Het Is Tijd Om Te Vliegen

Het Is Tijd Om Te Vliegen

Gechanneld door Brenda Hoffman – 27 Juni, 2022 – voor Life Tapestry Creations.com

Dierbaren,

Ook al zijn jullie waarschijnlijk bang of boos door de recente wereldwijde gebeurtenissen, deze gebeurtenissen zijn uitgangspunten voor jullie emotionele gezondheid.

In je naar buiten gerichte verleden verwachtte je dat iemand je leven beter zou maken – de regering, je bedrijf, vrienden, of familieleden. En als je tot diegenen behoorde zonder dergelijke ondersteunende systemen koos je er vaak voor te geloven dat God/de Universums die functies zouden vervullen. Verlichting werd verwacht van iemand buiten jezelf.

Deze laatste verklaring is niet bedoeld om diegenen te ontkennen die hardnekkig persoonlijke trauma’s hebben verwerkt, maar wel om erop te wijzen dat dergelijke uitwendig gerichte wezens in de minderheid waren. In de uiterlijke gerichte wereld leek het concept van afhankelijk zijn van je eigen bronnen onmogelijk.

Nu diegenen van jullie die deze boodschap lezen nieuwe innerlijk gerichte wezens zijn, vinden jullie het soms moeilijk te begrijpen dat je verantwoordelijk bent voor je aardse leven. Ook al kunnen anderen je om verschillende redenen redden, dat zal je niet helpen om je aan te passen aan je nieuwe innerlijk gerichte wereld. Je bent alleen – en gelukkig maar.

Toen je afhankelijk was van anderen, moest je bepaalde activiteiten uitvoeren om je van hun steun te verzekeren. Die activiteiten konden zo goedaardig zijn als vriendschap, zo onaangenaam als een baan die je verachtte, of zo schijnbaar neutraal als het steunen van een politieke partij die enkele van je gewenste acties uitvoerde, maar nooit alle.

Jouw naar buiten gerichte wereld was er een van onderhandelen over wat je nodig had. Iets geven om iets te ontvangen. Nu dat onderhandelen niet langer bestaat omdat de meeste wezens innerlijk gericht zijn, ben je ten einde raad. Kun je functioneren in deze nieuwe wereld?

Wij, van de Universums, brengen je terug naar de meest fundamentele boodschap van je nieuwe wereld. Wat zegt je hart je te doen? Wil je protesteren, stemmen, smeken, boos worden, weggaan, schreeuwen, toestaan, accepteren, of negeren? Dat is jouw antwoord en activiteit. Een antwoord of activiteit die van minuut tot minuut kan veranderen.

Je bent niet langer gebonden aan iemand of iets. Waardoor voel jij je compleet, tevreden of gelukkig? Dat zijn jouw antwoorden. Boosheid, angst of vrees zouden een beginpunt kunnen zijn omdat je je hulpeloos zou kunnen voelen nu degenen op wie je eens vertrouwde om “het allemaal beter te maken” niet langer effectief zijn in het verschaffen van de juiste acties voor jou. Maar nadat je uiterlijke angst en woede zijn gezakt, wat moedigt je nieuwe innerlijk gerichte boodschap je dan aan om te doen? Dat is de nieuwe jij.

Je uiterlijke afhankelijkheid van anderen is wie je was.

Sta jezelf toe om rustig naar je innerlijke stem te luisteren. Een stem die in het begin misschien moeilijk te horen is, want je bent niet gewend om jezelf te volgen in plaats van anderen. In het begin zal je uiterlijke stem van redelijkheid waarschijnlijk je innerlijke stem overstemmen. Maar dat zal een gevoel van verlies, wantrouwen en angst creëren, omdat de oude manieren niet meer werken. Sta dat toe, want je innerlijke stem zal luider worden.

Je innerlijke stem is altijd bij je geweest; je bent alleen gestopt met luisteren. Waarom denk je dat je graag bepaalde kleuren droeg? Of dat je evenementen bijwoonde die je veel vreugde schonken, ook al verbaasde je jezelf met je deelname? En zo was het in elk van je aardse levens. Kleine elementen van je innerlijke stem leidden je naar een vreugdevoller leven wanneer je jezelf toestond te luisteren. Je innerlijke stem was niet per se redelijk of logisch, maar meer als feeënstof dat hier en daar stukjes vreugde strooide.

Jij bent het enige wezen dat je leven beter of het beste kan maken. Stop met wachten op iemand van de aarde of de Universa om je te vertellen wat je moet doen of om het voor je te doen. Jij bent een onafhankelijk wezen dat functioneert zoals dat voor jou het beste is.

Ondanks je angsten bij het lezen van die laatste regel, zul je je leven niet egoïstisch leven. Want je innerlijke stem is de stem van de liefde. Een uiterlijke stem onderhandelt en dumpt, in de hoop dat degenen met wie je onderhandelt zullen doen wat je wilt, maar nooit met de garantie dat ze net zoveel om een actie, activiteit of filosofie geven als jij.

Je innerlijke stem is een betrouwbare bondgenoot van de liefde. Logica is een onderhandelingsfilosofie die al dan niet liefde kan omvatten, maar zeer zeker anderen omvat. Logica is a + b = c. Jouw innerlijke stem is liefde en ook je rol in deze nieuwe wereld. Een rol die niet noodzakelijk logisch is, maar een rol die alleen jij kunt vervullen.

Dit is waar je van de klif springt in het onbekende. Niet uit angst – ook al is dat wat je waarschijnlijk in het begin zult voelen, maar in de vreugde dat je kunt vliegen. Zo zij het. Amen.

Copyright 2009-2022, Brenda Hoffman. Alle rechten voorbehouden. Deel deze inhoud met anderen, plaats het op je blog, of voeg het toe aan je nieuwsbrief. Maar behoud alsjeblieft de integriteit van deze blog door de naam van de auteur te vermelden: Brenda Hoffman en de bron website link: LifeTapestryCreations.com.

Vertaling: wakkeremensen.org