Je Hebt Altijd Een Hart Gehad

Je Hebt Altijd Een Hart Gehad

Gechanneld door Brenda Hoffman voor Life Tapestry Creations.com.

Dierbaren,

Misschien ben je bezorgd dat je niet genoeg doet. Of dat de nieuwe aarde niet snel genoeg of helemaal niet aankomt.

Stop alsjeblieft met je zorgen te maken. Zorgen maken verhoogt de snelheid van de veranderingen niet, noch zorgt het voor een comfortabel leven voor jou of degenen die dicht bij je staan. Alles verloopt volgens plan – het plan dat jullie hebben gemaakt met de hulp van wezens uit meerdere universele arena’s.

Jullie hebben jullie twee belangrijkste nieuwe aardse rollen volbracht – de aarde helpen verschuiven en jezelf toestaan te veranderen van een uitwendig gericht naar een innerlijk gericht wezen.

Velen van jullie reageren dat het dagelijkse nieuws gevuld is met verschrikkingen waarvan je hoopte ze nooit in dit leven mee te maken. Dat is zo omdat de oude wereld aan het afbrokkelen is – maar niet gemakkelijk. Het is alsof de aarde een dikke cementmuur is die je keer op keer met een reusachtig stuk gereedschap kapot moet stampen. De spaanders in die cementmuur worden grotere brokken, dus het stampen is bijna voorbij.

Agendapunten die een paar jaar geleden nog aanvaardbaar waren, zijn dat nu niet meer. De kreet “Waar is het hart?” wordt luider. Extreme financiële waarde, uiterlijke macht, en gladde praatjes lijken minder opwindend of zelfs de moeite waard. “Waar is het hart?” is de vraag van de aarde aan het worden.

Degenen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de aarde zullen wellicht antwoorden dat soortgelijke gedachten werden geuit tijdens vele oorlogen en andere harteloze financiële, en machtsgeile activiteiten. Het verschil is dat degenen die nu verandering eisen niet langer op sleeptouw worden genomen door een door de buitenwereld geleide maatschappij. Op soortgelijke acties werd gezinspeeld door de flower power-beweging van de jaren ’60. In zekere zin waren de jaren ’60 een test voor wat er nu gebeurt. En net als 60 jaar geleden is verandering onvermijdelijk.

Maar dit is niet langer een test; dit is de nieuwe wereld.

Laat de rommeligheid toe die nodig is om de nieuwe wereld te laten ontstaan – net zoals het nodig is om een onveilig gebouw te vernietigen alvorens een nieuw gebouw op te richten.

De jaren zestig waren een dramatische test voor velen van jullie die in de afgelopen decennia de overgang maakten – de voorlopers van de voorlopers. Net zoals diegenen in de jaren zestig de wereld veranderden, gebeurt nu hetzelfde. Het verschil is dat het nu permanent is. Sociaal moraal, op veilig spelen, en doen wat anderen willen is niet langer belangrijk voor de meeste mensen.

Als voorloper is je belangrijkste rol om genoeg te ontspannen om te weten dat anderen die na jou komen, afmaken wat jij begonnen bent.

Omdat de aantallen die betrokken waren bij de flower power beweging van de jaren ’60 beperkt waren, konden de openingsvluchten van jullie huidige overgang zich niet uitbreiden. De aantallen van de jaren ’60 waren groot genoeg om indruk te maken, de oorlog in Vietnam te beëindigen en enkele seksuele en raciale patronen te veranderen, maar niet groot genoeg om door te gaan – tot nu.

Dit is geen test. Jullie nieuwe realiteit is waar velen van jullie in de jaren 60 van droomden en voor protesteerden. Dit hartleven is jullie nieuwe wereld. Misschien herinneren sommigen van jullie zich nog hoe ijverig de ouderen van toen probeerden flower power en alles wat daarmee gepaard ging, terug in de doos te stoppen. Voor het grootste deel zijn ze daarin geslaagd. Velen van jullie keerden terug naar de werkwereld, voedden jullie kinderen op en volgden de sociale regels omdat die regels te sterk voor jullie waren om in je eentje te bestrijden.

Dus ontwaakten jullie een paar maanden, jaren of decennia geleden weer om opnieuw de aanval voor het hart te leiden. Deze keer waren jullie zo succesvol dat jullie eindelijk kunnen uitrusten en van een vervroegd pensioen kunnen genieten. Want jullie hebben deze oorlog sinds de jaren zestig intern of extern uitgevochten – ook al besloten de meesten van jullie dat het gemakkelijker was om erbij te horen dan de strijd voort te zetten.

Jullie inpassingstijd is voorbij. Je voltooide alles wat je voor de aarde wilde voltooien – waardoor je de zelfzorg kreeg die je decennia lang hebt genegeerd. Omdat je binnenin altijd de behoefte voelde voor hartacties, heb je vele kleine gevechten gevoerd die je innerlijk verwondden – toch bleef je dit zeggen of dat doen zonder ooit volledig te capituleren.

Je kunt nu rusten. Je globale werk is voltooid. Het is tijd om jezelf te accepteren en lief te hebben, wetende dat dit een nieuwe wereld van hart is. Jullie gevechten zijn voorbij. Jullie hebben je werk gedaan.

Rust nu uit, herstel, en wanneer je de energie hebt om dat te doen, begin dan met het observeren van het kloppende hart van de nieuwe wereld. Een hart dat luid en overweldigend is. Niet overweldigend voor degenen onder jullie die er al tientallen jaren naar smachten, maar voor degenen die volledig in 3D wensen te blijven. Het zij zo. Amen.

Copyright 2009-2022, Brenda Hoffman. Alle rechten zijn voorbehouden. Deel deze inhoud met anderen, plaats het op uw blog, voeg het toe aan uw nieuwsbrief, enz. Maar behoud a.u.b. de integriteit van deze blog door de naam van de auteur te vermelden: Brenda Hoffman en de link van de bronwebsite: LifeTapestryCreations.com.

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org