Geen Beloningen Meer Voor Woedeaanvallen

Geen Beloningen Meer Voor Woedeaanvallen

Gechanneld door: Brenda Hoffman – 3 Januari 2022 – voor Life Tapestry Creations.

Dierbaren,

Welkom in een nieuw aardetijdperk – een tijdperk waarover nog Eonen lang geschreven en gediscussieerd zal worden. Wat was is niet meer, en wat zal zijn wordt nu geschapen.

Eeuwenlang hebben jullie op zo’n aankondiging gewacht. Die tijd is nu gekomen.

Natuurlijk stellen jullie je een verandering van de ene dag op de andere voor – wat niet noodzakelijkerwijs zal gebeuren. Als deelnemers aan deze nieuwe wereld zullen jullie functioneren zoals jullie je prettig voelen, en door dat te doen zal de verschuiving gemakkelijk en moeiteloos gebeuren.

In de uiterlijke gerichte wereld werd jullie aandacht getrokken door grote, spetterende gebeurtenissen die opriepen tot een eensgezind vertoon van wat gepast werd geacht door leiders, de media, of politici. Deze nieuwe aarde gaat over gemak, stroom en harmonie in plaats van die verwachte uiterlijke gerichte solo-optredens.

Ondanks verschillende gevoelens of behoeften werden solistische gedachten en handelingen in het verleden beloond. Dat is niet langer het geval. Jullie nieuwe aarde kan aanvankelijk een beetje chaotisch aanvoelen, want elk wezen zal een iets andere kijk op de mogelijkheden hebben. Naarmate die chaos tot rust komt, zal er een prachtige harmonie ontstaan.

Velen van jullie hebben het gevoel dat deze gedachte of die handeling verkeerd is. Dergelijke gevoelens zullen verdwijnen naarmate jullie zich meer op je gemak voelen in jullie persoonlijke wereld – wat in dit nieuwe jaar snel zal gebeuren. Die stukjes en beetjes die eerst irritant waren, zullen uit jullie aandacht verdwijnen, omdat jullie nieuwe interesses zullen hebben om je op te richten.

Jullie nieuwe wereld zal bijna lijken alsof je een gelukspil hebt genomen, want je zult je afvragen wat je nog maar enkele dagen of weken eerder van streek maakte. In feite en masse de schijnwerpers weghalen van datgene wat niet langer deel uitmaakt van jouw wereld of interesses.

Pijn en angst werden gevoed door hen die er bang voor waren. Wanneer de aantallen die de angst voeden verminderd worden, is het gehoopte effect er niet meer. Een beetje zoals beslissen of je jouw peuter die een driftbui heeft in een openbare gelegenheid in verlegenheid brengt of negeert. De meeste ouders beseffen snel dat het negeren van driftbuien de macht van hun kind tenietdoet en de behoefte van hun kind om door te gaan.

Zo is het ook voor jullie nieuwe leven. Jullie zullen geen tijd of energie hebben om de driftbuien te belonen van hen die in een uitwendig gericht 3D-leven willen blijven.

In 3D waren uiterlijke gerichte handelingen opwindend en angstaanjagend. Je voelde diep want dat gaf je emotionele vrijheid van de uiterlijke gerichte activiteiten gebaseerd op moeten en moeten – Jouw persoonlijke gevangenis van wie je zou moeten zijn.

Er is geen behoefte aan dat soort emotionele vrijheid in deze nieuwe wereld, want verplichtingen en moetjes bestaan niet.

En als je merkt dat je weer verstrikt raakt in “moeten” en “hebben”, dan zul je je daarvan losmaken. Niet omdat verplichtingen of moetjes slecht of verschrikkelijk zijn – beide waren vereisten in een uitwendig gerichte wereld – maar omdat ze niet langer interessant zijn of verenigbaar met jouw nieuwe interesses.

Hokjes zijn uit. Vrijheden zijn binnen.

Sommigen onder jullie vragen zich af hoe je je zult verhouden tot die vrienden en familieleden die volledig verstrikt zijn in uiterlijke gerichte activiteiten. Dat zul je niet – althans niet op het niveau dat eens zo was, want je bent een nieuw wezen in een nieuwe wereld. Dat is niet veel anders dan je te verhouden tot ouders die een derde-klas-opleiding hebben, nadat zij een doctoraat in de natuurkunde hebben behaald. Je zou met jouw ouders blijven communiceren en voor hen blijven zorgen. Toch is het onwaarschijnlijk dat je jouw theorieën of beroepsmatige interacties met hen zou bespreken, want zij zouden het niet begrijpen.

Jullie zullen degenen die niet innerlijk gericht zijn niet afwijzen. Jullie zullen alleen minder en op andere manieren communiceren dan jullie deden vóór jullie volledige overgang van uiterlijk gericht naar innerlijk gericht zijn. Wat zij die uitwendig gericht willen blijven interessant vinden, zal anders zijn dan wat voor jouw geldt. En aangezien het merendeel van de aardse wezens deze innerlijk gerichte overgang voltooid heeft of bezig is dat te doen, zullen de wereldwijde communicatie, handelingen en interacties verschuiven zonder dat je er moeite voor hoeft te doen.

Jij bent een nieuw wezen in een nieuwe wereld. Degenen die besluiten in hun uiterlijke gerichte wereld te blijven zijn niet slecht, alleen een beetje ouderwets en niet zo interessant.

Zo is het dat jullie nieuwe wereld zachtjes dag na dag zal verschuiven van angst naar vrede – één belangstelling en activiteit tegelijk. Geen luide knallen van angst en wanhoop, maar een zachte, zachte beweging weg van wat was naar wat is. Zo zij het. Amen

Kanaal: Brenda Hoffman

Vertaling: Reinier