Aarde Triage/Selectie

 

Aarde Triage/Selectie

Gechanneld door: Brenda Hoffman – 25 Januari 2023 – voor Life Tapestry Creations

Diebaren,

Jullie hebben waarschijnlijk het gevoel dat de aarde altijd chaotisch zal zijn, alsof iedereen boos genoeg is om anderen of zichzelf kwaad te doen, ondanks jullie beste pogingen om vreugde te vinden in jullie wereld.

Dat is zo omdat de weinigen die nog in 3D angst zitten, vechten om die angst te behouden. Tot de afgelopen weken domineerde angst de wereld. Degenen van 3D verzamelden macht in de overtuiging dat zij nooit een eindpunt zouden bereiken, dat zij de wereld konden beheersen.

De 3D machthebbers dachten dat ze aan de winnende hand waren, tot zeer recent de gaten in hun pantser begonnen te verschijnen. Zij hielden van de onderscheidingen en financiële middelen die zij zonder veel moeite leken te krijgen – alsof zij de gouden kinderen van de aarde waren. En dat zouden ze in elk ander 3D-leven op aarde ook geweest zijn. Maar dit leven is anders.

Zij die volledig verstrikt zijn in 3D ontdekken dat zij niet langer beloond worden met geld of onderscheidingen. Die financiële waarde of de gemeenste manier om anderen neer te zetten of te schaden – ongeacht de kosten – wordt niet meer beloond zoals vroeger. Zij die zichzelf definiëren met 3D-lenzen ontdekken dat hun dagen van lofbetuigingen geteld zijn en dat anderen hen niet langer aanbidden, maar in plaats daarvan hun daden en motieven in twijfel beginnen te trekken.

Misschien twijfelt u aan deze laatste opmerkingen omdat degenen die bedrogen en onwaarheden vertelden op hun klim naar de top het prima lijken te doen. Wij van de Universums willen dat jullie weten dat de fundamenten van leiders zonder liefde dagelijks afbrokkelen.

Jullie zijn nieuwe tijden ingegaan. Wat was is niet meer. Zij die glorie bereikten met angst en bedrog ontdekken snel dat ze niet langer de macht hebben die ooit vanzelfsprekend was.

De meeste mensen zijn nu hybriden van hemel en aarde. Een hybride met weinig interesse of tijd voor de angstzaaierij die al eeuwenlang op aarde heerst.

Jullie zullen beginnen, als jullie dat nog niet gedaan hebben, de ene 3D machthebber na de andere uit de gratie zien vallen. En terwijl zij dat doen, zullen jullie je afvragen waarom jullie dachten dat zij jullie jaloezie of verlangen waard waren.

Misschien geloof je dat de hoeveelheid geld of macht die zij in die 3D-angstomgeving vergaarden, benijdenswaardig is omdat jullie je rekeningen nauwelijks kunnen betalen, of niemand jullie machtig vindt.

Dat is niet voor niets zo. Jullie bouwen een nieuw leven met nieuwe vormen. Niets is beperkt in jouw nieuwe jij waarheid; alles ligt binnen jouw creatieve vermogens. Ook al is dat altijd jouw waarheid geweest, het werd niet versterkt of toegestaan toen angst heerste.

Angst beheerst de wereld niet langer, ondanks wat je misschien voelt, want angst lijkt bijna elk deel van jullie buitenwereld te doordringen. Dit is de laatste zucht van angst die van iedereen eist dat hij de zaak opnieuw bekijkt voordat hij wegsmelt.

Deze tussenfase doet je twijfelen aan je geloof en toewijding met gedachten als “Is dit alles wat er is? Heb ik hier eeuwenlang voor gevochten?” Net zoals velen zich voelen na het zien van de vernietiging van een oorlog.

Het verschil is dat jij een schepper van liefde bent, zoals de meeste aardwezens. Dus in plaats van de terugkeer van bekende 3D-structuren met enkele creatieve updates, zal deze snelle heropbouw niet zijn wat was, maar in plaats daarvan nieuwe op liefde gebaseerde structuren.

Met alle wezens die hun unieke levensdraden/vaardigheden eren, kunnen de nieuwe oplossingen niet hetzelfde zijn als in 3D-angst. Dus ook al kunnen herbouwideeën snel worden gepresenteerd, je zult waarschijnlijk nog een tijdje het gevoel hebben dat de chaos voortduurt.

Het is tijd om de 3D-verwachtingen van wat jij en de nieuwe wereld zouden moeten zijn, los te laten. Er zijn geen vanzelfsprekendheden of structuren. Er zijn geen juiste manieren om iets te doen.

Driedimensionale structuren waren gemakkelijker te creëren. Iedereen hoefde alleen maar een manier te bedenken om de grootste of de beste te zijn in wat hij ook probeerde, van het verzamelen van financiële middelen, uiterlijke macht, flamboyante massamoorden, sterrendom, of welke andere activiteit dan ook die in de 3D-wereld opmerkelijk was. De grootste en de beste beheersten de 3D-wereld.

Jullie nieuwe aarde is vredig en zachtaardig. Het gaat niet om de controle over de macht, maar om het delen van de macht. Een macht die voor iedereen beschikbaar is, in welke vorm dan ook. De wederopbouw van deze nieuwe wereld zal gaan over consensus en vreugde in plaats van het verzamelen van uiterlijke macht.

Aanvankelijk zullen velen van jullie proberen te herscheppen wat was, totdat jullie beseffen dat wat was niet langer geschikt is voor de nieuwe aarde – of voor jullie.

Wat jullie zullen creëren is nog niet geformaliseerd, en wat was is niet langer geschikt. Laat je dus ontspannen in jezelf terwijl je nieuwe interesses en routes ontdekt voor de schepping van jouw nieuwe wereld.

De zogenaamde controle van de aarde is een nieuwe vorm van creatie en consensus die nog niet is ontdekt. Jullie bevinden je in de fase van zelfontdekking – een fase die nodig is alvorens massaal te creëren met de nieuwe veelkleurige draden waarover jullie nu nadenken.

Sta jezelf toe naar binnen te gaan. Vergeet de buitenwereld terwijl je de eerste, of misschien enige, draad creëert waarmee je wilt werken terwijl je de aarde en haar wezens helpt snel te evolueren van angst naar liefde.

Jouw huidige rol is het ontdekken van jezelf terwijl de wereld schijnbaar uiteenvalt in angst. Zodra de angststructuren zijn verwijderd, zullen jij en miljoenen anderen snel binnenkomen met geselecteerde creaties die zullen uitmonden in de geheelde aarde waarnaar je verlangt.

Zo zij het. Amen.

Kanaal: Brenda Hoffman

Vertaling: wakkeremensen.org