Onze Nieuwe Universele Rapporten

Onze Nieuwe Universele Rapporten
Channeling door Brenda Hofman, 23 April 2019
Overzicht van Brenda’s gechannelde “Creatie Energieën” show van 12 april 2019.  http://www.blogtalkradio.com/brenda-hoffman
Sommigen van jullie blijven zoeken naar jullie rol in deze nieuwe wereld. Jullie geloven dat jullie iets moeten schrijven, voorlezen of creëren om anderen te veranderen.
Dat is een voortzetting van jullie naar buiten gerichte 3D-wereld. Jullie nieuwe wezen in deze nieuwe wereld hoeft alleen maar te zijn en jullie zullen liefdesfrequenties over de hele wereld verspreiden. Iedereen, inclusief media, die van buitenaf gerichte angst creëren in jullie nieuwe, naar binnen gerichte wereld, zal of heeft de kracht verloren om dat te doen.
(Brenda heeft twee dingen, er is de show “Creation Energies” en Brenda’s Blog,
ze bevatten verschillende gechannelde informatie.)
Geliefden,
Jullie behoefte om deel uit te maken van een gemeenschap is bedoeld om jullie te helpen de universele familieleden te vinden – degenen met wie jullie doorheen eonen van locaties en tijden hebben gereisd.

Velen van jullie verwisselen degenen van jullie gemeenschap, erkennend dat sommigen zullen blijven, terwijl anderen niet langer van belang zijn.

Dat is zo omdat jullie die interacties of karma hebben voltooid.

Sommigen vinden dergelijke acties misschien gemeen of koud, want die wezens hebben al eeuwenlang met jullie gereisd en van jullie gehouden. Maar nu jullie karmische banden voltooid zijn wensen jullie ze niet langer in jullie leven.
Jullie wezen is een oneindige verzamelaar van universele informatie.
Maar omdat jullie delen met deze of gene persoon hebben voltooid, is het tijd voor jullie beiden om nieuwe activiteiten voor informatieverzameling te verrichten.
Jullie hebben contracten met elkaar gemaakt, zodat jullie bepaalde emoties, fysieke activiteiten of dimensies zouden kunnen verkennen.
Nu jullie klaar zijn met het verkennen van die delen, hebben jullie interesse in nieuwe entiteiten die experimenteren met verschillende aspecten van de totaliteit.
In zekere zin schrijven alle entiteiten hun interesses op een groot whiteboard en degenen met dezelfde interesses melden zich aan om die activiteit met die wezens te onderzoeken. Om die emoties of acties te onderzoeken, moeten die twee de dimensies, locaties, leeftijd, raciale identiteiten, geslacht, enzovoort coördineren. Zodat dat, hoewel verschillende entiteiten soortgelijke activiteiten of emoties willen onderzoeken, dit niet kan gebeuren zonder acceptatie door beiden van veel gelijkaardige lagen.
Een dergelijke afstemming lijkt misschien extreem moeilijk, maar het is een relatief eenvoudige stroom. Het is dus veel interactie op dezelfde locatie, tijd, activiteit, etc. waardoor een stroom wordt gecreëerd waarin entiteiten elkaar met beperkte moeilijkheidsgraad vinden.
Veel van die gemengde levens eindigen – misschien na eonen van interactie – alleen om nieuwe interacties met verschillende doelen te creëren.
Want de interacties die jullie in dit leven op aarde hebben voltooid, waren op angsten gebaseerd. Jullie nieuwe interacties zijn gebaseerd op liefde.
Degenen die deze verschuiving niet begrijpen, kunnen hardvochtig praten over degenen die zij zijn ‘ontgroeid’. Jullie hoeven alleen maar te onthouden dat anderen ooit het middelpunt van jullie wereld waren, want ze waren behulpzaam om jullie te leren hoe te vrezen.
Hetzelfde zal nu gebeuren in het leren liefhebben.
Jullie zouden misschien willen denken aan degenen die met jullie omgingen in angst, als net zo belangrijk als de leesboeken waarmee jullie hebben leren lezen. (Brenda noemt de boeken van Dick and Jane)
Ook al hebben die boeken (van Dick and Jane) jullie leesvaardigheid geboden die jullie voor de rest van jullie aardse leven zullen koesteren, jullie hebben dat niveau van leesmateriaal niet meer nagestreefd, zodra jullie het geschreven woord onder de knie hadden.
Zo is het nu. Jullie hebben angst onder de knie gekregen. Hoewel die angstlessen jullie naar liefde zullen leiden, is angst niet langer nodig als tegengesteld punt. Want jullie zouden een aards leven van liefde niet volledig hebben kunnen begrijpen zonder het tegenpunt van angst dat jullie de afgelopen eeuwen heeft overmeesterd.
Jullie zijn de mogelijkheden aan het creëren voor eeuwen van aarde liefde, die jullie waarschijnlijk zullen bezoeken in andere levens op de aarde.
Maar als en wanneer jullie dat doen, zullen jullie alleen interactie hebben met diegenen die liefde in het aardse vlak willen ervaren.
Jullie hebben dus de weg bereid voor liefde – iets dat jullie net beginnen te ervaren door nieuwe gedachten, acties en interacties.
Ook al treuren jullie misschien om diegenen die jullie in angst hebben achtergelaten, weet dat zij zich bij jullie kunnen aansluiten als zij dit wensen in dit leven of in andere levens. Want Universele dimensies – waarvan de aarde nu deel uitmaakt – baden in liefde. Het was alleen de aarde en een paar andere plaatsen die jullie en degenen die zo avontuurlijk waren als jullie, in staat waren om angst en andere emoties te ontdekken die niet in liefde baden.
Het resultaat van jullie niet-geliefde experimenten werden rapporten voor degenen van de Universums om te bestuderen, te evalueren, en om van te leren en te veranderen. Dus jullie zijn een leraar van de belangrijkste en dapperste omvang. Jullie staan toe om emoties en acties te ontdekken die anderen van Universums niet wensten vanwege de zware last van dergelijke verkenningen.
Nu jullie zijn geëvolueerd voorbij aan jullie vreesonderzoeken, worden jullie aangemoedigd om julliezelf met vreugde te onderzoeken, nauwkeurig te verkennen en te belonen.
De vreugde nagevorst en uitgedrukt door de meerderheid van de Universele entiteiten.
Toegegeven, er zullen momenten zijn dat jullie de scherpte missen, als jullie willen, van angst of emotionele pijn. Niet omdat jullie moeten, maar omdat dit jullie programma was voor zoveel eonen. Maar geleidelijk, zullen jullie je aanpassen aan het gemak van leven van jullie nieuwe waarheid.
Zelfs wanneer jullie terug willen naar pijn, zullen jullie pogingen voor de dag komen zoals jullie ooit wensten dat ze zouden hebben. Jullie zijn een ander persoon in een andere wereld. Pijn en angst zijn nog steeds beschikbaar op de aarde, maar er is geen reden voor jullie dit te onderzoeken als jullie nieuwe klasse, jullie nieuwe leerstukken zijn van liefde, vreugde en gemak.
Het leren van ervaringen van de nieuwe klasse zal in eerste instantie ongemakkelijk lijken, maar oh zo geweldig wanneer jullie eenmaal accepteren dat jullie niet langer pijn en angst hoeven te melden.
Jullie nieuwe rapporten gaan over het verwisselen van jullie emoties van angst naar liefde.
Zo zal het zijn. Amen.
Vertaald voor: wakkeremensen door Anja