Jouw Beurt \

Jouw Beurt
Channeling door Brenda Hoffman, 10 Juni 2019
Overzicht van Brenda’s gechannelde “Creatie Energieën” show van 7 Juni 2019.  http://www.blogtalkradio.com/brenda-hoffman
Als jonge 5D-volwassene ben je waarschijnlijk bang om het verkeerde pad te kiezen.
Dat is niet mogelijk omdat je in vreugde leeft. Alle paden zijn correct totdat ze dat niet zijn. En je huidige behoefte om alleen te zijn of om niet ‘het leven van het feest’ te zijn, zal voorbijgaan als je ontdekt wie je bent in dit nieuwe voertuig dat jij bent.
(Brenda heeft twee dingen, er is de show “Creation Energies” en Brenda’s Blog,
ze bevatten verschillende gechannelde informatie.)
Geliefden,
Misschien maak je je zorgen over je toekomstige richting – of niet.
Het doet er niet toe, want als je evolueert, verandert je richting dagelijks.
Sommigen van jullie hebben moeite om te geloven dat alles in je leven of begrip verschuift. Toch betrap je jezelf erop dat je lacht om een dwaas object of ongewoon boos wordt op iets dat al vele malen eerder is gebeurd.

Zowel je interne wezen als je uiterlijke wereld evolueren sneller dan je begrijpt. Misschien hebben sommigen van jullie eerdere wereldwijde omwentelingen meegemaakt terwijl jullie persoonlijke 3D-leven aan het veranderen was. Naar alle waarschijnlijkheid was je leven op dat moment voor jou van groter belang dan wereldgebeurtenissen. Zo is het nu.

Je twijfelt aan je oordeel, acties en vrienden, waardoor je weinig interesse hebt voor wereldwijde gebeurtenissen. Ook al weet je waarschijnlijk een beetje van waar verslag van wordt gedaan, je grootste interesse is je directe wereld. Beïnvloeden die wereldgebeurtenissen je leven of je wereldbeeld? Als dat het geval is, ben je geïnteresseerd. Zo niet, dan voeg je de informatie toe aan de onbelangrijke kennisverzameling.
Je wereld, je wezen verschuift van macro naar micro. Zo is het, je bent nu meer geïnteresseerd in je leven dan dat van anderen.
Waarschijnlijk, beweer je dat zoiets niet waar is en nooit is geweest.
Wij zijn zo vrij daar anders over te denken. Je wereld was ooit meer mondiaal dan nu het geval is. Niet omdat je een onverschillig wezen bent, maar omdat je leert van jezelf te houden.
Misschien was je ooit verwonderd over die speciale persoon die zijn of haar leven gaf om een ander te redden. En terwijl je misschien nog steeds hetzelfde doet gezien je 3D-training, zal je dat niet doen zonder de wijsheid van die actie in twijfel te trekken. Want je nieuwe wezen is het belang van jou aan het leren en accepteren.
Vroegere maatregelen waren om vrouwen, kinderen en zieken te redden – iedereen die door de maatschappij als zwak wordt omschreven.
Je veiligheid maakte geen deel uit van de vergelijking – vooral als je een man was. Nu dat het houden van jezelf de nieuwe ‘wet van het land’ wordt, betwijfelen meer mensen het redden van anderen, voor zichzelf.
Zulke uitspraken maken je ineenkrimpend omdat je eeuwenlang hebt geleerd dat anderen belangrijker waren dan jij. Dat je jezelf zou moeten ontkennen voordat je anderen verloochent. Dat je altijd voor jezelf kunt zorgen, maar die arme anderen hebben niet de capaciteit om dat te doen.
Is dat waar? Dat zijn je nieuwe angstaanjagende gedachten.
Niet omdat je een verschrikkelijk persoon bent, maar omdat de logica van het liefhebben van jezelf je informeert dat je net zo capabel bent als iedereen en hetzelfde geldt voor degenen die ooit als zwak werden beschouwd.
Waarschijnlijk blijf je het model geloven dat je sterker bent dan wie dan ook, dat anderen nooit zo goed voor zichzelf kunnen zorgen als jij, dat je superieur bent aan anderen. Tegelijkertijd maak je je zorgen dat je niet genoeg bent, niet zo goed als anderen. Zie je hoe je jezelf eeuwenlang hebt gemarteld?
Intern wetend dat je een aardse redder was en toch, gelovend dat je niet acceptabel was zoals je was. Een tweedeling die zo’n pijn in je creëerde dat je jezelf niet langer waardeerde.
Jij en je buurman zijn even waardevol. Deze overgang die je hebt geïnitieerd kan niet worden voltooid zonder je wereldwijde vrienden en buren.
Je bent een aarde engel op de juiste aarde plaats.
Anderen die volgen, zullen zich al snel meer verenigbaar met je gaan voelen, want ook zij zullen leren zichzelf lief te hebben.
Maar tot die tijd, zet jezelf niet onder druk door te proberen te bepalen wie waardevoller of zwakker is, of wat dan ook jou apart plaats van anderen.
Je enige rol is nu om te leren van jezelf te houden. En je doet dat door je vreugde te vinden en te volgen. Net als degenen die volgen.
Degenen die volgen zijn niet zwakker of minder dan jij, ze spelen slechts een andere rol in dit overgangsdrama. Ook al is hun ingang van een fase achter die van jou, zonder hun inbreng zou het drama platvallen – je entree zou het spel beëindigen want er zou geen midden of einde zijn.
Je moet dus onthouden dat je niet meer of minder belangrijk bent dan degenen die volgen. Net zoals je moet onthouden dat je sterk bent, en dat zijn zij ook. Verschillende rollen in een buitengewoon dramatisch spel dat de volledige aandacht en inbreng van alle spelers vereist, hoe klein hun rol ook lijkt te zijn.
Het is ook tijd om je te realiseren dat je baby of de baby verderop in dit leven de aarde betreedt om een rol toe te voegen aan dit geweldige spel.
Er zijn geen figuranten. Want zonder de compleetheid van de spelers, zou deze overgang niet kunnen zijn.
Je innerlijke stem vertelt je hoe belangrijk deze nieuwe fase van leren en accepteren van eigenliefde is. Er is geen wij, gelijk jij dat doet, want je hebt jouw leven en vele anderen aan dat concept gegeven.
Het 3D wij isniet langer de sterkere entiteit – dat wat jou verkeerd deed voelen omdat je diegenen geloofden die de 3D creëerden, meer belangrijk waren dan jou.
Al hoewel je hart misschien blijft uitgaan naar kinderen en ouderen, bedenk dan dat ook zij een essentiële rol te spelen hebben.
Want als je voelt dat je toezicht moet houden of ze na moet lopen omdat je zoveel wijzer of belangrijker bent, verlies je je gevoel van eigenliefde.
Jij en anderen van de aarde zijn gelijken. Iets wat je nog nooit eerder hebt gevoeld terwijl je van de aarde bent. Want je persoonlijke geschiedenis is dat anderen beter zijn en dat jij vreemd bent of op de een of andere manier niet helemaal compleet bent. Dat denkproces vervaagt nu, wat jou betreft.
Want je voelt dat je meer liefdevoller ‘moet’ zijn, meer een verzorger, meer van de gever die je al eeuwenlang bent.
Dit is een nieuwe wereld en een nieuwe tijd. Je bent een nieuw wezen in een nieuw spel. Sta jezelf toe te leren hoe van jezelf te houden voordat je de behoefte voelt om voor anderen te zorgen.
In deze nieuwe wereld zijn er geen entiteiten die meer of minder belangrijk zijn dan jij. Iets dat je, zelfs nu, moeilijk vindt om te begrijpen.
De liefde die je deelt, is nu gelijk, terwijl je ooit in ruil daarvoor op iets hoopte.
Je hebt het recht om te zeggen: “Nee” of “Ja”. Iets wat je jezelf al eeuwen hebt ontzegd, terwijl je de behoeften van anderen hebt gefilterd en je behoefte om door of via beide acties geliefd te zijn.
Je staat jezelf eindelijk toe om te zijn. Terwijl je dat doet, zijn je acties misschien niet zoals je verwacht, maar ze zijn allemaal bedoeld om je te laten begrijpen dat je niet meer of minder belangrijk bent dan anderen.
En anderen leren hetzelfde.
Zo zal het zijn. Amen.
Vertaald voor wakkeremensen door Anja