Een Boodschap Voor Lichtbrengers

 

Een Boodschap Voor Lichtbrengers – 20 Januari 2023

De boodschap van vandaag is een fragment uit het nieuwe boek gechanneld door Caroline Oceana Ryan, Berichten van de Spirits van Overvloed.

Dit fragment komt uit hoofdstuk 5 – “Over Kunstenaarschap En Het Creëren Van Meerdere Geldkanalen”.

 

Een Lichtbrenger vraagt:

Hoe kan ik een consistente stroom van overvloed creëren uit meerdere bronnen?

Ik ben al 39 jaar dierenverzorgster en struikel over een oude overtuiging dat ik alleen geld kan verdienen door een trimsalon te zijn.

Ik wil ook geld verdienen als kunstenaar, maar door me te verbinden met mijn Spirit team realiseer ik me dat ik die inkomstenstroom heb geblokkeerd.

Mijn vader had de overtuiging dat kunstenaars geen geld kunnen verdienen, en dat het beroep van kunstenaar niet de moeite waard is.

Ik heb dat geloof geabsorbeerd en heb het mijn hele volwassenheid met me meegedragen.

Als onderdeel van mijn Nieuwe Aarde paradigma, zou ik die hele kwestie graag loslaten. Alle hulp wordt op prijs gesteld.

De Heer van Goud, die de Spirit en de Essentie van Goud vertegenwoordigt, antwoordt:

Ah, een prachtige vraag!

Velen staan voor deze vraag en denken er vaak over na. En net zoals jou werd geleerd, komen velen tot de conclusie dat het moeilijk of onmogelijk is om meerdere kanalen van inkomen te creëren, inclusief kanalen van passief inkomen die gemakkelijk naar één stromen.

Merk op dat we zeggen “kanalen”, niet “bronnen” van inkomen.

Geen enkele baan, bedrijf, prijs, erfenis of gift is je ware bron. Dat is altijd de Bron zelf.

Bronnenergie biedt niet zomaar een eindeloze energetische stroom. Het is eindeloze energetische stroom.

Het is de positieve stroom van Levensessentie, die naar iedereen stroomt, ongeacht iemands houding in het leven, beroep, familie- of burgerlijke staat, locatie, of persoonlijke overtuigingen over wat waar of niet waar is.

Het is zo dat velen het gevoel hebben dat men alleen “geld kan verdienen” door betaling van bepaalde beroepen.

Jouw vader probeerde je met zijn overtuiging dat “kunstenaars geen geld kunnen verdienen” (een gangbare overtuiging in veel culturen) te beschermen tegen een eventueel toekomstig financieel gebrek, mocht je besluiten dat kunstenaarschap je voornaamste werkterrein zou worden.

Hij was ook minachtend over de werkelijke waarde en het belang van kunst, ook een veel voorkomende overtuiging.

En hij minachtte zijn eigen creatieve impuls, die velen al vroeg in hun leven leren denigreren en devalueren.

Je vraagt om te weten hoe je de interne blokkade van weerstand – die koude stem die zegt: “Dat gaat niet werken!” – kunt opheffen als je denkt aan het creëren van geld door kunst te verkopen of te onderwijzen.

Maar je zou kunnen denken aan bijna elk beroep dat niet wordt vereerd als “een manier om goed geld te verdienen”.

En dus strekt ons antwoord zich uit tot allen die zich afvragen waarom er niet meer actieve kanalen van geld en andere vormen van rijkdom naar hen toe stromen.

Vooral door te doen wat ze het liefste zouden doen.

W ij spreken tenminste gedeeltelijk tot diegenen die in veel samenlevingen als “dromers” worden bestempeld.

Zij die graag grote bedragen of zelfs bestaansmiddelen zouden ontvangen terwijl ze poëzie schrijven, of de wereld rondreizen, of mensen helpen die de samenleving niet waardeert, zoals mensen zonder huis of met een handicap, en andere bezigheden die velen zullen waarschuwen “en je niets zullen betalen”.

Die dromen moeten worden gefinancierd om te kunnen uitkomen, en vaak is één inkomstenbron te klein of te beperkend van aard om te helpen.

En toch, als je niet meerdere inkomstenbronnen hebt, waaronder die waar je blij van wordt, ontstaat vaak het verlangen om dat wel te doen.

Dat verlangen opent dan een prachtig pad naar meer innerlijke groei en realisatie, en grotere dienstbaarheid aan anderen.

Nu verschijnt een horizon die ooit verborgen was. Je hebt nu een uitstekende gelegenheid om op een heel nieuwe manier te ontwaken, en op nog vreugdevollere manieren mee te creëren dan je tot nu toe hebt gedaan.

En het begon allemaal door jezelf toe te staan je dag door te brengen met wat je graag doet!

We heten je welkom op dit pad van Licht. Op dit pad zul je de ervaring van het ontvangen van geld koppelen aan het aanbieden en ontvangen van Vreugde.

Dit pad lijkt zich een weg te banen door een donker bos waar je gemakkelijk kunt verdwalen en je oorspronkelijke visie in twijfel kunt trekken.

Als je voet zet op dit pad, hoor je misschien de luide echo’s van velen die je verzekeren dat “Geld alleen komt door hard werken” en “Wees blij dat je tenminste een vorm van inkomen hebt” en “Er is geen gratis lunch!” enzovoort.

Maar we verzekeren je dat de schoonheid en de magie die je te wachten staan inderdaad heel groot zijn, en niet alleen omdat je een kunstenaar bent, of omdat je ervoor gekozen hebt geld te verdienen met dat werk.

Jullie weten dat de mens gedurende duizenden jaren is teruggevallen van een hoger dimensionaal bewustzijn van zijn medescheppende vermogens, naar het gevoel dat hij moest zwoegen of bedelen voor zijn levensonderhoud.

Zelfs in dit steeds lichter wordende tijdperk zien de meesten het leven niet als een energetische stroom.

Nog steeds gevangen in het oudere paradigma, zien zij vooral stagnatie.

Zij zien niet zozeer inkomst, als wel het onvermijdelijke uit-gaan.

Zij voelen zich gevangen in verantwoordelijkheden en plichten die niet altijd vreugdevol zijn, en zij hebben toegestaan dat deze – de rekeningen betalen, de baan, de opvoeding van de kinderen – hen in rollen duwen die van hen verlangen dat zij hun ware zelf verbergen of ontkennen.

Kortom, ze zetten een soort masker op, of zetten hun gezicht in een grimmige uitdrukking, leggen hun hand aan de ploeg en ploeteren voort, waarbij ze zichzelf zelden toestaan zich af te vragen waarom ze niet elke dag kunnen doen waar ze van houden.

En ze vullen hun “vrije uren” buiten het werk met de ene hartverdovende afleiding na de andere, inclusief overconsumptie van eten, drinken of materiële goederen, starend naar schermen zonder hart of ziel.

Laten we dit eens van een heel andere kant bekijken.

Met jouw prachtige levenspad als ons voorbeeld, zullen we zeggen: Wat als je plotseling zou beginnen te zeggen, te denken, op te schrijven waar je het elke dag kunt zien: “Ik hou van AL het werk dat ik doe, en AL mijn werk doet me nu goed, vooral mijn kunstwerk!”

Het gaat er niet om of jij of iemand dat een aannemelijk idee vindt.

Jij hebt jouw ervaring opgeëist met je woorden. Je hebt het je voorgesteld in je hart-geest. Je hebt er vreugde aan beleefd.

Je hebt het getekend op dat lege en open doek dat jouw kwantumwerkelijkheid is, met andere woorden – je hebt de mogelijkheid, dan de waarschijnlijkheid, dan de innerlijke werkelijkheid ervan, in de uitgestrektheid geplaatst.

En dus kan de energiestroom die voortdurend door en om je heen beweegt, gestuurd door je verwachtingen en emoties in uiterlijke ervaringen, niet anders dan er kennis van nemen.

Zodat het Universum nu een manier moet vinden om “het zo te maken,” zoals jij, de kapitein van je schip in deze grote zee van energie, hebt bevolen .…

Copyright 2023, Caroline Oceana Ryan

uit Berichten van de Spirits van Overvloed: Gechannelde begeleiding van
de Spirits van Welvaart en Ware Rijkdom.

Ascension Times Publishing – Alle rechten voorbehouden.

Als u deze informatie opnieuw plaatst, behoud dan alstublieft de integriteit van deze informatie door deze volledig en precies zo af te drukken als u deze hier vindt, en inclusief de link naar de oorspronkelijke post, op https://www.ascensiontimes.com/post/a-message-to-light-bringers-january-20-2023.

Messages from the Spirits of Abundanceverschijnt op Amazon op maandag 30 januari 2023.

Bestel het boek tussen 18 januari en 11:59 PM Eastern Time op 30 januari, en je kunt speciale lagere prijzen en drie bonusgeschenken ontvangen — ga hierheen voor meer informatie.

Stuur uw Amazon-bon naar Support@AscensionTimes.com en de link naar uw cadeaus wordt naar u gemaild.

Geniet ervan!

Caroline Oceana Ryan

Vertaling: wakkeremensen.org