Blossom Goodchild – De Galactische Federatie van het Licht

Blossom Goodchild – De Galactische Federatie van het Licht –

19 Juni 2022

Blossom: Goedemorgen. (In tegenstelling tot vorige week, toen ik goedemorgen had moeten zeggen!) Klaar om met communicatie te beginnen als het geschikt wordt geacht?

Federatie van Licht: Ook wij bieden Groeten van een Lichte Aard, Dierbare Blossom, en aan alle Zielen die zich nu op regelmatige basis met ons verbinden. Mogen wij hieraan toevoegen, dat naarmate men vaker terugkeert… iemands Vibratie zich opbouwt bij elke ‘herziening’ en daardoor het Gevoel van Verhoogde Liefde gemakkelijker toegankelijk is.

Blossom: Nou, dat is cool om te weten. En het sluit mooi aan op een vraag die iemand stelde over Dimensies, waar vorige week over gesproken werd. “Is het mogelijk in deze 3D vorm om de frequentie van een andere Dimensie te ‘matchen’ OF moeten wij 3D mensen wachten (op de Gebeurtenis of Ascensie) om onze frequentie/DNA te laten stijgen tot een punt dat we in staat zullen zijn om die/een andere frequentie te ‘matchen’?”

Federatie van Licht: Inderdaad, een formidabele vraag en één waar wij ons best voor zullen doen. Toch zou ‘onze’ vraag zijn: “Waar te beginnen?

Blossom: Julie Andrews zou zeggen dat je helemaal bij het begin moet beginnen. Het is een zeer goede plaats om te beginnen.

Federatie van Licht: Zoals we al zeiden, zijn er Frequenties en Dimensies binnen Frequenties en Dimensies!

Een zeer ingewikkeld web van energieën die een geheel eigen werkend systeem zijn. Het is juist dat men niet kan … verblijven/ binnengaan in … een ‘plaats’ die een Hogere Frequentie heeft dan die waarop men Vibreert. In de zeldzame gevallen dat het gebeurt, herkent men onmiddellijk het gevoel van ongemak en de Ziel verwijdert zichzelf, om niet meer van hetzelfde te veroorzaken.

Echter, en we zullen proberen dit zo eenvoudig mogelijk te houden … een Hoger niveau binnengaan terwijl men VOLLEDIG in 3D fysicaliteit is, is niet mogelijk. Maar … men KAN ‘andere plaatsen bezoeken’ van een Hogere Vibratiefrequentie ‘buiten het lichaam’ en toch kan de ‘realiteit’ daarvan zo extreem zijn, dat men het bezoek ‘ervaart’, met het gevoel alsof men zijn 3D vorm met zich meebracht.

Bedenk dat de fysieke behuizing ‘slechts’ het voertuig is waarin de Ziel kan ‘leven’ om de 3D Rijken te ervaren. Ja, andere Rijken/Dimensies hebben ook ‘ruimte’ voor lichamelijkheid, maar andere lichamelijkheden zijn anders opgebouwd om te voldoen aan de vereisten van de Frequenties binnen die ‘ruimte’.

Om verder te gaan … de Ziel die andere dimensionale ‘ruimtes’ bezoekt is daartoe in staat, afhankelijk natuurlijk van de Waarheid van hun Licht en Weten … en of zij in staat zijn om de Vibratie van de bezochte ruimte te ‘evenaren’ … OMDAT het fysieke lichaam hen niet tegenhoudt.

Blossom: Ik voel dat mijn hoofd overspoeld wordt en dat jij niet weet wat je moet bespreken en in welke volgorde, om niet te verwarren.

Federatie van Licht: Dat klopt. Zoals velen van jullie begrijpen … bij aankomst in/op Planeet Aarde … gewoon door beperkt/omhuld te zijn in menselijke vorm … is er een ‘bovengrens’, om zo te zeggen, aan iemands Trilling. Toch is het zo, dat wanneer een pasgeborene slaapt … en dit is waarom zij dit zoveel doen … zij voor een tijd in staat zijn om ‘Thuis’ te bezoeken. Vaak, wanneer zij terug in de 3D Frequentie ontwaken, huilen zij, omdat zij zich ongemakkelijk voelen bij de ’terugval’ in hun nieuwe realiteit … hun lagere resonantie. Het kan voor sommigen een hele tijd duren om zich aan te passen.

Kalmerende muziek etc. kan helpen.

Echter, als de Ziel meer tijd doorbrengt naarmate de Ziel meer tijd doorbrengt in de Aardse Vibratie worden de ‘beperkingen’ duidelijker … gekoppeld aan de ‘schandalige’ onderbrekingen die veroorzaakt worden door interferenties op jullie Planeet … kan het soms lijken alsof alle verbinding inderdaad verloren is gegaan of geblokkeerd is.

Blossom: Ik was er niet zeker van dat je het woord ‘onderbreking’ zou gebruiken, dus ik deed het gebruikelijke en googelde. Daar stond: “Een periode waarin een stroomvoorziening of andere dienst niet beschikbaar is of waarin apparatuur is afgesloten. Zoals altijd, een zeer toepasselijk en passend woord.

Federatie van Licht: Dank je, voor je ijver. Dus, het is door te zoeken en het verlangen om de Vibratie van Thuis te voelen, dat iemand aan zijn ontwaken kan beginnen.

Het is door Vreedzame gedachten en begrip … door meditatie…

door slaap … dat men in staat is om zich meer op één lijn te voelen … meer afgestemd, op de Hogere Trillingen van hun WARE THUIS.

Wanneer iemand mediteert, is hij in staat om vaak ‘hoogten’ in zijn Wezen te bereiken die niet gemakkelijk beschikbaar zijn wanneer hij zijn dagelijkse bezigheden doet. Vaak, als het ‘WETEN’ sterk genoeg is, stelt de meditatie iemand in staat om zijn geest in een Hogere Frequentie te brengen, dan voordat hij begon.

Het is te ingewikkeld om diepgaand uit te leggen. Maar toch, JIJ en IEDEREEN die zich bewust is van hun reis in menselijke vorm… zijn hier om de algehele Vibratie in de Dimensie van jullie Planeet te verhogen.

Dat is een hele prestatie. Denk er eens over na.

Door jullie LIEFDE voor jezelf en alle dingen …

door jullie begrip van jullie missie …

door jullie doorzettingsvermogen en toewijding …

door jullie vastberadenheid…

sta je in feite toe dat de trillingsfrequentie van de hele Planeet omhoog gaat naar een veel Hogere frequentie.

Blossom: En hoezeer het ook een wandeling in het park zou moeten zijn… dat is het niet! Soms lijkt het meer op een wandeling in het donker!

Federatie van Licht: Sterkste van de Sterksten, Blossom.

Stel je dat voor.

WEET DAT!

DE KRACHT DIE BINNEN IEDEREEN IS… gebruikt binnen het collectieve bewustzijn, is in staat om dit te doen.

OM EEN HELE PLANEET NAAR EEN HOGERE DIMENSIE TE TILLEN.

EN… JULLIE DOEN HET.

Blossom: Oké. Dus, hoe werkt dat? Is de Hogere Vibratie daarbuiten aan het wachten tot de Planeet erin glijdt … of … blijft het waar het is en wordt het gewoon zijn eigen Hogere Vibratie?

Federatie van Licht: Zoals we al eerder zeiden over ‘zielen’, Blossom … het is hetzelfde met ‘alles’.

Jullie Planeet ‘verblijft’ binnen zijn Vibratie Frequentie van ‘waar het is’ … als gevolg van zijn Vibratie Frequentie.

Blossom: Een moment! Kunnen we alsjeblieft ‘Vibratiefrequentie’ afkorten tot VF? Ik word er gek van om het elke keer te moeten typen.

Federatie van Licht: Inderdaad. Dus, als ‘iets’ zijn VF verhoogt, zal het binnen zijn ‘golflengtes’ zitten… bij gebrek aan uitleg.

Of het nu een mier of een Planeet is.

We zeiden ook, dat ‘overal’ ‘nergens’ is. Maar, ‘nergens’ in zijn oneindigheid, omvat veelzijdige Dimensies en ruimtes van en in zichzelf.

Waar in dat ‘nergens’ een bepaalde VF resoneert … dan, als men in harmonie is met die VF … zal men het inderdaad vinden en er naar toe gaan.

Blossom: Ik begrijp wat je zegt, maar toch is het allemaal nogal duizelingwekkend.

Federatie van Licht: En we zouden de complicatie toevoegen van het creëren van iemands eigen realiteit binnen die Dimensie.

Blossom: Oh, alsjeblieft niet doen! Ik moet over een minuutje gaan liggen, zoals het is! Een samenvatting dan. Iemand kan niet binnen een VF zijn die hij niet is! Zelfs als ze niet in het lichaam zijn.

Federatie van Licht: Correct. Als iemand buiten het fysieke reist, of hij nu een fysieke ervaring heeft op dat moment of niet… kan hij niet ‘inpluggen’ en ‘die lucht inademen’.

Blossom: Toch bedoel je dat niet letterlijk?

Federatie van Licht: Doen we dat dan niet?

Blossom: Ik weet het niet… jij wel?

Federatie van Licht: Je hebt gelijk, Blossom, het was meer een manier om te proberen iemand te helpen begrijpen. We zouden verder gaan door te zeggen dat het meer te maken heeft met wat elke … ‘Planeet/ruimte/VF … ‘lucht’ noemt. Bijvoorbeeld, voor Waterwezens, is hun lucht water … als je begrijpt wat we zeggen?

Blossom: Ja, dat denk ik wel. Maar dan rijst de vraag van diegenen in experimentele situaties die ver buiten ons weten en begrijpen liggen, maar die naar mijn gevoel toch plaatsvinden … hoe kan iemand worden getransporteerd via extreem geavanceerde technologie … wormgat/vortex … en ‘elders’ aankomen, als ‘elders’ niet van dezelfde VF is als ‘ergens’ waar ze vandaan kwamen?

Federatie van Licht: Niet alle ‘bezoeken’ aan elders zijn van een hogere VF. Lager of anders misschien.

Blossom: Dus, men kan ‘gemakkelijk’ verblijven in lagere frequenties.

Federatie van Licht: We zouden niet zeggen ‘gemakkelijk’. Maar toch, iemands Vibratiefrequentie kan dalen. Zoals we zeiden over onze noodzaak om onze Frequentie te verlagen om met jullie te communiceren… omdat jullie in fysieke vorm zijn… op een lagere Trillende Planeet.

Blossom: Toch zijn jullie niet fysiek op bezoek. Wormgat en dergelijke bezoeken hebben wel met het fysieke te maken, nietwaar?

Federatie van Licht: Ja. We voelen dat je geest een beetje in de war is, met al deze vooruitzichten en mogelijkheden, Blossom.

Blossom: Jullie voelen het goed.

Federatie van Licht: Terug naar de Mantra.

IK BEN HET LICHT.

IK BEN DE LIEFDE.

IK BEN DE WAARHEID.

IK BEN.

Aan het eind van de dag … zo veel als wij nieuwsgierige vragen begrijpen over vele, vele dingen die niet gemakkelijk te begrijpen zijn vanuit jullie menselijk perspectief …

HET ENIGE DING …

HET ENIGE DING … dat men ECHT WETEN moet … is dat …

JIJ …

HET LICHT.

DE LIEFDE.

DE WAARHEID.

BENT

JIJ BENT DE IK BEN.

Sta niet toe dat de verwarring van het niet kunnen begrijpen van dingen die je niet weet … je Licht ‘ontsieren’ en jouw Energie wegzappen.

JE WEET ALLES AL.

Want, JIJ BENT ALLES … en ALLES IS JIJ.

Blossom: Julies Andrews EN The Stylistics allemaal in één gesprek!

Federatie van Licht: Dus, hoe zou je jezelf niet kunnen kennen?

Blossom: Ik weet het niet! Dank je voor jullie inzicht. LIEFDE. LIEFDE. LIEFDE. … ALLES WAT JE NODIG HEBT IS LIEFDE.

Federatie van Licht: Want dat is ALLES en ALLES wat je bent.

Blossom: Veel ervan wordt van ons naar jullie gestuurd. In dankbaarheid. In liefdevolle dienstbaarheid. IK BEN.

Origineel Artikel

Vertaling: wakkeremensen.org