Een Eenvoudige Comfort Formule

Een Eenvoudige Comfort Formule

Gechanneld door: Brenda Hoffman – 22 November 2022 – voor Life Tapestry Creations

Dierbaren,

Je begint het verschil op te merken tussen wat er van je verwacht wordt en wie je bent. Het is een verwarrende tijd, want als jij iets niet doet, wie doet het dan wel? Toch wil je het niet per se doen. Dus denk je na over je opties en je behoeften. “Moet ik dit blijven doen omdat ik het wil of omdat ik vind dat ik het moet doen?”

Deze nieuwe opties had je niet verwacht, want je bent gewend te doen wat volgens jou je huishoudelijke, familie-, vriendschaps- of werkrol is. “Ik doe dit omdat ik het moet.” Maar voor wie? Voor jou of voor anderen?

Misschien heb je verwachtingen van jezelf of je omgeving die anderen niet hebben. Hoe beslis je dan of die verwachtingen buiten je behoeften vallen als dat iets niet naar jouw tevredenheid wordt ingevuld? Hoe dan wel?

Wanneer maken je zelfverwachtingen deel uit van je sociale wereld in plaats van wat je diep van binnen vasthoudt? En als je iets niet wenst te voltooien, hoe voel je je dan over jezelf?

Veel van je activiteiten zijn gebonden aan moeten in plaats van persoonlijke behoeften of interesses. Een schoon huis onderhouden, spullen repareren, of werktaken activeren die anderen negeren of weigeren te doen is niet verkeerd. Maar als je die taken uitvoert voor lofbetuigingen van anderen, handel je op basis van 3D-moeten. Als je je ongemakkelijk voelt bij een taak die niet is voltooid, ook al kan het anderen niets schelen, dan is dat een functie van je nieuwe wezen.

Alles wat je doet, denkt of zegt wordt nu gesponnen door je innerlijke wezen. Dus als je taken voor anderen voltooit, zul je uitgeput of boos zijn. En als je taken voltooit die onredelijk zijn voor je energie of vaardigheden, zul je uitgeput of boos zijn. Maar als je taken voltooit die je interessant en leuk vindt, krijg je energie. Een eenvoudige formule voor wie je nu bent.

In het verleden was je formule ingewikkelder omdat je centrale kern van weten beperkt was. Talloze activiteiten werden voltooid voor anderen – banen, kinderen, huwelijk, scholing en vakantievieringen. Gebeurtenis na gebeurtenis om anderen te behagen en jezelf te verloochenen.

Jezelf afscheiden van de behoeften en belangen van anderen, zoals je nu doet, kan beangstigend zijn en zelfkwelling veroorzaken. “Waar is mijn energie? Waar is mijn interesse?” “Waarom moet ik overal voor zorgen?”

Je zelfonderzoek van “moeten” in contrast met nieuwe interesses zal deze feestdagen doorgaan en waarschijnlijk ook nog een beetje daarna. Je handelingen en “moeten” zijn zo diep verbonden met je aardse leven dat het enige tijd zal kosten om je te scheiden van je 3D-zelfverwachtingen.

Dat wil niet zeggen dat je van 3D bent, maar wel dat je veel 3D-gewoonten doorbreekt waarvan je je voorheen niet bewust was.

Waarom zou je geen schoon huis of een compleet werkproject willen? Als die handelingen deel uitmaken van de nieuwe jij, zul je niet boos, nijdig of verdrietig worden als ze door anderen niet in acht worden genomen, want je weet dat het jouw projecten zijn. En als anderen niet voldoen aan jouw normen voor kinderopvang, werk of thuiszorg, kun je je afvragen waarom het belangrijk is dat die taken volgens jouw normen worden uitgevoerd? Zijn die normen nieuw voor jou of een overblijfsel van 3D?

Ook al zijn velen van jullie misschien boos dat iets niet volgens jullie criteria is afgerond, jullie criteria leveren misschien niet het gewenste eindproduct op. Want is een schoon huis of afgeronde reparaties geen roep om troost? Boosheid, omdat iets niet volgens jouw normen is gedaan, niet comfortabel is.

Voordat je iets doet dat uitputtend of anderszins ongemakkelijk aanvoelt, ga dan naar binnen om te bepalen of die actie innerlijk gestuurd is of een 3D-overblijfsel. Want 3D moeten veroorzaakt nu uitputting, woede of frustratie.

Moetjes zijn nooit compleet en zijn dat ook nooit geweest, want ze worden van buiten je wezen gegenereerd. Alleen de stukken, gedachten en handelingen van binnenuit zullen je de troost bieden die je nu zo nodig hebt.

Een comfort dat essentieel is nu je datgene elimineert waar je je in 3D comfortabel bij voelde. Zelfcomfort is je woord en actie van deze week. Zo zij het.

Amen.

Copyright 2009-2022, Brenda Hoffman. Alle rechten voorbehouden. Voel je vrij om deze inhoud te delen met anderen, op je blog te plaatsen, toe te voegen aan je nieuwsbrief, etc., maar behoud de integriteit van dit artikel door de auteur/zender te vermelden: Brenda Hoffman & bron website link: https://www.LifeTapestryCreations.com

Vertaling: wakkeremensen.org