Jullie Herschrijven de Geschiedenis van de Aarde

Jullie Herschrijven de Geschiedenis van de Aarde
Channeling door Brenda Hofman, 7 Mei 2019
Overzicht van Brenda’s gechannelde “Creatie Energieën” show van 4 mei 2019.  http://www.blogtalkradio.com/brenda-hoffman
Stop met jullie zorgen te maken over wat er kan gebeuren – jullie zijn een Meester-Schepper. Ook al zijn jullie in een 3D-ziekbed van angst geweest voor aarde-eonen, jullie ziekte is voorbij. Jullie zijn nu van 5D en aan het terugwinnen van jullie Meester Schepperstatus. Dus creëer jullie leven van vreugde in plaats van te proberen om jullie angsten weg te nemen door piekeren. Piekeren versterkt alleen angsten en brengt jullie verder weg van jullie 5D Meester Schepper-rol.
(Brenda heeft twee dingen, er is de show “Creation Energies” en Brenda’s Blog,
ze bevatten verschillende gechannelde informatie.)
Geliefden,
Ook al zouden jullie je de komende dagen kunnen voelen alsof het gewicht van de wereld op jullie schouders ligt, dat is niet waar.
De wereld – inclusief jullie wereld – wordt snel lichter want jullie testen nu de waarheid. Een woord waar jullie al eeuwen over schertsten, maar zelden bereikten of zelfs maar wilden bereiken.
Jullie beslissen welke delen van jullie wezen in 3D blijven en welke van jullie nieuwe 5D wezen zijn.

Energie is nooit ontbonden. Het gaat alleen over naar een nieuwe vorm of formaat. Het is dus dat jullie 3D-segmenten, gedachten, wensen en ideeën niet worden overgedragen naar jullie 5D-wezen, maar in plaats daarvan verschuiven naar een andere tijd en plaats.

Omdat het leven rondgaat in cirkels en niet lineair is, zullen die 3D-stukken die niet op één lijn liggen met jullie nieuwe 5D-wezen verschuiven op manieren die jullie je nu niet kunnen voorstellen.
Niet langer zullen jullie 3D-fragmenten het duchten en de angsten van eerdere 3D-levens vasthouden. Het zal zijn alsof jullie een toverstaf vasthouden tegen die 3D-stukken die hen hoop en een nieuw leven geeft.
Jullie energie zal de geschiedenis veranderen, evenals de geschiedenis van de wereld. Niet in woorden, maar in acties. Dus de geschiedenis waarmee jullie nu bekend zijn, verdwijnt alleen om te worden vervangen door herinneringen aan liefde en vreugde.
Misschien vragen jullie je af hoe verschuiven mogelijk is in de geschiedenis en waarom dat nodig is.
Jullie wereldgeschiedenis wordt pagina voor pagina herschreven als jullie evolueren van angst naar liefde. Want toekomstige aardse generaties zullen niet begrijpen waarom angst een noodzakelijk onderdeel van jullie leven was.
Dus het is jullie huidige Aardse geschiedenis die sprookjes kan worden of verdwijnen. Zoveel als velen van jullie sprookjes nu realiteit worden.
Jullie van 5D kunnen niet toestaan dat de angsten van vroeger de vreugde van nu inhalen. Dus die angsten moeten verdwijnen. Niet omdat anderen in de toekomst die angsten kunnen opeisen, terwijl anderen die herinneringen herlezen die de Aardse vreugde wegnemen waarvoor het tijd is om te ervaren.
Veel van jullie fabels, Bijbelverhalen, enzovoort waren soortgelijke geschiedenisstukken in één keer. Nu wordt informatie over het menselijke lange leven, ruimteschepen, buitenaardse wezens, etc. het vaakst beschouwd als fabels, niet als echte geschiedenis.
Dus tot jullie aarde eonen van angst zullen zich Interessante verhalen voegen die weinig te maken hebben met toekomstige aardebewoners.
Degenen onder jullie die graag geschiedenis leren, doen dit om de Akasha-geschiedenisboeken voor te bereiden.
Hoewel er nooit iets wat ooit is bereikt, gepoogd of voltooid op Aarde verloren zal gaan, zullen die liefdeloze stukken nooit meer deel uitmaken van jullie dagelijkse Aarde kennis of interesse.
Jullie verschuiven naar liefhebben zoals de Aarde is. Resulterend in de noodzaak om geschiedenis te verschuiven van wat werd verwacht naar wat nu is. Dus het is mogelijk dat jullie 3D-wezen deel uitmaakt van een sprookje, maar nooit meer van jullie dagelijkse of klasgeschiedenis.
Want hoe zou enige instructeur de angst en pijn van 3D kunnen rechtvaardigen nadat de nieuwe wereld van vreugde is gecreëerd?
Velen geloven dat jullie angstgeschiedenis toekomstige generaties zal helpen om jullie trauma en toewijding om Aarde naar liefde te verplaatsen beter te begrijpen. Dat is waar. Tegelijkertijd, net zoals liefde een onbereikbaar doel was gedurende jullie angstperiode op Aarde, zo zal ook angst voor de toekomst zijn. En net zoals liefde een doelstelling is waar in 3D aan gewerkt moet worden, zo zal angst dat zijn in 5D en verder dan.
Drie D-geschiedenisboeken zijn gesloten. Jullie openen nu nieuwe boeken van 5D-liefde. Hoewel liefde het thema zal zijn gedurende de rest van de Aardse tijd, is deze overgang tussen angst en liefde waar jullie nu bezorgd over zijn.
Naarmate jullie verder gaan in 5D, zullen jullie moeite hebben om jullie 3D-woede en angst te herinneren. Het kan zelfs lijken alsof jullie je geheugen verliezen. In plaats daarvan verschuiven jullie je geheugen. Die stukken die ooit verontwaardiging en woede veroorzaakten, glippen uit jullie hoofd en worden vervangen door herinneringen aan vreugde en gelach.
De meeste van jullie voorlopers hebben tijdens jullie 3D-leven zware angsten ervaren – en misschien blijft dit te ervaren door degenen die nog niet van 5D zijn. Jullie kunnen niet in liefde voorwaarts gaan met die angst en woede.
Dus is het dat jullie worden aangemoedigd om die zware stukken op te lossen op manieren die voor jullie het meest geschikt zijn.
Uiteindelijk, wanneer broers en zussen of vrienden een onaangename tijd noemen, zullen jullie zoveel zonneschijn zien in dat incident dat jullie het niet meer zullen herinneren. Dus het is dat jullie je angstgeschiedenis zullen wissen, net als al diegenen zullen die de overgang doen verder dan hun 3D-wezen. Totdat enkel degenen nu van de Aarde die in angst wensen te verblijven, zij zullen het ongemak en de pijn herinneren gedurende dit leven.
Toekomstige generaties zullen geen enkele angstgeschiedenis hebben om te herzien (beoordeling) want die stukken worden gewist door degenen Nu van de Aarde.
Misschien lijkt dergelijke onwaarschijnlijk of onnodig. Maar nogmaals, jullie moeten angst negeren, uitwissen of verspreiden voordat jullie volledig in liefde kunnen bewegen. En dus zijn jullie dit aan het doen. Degenen die weigeren dit te doen, zullen doorgaan in pijn te blijven leven.
Jullie hebben jullie vlam van waarheid en liefde ontstoken. Iets dat niet langer kan worden gedempt of vernietigd. Jullie zijn vrij om te ontdekken, de nieuwe jullie in liefde. Een liefde die de angst en pijn van gisteren of de angstgeschiedenis van de aarde niet bevat. Jullie zijn vrij.
Misschien maken jullie je zorgen dat jullie je voorouderlijke bagage e.d. bij jullie hebben. Ah, daarom wordt jullie angstlei schoongeveegd. Want jullie willen niet langer uren, dagen of zelfs minuten besteden aan het opruimen van dat wat niet van jullie is, behalve misschien van jullie oude genetische wezen.
Jullie zijn een nieuw wezen in een nieuwe wereld met een schone lei.
Jullie karma uit het vorige leven is niet meer. Jullie voorouderlijke geschiedenis is niet meer. En jullie wereldgeschiedenis heeft weinig met jullie te maken, want degenen die verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van die herinneringen in Akasha-verslagen doen dit zonder jullie hulp of angst.
Jullie zijn vrij. Vrij om te lachen, te spelen en te creëren zoals jullie als kind hebben gedaan, wetende dat jullie de behoeften zullen ontmoeten en dat deze voldoen. Jullie zijn vrij.
Zo zal het zijn. Amen.
Vertaald voor wakkeremensen door Anja