Het Opzij Duwen van Jullie Rotsblok van Beveiliging / Channeling door Brenda Hoffman, 2 September 2019

 Het Opzij Duwen van Jullie Rotsblok van Beveiliging
Channeling door Brenda Hoffman, 2 September 2019
Overzicht van Brenda’s gechannelde “Creatie Energieën” show van 29 Augustus 2019.  http://www.blogtalkradio.com/brenda-hoffman
 (Brenda heeft twee dingen, er is de show “Creation Energies” en Brenda’s Blog,
ze bevatten verschillende gechannelde informatie.)
Jullie elimineren dat laatste stuk bagage dat jullie gedurende dit leven heeft achtervolgd. Hoogstwaarschijnlijk hebben jullie diezelfde les verwerkt in familie van herkomst, relaties en werkplekken. Dit is jullie eindexamen. Het nieuwe soort liefde betekent niet dat jullie geen hongerig persoon te eten geven, het betekent dat jullie ze naar hun bronnen leiden zodra jullie ze hebben gevoed.
Geliefden,
Misschien waren jullie voorbereid op het ergste – en het ergste gebeurde niet. Of waren jullie in angst en ontdekten dat jullie angst geen basis had in jullie nieuwe realiteit. Want wie jullie waren, en wat jullie ooit geleden hebben is niet meer.
De afgelopen dagen waren een zelftest, net zoals de Verenigde Staten een waarschuwingstest uitzonden voor een nucleaire aanval.
Toen de tests decennia geleden voor het eerst begonnen, dachten burgers aan ontsnappingsroutes en wat-als.
Tegenwoordig zijn diezelfde tests slechts programma-indringers.
En zo is het nu met jullie grootste angsten. Jullie hebben nagedacht, zijn bezorgd geweest en ontsnappingsplannen gemaakt om alleen te ontdekken dat wat er niet meer is.

Misschien hebben jullie geprobeerd je te verbergen voor de verwachte pijn van een van jullie 3D-angsten. Alleen om te ontdekken dat er daar geen was.

Dat wat jullie ooit bang maakte, is verdreven, verminderd of verdwenen.
Dus het is dat jullie naar buiten durven te komen vanuit onder jullie rots van angst.
Eerst gluurden jullie, voorbereid op een snelle vlucht terug naar jullie schuilplaats onder de rots.
Maar beetje bij beetje hebben jullie je rots van bescherming weggeduwd om te ontdekken dat jullie krachtiger zijn in jullie licht dan jullie ooit durfde te zijn onder jullie rots van angst.
Het is gedaan. Jullie eisen jullie ZELF op en verklaren de wereld dat dit zo is.
Sommigen van jullie blijven wachten onder jullie beschermende rots op het ergste en hopen op het beste. Maak jullie maar geen zorgen als dat zo is.
Ook jullie zullen binnenkort een ervaring hebben die jullie ergste angsten blootlegt als louter “wat als” in plaats van “wat is”. Jullie zullen ontdekken dat jullie je niet langer hoeven te verbergen onder jullie zogenaamde rots van angst.
Want de angst die jullie gedurende eeuwen van aardse levens creëerden, was slechts een bedekking voor jullie innerlijke kracht. Een kracht die jullie niet wilden blootleggen voordat de tijd rijp was.
Toegegeven, jullie hebben geleden in jullie fysieke wezen en misschien nog steeds een beetje. Maar het algemene gevoel voor de meesten van jullie is nu dat geen angst diep genoeg is of beter gezegd, echt genoeg om te stoppen met evolueren in/naar jullie nieuwe wezen.
In het verleden moesten jullie je kracht verbergen. Jullie wilden ook angst toevoegen aan jullie emotionele repertoire als voorbereiding op dit leven.
Want als jullie jezelf niet in angst hadden verstrikt terwijl angst deel uitmaakte van de ervaring op Aarde, zouden jullie problemen hebben om degenen te begrijpen die jullie nu volgen.
Net zoals wij vaak moeite hadden om te begrijpen hoe angst jullie beïnvloedde toen jullie volledig 3D waren. Wij observeerden, maar wij konden niet de angst voor het hele lichaam ervaren die zo velen van jullie overweldigde gedurende het grootste deel van jullie aardse levens.
Wij konden niet begrijpen hoe iets definitief of duidelijk uitdrukkend in spraak of schrijven, een schijnbaar verkeerde frase, woorden aan iemand die jullie belangrijker aanvoelden dan jij, jullie, zo slopend zouden kunnen zijn.
Laat staan de fysieke angst die jullie ervoeren in veel sociale interacties van: “Zal hij me emotioneel schade berokkenen?” Tot “Ze richt een pistool op me.” Emoties diep in jullie leven na leven daar gehouden op een cumulatieve (opeenhopende) manier. Jullie hebben dus een veiligheidsgat gemaakt bedekt met een enorme rots waar binnenin/onder jullie je fysiek of emotioneel zouden kunnen verbergen.
Ook al hebben wij jullie laten weten dat jullie altijd veilig waren. Jullie wisten diep van binnen dat alleen jullie jezelf konden bewijzen dat jullie niet langer deel uitmaakten van de stormram die jullie samenleving werd.
De noodzaak om beter of juist of sterker of rijker of de juiste huidskleur en ga zo maar verder te zijn. Jullie dagelijks informerend dat, hoewel jullie niet helemaal goed genoeg waren, jullie op bepaalde niveaus acceptabel waren, maar zeker niet allemaal.
Dus jullie plek onder de rots werd jullie plek om naar te gaan die groter groeide door/met iedere aarde ervaring die jullie informeerden dat jullie minder waren dan perfect.
Jullie beginnen die rots een beetje opzij te zetten terwijl jullie accepteren dat jullie aardse ervaring veiliger is dan ooit tevoren. Sommigen van jullie hebben het zelfs aangedurfd de rots opzij te duwen. Jullie zijn Veilig.
Er is niet langer behoefte aan die rots, maar jullie moeten dat zelf ontdekken – en dat doen jullie. Sommigen van jullie met een duw en verlaten van jullie angsthol en anderen met een langzame schuifbeweging om de zon te zien.
Die pijn, die angst is de beveiligingsdeken van gisteren die jullie niet meer nodig hebben.
Zo zal het zijn. Amen.
Vertaald voor: Wakkere Mensen door Anja