Jullie Tijd Is Gekomen

Jullie Tijd Is Gekomen

Gechanneld door: Brenda Hoffman voor LifeTapestry Creations.com– 5 April, 2021

Dierbaren,

Een nieuwe dimensie is deel van jullie wezen geworden.

Vorige week spraken wij, van de Universa, over duizeligheid en ongewone levens vonken. Dat is zo omdat jullie ontdekken dat wat eens moeilijk was, nu gemakkelijk is geworden. En dat wat jullie niet leuk vonden of waar jullie je ongemakkelijk bij voelden, weinig betekenis meer heeft in jullie leven.

Deze nieuwe jij is het resultaat van de energieën die over de aarde zweven en jullie aanmoedigen, zelfs eisen, dat jullie jezelf accepteren in al jullie glorie.

In 3D werd je niet verondersteld te groot of groots te zijn. En als of wanneer je het gevoel had dat je iets kon doen, zorgde iemand of iets ervoor dat je dat niet kon. Jullie 3D beperkingen waren ontworpen om jullie onder controle te houden.

Angst is niet mogelijk wanneer je niets te verliezen hebt, inclusief je status in de samenleving. De parameters die door de 3D samenleving zijn vastgesteld, zijn ontworpen om angst in te boezemen. Een angst die zelfs de meest bekwame 3D leiders voelden.

Want zonder volgelingen zou een leider zijn of haar uiterlijke macht niet kunnen handhaven. Op hun beurt waren degenen die door een leider werden gecontroleerd bezorgd dat zij zouden worden verstoten of hun macht zouden verliezen als die leider hen niet langer beschermde of zijn macht verloor.

Drie-D was een op angst gebaseerde samenleving.

Angst kan alleen worden weggenomen wanneer het niet nodig is anderen te behagen of te volgen; wanneer je innerlijk weten voldoende is om je wezen te handhaven in alle activiteiten en interacties; wanneer zelfliefde even belangrijk is als anderen tevreden te stellen. Wanneer je zonder twijfel weet dat je even capabel bent als ieder ander.

Dergelijke eigenschappen werden in 3D niet gehonoreerd, want angst moedigt niemand aan om in hoge mate van zichzelf te denken.

Jullie zijn in het rijk van zelfliefde gestapt en daardoor in dat van zelfactivering. Jullie hoeven je niet langer af te vragen of deze actie of die activiteit sociaal aanvaardbaar is.

Gegeven die vrijheid, zullen creaties door iedereen en voor iedereen worden ontwikkeld. Er zijn niet langer uitzonderingen op deze regel. Het nieuwe wezen dat je hebt gebaard verwacht anders te zijn, zowel in acties als in creaties.

Nieuw zal het woord van de eonen zijn.

Tegelijkertijd zullen interventies van degenen die de controle hebben ofwel worden genegeerd als ze van 3D zijn, ofwel worden omgeleid als ze van degenen zijn die voorbij 3D zijn. Want de nieuwe jij heeft er geen belang bij dat anderen jou vertellen wat je kunt of moet doen.

Dit is een tijd van radicalisering, niet in termen van anderen schade berokkenen, maar in plaats daarvan van jezelf volledig op te eisen. En door dat te doen, de vaardigheden op te eisen die je in andere dimensies en frequenties hebt ontwikkeld.

Jullie zijn niet langer van 3D – en niemand kan jullie dwingen om terug te keren naar die beperkingen. Natuurlijk zullen degenen die volledig van 3D zijn dat wel proberen, want hoe kunnen zij machtig zijn als niemand hen volgt of bang voor hen is?

Wat jullie, voorlopers, duidelijk wordt, is dat degenen die volledig in 3D zijn, zich steeds meer gedragen als een tweejarige. Ze stampen met hun voeten en zeggen “Nee” tegen alles wat hun machtsverwachtingen zou kunnen verstoren. Maar net als bij de tweejarigen waarmee jullie omgingen of die jullie hebben opgevoed, betekenen die driftbuien weinig. Een tweejarige bepaalt niet wanneer hij naar bed gaat of wat hij eet, ook al zou hij dat willen. Jij, de volwassene, lacht misschien een beetje en gaat verder met je dag. En als dat betekent dat de tweejarige naar bed moet, dan doet hij of zij dat.

Zo zal het ook zijn met hen die in 3D zijn verwikkeld. Zij zullen jullie grenzen testen, jullie wil. Jullie zullen reageren door te glimlachen of hen te negeren terwijl jullie je dag doornemen. Hun driftbuien betekenen weinig in termen van jullie dag of leven.

Buitenwaarts gerichte 3D macht is geëindigd. Toch zullen sommige voorlopers de 3D angst nog een tijdje accepteren totdat deze voorlopers hun innerlijke kracht realiseren.

Zo is het dat jullie beginnen te beseffen dat jullie niet zijn zoals de meeste mensen. Hetzelfde zal waar zijn voor elke voorloper – misschien niet vandaag, maar zeer binnenkort. En voor één keer zullen jullie je niet schamen of schuldig voelen over dat verschil, want jullie tijd is gekomen.

Sta toe dat die van 3D hun driftbuien tonen, want zij zijn bang. Niet noodzakelijkerwijs van jullie innerlijke kracht, maar omdat jullie hen niet nodig hebben om jullie te vertellen wie jullie zijn en waartoe jullie in staat zijn. Jullie zijn uit jullie 3D angstcel gewandeld, en zij hebben geen idee hoe ze jullie terug kunnen brengen. Hun 3D macht is zo beperkt als die van een tweejarige.

Sommigen van jullie kunnen de behoefte voelen om te doen alsof je het eens bent met die 3D wezens totdat zelfs dat te lastig wordt. Weet gewoon dat de nieuwe jij een creatieve eenling is zonder behoefte aan iemand die je vertelt wat je wanneer wat moet doen.

Er zullen creatieve groepen zijn van gelijkgestemde mensen. Maar die groepen zullen geen overheerser volgen of accepteren. Die dagen zijn voorbij.

Je bent een nieuwe jij in een nieuwe wereld.

Het zij zo. Amen.

 

Kanaal: Brenda Hoffman

 

 

Copyright 2009-2021, Brenda Hoffman. Alle rechten voorbehouden. Voel je vrij om deze inhoud met anderen te delen, op je blog te plaatsen, aan je nieuwsbrief toe te voegen, enz. Maar behoud a.u.b. de integriteit van dit blog door de naam van de auteur/het kanaal te vermelden: Brenda Hoffman, en de link van de bronwebsite: LifeTapestry Creations.com

Vertaling: Martien