Luister, Jouw Hart Spreekt

Luister, Jouw Hart Spreekt

Gechanneld door: Brenda Hoffman – 30 Juni 2021 – Life Tapestry Creations

Dierbaren,

De chaos op aarde lijkt toe te nemen. Het is moeilijk voor jullie om jezelf of wie dan ook te vertrouwen. Jullie voelen je alsof je op een eiland bent omringd door haaien en anderen die jullie kwaad willen doen.

Velen van jullie zullen ontkennen dat dit zo is, want jullie hebben eeuwenlang geleerd om vol te houden, te accepteren en verantwoordelijk te zijn voor je eigen pijn en angsten.

Tegelijkertijd moeten jullie voor alle anderen zorgen. Het is dus zo dat jullie enkele verborgen emoties voelen die jullie al eonen niet hebben erkend, evenals de angsten van anderen die niet kunnen begrijpen wat er met hen of de aarde gebeurt.

Jullie zijn waarschijnlijk uitgeput, een beetje angstig en bezorgd. Je kunt het licht niet zien, want alles lijkt wazig en emotioneel of spiritueel niet helemaal in orde. Moet je de aarde en degenen die dicht bij je staan niet redden? Moet je niet iedereen voor jezelf laten gaan?

En zo was het.

Er is nu een heel ander kader waartoe je toegang hebt en dat je kunt implementeren. Een kader dat begint met het redden van jezelf net zoals dat in een vliegtuig gebeurt door je zuurstofmasker op te zetten voordat je anderen helpt.

Door de 3D-aardse eonen heen was de leugen die door verschillende religieuze groeperingen, de maatschappij en jouw familie werd verspreid, dat je eerst anderen moest redden en dan pas jezelf. Als er een brandend gebouw was, zou je een held zijn als je dat gebouw binnenging om een ander te redden, ook al zou je daarbij jouw eigen leven kunnen verliezen.

Betekent dat dat je anderen niet meer moet helpen of beschermen? Nee. In plaats daarvan, dat je net zo belangrijk bent als iedereen. Een dode held worden is niet langer een geaccepteerde filosofie. Dat brandende gebouw binnengaan kan betekenen dat twee mensen sterven. Of dat brandweerlieden jou moeten redden in plaats van anderen in het gebouw.

Heldendom is aan het verschuiven. In 3D ging heldendom over het riskeren van jouw fysieke wezen om iemand te redden, wat aangaf dat jij niet zo waardevol was als de persoon of het dier dat je redde.

Natuurlijk zal die laatste gedachte velen verontrusten, want het is tegen-intuïtief voor jullie 3D wereld. Is niet iedereen gelijk en geliefd? Dus als iedereen gelijk en geliefd is, hoe kun je dan bepalen dat jij belangrijker bent dan de persoon of het dier in dat brandende gebouw?

Volg je innerlijke stem, jouw hart. Niet de leer van jou gemeenschap, maar jouw innerlijke stem. Als dat betekent dat je het brandende gebouw binnen moet gaan, prima. Maar als je het brandende gebouw binnengaat omdat je vindt dat je dat moet doen, dan is dat niet jouw rol.

Velen van jullie blijven handelen naar 3D maatschappelijke regels die weinig betekenis voor jullie hebben. In 3D krijgen helden lofbetuigingen voor hoe geweldig of moedig zij waren. Natuurlijk betekenen die lofbetuigingen weinig voor hen als zij daarvoor hun fysieke wezen hebben opgeofferd. Velen van jullie zullen nu ineenkrimpen omdat jullie deze uitspraken beoordelen op basis van wat de maatschappij zou moeten doen in plaats van op basis van jouw innerlijke stem.

De maatschappelijke normen zijn niet meer.

Wat de maatschappij zou moeten doen, is niet veel anders dan dat jouw ouders je voortdurend vertellen wat je moet doen als je eenmaal volwassen bent.

Je neemt nu jouw beslissingen op basis van jouw innerlijke stem, behoeften, hart, of welk label je maar wilt plakken om aan te geven dat jouw beslissingen de jouwe zijn in plaats van die van anderen.

Ook al gebruikten wij, van de Universa, een dramatisch voorbeeld van een brandend gebouw, anderen financieel, emotioneel of fysiek redden omdat je voelt dat je dat moet doen in plaats van je innerlijke stem, betekent alleen maar dat je 3D-regels toepast op een nieuwe wereld.

Je bent niet langer van 3D, noch zijn 3D regels van toepassing. Natuurlijk, alleen al denken aan de vertakkingen van dat concept maakt je nerveus. Wat zullen anderen van mij denken? “Moet ik langs iemand lopen die aan het verdrinken is?” Ons antwoord kan alleen maar zijn, wat wil je doen?

In 3D had je duidelijke sociale regels vol met moeten en verplichtingen. Ook al veranderden die regels misschien een beetje met elke generatie, het doorlopende concept was dat je je moest opofferen voor iemand die belangrijker was dan jij. Die iemand kon je kind, ouder, baas, gekozen functionaris, leider, of iemand anders dan jij zijn.

Jezelf opofferen wordt niet langer geprezen.

Als dat zo is, hoe kun je dan bepalen waarvoor je zult sterven? We keren terug naar jouw innerlijke stem, jouw hart. Zodra je jouw hart volgt, in plaats van de maatschappelijke normen, zullen oorlogen en conflicten drastisch afnemen. Niet omdat iedereen het eens is met hetzelfde concept, maar omdat de meesten zichzelf niet zullen opofferen voor de behoeften of belangen van een paar leiders.

Deze nieuwe wereld gaat over onafhankelijk denken en handelen. Als gevolg daarvan zullen de gemeenschappen die zich vormen door het hart worden gedreven in plaats van door moeten.

In 3D verklaart een leider de oorlog, en de burgers van dat land moeten vechten, ook al zouden zij zonder die oorlog nooit overwegen een ander kwaad te doen. Ze handelen en masse voor een maatschappelijk moeten in plaats van een innerlijke roeping. Hoe meer je naar je hart luistert, hoe kleiner de kans wordt dat je vrienden, de gemeenschap, het land, familie of leiders voor jezelf laat gaan.

Luister. Jouw hart spreekt.

Jouw hart is jouw stem van zelfliefde en zelfactie. Er is niets meer dat wij, van de Universums, hoeven toe te voegen.

Het zij zo. Amen.

Copyright 2009-2021, Brenda Hoffman. Alle rechten voorbehouden. Voel je vrij om deze inhoud met anderen te delen, op je blog te plaatsen, aan je nieuwsbrief toe te voegen, enz., maar behoud de integriteit van dit artikel door de auteur/het kanaal te vermelden: Brenda Hoffman & bron website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org

♥  ♥  ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien