De Lente van Jullie Ziel

 

De Lente van Jullie Ziel
Channeling door Brenda Hofman, 9 April 2019
Overzicht van Brenda’s gechannelde “Creatie Energieën” show van 2 april 2019.  http://www.blogtalkradio.com/brenda-hoffman

Jullie zijn opgebloeid tot een prachtig wezen dat niet langer door de grond hoeft te vechten om te overleven. Jullie nieuwe zichtbare wezen/ plant is slechts het begin van het levendige, sterke, mooie wezen dat jullie zijn geworden. En wanneer jullie eerste bloemen vervagen, zullen ze worden vervangen door meer en sterkere bloemen – jaar na jaar, seizoen na seizoen.
(Brenda heeft twee dingen, er is de show “Creation Energies” en Brenda’s Blog,
ze bevatten verschillende gechannelde informatie.)
Geliefden,
Het is de lente van jullie ziel en jullie wensen niet anders ‘te moeten’ doen dan bloemen en bomen te zien bloeien.
Dus treffen jullie jezelf aan geïrriteerd door degenen die proberen jullie te laten schikken naar hun idee van wat goed voor jullie is.
Degenen van jullie die dit bericht op het zuidelijk halfrond lezen, zijn nog meer verward met jullie behoefte om te spelen, te zijn, ondanks vele activiteiten waarvoor jullie diensten nodig zijn.

Het spelen in de grond, bloemen plantend is nu waarschijnlijk gemerkt met plezier. Terwijl het werken in een benauwd kantoor ongeroepen voelt of onaangenaam. Jullie voelen je zoals jullie deden toen jullie ziek waren en jullie vrienden speelden in de zonneschijn terwijl jullie op je bed lagen te smachten naar jullie verlossing.
Speeltijd is nu jullie focus Zelfs als jullie op vakantie zijn, zullen jullie ontdekken dat jullie andere interesses hebben dan enkele maanden geleden. Jullie hebben waarschijnlijk geen behoefte aan diepzinnige gesprekken of indoor-activiteiten. In plaats daarvan zullen jullie je begeven naar het buitenleven, naar de vrijheid om te rennen in het groene gras en zonneschijn.
Natuurlijk, lachen jullie om onze opmerkingen, want jullie zijn een toegewijde, gemotiveerde volwassene op aarde die altijd verantwoordelijkheden bijhoudt, ondanks alle verlangens om te rennen of te spelen.
Dit was wie jullie waren, maar jullie zullen snel ontdekken, als jullie dat al niet hebben gedaan, dat verantwoordelijkheden niet leuk lijken of de aandacht krijgen die ze ooit hebben gehad.
Degenen onder jullie die verantwoordelijk zijn voor jonge kinderen of omringd door volwassenen die nog niet gecharmeerd zijn van de vrijheid om te spelen die jullie nu voelen, zullen jullie daden en woorden ter discussie stellen.
En wees niet verbaasd wanneer jullie merken dat jullie pruilen als jullie buitenactiviteiten of leuke activiteiten worden ingeperkt.
Jullie voelen je niet langer als de volwassen volwassene die jullie jezelf dwongen om te zijn, ondanks jullie twijfels onderweg.
Wie wil een bepaald levensonderhoud verdienen, zodat anderen en jullie verzorgd, gehuisvest en gevoed kunnen worden? Waarom is het jullie verantwoordelijkheid om voor anderen te zorgen? Wanneer en waarom moesten die strakke parameters van zouden en moeten jullie worden?
Dus het zijn jullie vraagtekens bij dagelijkse routines. Niet omdat ze vreselijk zijn, maar omdat ze niet langer jullie zijn. Jullie zijn meer kinderlijk geworden, meer klaar om te lachen en te spelen. En minder geïnteresseerd in vereiste taken die niet langer plezierig zijn.
Wat gebeurt er met jullie en de familie? Wat gebeurt er met samenleving als jullie en anderen afhaken? En wat, door dit te doen, vergt van jullie, en anderen zoals jullie, om nieuwe werelden, richtingen en speeltijden te creëren.
Misschien is zo’n gedachte gruwelijk want jullie zijn je hele leven lang getraind om te volharden, om verantwoordelijk te zijn.
Sommigen van jullie deden een poging voor speeltijd in de jaren 60 en 70 om jullie energie om te leiden van wat en wie anderen dachten dat jullie zouden moeten zijn. Anderen van jullie hebben jezelf nooit toegestaan om te spelen, zelfs niet als een kind. Want jullie hebben inspanningen gewijd aan wie jullie zouden moeten zijn, in plaats van wie jullie zijn.
Dus het is jullie op het kinderlijke gecentreerde leven dat is teruggekeerd met de toegevoegde elementen om jullie wereld anders en waarschijnlijk, beter te begrijpen.
Als kind dachten de meesten van jullie dat je tijdig zou worden gevoed en verzorgd. Naarmate jullie tot ontwikkeling kwamen en ouder werden, beseften jullie dat jullie mantel (figuurlijk dekmantel), jullie rol was om te voeden en te zorgen voor mensen jonger dan jullie. Dus het ging van generatie op generatie naar de aarde.
De weinige volwassenen die zichzelf toestonden te spelen, te dromen en zich te verbeelden in plaats van te werken zoals van hen werd verwacht, werden als een rariteit bestempeld. Natuurlijk waren er acteurs en andere wezens die zichzelf toestonden om rollen te spelen op een kinderlijke manier, maar zelfs zij hingen vast aan de behoefte om beter of rijker te zijn dan anderen.
Wedstrijden tot stand brengen op het gebied van studie en werk, buurten, gezinnen en relaties. In tegenstelling tot kinderen die te jong zijn om iets anders te doen dan spelen totdat ze niet langer willen spelen.
Toegegeven, competitie kan het gevolg zijn van wie de zandbak bezit, maar al met al geven de meeste jonge kinderen niet om meer dan plezier hebben totdat iets niet langer leuk is.
Zo is het nu voor jullie.
Competitie is geldend als jullie geloven dat er een beperking is van wat dan ook. Maar als jullie kunnen creëren wat jullie willen, en jullie kunnen het, is er geen behoefte aan concurrentie, alleen de behoefte om te spelen met jullie vaardigheden om nieuwe manieren te leren om met nieuwe speelkameraadjes om te gaan.
Veel van degenen met wie jullie ooit hebben gecommuniceerd, kunnen nog niet spelen zonder concurrentie of behoeften. Dus het is dat jullie beginnen te definiëren de nieuwe jullie op nieuwe manieren.
De voor de hand liggende vraag is of degenen die jullie kiezen om mee te spelen, de nieuwe jullie zullen eren of zullen jullie zo “vreemd” overkomen dat de meeste zullen weigeren om met jullie op en met elkaar te reageren? Een vraag die niet kan worden beantwoord voordat jullie jezelf toestaan te zijn. Want deze gedachte dat jullie volledig spel en plezier worden, is zo radicaal dat degenen onder jullie die deze boodschap lezen waarschijnlijk bang zijn.
Begrijpen jullie niet hoe ver jullie zijn afgeweken van jullie oorspronkelijke intentie voorafgaand aan het betreden van de aarde in dit leven en andere levens? Voor het accepteren van de aardse opdracht waar jullie enthousiast over zijn, betekent dat jullie misschien verstoten worden door degenen van wie jullie houden. Niet omdat jullie wreed zijn of abnormaal handelen, maar omdat jullie jullie wezen durven te claimen in de zonneschijn en te spelen.
Acties die velen van jullie begonnen, maar bang waren om te volgen tientallen jaren geleden. Dus jullie wendden je tot drugs om jullie gevoelens te begrijpen en vervolgens aan de dictaten van vorige generaties.
Plezier was niet langer lachen in de zon, maar in plaats daarvan het meeste geld verdienen of het hebben van de juiste vrienden of de beste baan, enz. Alle op naar buiten toe gerichte activiteiten die weinig te maken hebben met jullieinnerlijke zonneschijn.
Wat ons terugbrengt naar de vraag hoe leven jullie in plezier en gelach wanneer de meesten competitief gefocust zijn?
Sta julliezelf toe om te zijn en jullie zullen ontdekken hoe – want jullie gelach en vreugde zullen creëren wat jullie nodig hebben wanneer jullie het nodig hebben. Niet omdat jullie moeten eten, maar omdat jullie moeten leven.
En de enige manier waarop jullie nu kunnen leven is in vreugde.
Zo zal het zijn. Amen.
Vertaald voor: Wakkeremensen door Anja