Een Boodschap Aan Lichtbrengers – 24 Januari 2023

 

Een Boodschap Aan Lichtbrengers – 24 Januari 2023

Gechanneld door: Caroline Oceana Ryan – 24 Januari 2023

De boodschap van vandaag is een fragment uit het nieuwe boek van Caroline Oceana Ryan,Messages from the Spirits of Abundance.

Dit fragment komt uit hoofdstuk 6, “De overvloed doorgeven die wordt achtergehouden”.

 

Een Lichtbrenger vraagt:

Ik heb mezelf opgedragen elk zielscontract voor gebrek te herzien naar een contract om overvloed te ervaren – om te delen!

Ik heb mezelf gevisualiseerd dat ik geldovervloed naar me toe haal door het te winnen, niet door hard slavenwerk. Ik heb aan vele kleine tot grote sweepstakes en loterijen meegedaan (met kleine geldbedragen), de trekkingsdata bijgehouden, mijn wil uitgesproken om te winnen.

Ik heb het delen van overvloed met velen gevisualiseerd. Ik heb jaarlijks lijsten geschreven, met [de namen van] degenen in gebrekkige situaties die ik heb leren kennen.

Ik heb dagelijks affirmaties uitgesproken. Ik doe dit al meer dan 13 jaar. Ik ben positief gebleven, ondanks dat ik niet gemakkelijk overvloed bereik.

Wat hebt u hierop te zeggen?

Fortuna, Godin van het Fortuin, geeft antwoord:

Wij zouden zeggen, dierbare, dat je, ondanks je prachtige intenties om te delen wat je creëert, in je energieën een zekere mate van schuld en ongemak meedraagt over het feit dat je geld hebt, waardoor het je is onthouden.

Je streven naar fortuin op andere manieren dan door “hard werken” is bewonderenswaardig, want er is inderdaad veel te ontvangen in deze wereld zonder harde inspanning.

Toch spreken we van onbewust schuldgevoel en onbehagen over het hebben van geld, omdat je in je boodschap benadrukt dat je winsten niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen oproept.

Daarmee bevestig je per ongeluk twee dingen:

De innerlijke houder die je hebt voor geld is al het vrijgeven van energie, zelfs voordat het geld is aangekomen.

Je hebt ook besloten dat deze anderen waar je om geeft “in nood” zijn.

Het geld kan niet naar jou komen, zolang je vooral een kanaal bent om te ontvangen om te kunnen geven. Het is moeilijk voor iemand om te ontvangen, als hij bewust afstand heeft genomen van grote delen van welk bedrag dan ook. En onbewust hebben besloten dat hun Geven vooral is om de Behoefte te vervullen.

Een poging om iemand te redden is een sterke bevestiging van gebrek en verlies. Het bevestigt dat er slechts zoveel Overvloed is voor de mensheid om te ervaren, en dat je dat gebrek naar buiten toe wilt goedmaken door een deel te geven van wat je ontvangt.

Hoewel dat een vriendelijke en genereuze impuls is, en wij zeggen dat Geven iets moois is, is de impuls om mensen in nood te helpen vaak gebaseerd op angst.

Het brengt de Overvloedsenergieën die je verwelkomt ernstig in de war, en verstoort je medeverantwoordelijke acties.

En dus is de geld-energie die je verlangt al verspreid – ze stroomt al uit en weg van je in meerdere kanalen, zelfs voordat ze aankomt.

We zijn blij dat je je zielscontract met geld hebt herzien van gebrek naar Overvloed.

Toch is het je bedoeling om je verlangen naar grote bedragen enigszins te verspreiden of te legitimeren, door een lijst te hebben van anderen met wie je wilt delen

Wij herhalen dat geven een prachtige impuls is, vol liefde en vriendelijkheid. Toch verhult het vaak een angst voor het hebben van geld, dat velen gelijkstellen met comfort, een gemakkelijker leven of macht.

Deze ideeën botsen met vele levens waarin men heeft gehoord “het is beter te geven dan te ontvangen”, en met het idee dat armoede en strijd dichter bij “godsvrucht” staan dan comfort en overvloed.

En zo wordt het vaak een grotere weg om te bewandelen, om het idee los te laten dat je moet lijden om geestelijk vooruit te komen. En te beseffen dat de eerste persoon voor wie je liefdevol en vrijgevig moet zijn, jezelf is.

Allen die de weg van de Lichtstrijder volgen – een pad van Vreedzame intentie, maar vol uitdagingen en eisen – zullen er vaak op aandringen dat al degenen om hen heen moeten eten, rusten, of aangemoedigd en bemind moeten worden, voordat zij daar zelf aan deelnemen.

Jouw vele onbaatzuchtige levenslange diensten aan de gemeenschap, familie en spirituele groepen getuigen allemaal van uw gevende geest, die wij zeer respecteren.

Maar laten we eens kijken naar de zin “jullie vele onbaatzuchtige levens”.

De meesten van jullie hebben levens doorgebracht als contemplatief, monnik, non of iets dergelijks, in voortdurende dienstbaarheid aan de gemeenschap.

Velen van jullie zijn een spirituele leraar geweest die praktisch van niets leefde, of een genezer of sjamaan die zijn gaven en praktijken moest verbergen uit angst om door de “autoriteiten” te worden ontdekt.

Of misschien heb je uit nederigheid besloten dat je alleen donaties zou aanvaarden in plaats van betaling voor je levenswerk.

Jullie hebben allemaal ook levens als vrouw gehad, waarin je soms in de meest vernederende en armoedige omstandigheden moest leven.

Eeuwenlang werden vrouwen met een lager inkomen opgevoed om ervoor te zorgen dat, als er al voedsel is, dat voornamelijk naar de man van het gezin gaat, dan naar de kinderen en de huisdieren, en als er dan nog wat over is, naar haar.

Soms werd van haar verwacht dat zij alle vormen van zelfzorg opzij zette en zichzelf verkocht als prostituee, slavin of bediende, of wat dan ook dat geld in het huishouden zou brengen.

In die en andere driedimensionale omstandigheden werd “onzelfzuchtig” letterlijk waar – je leefde alsof je een niet-persoon was, zonder Zelf.

Dit is over – geven, hetzij uit een verkeerd gerichte nederigheid, hetzij uit pure overlevingsdrang. In die levens heb je jezelf niet langer ervaren als een heel en afzonderlijk wezen, maar slechts als een vorm van functie.

Velen van jullie hebben ook levens gehad waarin je slechts werd behandeld als een instrument van een religieuze of filosofische constructie, of een instrument van de staat en de familie – een dienaar of slaaf van een slavenhouder, werkgever, religieuze gemeenschap, echtgenoot, of andere vormen van eigendom – op verschillende momenten in de geschiedenis van de Aarde.

Jullie hebben geloften en eden van armoede en zelfverloochening afgelegd, die ons onderbewustzijn leest als nog steeds uitvoerbaar en toepasbaar in dat en alle volgende levens.

De meesten van jullie verlangen nu uit deze zeer oude mal te breken, zonder te beseffen dat jullie verlangen te verdwijnen in grote daden van vrijgevigheid een vorm van zelfvernedering is, en een van de dingen waarvan jullie in dit leven kwamen om jezelf te genezen.

Terwijl sommigen lijden aan een verering van het zelf, is in deze bovenstaande gevallen zelfliefde, zelfzorg en zelfrespect, gebaseerd op een vriendelijke en genereuze aanvaarding van jezelf, de weg uit het gebrek.

Je zult het niet vinden door te zeggen: “Maar wat ik oproep is ook voor anderen. Het is niet alsof ik alleen voor mezelf vraag!”

Dat soort vrijgevigheid kan zeker prijzenswaardig zijn, maar wat als het vriendelijke geschenk dat je aanbiedt een bevestiging is dat degenen aan wie je geeft “in nood” zijn?

Die trilling van nood zal aanhouden, totdat ze zichzelf eruit trekken. Alleen de uiterlijke omstandigheden behandelen is nooit genoeg.

Bedenk ook dat zij die omstandigheden hebben gekozen om ervan te leren. Dat kan hun gekozen, heilige pad zijn, en niet het ongeluk of de “ongelukkige” situatie die jij en anderen aannemen.

Het Universum volgt de bevelen van je hartgeest, niet alleen het linker hersenaspect van het denken. En dus, heb je een grote en open houder, klaar om te ontvangen?

Eentje zonder blokkades en te veel kanalen van weggaan klaar, voordat je ontvangt?

Neem nu een moment, geliefden, en laat je gedachte en gevoel het belang van deze boodschap volledig in je opnemen.

Geven aan een ander is een grote zegen voor zowel jou als hen. Toch kun je niet geven aan allen die nu “in nood” lijken te zijn, want zovelen hebben dat pad gekozen, of zijn er onbewust in gevallen.

Als je niet alles zou weggeven wat je innerlijke training zegt dat je moet geven, zou je dan enig schuldgevoel hebben? Voel je je op de een of andere manier verantwoordelijk voor hen die in nood verkeren?

En nu zien we dus een groot probleem met dat woord “nood”! En dus, laten we kijken naar de wortel van het probleem, wat altijd een kwestie is van energetische frequentie.

Zeggen dat iemand in Nood is, bevestigt dat zijn situatie alleen kan worden verholpen (of tijdelijk geholpen) door een of andere vorm van hulp van buitenaf.

En dat leven in gebrek op een bepaalde manier typerend is voor hun leven.

In plaats van iemand uit het gebrek te halen, veroordeelt het hem er onbewust voor onbepaalde tijd toe.

Dit is een zeer groot probleem in het menselijk leven. Maar iedereen is Overvloed waard. En dus help je zowel je eigen groei als diegenen die je wilt helpen, door iedereen van de “Gebrek”-lijst af te halen.

In werkelijkheid bestaat er geen gebrek, alleen blokkades voor vormen van Overvloed.

Een van de grootste geschenken die je aan iemand kunt geven, is te bevestigen dat zij zich bewegen naar een gevoel en mentaliteit van Overvloed en voorspoed, dat hun Overvloed ” nu naar buiten stroomt op manieren die perfect voor hen zijn”.

Stel je voor dat zij hun harten vreugdevol openen om het te ontvangen! Dit is een veel groter geschenk dan het geld zelf.

Maar eerst en vooral, lieverd, richt je je op jezelf, en je eigen groei en expansie …

Copyright 2023, Caroline Oceana Ryan

uit Berichten van de Spirits van Overvloed: Gechannelde begeleiding van de geesten van voorspoed en ware rijkdom.

Ascension Times Publishing – Alle rechten voorbehouden.

Als u deze informatie opnieuw plaatst, behoud dan alstublieft de integriteit van deze
informatie door het volledig en precies zo af te drukken als u het hier vindt, en
inclusief de link naar het oorspronkelijke bericht:

https://www.ascensiontimes.com/post/a-message-to-light-bringers-

24 january 2023

Vertaling: wakkeremensen.org