Channeling – Galactische Federatie van Licht

Channeling – Galactische Federatie van Licht

13 juli 2021

Blossom: Wel, hier zijn we weer. Het leven, met zijn onvoorspelbare wendingen, blijft stromen, en we moeten erop vertrouwen dat, hoewel het er niet op lijkt, het allemaal de goede kant op gaat!

Federatie: Welkom Blossom, welkom aan Elke Ziel die, net als wij, uitkijkt naar deze gesprekken en de troost en soms, verwarring, die ze brengen!

Blossom: Waarom zeg je verwarring?

Federatie: Omdat we ons ervan bewust zijn dat er soms verwarring van geest is over wat is en wat niet is. Want hoewel sommigen denken dat we in raadsels praten, doen we dat niet. We drukken gewoon uit op een manier die elke ziel in staat stelt datgene wat we aanbieden voor zichzelf te interpreteren. Sommigen zijn in staat om dieper in onze presentatie te kijken dan anderen, terwijl sommigen de Liefde en het Vertrouwen ontvangen op een … zouden we zeggen … eenvoudiger frequentie. We zijn ons ervan bewust dat u over de Monolieten wilt praten?

Blossom: Ja, graag. Als het uitkomt? Want nogal wat mensen vragen naar een update over hen.

Federatie: Ze staan nu allemaal op hun plaats. Maar op dit moment worden ze nog niet geactiveerd. Ze zullen slapend blijven tot ‘Het signaal’ is gegeven, dan zullen ze tot leven komen en hun ding doen.

Blossom: En dat is?

Federatie: Zij zullen tonen en signalen naar elkaar sturen over jullie Wereldbol en naar andere bronnen zoals zijzelf, die niet op jullie Planeet zijn. De verbindingen tussen hen … elk … zullen we zeggen … zou te vergelijken zijn met een gesprek. Zoals u zich kunt voorstellen is dit een complexe materie die niet volledig begrepen kan worden op het capaciteitsniveau van het menselijk brein op dit moment. Zeer geavanceerde wetenschappers zullen de signalen en de onderlinge communicatie niet kunnen bijhouden, want hun coderingen zijn niet van/uit deze wereld.

Blossom: En wat is hun doel?

Federatie: Om vele Leylijnen te activeren, Portalen, enorme slapende Kristallen die onder uw grond liggen. Om in de menselijke geest codes te activeren die lang voor jullie aanwezigheid op Aarde werden ingesteld/gegeven.

Blossom: Whoa! Dus, één stap tegelijk. Leylijnen?

Federatie: Wij begrijpen dat u, persoonlijk Blossom, niet op de hoogte bent van zulke fenomenen. Toch weten jij en velen met ons dat ze bestaan. Ze zijn een matrix die door de patronen van jullie Aarde loopt. We zouden ze beschrijven als een konijnenburcht. Want hoewel er structuur zit in deze patronen, zijn er ook vele ‘draden’ … miljarden … die overal mee verbonden zijn … en toch allemaal dezelfde boodschappen en codes van de Bron ontvangen.

Blossom: Dus je zegt dat de activering van de Leylijnen zal komen van de Monolith signalen, die oorspronkelijk van de Bron komen?

Federatie: Ja, inderdaad. Want dat doet alles.

Blossom: Wat is het doel van de Leylijnen activering?

Federatie: Ze zullen de grond waarop je loopt magnetisch opladen. Stel je een matrix voor die door je hele wereldbol loopt … alsof ‘wanneer geactiveerd’ … de belangrijkste centra … zoals de plaatsen die jullie kennen als Uluru, Stone Henge, en vijf andere … de startpunten zullen zijn voor deze ‘lading’ om zich vervolgens te verspreiden over de ingewikkelde en complexe ‘draden’, zodat er geen stukje land is dat er niet door wordt omsloten.

Blossom: Wat gebeurt er dan?

Federatie: Het is een deel van de ‘show’. Dit magnetisme moet ‘aan de gang’ zijn, wil de rest van het proces kunnen plaatsvinden en voltooid worden.

Blossom: En dat proces is?

Federatie: We gaan verder met de Portalen en Kristallen want het maakt deel uit van de verbinding van al deze genoemde dingen.

Stelt u zich de enormiteit van deze lading eens voor… over uw hele Wereldbol. Niet slechts een kleine plaats in één land, maar overal. Denk aan al deze draden die ‘Oplichten’ en zich verspreiden. Denk aan de Kracht die ontstaat … onvoorstelbaar … onvoorstelbaar.

Dit dan, in de eerste plaats, voedt de reusachtige Kristallen die, zoals we zeggen, al millennia sluimeren.

Blossom: Wie heeft ze daar geplaatst?

Federatie: Buitenaardse wezens. In de WETENSCHAP van de toekomst… die nu het heden is. In het WETEN van deze grote gebeurtenis die gaat plaatsvinden.

Blossom: Wat doen de Kristallen?

Federatie: Als zij eenmaal zijn gewekt/ geactiveerd door de magnetische krachten … zullen zij letterlijk GLOW WITH LIFE.

Blossom: Het heeft veel weg van een film … die ik nog niet gezien heb!

Federatie: Maar toch, beelden gepresenteerd door kunstenaars, enz. ter voorbereiding. Visioenen die zij hebben gekregen.

De Energie die in deze Kristallen zit, is ook niet te vergelijken.

Blossom: Hoeveel kristallen zijn er?

Federatie: Zes.

Blossom: Is dat alles?

Federatie: Blossom… meer zijn er niet nodig.

Blossom: Oké. Ik geloof je op je woord. Ik ben bijna aan het kwijlen van opwinding. Wat gebeurt er dan?

Federatie: De Kracht van de Kristallen, uitgelijnd met de Leylijnen en de draden, nemen dan even de tijd om zich op het systeem af te stemmen en als ze compleet zijn, kunnen ze zeven Portalen activeren.

Blossom: Die doen wat????

Federatie: jullie Planeet openen… voor een bepaalde tijd… naar andere werelden.

Blossom: Lieve God, ik zit op het puntje van mijn stoel. Wat dan?

Federatie: Magie, liefste Blossom. Magie!

Blossom: Wacht even. Kunnen we even samenvatten? Dus, als ik het goed heb, zullen deze Monolieten op een bepaald moment geactiveerd worden en signalen naar elkaar sturen op en buiten de Planeet, die op hun beurt Leylijnen en draden van zeven hoofdcentra zullen activeren… die magnetisch geladen zullen worden door de signalen van de Monolieten… die op hun beurt, wanneer voltooid over de hele Planeet, zes enorme Kristallen zullen activeren die millennia lang slapend hebben gelegen … en wanneer dit alles op één lijn ligt … zal de Kracht hiervan zeven Portalen laten activeren en openen … hoe doe ik het?

Federatie: Heel goed.

Blossom: U zegt dat deze portalen ons openen naar zeven andere werelden ? Gaan we naar ze toe?

Federatie: Nee.

Blossom: Komen buitenwereldse wezens ‘door’ naar ons?

Federatie: Nee. Niet op dit moment. Toch is het de gecombineerde energie van deze openingen die nodig is om de volgende zet te doen.

Blossom: Allemachtig! En die is?

Federatie: Blossom … denk eens na over alles wat we hebben gezegd. Wat denk je dat er nu gaat gebeuren, als je de absolute omvang van de KRACHT overweegt van alles wat we hebben gezegd … bij elkaar … om wat te creëren?

Blossom: HET EVENT?

Federatie: Juist.

Blossom: Helemaal te gek. En ik dacht dat het misschien van een simpele zonnevlam zou komen! Om bij het spoor te blijven … u zei ook, over codes die worden geactiveerd in de menselijke geest die lang geleden werden gegeven. Kun je daar wat meer over zeggen… als mijn hoofd er niet eerst afgaat?

Federatie: Het is duidelijk dat we aannemen dat men de ENORMITEIT hiervan kan voelen wanneer het plaatsvindt. Het MOET zo zijn dat de menselijke geest, verbonden met de ziel … zijn rol speelt in dit alles, want dat is waarom jullie hier zijn. Het is absoluut noodzakelijk dat IEDEREEN naar de plaat stapt en DEEL WORDT VAN HET GEHELE (EVENT). Daarom, binnen al het andere dat geactiveerd wordt … triggert het in het Zielzelf de herinnering dat dit plaatsvindt. Daarin herinner je je alles waarvan je werd verteld dat je naar de Planeet zou komen om het te volbrengen.

Wij hebben gesproken over enveloppen die geopend worden en jullie weten wat je moet doen. Dit is datgene waarover wij gesproken hebben.

Blossom: Dit is veel groter dan waar jullie eerder over gesproken hebben.

Federatie: Vanwege de Goddelijke timing. Misschien als we dit eerder hadden gedaan, zouden velen niet klaar zijn geweest om het te accepteren.

Blossom: Ik weet niet of ik dat ben! Ik bedoel, ik ben het. Het is logisch en ik heb hier nog nooit een notie van gehad, maar toch, je moet toegeven, het is nogal mind-blowing!

Federatie: ZOIETS ALS DIT IS NOG NOOIT EERDER VOORGEKOMEN!

Blossom: Ik ben niet verbaasd! Dus … diep ademhalen … wat dan?

Federatie: ALLES VERANDERT. ALLES.

Wij menen dat dit een goed moment is om even bij deze zaak stil te staan, zodat de informatie kan worden geabsorbeerd. Inderdaad, er zullen veel vragen zijn. Toch stellen wij voor dat u dit gesprek in uw hart laat bezinken. Schuif vragen opzij en ZIJN met dit. Ga naar binnen en Voel in wat wij u hebben aangeboden. Want wij WETEN dat wanneer u dat doet… U ZULT WETEN VAN ZIJN WAARHEID.

Blossom: Nou, dat is het meest opwindende nieuws. Ik, bijvoorbeeld, moet het verwerken. Want, in alle eerlijkheid, ik weet dat ik dit niet uit het niets kon verzinnen, en toch, aan de andere kant, lijkt het zo sci-fi … En toch, zo’n prachtige ‘verandering’ van kennis van alles wat er op dit moment op onze Planeet plaatsvindt. Iets om ons hoop te geven.

Federatie: DIT IS WAAROM JULLIE KWAMEN, WEET JE NOG?

Om jullie Planeet en degenen binnen en op haar te verplaatsen… naar een Hogere Dimensie.

Blossom: Ja, en jij of White Cloud zei dat het zou zijn wanneer we voelden dat we het niet meer aankonden. Morgen dan?

Federatie: Liefste Blossom, weet gewoon dat dit de manier zal zijn waarop het zal zijn. En het WANNEER? Laat dat los. Want alles wat je hoeft te weten is dat het zal plaatsvinden.

Blossom: WOW. Ik was een beetje huiverig om over Monolieten te praten, om eerlijk te zijn. ZO BLIJ DAT IK HET GEDAAN HEB! Heel erg bedankt. Ik denk dat het velen van ons nieuwe kracht zal geven en ons zal aanmoedigen om door te gaan. Hoe gezegend we zijn. In dankbaarheid. In liefdevolle dienstbaarheid. I AM.

Website: Blossom Goodchild

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org