Jullie Innerlijke Gedachten Blootleggen

Jullie Innerlijke Gedachten Blootleggen
Channeling door Brenda Hofman, 30 April 2019
Overzicht van Brenda’s gechannelde “Creatie Energieën” show van 12 april 2019.  http://www.blogtalkradio.com/brenda-hoffman
Sommigen van jullie blijven zoeken naar jullie rol in deze nieuwe wereld. Jullie geloven dat jullie iets moeten schrijven, voorlezen of creëren om anderen te veranderen.
Dat is een voortzetting van jullie naar buiten gerichte 3D-wereld. Jullie nieuwe wezen in deze nieuwe wereld hoeft alleen maar te zijn en jullie zullen liefdesfrequenties over de hele wereld verspreiden. Iedereen, inclusief media, die van buitenaf gerichte angst creëren in jullie nieuwe, naar binnen gerichte wereld, zal of heeft de kracht verloren om dat te doen. (De volgende zal zijn vrijdag 3 mei 2019)
(Brenda heeft twee dingen, er is de show “Creation Energies” en Brenda’s Blog,
ze bevatten verschillende gechannelde informatie.)
Geliefden,
Jullie zijn niet meer zoals jullie waren.
Hoewel jullie die zin steeds weer hebben gehoord, willen wij de nadruk leggen op een gebied dat jullie wellicht nog niet begrijpen. Want nieuwe acties en gedachten bestoken jullie, evenals al diegenen die openstaan voor hun nieuwe wezens.
Jullie zullen waarschijnlijk ontdekken dat jullie kunnen ‘horen’ wat anderen jullie niet vertellen. Of jullie weten iets zonder woorden. Geen van beide is uitzonderlijker voor 5D dan leren lezen.

Maar jullie ontdekken deze vaardigheden zonder te begrijpen waarom jullie dit doen of dat de informatie juist is. Want jullie 3D-wereld was een op feiten gebaseerde wereld die geen diepgaande gevoelens of sensaties toestond, of zoals velen van jullie het labelen als ‘woo woo’-berichten.

(woo woo is anders dan rationeel of wetenschappelijk)
Sommigen van jullie maken zich zorgen dat door toegang te krijgen tot verborgen gedachten en gevoelens jullie de privacy van anderen binnenvallen. Wij zullen jullie eraan herinneren dat toen eenmaal jullie of iemand de 5D Rubicon overstaken, openheid van communicatie de doeltreffende interactie werd. Dus het zijn degenen die jullie kunnen ‘aflezen’ of ‘kennen’ zonder woorden, die jullie onuitgesproken toestemming hebben gegeven om ze beter te begrijpen of die openheid hebben geaccepteerd als onderdeel van hun nieuwe wereld.
Voor sommigen van jullie is zo’n openheid persoonlijk beangstigend omdat jullie niet altijd weten wat anderen over jullie weten.
Gedurende jullie 3D-aardelevens verstopten jullie je meest innerlijke gedachten en gevoelens voor zelfs diegenen van wie jullie het meest hielden. Als gevolg hiervan was slechts een klein deel van wie jullie waren beschikbaar voor degenen met wie jullie op elkaar inwerkten.
Dus het is deze openheid, die eerlijk gezegd een beetje verontrustend voor jullie is. Niet omdat jullie een vreselijk persoon zijn, maar omdat jullie innerlijke gedachten zo lang verborgen zijn gebleven. Jullie zijn bezorgd dat als resultaat van het blootleggen van deze gedachten, jullie zonder vrienden zullen zijn, alleen, gestraft, verdrietig of ieder ander gevoel waar jullie je aan gehecht hebben voor het blootleggen van jullie ware zelf, in aardeleven na aardeleven.
Jullie hebben innerlijke angst dat jullie onaanvaardbaar zijn, dat jullie nog meer geïsoleerd zullen raken zoals velen van jullie de afgelopen paar maanden.
Jullie geloven niet dat jullie emoties puur genoeg zijn, of liefhebbend genoeg, of vriendelijk genoeg om blootgelegd te worden aan de wereld.
Dus voelen jullie je ongemakkelijk in vele omgevingen.
Niet omdat jullie incorrect handelen of spreken, maar in plaats daarvan dat anderen in staat zijn om jullie verder dan woorden ‘af te lezen’. En hoe ijverig jullie ook proberen om jullie wereld en anderen in liefde te verkennen, jullie 3D-gewoonten gaan vaak voorbij aan jullie 5D-intenties.
Weet alsjeblieft dat jullie allemaal samen leren. En net zoals jullie “blijven haken” door meer 3D te zijn dan 5D in jullie gedachten, zo zijn ook anderen.
Misschien herinneren jullie je nog dat geringschattende termen voor rassen, geslachten of andere anders dan jullie, vaak de gemeenschappelijke taal was voor jullie en vrienden, totdat dit sociaal onaanvaardbaar werd.
Hebben jullie het gebruik niet gestopt van geringschattende labels omdat het sociaal onacceptabel was om dit zo te doen?
Hoewel jullie aanvankelijk zulke sociale reacties dwaas vonden, werden jullie uiteindelijk ongemakkelijk met geringschattende termen omdat jullie niet langer dachten of handelden volgens die termen.
Iets soortgelijks gebeurt nu met jullie. Aanvankelijk zal het ongemakkelijk zijn om te weten dat anderen kunnen “aflezen tussen de regels” in jullie uitspraken – misschien produceert het zelfs boosheid. Maar na verloop van tijd, zullen dergelijke vaardigheden, dergelijke interacties (op elkaar inwerken) goed en normaal lijken.
Jullie zijn allemaal beginners die leren zonder woorden te communiceren. Soms zullen anderen merken dat er geliefde gedachten uit jullie wezen komen, zoals jullie hetzelfde zullen bemerken bij hen.
Want niemand van jullie is nog voldoende goed thuis in dit assortiment van bekwaamheid om te communiceren zonder enig ongemak en een paar excuses.
Jullie herinneren je hoe vrij te moeten zijn. Hoewel jullie 3D-gedachten gratis waren, die vrijheid kostte jullie uitgaande van verbergen, wie jullie echt waren – want de noodzaak om erin te passen was belangrijker dan de noodzaak om te zijn. Dat is niet langer waar en zal nooit meer zijn.
Zo zal het zijn. Amen.
Vertaald voor: wakkeremensen door Anja