2020 VOORBEREIDING / Channeling door Brenda Hoffman / 30 September 2019

2020 VOORBEREIDING
Channeling door Brenda Hoffman, 30 September 2019
Overzicht van Brenda’s gechannelde “Creatie Energieën” show van 27 September 2019.  http://www.blogtalkradio.com/brenda-hoffman
 (Brenda heeft twee dingen, er is de show “Creation Energies” en Brenda’s Blog,
ze bevatten verschillende gechannelde informatie.)
In de komende drie of vier maanden laten jullie de aardse chaos los. Om dit te doen, zullen jullie waarschijnlijk een soort kinderlijk zoeken naar plezier in plaats van angst. Naarmate die van 3D geheel in beslag worden genomen in de chaos, zullen jullie evolueren van deelnemer-waarnemer naar observeerder via het element van zelfontworpen spel.
Geliefden,
Jullie dagen lijken voorbij te gaan zonder enige verandering – de ene dag na de andere van eentonigheid. Oh, er zijn hier en daar vonken, maar geen vuur, geen behoefte om ten zeerste iets anders te doen dan alsof jullie ergens in geïnteresseerd zijn. Het lijkt allemaal te veel.
Dit is zo omdat jullie in een rustfase zijn, of misschien beter gezegd, in een leeg stadium omdat jullie veel intern werk doen. Dus is het dat jullie buitenwereld bijna mistig lijkt. Jullie hebben geen andere concreet toebehoren dan die jullie de afgelopen maanden hebben gehad. Toebehoren dat niet noodzakelijkerwijs opwindend is, alleen maar daar. Die stukken zijn jullie veiligheidsdeken die jullie, als jullie willen, vasthouden aan de Aarde terwijl jullie innerlijke wezen van minuut tot minuut verschuift. Met als gevolg mogelijke veranderingen in jullie slaap- en/of activiteitenpatronen.

Wij wensen dat jullie weten dat alles goed is voordat wij ons richten op jullie interne verschuivingen. Deze laatste push vóór jullie kalenderjaar 2020 is om ervoor te zorgen dat jullie er klaar zijn voor de wereldwijde verschuiving die het volgende jaar plaatsvindt. Want vóór deze wereldwijde verschuiving in 2020 waren jullie 5D, maar functioneerden jullie meestal als een 3D-persoon.

Niet noodzakelijk in jullie gedachten, maar in jullie acties – het bijwonen van die party of die activiteit of niet functioneren zoals jullie ooit deden vanwege de innerlijke verwarring die dergelijke activiteiten veroorzaken.
Deze voorbereidingen voor 2020 omvatten zowel jullie innerlijke als uiterlijke wezens die anders functioneren dan ooit voor jullie echt was gedurende hier op de Aarde. Misschien hebben jullie een idee gehad van wat jullie nieuwe acties en reacties zullen zijn, misschien niet. Dat maakt niet uit. Het enige dat telt is dat jullie weten dat jullie wereld nooit meer zal zijn zoals het de afgelopen jaren was. Dat jullie je hebben voorbereid op deze tijd.
Die voorbereidingen zijn bijna voorbij. Want jullie zijn niet langer van 3D, nog zullen jullie het nodig vinden om te doen alsof dat jullie zijn zoals waar is geweest zolang jullie van 5D zijn geweest. Want de meesten van jullie hebben jullie verschuiving verborgen, gelovend dat jullie ware wezen niet kon worden weergegeven.
In 2020 en daarna maakt het jullie niet uit wat anderen van jullie denken.
Want jullie zullen op zo’n andere plek zijn dat de steekmuggen van 3D-verwachtingen niet langer aan jullie, extern of intern, zullen knijpen en trekken. Dus is het dat er de juiste vorm zal worden gegeven aan de verdeling tussen 3D en 5D.
Misschien maken jullie je nu zorgen dat degenen van wie jullie houden niet zomaar de verbreking zullen doen. Dat jullie weer vrienden en familie zullen verliezen. Het tegenovergestelde is waar.
Want deze verdeling zal zo duidelijk zijn dat degenen met wie jullie communiceren een volger of van 5D zal zijn. En degenen die jullie nu aantreffen en ondervinden als jullie favoriete vrienden en familie, waarschijnlijk volgers zijn.
De soort van snede tussen 3D en 5D wordt heel duidelijk.
Want de Aarde is niet langer van 3D, noch jij, jullie of miljoenen anderen. Sommigen van jullie zullen dat waar wij het over hebben het label ascentie eraan geven. Of geloven dat jullie uit de Aarde zullen oprijzen in witte gewaden om een nieuwe aarde te creëren. Dat maakt niet uit. Weet alleen dat wat vandaag is niet in 2020 zal zijn – niet voor jullie, de Aarde, noch de meeste aardbewoners.
Hoewel de toekomst nu op het zonsopgangspunt is, zal het tegen 2020 van de volle zon zijn.
De moeilijkheden van die van 3D zullen doorgaan en toenemen.
Iets wat jullie zullen observeren, maar waar jullie niet per se om geven, want jullie nieuwe verkenningen zullen weinig te maken hebben met angst en woede.
Die van 3D zullen strijden onder elkaar, tevergeefs. Want er zullen geen winnaars of verliezers zijn in die strijd, alleen een voortdurende woede die niet kan worden bevat. Jullie en degenen die volgen zullen op een andere plaats zijn om het niet op te merken. Als jullie willen, een volledige omkering van wat er is gebeurd terwijl jullie vorderingen maakten in jullie 5D-leven.
In het verleden werd er over aanwijzingen voor 5D-gedachten en -acties verwonderd of ze werden genegeerd, afhankelijk van de scherpheid van de waarnemers. En als die van 3D geïnteresseerd waren, leidde die interesse niet tot een voortdurende beoefening van liefde, noch betekende dit dat zij wilden veranderen.
Jullie waren het tegenovergestelde. Zodra jullie je innerlijke wezen hoorde roepen, om te gaan naar jullie spirituele 5D pad, konden jullie jezelf niet stoppen om te verschuiven. Eigenlijk, zo doende leek minder moeilijk dan niet te doen.
Zo is het nu. Jullie zijn anders vanwege nieuwsgierigheid en behoefte.
Terwijl die van 3D het risico verhogen door het verdubbelen van de inzet in plaats van te laten wat de oorspronkelijke inzet was en wat volgens hen de juiste weg is. Het is voor hen, net zoals 5D en verder het juiste pad voor jullie is.
Die van 5D en van 3D zullen tegelijkertijd de Aarde bewonen. Voor 5D is de visie van de toekomst, terwijl 3D verleden tijd is. Wat weinig anders is dan aardse generaties die elkaar niet begrijpen.
Misschien zijn jullie bezorgd dat degenen van 3D oorlogen zullen beginnen of schade zullen toebrengen aan het milieu en de aardse entiteiten. Dat zou het geval zijn als die van 5D en verder niet in de meerderheid zouden zijn – zoals zal gebeuren in 2020 en daarna.
Dit is een nieuwe Aarde met nieuwe wezens. Niet in de laatste plaats daarvan, zijn jullie. Jullie hebben Nieuwe Aarde gecreëerd, zodat jullie met de creatievaardigheden in een concrete omgeving kunnen spelen in plaats van de vage omgevingen die jullie ervaren wanneer jullie niet van de Aarde zijn.
Jullie hebben jullie vrede geschapen – ook al begrijpen jullie dat misschien nog niet. En in 2020 zullen jullie die vrede gebruiken om een nieuwe fysieke wereld te creëren voor julliezelf en alle anderen die 5D en nog verder dan dat willen zijn.
Zo zal het zijn. Amen.
Vertaald voor: wakkeremensen door Anja