Jullie Creëren een Flexibel Fundament

 

Jullie Creëren een Flexibel Fundament
Channeling door Brenda Hoffman, 17 Juni 2019
Overzicht van Brenda’s gechannelde “Creatie Energieën” show van 14 Juni 2019.  http://www.blogtalkradio.com/brenda-hoffman
Misschien hebben jullie financiële of emotionele verliezen ervaren. Jullie zijn meer van nieuwe jullie aan het integreren, bij jullie veroorzakend om die items of mensen te laten gaan die zich niet langer mengen met jullie nieuwe wezen. Deze verliezen zullen onbelangrijk zijn als jullie in jullie nieuwe wereld stappen.
(Brenda heeft twee dingen, er is de show “Creation Energies” en Brenda’s Blog,
ze bevatten verschillende gechannelde informatie.)
Geliefden,
Jullie vrezen dat jullie je nooit zullen thuis voelen terwijl jullie bij de Aarde zijn tijdens dit leven. Dat jullie zo ver voorbij overgegaan zijn aan de verwachtingen van julliezelf en andere aardbewoners dat jullie weer vreemd zijn geworden.
In werkelijkheid zijn jullie niet de vreemdheid van de Aarde die jullie in veel vorige levens hebben gehad; in plaats daarvan zijn jullie een leider.
Jullie zijn Het Lelijke Eendje van de huidige tijd.
Jullie zijn waarschijnlijk terughoudend geweest om jullie overgangsgevoelens, interesses en doorbraken uit te drukken, want de meesten van jullie wisten door dit te doen, jullie je van het label zouden worden voorzien van ver buiten de norm te vallen.
Want jullie zijn in de ban gedaan en er is jullie geweld aangedaan voor soortgelijke activiteiten en overtuigingen levensduur na levensduur.
Dus hebben jullie je gedachten en gevoelens van de overgang voor julliezelf gehouden of een paar anderen geselecteerd die zich in vergelijkbare omstandigheden bevonden. Jullie enige vrijheid van meningsuiting gevend, maar de meeste activiteiten beperkend. Een beetje als een intellectuele genie die probeert te passen bij mensen die zijn of haar interesses niet delen.
Jullie zijn anders dan de norm – precies zoals jullie wilden zijn voordat jullie de aarde binnen gingen in dit leven.
Realiseren jullie je hoe moedig jullie zijn? Want jullie durfden eerdere acties op het aardse leven te herhalen die bij jullie diepe psychologische en fysieke wonden achterlieten – niet wetende of dit het aardse leven zou zijn waarin jullie vrijheid te zijn geaccepteerd zou worden.
Jullie zijn voor een reden niet zoals buren, vrienden of collega’s.
Jullie rol in dit leven was om anders te zijn, om buiten de norm te treden, ongeacht de consequenties.
En door dat te doen, verschoven jullie de aarde, julliezelf en nu, de mensheid.
Net zoals jullie ooit dachten dat het onmogelijk was om een brug te slaan tussen de Oude Tijd en de Nieuwe Tijd toen jullie dit proces decennia geleden zijn aangevangen, zo is het nu voor jullie.
Want jullie hebben meer gedaan in een paar korte decennia dan ooit tevoren in jullie aardse verblijfsmogelijkheden. Jullie zijn de mensheid aan het verschuiven gewoon door het aan te durven, jij, jullie te zijn.
Velen twijfelden aan de wijsheid van vroegere, avontuurlijke mensen – de ontdekkingsreizigers, de vliegeniers, de vernieuwers van jullie huidige huishoudelijke wonderen met woorden van wijsheid, zoals: “Als God wilde dat we zouden vliegen, zou hij ons vleugels hebben gegeven.”
Maar die vernieuwers aarzelden niet om hun dromen te voltooien ondanks financiële, fysieke en emotionele problemen.
Jullie hebben dezelfde vasthoudendheid. Het verschil is dat jullie geen item creëren, jullie creëren een nieuwe samenleving.
Dus is het dat jullie gefrustreerd worden op momenten dat alles niet zo snel lijkt te verschuiven als jullie zouden willen. Want wat jullie nu observeren, is de onmenselijkheid van jullie sociale normen.
Vóór deze dramatische weergave van wat in plaats is van waarop de mensen hoopten, deed iedereen alsof alles goed was.
Hoewel er hier en daar een paar fouten waren, zoals massamoorden of financiële ongelijkheid, globaal geloofden jullie dat de samenleving de heiligheid van de mensheid en de aarde eerde.
Nu is het alsof verbanden verwijderd zijn om etterende wonden te vertonen die nooit genezen zijn. En jij, jullie en anderen zijn ontzet. Hoe was het mogelijk om die diepte van woede te voelen zonder het meer te laten zien in de samenleving?
Waar jullie getuigen van zijn, is het wegvallen van de rotte onderbouw die werd geverfd en gepleisterd om te doen alsof er een vaste vorm was, ook al bestond die vaste vorm niet.
Jullie rol is om te laten zien wat er mogelijk is als die verrotte onderbouw eenmaal is verwijderd. Degenen die jullie volgen, hebben een keuze – iets wat jullie niet hadden. Ze kunnen doorgaan met het vervangen van de rotte fundatie of jullie met vreugde volgen.
Zulke uitspraken zouden angst in jullie kunnen creëren, want wat als jullie inspanningen in dit leven niets anders hebben bereikt dan jullie verschuiving naar zelfliefde?
Het accepteren en handelen vanuit zelfliefde is meer dan jullie ooit hebben bereikt terwijl jullie bij de aarde zijn, dan in al jullie vorige levens.
Maar dan, dit is niet zoals vorige levens, want anderen voorzien jullie niet langer van het label ‘vreemd’.
Iets wat jullie niet noodzakelijkerwijs hebben opgemerkt in jullie toewijding om dit niveau van prestatie te bereiken.
Want jullie zijn zo comfortabel met dat label dat jullie hebben nagelaten om de verwondering en nastreving van jullie door anderen op te merken.
Niemand stenigt jullie of verbrandt jullie op de brandstapel. Of doet jullie in de ban. Of in aanmerking komend, het boycotten.
Jullie worden hoofdstroom, ook al merken jullie nog niet dat dat zo is.
Want jullie zijn zo betrokken bij jullie overgang dat jullie niet erkend hebben dat anderen jullie laten zijn.
Ook al is hetzelfde niet waar voor vele anderen in jullie samenleving, jullie overgangsschare is relatief vrij van de haat die wordt weergegeven voor andere groepen.
Dus is het dat jullie deel gaat uitmaken van de hoofdstroom.
Misschien weerleggen jullie dat dat niet veel uitmaakt of anderen worden behandeld zoals jullie werden in vorige aardse levens.
Ah, wat jullie vergeten zijn, is dat jullie de nieuwe flexibele structuren zijn die de aarde zullen herbouwen, omdat jullie de vrijheid hebben gekregen om te zijn. In werkelijkheid zijn jullie veel gevaarlijker voor de status-quo dan elke andere groep. Toch wordt het jullie toegestaan te functioneren met weinig, indien aanwezig, of geen beperkingen. Dat is jullie indicator dat jullie de mensheid van de aarde opnieuw opbouwen – de ene actie vanuit zelfliefde na de andere.
Sta julliezelf toe te weten dat jullie anders zijn dan de meeste anderen.
Omdat jullie anders zijn, zijn jullie telkens opnieuw één liefdesbom aan het heruitvinden. Die liefdesbommen beginnen met de zelfliefde die gemakkelijk aan anderen wordt getoond. Alle mensen een beeld gevend van de mogelijkheden.
Falende, afbrokkelende structuren versus flexibele structuren van liefde.
De keuze is al gemaakt door degenen die jullie direct volgen.
De Aarde Gemeenschap is nu vergelijkbaar met een piramidevorm met jou, jullie en jullie 5D-trawanten bovenaan en de volgende laag al toevertrouwd.
Zo zal het zijn, laag na laag waarbij elke laag sneller gevormd wordt dan de laag ervoor.
In slechts enkele maanden zullen jullie niet langer twijfelen of de aarde is verschoven van een afbrokkelende structuur van haat naar een flexibele basis van liefde
Zo zal het zijn. Amen.
Vertaald voor: wakkeremensen door Anja