Dit Is Niet Wie Ik Ben, Toch?

Dit Is Niet Wie Ik Ben, Toch?

Gechanneld door: Brenda Hoffman – 27 Juli 2021 – voor Life Tapestry Creations.com

Dierbaren,

Jullie behoefte om gelijk te hebben duikt op de meest ongewone plaatsen op. Jullie hebben maanden of zelfs decennia ijverig gewerkt om een speciaal licht te creëren. Desondanks poeieren anderen de resultaten van die moeilijke overgangstaken af. Alsof jullie overtuigingen en daden weinig waarde hebben.

Zo zijn velen van jullie in de war over jullie huidige overtuigingen en daden. Waren die daden geldig of slechts een onrealistische droomtoestand met weinig waarde of noodzaak?

Misschien zijn die daden het negeren van vrienden of andere delen van je wereld die onplezierig lijken. Hoewel je wenst te voelen dat je één bent met allen, voelen de beslissingen en handelingen van anderen verkeerd aan. Hoe kan dat als je naar liefde en weg van angst beweegt?

Jullie voelen je het meest op je gemak in een wereld van consensus – niet per se van de hele aardbol, maar binnen jullie vriendschappen, gemeenschappen, families en landen. Wat er nu gebeurt is een splitsing van 3D-consensus en de creatie van nieuwe concepten waar jullie je nog niet prettig bij voelen.

Hoe kun je ooit één zijn met anderen die niet geloven of handelen zoals jij doet? Toch keren sommigen van hen die jullie hebben afgeschreven terug in jullie kring op manieren die jullie niet hadden verwacht.

Dit is een verwarrende tijd.

Jullie nieuwe wereld is niet langer lineair.

Circulair is jullie nieuwe actiewoord – en spoedig, geloof. Ook al is dat wat was niet meer is, dit nieuwe is anders dan je verwachtte.

In 3D bleef die band meestal verbroken als je eenmaal iemand om wat voor reden dan ook had ontkend. Je ontdekt dat wat eens was, niet meer is. Zo is het, je zou kunnen terugkeren naar vrienden waarvan je dacht dat je er nooit meer mee om zou gaan – of je doet dat niet.

Jullie nieuwe wereld kent maar weinig duidelijke scheidslijnen. De bepalende factoren van gisteren zijn er niet meer. Jullie acties en overtuigingen veranderen dagelijks. Zo is het, je fladdert van overtuiging naar overtuiging, van actie naar actie, en van gedachte naar gedachte.

In 3D waren duidelijke afbakeningen nodig om het gemeenschapsdenken te bevorderen. Jullie zijn op een nieuwe plaats in een nieuwe tijd en ontdekken dat niets duidelijk is over wie jullie zijn of wat jullie geloven.

Dat laatste is beangstigend omdat jullie niet gewend zijn aan de vrijheid van denken en handelen zolang jullie op aarde zijn. Jullie verkennen nu nieuwe frequenties, dimensies, overtuigingen en handelingen in Universele termen – zoals waar is geweest sinds jullie eonen geleden werden verwekt. Maar toen jullie op de 3D-aarde waren, beperkten jullie je gedachten en handelingen om te passen binnen de geaccepteerde parameters die door anderen waren vastgesteld om een 3D-cohesie te creëren.

Die 3D-cohesie bestaat niet langer.

Daarom onderzoeken jullie nu de mogelijkheden die jullie al onderzochten toen jullie nog niet op aarde waren. Terwijl jullie dat doen, ontdekken jullie nieuwe mogelijkheden, en voorlopig ook nieuwe angsten. Het is alsof jullie persoonlijke wereld explodeert van ideeën, acties en interacties.

Toch lijkt jullie 3D-wereld hetzelfde. Jullie blijven boos over sommige acties van anderen. Maar die boosheid verdwijnt naarmate jullie je op nieuwe plaatsen en in nieuwe werelden begeven. En terwijl jullie dat doen, verrassen jullie jezelf met nieuwe gedachten, dromen, handelingen en behoeften.

Jouw behoefte om één te zijn met anderen is niet meer zo belangrijk. Toch zijn je dagen en gedachten vol. Ook al is er niet langer genoeg tijd in je dag om alles te doen wat je wenst, toch lijk je niet zoveel te doen.

Jouw nieuwe wereld staat op zijn kop. Wat je ooit vreugde gaf, doet dat nu waarschijnlijk niet meer. Wat ooit saai was, is dat nu waarschijnlijk niet meer. En degenen met wie je niet meer wilde omgaan, lijken te zijn veranderd – of niet.

Het is bijna alsof je bent geworden wat velen een “walk-in” noemen. Je bent een compleet nieuw wezen, dat dagelijks meer over zichzelf leert. Veel van die nieuwe dingen zijn verwarrend, want ze voelen goed, ook al zijn ze tegenstrijdig met je vroegere logica.

“Dit is niet wie ik ben, toch?” lijkt deel uit te maken van jouw nieuwe wezen.

Het toevoegen en intrekken van activiteiten en gedachten – seconde voor seconde. “Wie ben ik?” was je refrein nadat je 3D verliet. Een refrein dat luider en luider wordt.

Je bent verbaasd, maar niet ontevreden met jouw nieuwe wezen. Want je bent waarschijnlijk rustiger en vrediger in je handelingen en gedachten.

Dat wat jou ooit beangstigde lijkt verder weg te zijn, inclusief mensen, plaatsen en dingen. Je voelt je meer op je gemak om anderen te laten piekeren en boos te worden, want je voelt zelf niet langer de behoefte om dat te doen. Je merkt dat je ongemakkelijke stukken negeert en misschien je dierbaren aanmoedigt hetzelfde te doen. Er is weinig behoefte voor je om in een boze conversatie of actie te springen. Je voelt je meer op je gemak om niet veel van iets te doen dan om jezelf te dwingen iets te zijn, zoals het geval was in 3D.

“Dit is wie ik ben, en ik voel niet veel behoefte om iets anders te projecteren.” Een nieuw refrein dat jou evenzeer verbaast als iedereen.

Als je je verveelt, doe je er iets mee. En als je opgewonden bent, doe je hetzelfde. Al je 3D stops worden verwijderd. En terwijl dat gebeurt, stel je jezelf in vraag. Niet omdat je je ongemakkelijk voelt, maar omdat de nieuwe jij anders is dan de 3D jij – of hoe je verwachtte te zijn in deze nieuwe wereld.

Je nam aan dat van interesse naar interesse flitsen betekende dat je je zou aansluiten bij een creatieve groep hier en een gemeenschapsgroep daar. In plaats daarvan ontdek je dat je zin hebt om minder te doen dan voor je transitie. Alles lijkt te veel, waarschijnlijk ook je werk, koken, heen en weer rijden, of vrienden ontmoeten. Het is alsof je wereld stilstaat, in plaats van op te leven naar een nieuw niveau.

Je verkent en fladdert van plaats naar plaats – in jezelf of fysiek. Alleen niet zoals je had verwacht. In de toekomst zal je misschien meer naar buiten dan naar binnen fladderen, zoals nu het geval is. Maar dat doet er niet toe. Er zijn geen regels. Net zoals er geen Universele regels zijn van wat je moet onderzoeken als je niet van 3D aarde bent.

Sta jezelf toe te zweven, te handelen, te praten en te zijn, net zoals je een zuigeling toestaat dit te doen terwijl hij zijn nieuwe wereld verkent. Jullie doen hetzelfde in een nieuw Universeel wezen terwijl je van de nieuwe aarde bent. De aarde die jullie hielpen te verschuiven van angst naar persoonlijke vrijheid in vreugde en liefde.

Zo creëren jullie een nieuw Universeel wezen terwijl jullie op aarde zijn in dit leven.

Zo zij het. Amen.

Brenda Hoffman

Copyright 2009-2021, Brenda Hoffman. Alle rechten voorbehouden. Voel je vrij om deze inhoud te delen met anderen, post het op uw blog, voeg het toe aan uw nieuwsbrief, enz. Maar behoud a.u.b. de integriteit van deze blog door de naam van de auteur/het kanaal te vermelden: Brenda Hoffman, en de link van de bronwebsite: LifeTapestryCreations.com.

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org