlijke wijze zullen beginnen te transformeren in Lichtere wezens, of imploderen.

Dit is de reden waarom zovelen de afgelopen vijf jaar of langer hebben geprobeerd te ontsnappen.

Maar dat kunnen ze niet. Er is nu geen verstoppen meer.

In zekere zin ontdekken zelfs wij, die het Licht volgen, dat we ons niet langer kunnen verbergen voor oude vormen van gekwetstheid, angst, gehechtheid aan het ego, een klein zelfbeeld…

SAINT GERMAIN: Inderdaad. Breng het allemaal naar buiten in het Licht!

Er is hier geen oordeel, alleen genezing en vernieuwing, en Transformatie / Transmutatie voor hen die het zoeken.

Voorwaarts, vrienden! Jullie dag is aangebroken.

Nu is niet de tijd om de moed te verliezen. Verre van dat.

Zoals jullie vaak uit deze hoek hebben gehoord: “Jullie zijn nooit alleen.”

COR: Dank u, Heer Saint Germain. Dat geeft me veel moed, en ik bid dat het ook voor anderen zal gelden.

SAINT GERMAIN: Tot uw dienst, Vrouwe.

In dienst van allen! Namaste.

Copyright 2021, Caroline Oceana Ryan

Als je het bericht opnieuw plaatst, behoud dan de integriteit van deze informatie door het volledig en precies te herdrukken zoals je het hier vindt, en inclusief de link naar dit bericht, op https://www.ascensiontimes.com/post/a-message-to-lightworkers-september-23-2021.

Dank u.

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org