Wat Is Er Met Jouw Hart Gebeurd?

 

Wat Is Er Met Jouw Hart Gebeurd?

Gechanneld door Brenda Hoffman – 29 Maart 2023 – voor Life Tapestry Creations.com.

Dierbare mensen,

Jullie begrijpen niet altijd waarom jullie acties en woorden nu zo anders zijn. Jij, een bekende verzorger, lijkt kouder en afstandelijker. Waar is jouw hart?

Net zoals je nieuwe wezen aan het verschuiven is, verschuiven ook de handelingen van je hart, of in dit geval, de zorgzame handelingen.

Je nam ooit aan dat zorgen een indicatie was van hoe liefdevol je was. Maar in werkelijkheid was zorg dragen, van anderen houden ondanks fysieke of emotionele schade aan jezelf, geen liefde; het was wat je dacht dat liefde zou moeten zijn.

Ware liefde is niet iemand liefhebben ten koste van jezelf – zoals misbruikte echtgenoten of ouders doen. Die liefde komt niet van binnenuit; ze is gebaseerd op angst.

Ooit geloofde je dat er niet van je gehouden zou worden als je je niet inzette voor het welzijn van anderen.

Liefde is nu verschoven naar het besef dat je zowel voor jezelf als voor anderen moet zorgen – vaak met een meer afstandelijke benadering. Een beetje zoals van je kind verwachten dat het zijn speelgoed opraapt, hoe lang het ook duurt.

Je voelt niet langer de behoefte om iemand te beschermen of te redden van zichzelf. Evenmin voel je de behoefte om te luisteren naar hun laatste angst of kwaal als je intuïtief weet dat geen van beide passend is voor de situatie.

Je ontwaken uit zelfliefde heeft veel onverwachte verschuivingen in je wezen teweeggebracht – niet de minste daarvan is je behoefte om vóór anderen voor jezelf te zorgen.

Die laatste uitspraak klinkt waarschijnlijk kil voor degenen onder jullie die deze situatie met hun familie, vrienden of collega’s nog niet hebben meegemaakt.

De eerste keer dat je zegt dat anderen voor zichzelf kunnen zorgen of een project kunnen afmaken zonder jouw hulp, zul je je gemeen en verkeerd voelen. In 3D zou je beide etiketten hebben aangenomen in je wezen en van de mensen met wie je omging. In 3D werd “nee” bestempeld als gemeen, hardvochtig, egoïstisch, wreed, en duizenden andere woorden die aangaven dat jij het mis had en de maatschappij het bij het rechte eind had.

Zulke etiketten zijn niet meer van toepassing. Niet omdat de maatschappij zo drastisch is veranderd, maar omdat jij dat hebt gedaan. Waar je ooit naar handelde op basis van verwachtingen van jezelf en, nog belangrijker, de maatschappij, zeg je nu “nee” – niet met luide stem, maar met een stille zelfliefdestem die anderen niet altijd begrijpen. Want waar is hun verzorger, hun opruimer, hun emotionele dienaar?

Je bent niet zo koud geworden dat je weigert anderen te helpen. Maar in plaats daarvan is je hulp nu gebaseerd op je innerlijke gevoelens in plaats van op maatschappelijke shoulds. Dus sommige familie en vrienden zullen ontzet zijn over je woorden en daden, want ze lijken zo asociaal, zo niet wat de maatschappij aangeeft dat je zou moeten doen.

Dit is een verwachte verschuiving.

In 3D ben je nooit getraind om zelfliefde te ervaren of uit te drukken. In plaats daarvan lag je nadruk op het zorgen voor anderen, ondanks wat je nodig had of wilde. Opoffering werd beloond. Zelfliefde werd bestempeld als asociaal. Mensen die vóór deze overgang zelfliefde beoefenden werden bestempeld als gemeen, ondankbaar, egoïstisch en buiten de maatschappij staand.

Het verschil tussen zelfliefde en zelfverheerlijking is je innerlijke stem. Je innerlijke wezen helpt je het verschil te begrijpen tussen harteloze handelingen – die zullen resulteren in grote innerlijke pijn – en hartelijke handelingen die je zullen helpen schitteren. Momenteel leer je onderscheid te maken tussen de twee.

Een onderscheid dat verwarrend is. Hoewel je innerlijke stem gemakkelijk toegankelijk is, zijn de sociale regels waarmee je vertrouwd bent, dat ook. En als je je innerlijke stem volgt, zullen er momenten zijn dat de maatschappij aangeeft dat je fout zit of een slecht mens bent.

Zal je sterk genoeg zijn om de vroegere regels van je 3D leven te negeren? Natuurlijk. Tenminste, wanneer je er klaar voor bent, want dit is je progressieve lesplan in deze nieuwe wereld.

Je bent begonnen met de basis en bent aan het afstuderen naar zelfliefde voor jezelf en anderen. Want er zullen momenten zijn waarop je anderen de vrijheid moet gunnen om zichzelf te zijn, net zoals je dat voor jezelf doet.

Maar als je dat doet, zullen sommigen van jullie het gevoel hebben dat je niet langer nodig of belangrijk bent. Dat is totdat je beseft dat zelfliefde niet vereist dat je een stap terug doet, stopt of je innerlijke ontwikkeling belemmert omdat iemand wil dat je voor hem of haar zorgt.

Dit is een nieuwe wereld waarin zelfliefde en liefde de sleutelelementen worden in jouw leven en dat van anderen. Sta jezelf toe daarin te stromen zonder zelfangst, zelfgevaar of zelfvernedering. Jouw tijd is gekomen – zoals die geldt voor allen op aarde die willen evolueren naar een nieuw liefdevol wezen.

Tegelijkertijd zijn degenen die in 3D angst wensen te blijven niet jouw zorg. Zij evolueren zoals zij willen – net als jullie. Zo zij het. Amen.

Copyright 2009-2023, Brenda Hoffman. Alle rechten zijn voorbehouden. Deel deze inhoud met anderen, plaats het op jouw blog, of voeg het toe aan uw nieuwsbrief. Maar handhaaf alstublieft de integriteit van deze blog door de naam van de auteur te vermelden: Brenda Hoffman, en de bron website link: LifeTapestryCreations.com.

Vertaling: wakkeremensen.org