Jullie zijn in een Droom Limbo

Jullie zijn in een Droom Limbo
Channeling door Brenda Hoffman, 15 Juli 2019
Overzicht van Brenda’s gechannelde “Creatie Energieën” show van 12 Juli 2019.  http://www.blogtalkradio.com/brenda-hoffman
Jullie zijn een ster van de Olympische schepping, concentrerend op bekwaamheid terwijl jullie mislukte 3D-structuren herbouwen. En dat doen jullie via jullie innerlijke stem.
Wat jullie interesseert, is jullie wederopbouwactie. Datgene waardoor jullie je schuldig voelen, is jullie 3D-ego.
(Brenda heeft twee dingen, er is de show “Creation Energies” en Brenda’s Blog,
ze bevatten verschillende gechannelde informatie.)
Geliefden,
Misschien hunkeren jullie naar iets dat nooit lijkt te verschijnen.
Jullie proberen te creëren met 3D-aandrang, maar zonder 5D of meer.
Ook al zijn jullie een schepper die oppermachtig is, jullie scheppingsvaardigheden zijn nu wat vastgelopen omdat jullie proberen dezelfde technieken te blijven gebruiken die ooit voor jullie of iemand anders hebben gewerkt.
Dus is het dat jullie ons willen, van de Universums, aan jullie de formule te geven om te creëren wat jullie wensen te creëren. Wat natuurlijk onmogelijk is, want jullie zijn niet zoals wij of iemand van de aarde. Jullie zijn een uniek individu met unieke creatievaardigheden.
Het zijn jullie creatiebehoeften waar jullie nu problemen mee hebben, want jullie 3D zelf wil wat anderen als een succes verkondigen, en jullie 5D-zelf wil in een andere richting bewegen.
Jullie beginnen nu te schuilen met jullie stuk creatietapijt – wat misschien wel of niet vergelijkbaar is met jullie 3D-dromen.
Dus is het dat jullie doorgaan met te verkondigen aan julliezelf, de Universums, en iedereen die wil luisteren, dat jullie financiële ondersteuning nodig hebben, nieuwe liefde of een baan, werk.
Die allemaal verkondigen aan jullie en anderen dat jullie een 3D succes zijn. Want jullie 3D successen waren gebaseerd op wat anderen zeiden dat belangrijk zou zijn of nodig.
Velen van jullie verklaren dat financieel succes een noodzakelijke beloning is. Wij herinneren jullie eraan dat financieel succes alleen belangrijk is als de stukjes papier en plastic die geld vertegenwoordigen deel blijven uitmaken van het nieuwe flexibele structurele systeem. Een uiteenzetting die diep bij jullie vanbinnen angst creëert dat alles verloren is in dit leven.
Maar dan, het herstructureringsproces komt sneller tot bloei dan jullie je kunnen voorstellen – en jij, jullie en alle anderen van 5D zijn meesterscheppers.
Het is tijd om de structuren die falen opnieuw op te bouwen. Niet in termen van meer stijve, starre structuren, maar structuren die de flexibiliteit toestaan die jullie in geen enkel leven op aarde hebben toegestaan. Nieuwe flexibele structuren die jullie de vreugde toestaat die financiële en romantische relaties ooit in 3D hebben geproduceerd.
Dit bericht klinkt misschien een beetje te vergezocht, te mooi voor de meesten. Maar dat is belangrijke informatie wanneer jullie je realiseren dat wat ooit belangrijk voor jullie was, niet langer is.
Ook al is jullie huidige gevoel dat niets opwindend of de moeite waard lijkt, zouden jullie kunnen voelen dat het leuk zou zijn om dit of dat te kopen of in een romantische relatie te zijn.
Als jullie je huidige interessesniveau overzien, zullen jullie ontdekken dat er erg weinig is dat jullie wensen te kopen. Oh, misschien willen jullie genoeg hebben voor huur, afbetaling van het huis of eten, maar behalve dat, lijkt niets jullie meer dan een paar minuten te interesseren.
Een beetje zoals een kind dat een bepaald speeltje maandenlang wil, alleen om dat speelgoed te ontvangen en om zijn interesse binnen enkele dagen te verliezen.
Jullie zijn in limbo van de creatie, want er is niets interessants voor jullie, dus keren jullie terug naar 3D-dromen om een soort van interesse op te wekken. Jullie hebben het gevoel dat niets zo belangrijk is en toch, dat alles is.
Want jullie willen dat de wereld liefdevoller en vergevingsgezinder wordt – en als dat niet meteen mogelijk is, zullen jullie genoegen nemen met iets dat een beetje interessant lijkt.
Als jullie iets als een nieuwe liefde of financiële infusie wensen, vraag julliezelf dan af of dat echt is wat jullie willen. Of is het een substituut zalf voor de pijn die jullie voelen terwijl jullie naar media luisteren en het nieuws dat jullie telkens weer vertelt dat alles verloren is? Jullie willen dat die pijn verdwijnt, maar omdat jullie nog niet volledig hebben ingetapt op jullie nieuwe creatievaardigheden, zijn jullie teruggegaan naar jullie 3D kleine zelfbeloningen.
Hoewel financiële zekerheid of een romantische relatie niet per se een kleine 3D-beloning is, lijkt een dergelijke beloning in 5D meer op het ontvangen van een speeltje dat jullie interesse maar een paar momenten vasthoudt.
Jullie zijn veel creatiever dan in 3D waar was. Het is dus dat terugkeren naar 3D-dromen een beetje lijkt op een tiener die ernaar hunkert om de speelgoedauto die hij of zij nooit op de juiste leeftijd heeft gekregen.
Jullie zijn nu anders met nieuwe dromen. Dromen die de aardestructuren zullen herbouwen. Maar die dromen zijn een beetje in de toekomst als jullie je aanpassen aan de energieën die jullie de komende weken een soort van blijven stompen. In zekere zin zitten jullie in een droom limbo. Want wat jullie ooit wilden, bevat nu slechts minimale interesse en wat jullie daadwerkelijk gaan creëren is nog niet mogelijk.
Jullie voelen je verveeld, boos, machteloos over elk woord dat jullie vertelt dat jullie je in een korte limbo-periode bevinden. Want dat wat jullie nu zouden creëren is om jullie 3D interesses te bevredigen, en dat wat jullie nieuwe richting is, is nog niet volledig gevormd.
Zo is het dat jullie tegen jezelf tieren en de Universums, met al dat paaien, om jullie hoop te verhogen, om jullie aan te moedigen naar een nergens plaats.
In werkelijkheid verplaatsen jullie alleen jullie interne wezen van 3D naar 5D en verder. Iets wat jullie de afgelopen zes maanden of zo hebben gedaan.
Wanneer jullie volledig zijn ingetapt op jullie nieuwe creatievaardigheden, beginnen jullie je nieuwe leven, een flexibele structuur hier en een flexibele structuur daar aantrekkend en beetpakkend.
Wat interesseert jullie? Waarom lachen jullie of glimlachen jullie of voelen jullie je warm vanbinnen? Dat is jullie tapijtstuk. Hoewel dat stuk misschien een beetje wazig aanvoelt, zal het de komende dagen worden opgehelderd.
Doe jullie kinderdromen weg want jullie staan op het punt om uit en los te barsten in een waanzinnige 5D-creatie.
Jullie gaan falende 3D-structuren herbouwen naar nieuwe entiteiten die spannen met liefde en vreugde in plaats van te vervallen naar angst en haat.
Dit is rusttijd, een tussentijd om jullie creatieve vaardigheden te verzamelen.
Er zijn nu genoeg volgers om verder te gaan waar jullie waren gebleven – zodat jullie kunnen creëren wat jullie voor eeuwen hebben voorbereid om te creëren. Volg jullie vreugde en interesses en jullie zullen snel jullie unieke vaardigheden ontdekken. Blijven jullie proberen om 3D-interesses te creëren, dan vertragen jullie 5D-rijping.
Zo zal het zijn. Amen.
LIMBO: een situatie waarin je tussen twee fasen gevangen lijkt te zijn en minder duidelijk wat daarna zal gebeuren. Onzekerheid, ongewisse.
Vertaald voor: wakkeremensen door Anja