Ik Weet Wie ik ben / Channeling door Brenda Hoffman, 24 Juni 2019

Ik Weet Wie ik ben
Channeling door Brenda f, 24 Juni 2019
Overzicht van Brenda’s gechannelde “Creatie Energieën” show van 21 Juni 2019.  http://www.blogtalkradio.com/brenda-hoffman
Jullie staan aan de buffettafel van nieuw dat jullie kiezen wie jullie willen zijn en wat jullie wensen te ervaren, en het einde van sociale normen initiëren. Alleen diegenen die 3D willen blijven, zullen zichzelf omhullen met de starheid die ooit 3D-leven was.
(Brenda heeft twee dingen, er is de show “Creation Energies” en Brenda’s Blog,
ze bevatten verschillende gechannelde informatie.)
Geliefden,
Zijn jullie er klaar voor? Hebben jullie hart en geest geopend voor de mogelijkheden? Hebben jullie ‘zouden en moeten’ ontkracht, tenminste in jullie gedachten?
Zo is het dat vandaag het begin is van jullie nieuwe als jullie avonturen – niet als een peuter of een jonge tiener, maar als een volwassen activist.
Velen van jullie uit de jaren zestig en zeventig beweren dat jullie moe zijn van het vechten tegen dezelfde strijd voor gelijkheid, vrede en liefde.
Dat jullie niet langer de energie of de behoefte hebben om over dit of dat te posten. Wij herinneren jullie eraan dat de oproer waar wij het over hebben in jou, in jullie begint.

Jullie nieuwe oproer begint vorm te krijgen. Vóór de recente energieën hadden jullie waarschijnlijk geen concrete gedachten over wat jullie verlangden. Natuurlijk hielden jullie 3D-hoop in stand op gezelschap, financiële zekerheid en liefde van anderen, maar jullie hadden nog niet geformuleerd welk nieuw jullie nodig hebben om verder te gaan.

Jullie doopten jullie tenen in de 5D en voorbij aan wateren om te ontdekken dat het niet de temperatuur was die jullie verwachtten.
Dus jullie probeerden een andere plek en een andere en een andere totdat jullie ontdekten waar jullie in het 5D-tapijt pasten.
Dat wil niet zeggen dat jullie de mogelijkheid om julliezelf op een later tijdstip opnieuw te definiëren hebben tenietgedaan, maar dat jullie je basiskamp hebben ontdekt. Net als jonge volwassen 3D’er wisten jullie dat als jullie tot ontwikkeling zouden komen, jullie interesses dat ook zouden doen.
Misschien kunnen jullie het beter begrijpen door te herinneren hoe jullie je gemeenschap hebben geselecteerd nadat het verlaten van jullie 3D-thuis van herkomst. Jullie deden dit vanwege werk, familie, scholing of interesses. Dit verschoof waarschijnlijk naarmate jullie ouder werden.
Zo is het nu. Jullie hebben jullie thuisbasis voor nu vastgesteld – op basis van jullie behoeften en interesses, in plaats van die van anderen.
Deze thuisbasis moedigt jullie aan om anders te functioneren dan jullie norm was, als een nieuwe jullie als kleuter. Hoewel jullie driftbuien soms een tijdje duren, zullen ze anders zijn dan enkele dagen geleden.
Als nieuwe jullie, als kleuter moesten jullie je vrijheid vaststellen om te zijn.
Nu jullie aanspraak hebben gemaakt dat jullie vrij zijn om te zijn, willen jullie misschien dat anderen jullie voorbeeld volgen.
Wat een beetje anders is dan wat jullie als jonge 3D-volwassene hebben geprojecteerd. “Jullie moeten de vreugde ervaren van kinderen zoals ik.” Of: “Ik ben zo opgewonden dat ik verloofd ben, jullie moeten ook verliefd worden.” Of: “Deze stad is perfect, waarom ga je hier niet wonen?”
Hoewel de vragen anders lijken, is jullie intentie ‘zou moeten’ dezelfde.
Jullie zullen je afvragen waarom anderen niet durven ‘zijn’ zoals jullie nu doen. Waarom moeten zij iemand volgen? Jullie hebben aanspraak gemaakt op jullie vrijheid, waarom willen zij niet hetzelfde doen?
Maar natuurlijk, anderen overtuigen om jullie voorbeeld te volgen is niet anders dan het ‘moeten’ in 3D.
Jullie bevinden je in de fase waarin jullie willen dat anderen meer op jullie lijken. Wat tegen alles is wat van de vrijheid is om te zijn.
Toch geeft deze fase aan dat jullie keuzes hebben gemaakt die jullie heerlijk vinden.
Jullie moeten nu dezelfde vrijheid aan anderen geven. Want jullie zijn de eerste van de eersten. Hoewel degenen die volgen niet ver achterlopen, is hun duidelijkheid anders dan die van jullie.
Sta dat toe te zijn. En laat hen de fasen voltooien die jullie nodig hadden voordat jullie wisten dat jullie je in de juiste omgeving bevonden.
Sommigen van jullie die dit bericht lezen, zullen zich afvragen waar wij het over hebben, want jullie hebben het gevoel alsof jullie in de verkeerde gemeenschap, thuis, relatie of baan zijn.
Jullie moeten nog ontdekken wat het is dat jullie vreugde geeft. Dat is niet om jullie te berispen, maar in plaats daarvan om jullie te informeren dat de fase van weten dat jullie goed hebben gekozen nog moet komen.
Want als jullie weg banen in vreugde, zullen jullie je richting kennen en wie voor jullie geschikt is. Het is niet nodig om anderen of de Universums te vragen, want jullie zullen het gewoon weten.
Die juistheid gebeurt niet met schetterende trompetten of een koor van engelen, maar in plaats daarvan met een weten diep binnenin jullie dat jullie niet langer zoeken naar wat jullie zochten. Vergelijkbaar met het vinden van een 3D-partner en het niet nodig om anderen te ontmoeten.
Nogmaals, dat betekent niet dat jullie nieuwe als jullie ontdekking voor altijd zal duren. Deze fase is voltooid als jullie zonder enige twijfel weten dat jullie hebben gekozen op basis van jullie behoeften en vreugde in plaats van die van anderen.
Een vreugde die niet per se flitsend is of zelfs wat jullie verwachtten.
Het is gewoon zo.
Zo zal het zijn. Amen.
Vertaald voor: wakkeremensen door Anja