Vind Jullie Veilige Plek Binnenin

 Vind Jullie Veilige Plek Binnenin
Channeling door Brenda Hoffman, 12 Augustus 2019
Overzicht van Brenda’s gechannelde “Creatie Energieën” show van 9 Augustus 2019.  http://www.blogtalkradio.com/brenda-hoffman
 (Brenda heeft twee dingen, er is de show “Creation Energies” en Brenda’s Blog,
ze bevatten verschillende gechannelde informatie.)
De energieën van de afgelopen weken hebben de harten van de meeste mensen geopend. Maar de verandering is zo beangstigend dat velen hun nieuwe gevoelens zullen testen door terug te keren naar bekende angsten en woede.
Het is onwaarschijnlijk dat jullie politieke leiders nu hartopeningen ervaren, want deze overgang is van onderaf. Jullie rol is om jullie vreugde te volgen terwijl anderen hun nieuwe hartopeningen verkennen.
Geliefden,
We willen ons richten op de pijn die jullie voelen wanneer jullie horen over de onmenselijke acties van diegenen die hun naar buiten gerichte kracht willen vasthouden.
Hoewel jullie weten dat mensen die pijn uit eigen beweging hebben aangeboden, het niet minder pijnlijk voor jullie maakt.

De aardse bullebakken stellen zichzelf bloot op manieren die jullie leven na leven negeerden.

Want jullie hebben ook pijn ervaren, evenals de ‘vreugde’ van koeioneren of anderen schaden die zich voorbereiden op dit leven.
Maar in vorige levens waren jullie meer gericht op jullie rol bij de voorbereiding op dit leven dan op de behandeling van anderen of julliezelf.
Zo’n gedachte lijkt voor de meesten van jullie ondenkbaar omdat jullie geloofden dat jullie deden wat jullie konden om anderen te beschermen, en dat jullie anderen nooit hebben gemarteld of geschaad.
Wij moeten het helaas ermee oneens zijn.
Jullie hebben gewillig beide rollen gespeeld, toevoegend karmische schuld aan leven na leven op aarde. Maar nu zijn jullie gealarmeerd door de pijn die jullie in media en via de woorden van anderen zien, waarnemen.
Want ook al hebben jullie anderen in vorige levens gewillig pijn gedaan, jullie deden dit ter voorbereiding op dit leven. In wezen, julliezelf vergevend in kleine doses voor het ‘hoogste goed’. Dit leven is anders.
Het is dus zo dat de pijn van anderen jullie anders beïnvloedt dan in andere levens waar was. Want dit is een leven van liefde en genezing.
Hoewel jullie nu iedereen willen helpen, beseffen jullie dat anderen hun problemen moeten uitwerken. Want als zij dat niet doen, blijven ze in het karmische wiel van: “als ik je dit in dit leven aandoe, zal je wraak nemen in het volgende.”
Jullie zijn in de war. Jullie zijn op zoek naar de vreugde die geweldig mogelijk lijkt totdat jullie een media-rapport zien/lezen over de nieuwste inhumane actie of vergelding.
Een logische reactie zou zijn om informatie te negeren die niet vol vreugde is. Maar gezien het aantal mediabronnen en jullie interacties, is dit bijna onmogelijk. Het is dus tijd voor jullie om een innerlijk gebied te creëren om julliezelf te beschermen tegen dit 3D spervuur van pijn en angst.
Dat is om vele redenen zo, niet in het minst de intensivering van 3D-negativiteit voor de komende maanden.
Als een kaars die brandt totdat hij zichzelf uiteindelijk dooft, schijnt de pijn van onmenselijkheid de volgende paar maanden helder en eet de laatste pijn op terwijl de kaars opbrandt.
Dus het is zo dat jullie de komende maanden in de war zullen raken, wetende dat jullie je liefhebbende vreugde willen delen, alleen om anderen te ontdekken met extreme pijn omdat de bullebakken, de daders in volle kracht zijn.
Wat is jouw rol, jullie rol? Ondanks het schijnbare ongemak, is het jullie taak om jullie licht helder te laten schijnen, zodat anderen weten dat er een optie is voor pijn.
Jullie vragen je wellicht af waarom jullie licht niet zal opbranden zoals we voorspelden voor de bullebakken. Jullie licht lijkt meer op een elektrische stroom die nooit opbrandt en gemakkelijk kan worden in- en uitgeschakeld.
Wij vragen jullie om toe te staan jullie licht te laten branden ondanks de ervaringen van anderen.
Als jullie meer tijd in de natuur of in julliezelf nodig hebt om dit te doen, weet dan hoe belangrijk dit nu is.
Velen van jullie hebben zich geheel of enigszins afgescheiden van sociale interacties. Maar dit heeft een dilemma gecreëerd voor jullie en jullie vragen je af of jullie ooit het gevoel zullen hebben jullie weer bij de maatschappij te voegen. Hoewel jullie de komende maanden meer vreugde zullen vinden in jullie ogenschijnlijke isolement dan als onderdeel van de samenleving,  zullen jullie je weer bij de maatschappij aansluiten als deze fase is voltooid.
Misschien hebben jullie dagelijks contact met collega’s of familieleden die bang zijn of bullebakken zijn. Er is geen eenvoudig antwoord voor diegenen onder jullie die elke dag aan die pijn worden blootgesteld, behalve het creëren van een plek binnenin om jullie terug te trekken wanneer jullie je ongemakkelijk voelen. Want de kloof die duidelijker wordt tussen degenen die geloven dat zij de 3D-uitverkorenen zijn tegen degenen die lijden, zouden jullie kunnen aanmoedigen om mee te doen aan de strijd.
Maar jullie verliezen jezelf als jullie dat doen.
Net zoals jullie je donkere nacht van de ziel hebben ervaren, zo zijn er nu miljoenen anderen. Het verschil is dat jullie donkere nacht waarschijnlijk verband hield met een kleinere groepering zoals jullie aardse familie, een baan of een relatie. Degenen die nu hun donkere nacht van de ziel ervaren, doen dit op een veel groter podium – als een groep in plaats van individueel.
Dit is zo omdat hun fase sneller moet worden voltooid dan voor jullie het geval was. Jullie hadden jaren, misschien tientallen jaren om door jullie pijn heen te dringen. Deze overgang is massaal door jullie versneld, zodat jullie vreugde in dit leven kunnen ervaren. Het is dus zo dat degenen die nu volgen eerder hun donkere nacht van de ziel massaal zullen ervaren in plaats van individueel. En media maakt deel uit van deze massale donkere nacht van de ziel.
Individueel verwerken van de pijn zou een individu vereisen om de pijn op te merken, die pijn uit te drukken en uiteindelijk te wissen zoals voor jullie waar was. Dit betekent niet dat de dader zou worden blootgesteld zoals in deze overgangsronde zal gebeuren. Zo leren jullie geheimen die jullie misschien niet willen weten, terwijl anderen hun verhemelte van pijn opruimen, zodat ook zij hun lumineuze kleuren van vreugde kunnen gebruiken.
Jullie hebben weinig te maken met deze fase van massale zuivering/ genezing anders dan jullie licht helder te schijnen. Jullie rol is om die plek in jullie te ontdekken die schijnt ondanks de pijn van anderen.
Sta anderen de vrijheid toe om hun pijn te uiten – zowel degenen die op de huid worden gezeten of lichamelijk letsel oplopen als degenen die anderen pijn doen. Want dit is een massa donkere nacht van de ziel.
Het eindresultaat zal jullie en de betrokkenen verbazen. Voor velen, zo niet de meeste, zullen de bullebakken besluiten van richting te veranderen van angst naar liefde, zoals waar zal zijn voor degenen die beschadigd worden.
Zo zal het zijn. Amen.
Vertaald voor: wakkeremensen door Anja