Een boodschap aan lichtbrengers -Het Collectief: Verhuizen Naar De 5e Dimensie

Een boodschap aan lichtbrengers – 3 maart 2023

 

Het Collectief: Verhuizen Naar De 5e Dimensie

Gechanneld door: Caroline Oceana Ryan – 3 Maart 2023

Gegroet, geliefden! Wij zijn zoals altijd erg blij dat we vandaag een moment hebben om met jullie te spreken.

En vandaag heeft onze schrijver een vraag, die misschien velen van jullie nu stellen:

COR: Mijn vrienden, Gaan wij op deze planeet al over naar het leven in de vijfde dimensie en is het alleen nog niet zo duidelijk?

Wij wachten op en roepen op tot verschillende vormen van onthulling – van de duistere acties van de misdaadsyndicaten die de planeet lang hebben bestuurd, van de ET-aanwezigheid, van vrije energieapparaten, van het geheime ruimteprogramma, en van lang onderdrukte geavanceerde genezingstechnologieën.

Op dit moment, te midden van voortdurende oorlogen en andere conflicten, en de Aarde die reageert op de krachtige Zonnelichtgolven met extreem weer en aardbevingen – voelt het alsof we er nooit zullen komen! En door dit krachtige Licht dat binnenkomt, hebben wij allemaal te maken met oude trauma’s uit dit en andere Aardse levens. Dus kan het voelen alsof we nu verder weg zijn van de Nieuwe Aarde, in plaats van dichterbij.

Uw inbreng en energetische steun wordt zeer gewaardeerd!

HET COLLECTIEF: Wij zijn ons bewust, misschien zelfs meer dan de meeste mensen nu, van het interne conflict en de verwarring die de mensheid nu voelt.

Het is bijzonder moeilijk en veeleisend voor degenen die binnenkwamen om het Licht vast te houden, uit te zenden en te worden. Jullie hebben allemaal lang geprobeerd de hogere rijken te weerspiegelen en te vertegenwoordigen op een verduisterde, vaak wanhopige Aarde.

Wij zouden zeggen dat wat u nu ervaart, met de schokken en stoten van een snel veranderende wereld, niet alleen te wijten is aan de Zonnelichtgolven, maar aan uw eigen beslissingen om de Aarde terug te brengen in de Galactische Federatie en de Intergalactische Confederatie van Werelden.

De meesten van jullie zijn experts in verschillende vormen van het bevel voeren over een schip op een intergalactische missie, of in het vervullen van verschillende krachtige rollen binnen een commando. Die rollen kunnen gericht zijn op genezing, of technologie, of een ambassadeursrol, of op wetenschappelijke of artistieke verkenning, onderwijs, of daarbuiten, pure spirituele bezigheden die hogere niveaus van Wijsheid vereisen, en integratie van het eigen bewustzijn met de zuivere Bron. Dit is jullie Aardse missie, en jullie zijn er allemaal bij betrokken, hoewel jullie je daar in je waaktoestand niet erg bewust van zijn.

Groot is de verwarring van energieën in jullie nu. Toch zijn jullie in jullie slaaptoestand, zoals wij vaak hebben opgemerkt, nooit verward of overweldigd.

Jullie handelingen in de ether – en dit is jullie ware zelf – zijn die van zeer oude zielen met een vitale rol, door jullie van tevoren bepaald, die jullie krachtig uitvoeren, zonder de aarzeling om te wachten tot een uiterlijke situatie verbetert voordat jullie je volledige macht realiseren.

Je hebt aanvaard dat het omgaan met de kwesties die je noemt, jouw macht is, gedemonstreerd in jouw dagelijkse Aardse leven.

Wij zeggen dit, in het besef dat je je in jouw wakkere uren nog steeds op een plaats van grote kwetsbaarheid bevindt en vaak in gevoelens van onzekerheid, verlies, grote stress en emotionele verwarring.

De “hoogtepunten” die sommigen ervaren, veroorzaakt door de krachtige zonnewinden en helende plasma Lichtdeeltjes die nu naar de Aarde stromen, gaan vaak gepaard met “dieptepunten” die soms pijnlijk genoeg zijn om te wensen dat men nooit naar de Aarde was gekomen.

Toch vragen wij twee dingen: Dat je jezelf jouw verdriet en strijd toestaat, het zegent en er doorheen gaat met emotionele eerlijkheid – jezelf toestaat te huilen en los te laten waar nodig. En dat je de moeilijkere momenten opvolgt met elke bevestiging die je kan helpen bij die voortdurende genezing en het oplossen van oude Aardse patronen. Sommigen zullen bevestigen: “Ik kan alle dingen doen door de Goddelijke Liefde, die mij sterkt”. Anderen herinneren zichzelf eraan: “Ik BEN het Licht. En ik sta deze momenten toe, omdat ze onthullen wat getransformeerd moet worden.”

Onthoud dat jullie in dit alles niet alleen staan. Wij zijn hier met jullie, velen van ons, op de grond. En als jullie emotioneel en mentaal door moeilijke momenten reizen weet dan dat jullie geest in die tijden nieuwe vormen van zelfrealisatie aanneemt waartoe hij anders nooit zou kunnen komen.

Op de schepen in jouw etherische lichaam – een projectie van jouw bewustzijn door de tijd-ruimte (een element dat je nu niet kan beperken) – ontmoet je vaak jouw gidsen en mentoren, die je nu op nieuwe en veel hogere niveaus adviseren.

Jouw vragen aan hen zijn veel complexer dan in het verleden, en jouw besef van de diepten van de aardse missie van jou en jouw zielenfamilie gaat veel verder dan wat je tot nu toe hebt begrepen.

Er wordt je meer geopenbaard over de reis van de Aarde dan je ooit hebt gezien.

En jouw kennis, vaardigheden en inzichten zullen, verderop in de tijdlijn, zelfs datgene overtreffen wat in Atlantis en Lemurië en de andere grote beschavingen werd bereikt.

Maar in deze specifieke Aardse reis heb je ervoor gekozen om naar die hoogten terug te keren via de verkenning, de ervaring en vervolgens de vrijlating van een donkerder, lager dimensionaal Aardse leven.

Dit is Ascensie in zijn ware vorm!

Je bent in de diepte geweest, zowel in termen van duistere dimensionale niveaus als in termen van aardse ervaringen. De uitdaging is nu om verloren aspecten van jouw eigen spirituele essentie, verloren tijdens een of ander trauma of conflict, terug te vinden. En om jouw bewustzijn te genezen, niet alleen van die fragmentatie, maar van alle verliezen die het heeft meegemaakt.

Ascensie naar een hogere vibrationele spirituele vorm vanuit dat ervaringsniveau zal sommige dagen inderdaad moeilijk tot onmogelijk aanvoelen.

En toch, onthoud altijd, geliefden – je bent nooit alleen!

Jullie ziel, jullie zielsfamilie, de hogere rijken en jullie Aarde zullen je nooit in de steek laten.

Jullie Vrouwe Gaia werpt de giftigheid van eeuwen af, terwijl zij ervoor zorgt dat bepaalde levensvormen die buigen voor de bevelen van de duistere rijken het steeds moeilijker krijgen om op haar oppervlak (of daaronder) te leven.

Zij verhoogt doelbewust haar trilling, zodat de duisteren op de een of andere manier worden opgeruimd, omdat hun frequentie steeds meer botst met die van Haar. Dit is een nieuwe werkelijkheid die wordt gevormd, en zij (en menselijke onderwerping en lijden) hebben daarin geen plaats.

Jullie Zon is zich eveneens bewust van jullie strijd, en zendt alleen die stralen uit die jullie reis naar boven zullen ondersteunen, niet belemmeren, hoewel het soms anders kan aanvoelen.

En ja, conflicten en vreemd weer, en rampzalige gebeurtenissen zoals de aardbevingen doen zich voor.

Bedenk dat bijna iedereen zijn aardse leven begint met een volledig gedetailleerde levenskaart.

Zij hebben ervoor gekozen op een bepaalde plaats te zijn en daar een bepaald leven te ervaren, om goede redenen die je niet kunt doorgronden.

Duizenden zijn voor de Aarde verloren gegaan door recente rampen, maar niet voor de hogere rijken, hun ware Thuis.

Zij zullen worden herenigd met hun geliefden, hier of in de hogere rijken, afhankelijk van wat zij bewust kiezen.

Bedenk dat alles wat je ziet krachtig gevoelsmatig is, zoals de oude zeilschepen die een weloverwogen koers varen, op een zee die geen pad kent.

Voor de veelomvattende, langdurig beperkte menselijke rede kan dit heel moeilijk te bevatten zijn!

En eis daarom van jouw hogere zelf, gidsen en Engelen dat je jouw hogere krachten van Wijsheid en Kennis krijgt, zoals je die in de hogere sferen geniet:

“Verhef mijn zicht en mijn absorptie van wat er nu gebeurt tot zo’n hoger niveau dat ik voorbij de menselijke ervaringen van verlies, angst of woede wordt gebracht, en wordt opgetild tot waar ik alles zegen, en al het Goede noem, met dank voor alle ervaring.”

Zij die verloren gaan in tijden van oorlog en natuurrampen gaan niet echt verloren, maar worden overgebracht – sommigen naar de schepen, sommigen naar de Binnenaarde, sommigen terug naar huis, naar de hogere sferen, als hun geest dat toestaat.

En als je hen nu wilt bijstaan op hun reis, stel je hen dan voor gevuld met Goddelijk Licht van de hoogste orde! Bedank hen voor hun reis, zonder oordeel over hoe hun lichamelijkheid eindigde. Velen keren nu terug naar de ether, zodat zij de Ascensie van de Aarde en de mensheid beter kunnen bijstaan.

Weiger de gebeurtenissen die nu plaatsvinden op te vatten alsof het Licht niets te zeggen heeft over wat er gebeurt! Want het heeft veel te zeggen, want het stroomt naar de Aarde met een scheppende kracht waarover jullie tot nu toe alleen maar hebt gelezen.

Sta in het Zonlicht, en kijk in jullie Zon, en besef: “Zo boven, zo beneden.”

Dit is geen valse belofte, dit pad hebben jullie voor jezelf gecreëerd!

En het komt in vervulling, op manieren die jullie op dit moment slechts enigszins voelen, zonder het volledig naar buiten te zien.

Vertrouw niet op jullie nieuwsstroom om het jullie te melden.

Roep de waarheid op van wat er gebeurt in jouw meditaties, jouw gebeden, jouw tijd in de natuur, in creatieve momenten van kunst, dans, muziek, poëzie.

Namaste, heilige vroedvrouwen van de Nieuwe Aarde!

Wij zijn altijd bij jullie en jullie zijn nooit alleen.

HET COLLECTIEF

Vertaling: Reinier