Blossom Goodchild De Federatie van het Licht / 28 april 2018

Blossom Goodchild
De Federatie van het Licht
28 april 2018

Blossom: Goede morgen. Hoe snel gaan de weken de laatste tijd! Zoveel mensen kunnen nu fysiek/emotioneel/mentaal het verhogen van de Energie VOELEN en het is goed om te WETEN dat we steeds dichter komen bij wat het ook is waar we heen gaan! Om het momentum gaande te houden en de opwinding Hoog te houden, zodat HET GEBEUREN KAN komen … vroeg ik me af of u ons iets kunt vertellen over het reinigen van de pijnappelklier? We zijn er één keer eerder bijna aan toegekomen, maar hebben nooit echt het onderwerp behandeld.

Federatie van het Licht: Groeten aan Iedereen. Zij die ervoor kiezen om zich te richten op de Lichtenergie die doorkomt, VOELEN beslist het verschil in zichzelf, op een manier die rustgevend is voor de Ziel en troostend voor de geest. Is het niet zo, dat u zich zelfs anders voelt wanneer u naar de hemel opkijkt … overdag of ’s nachts?

Blossom: Wel, ik kan niet voor anderen spreken (hoewel veel mensen schijnbaar zeggen dat ik dat wel doe!). Maar voor mijzelf is dat een volmondig ‘ja’! Het ‘voelt’ gewoon anders.

Federatie van het Licht: Dit is wat we bedoelen, Blossom, als we zeggen dat alles hetzelfde zal zijn, maar toch anders. U ‘begint’ … want dit is slechts het ‘begin … van duidelijke veranderingen’ … om als het ware ‘doorheen de wolkensluiers te zien’. Hoe Hoger uw Bewustzijn wordt, des te méér van dit ‘soort’ veranderingen zullen er zich aanbieden. U zult het overal om u heen opmerken …

DE NATUUR OP HAAR BEST.

Wij willen heel graag vertellen over de ‘reiniging’ … met betrekking tot deze specifieke ‘poort’, welke strategisch geplaatst is binnen in uw hoofd. Zoals velen van u al weten, lijkt deze een beetje op wat u … een walnoot … noemt. En wij hebben deze vergelijking speciaal gekozen, omdat er zich daar nu een harde schaal omheen heeft opgebouwd.

Blossom: Ik heb een keer gelezen dat met name fluoride daar de oorzaak van is.

Federatie van het Licht: Er zijn veel chemicaliën die daaraan bijdragen. Maar, laten we ons richten op het ‘reinigen ervan’.

Ten eerste moet u onthouden dat u de controle heeft over uzelf. Vandaar dat hetgeen u besluit om in uw geest te ‘zien’, uw ‘WEZEN’ wordt.
U ‘maakt uzelf’ tot wie u bent, in fysiek opzicht. Wij noemen het zo, maar begrijp wel dat wij het niet hebben over de ESSENTIE van wie U bent … wij hebben het over U, die UW EIGEN WERELD schept, door/vanuit uw eigen geestesoog!

En we willen daar nog aan toevoegen, dat deze pijnappelklier uw geestesoog IS … en als het eenmaal geopend is … dan kan het u overal heenbrengen, waar u maar wenst te gaan.
Dit is precies waarop al die tijd gewerkt werd: om ervoor te zorgen dat het tot op zekere hoogte ‘uitgeschakeld’ werd/bleef, zodat het u niet ALLES WAT IS kan onthullen.

Blossom: Hoe is daarop gewerkt geworden?

Federatie van het Licht: Door deze af te binden. Door hem in te perken. Door hem te doen krimpen … gedurende vele eonen lang. Laat het ons vergelijken met de amfibieën, voor wie bepaalde lichaamsdelen niet langer van nut zijn omdat ze op het land zijn gaan leven. Daardoor werden vinnen en dergelijke mettertijd overbodig.

Vanwege het te weinig gebruiken van deze klier, werd deze nagenoeg overbodig. Niet door te weinig interesse … maar door gebrek aan kennis over zelfs maar het bestaan ervan. Want zij die aan de macht waren … zij die doorheen de geschiedenis ‘op de hoogte waren’, wilden niet dat ‘hun geheimen’ VRIJ kwamen. Omdat dan natuurlijk ‘hun’ macht over u voorbij zou zijn.

Enkel door het Ontwaken van Zielen, kan deze magische poort nu opnieuw … in Goddelijke timing … herkend worden … VOOR WAT HIJ IS … EN WAT HIJ KAN DOEN.

Daarom willen wij u voorstellen om hem ’te bevrijden’, door gebruik te maken van het meest krachtige werktuig dat u bezit.

VISUALISATIE.

U kunt ontelbaar veel manieren bedenken om de blokkades neer te halen … om de muren weg te slaan … om de schaal open te breken, die u ervan weerhoudt om toegang te krijgen tot uw volledig potentieel.

EN … wij stellen voor dat u dit dagelijks gaat doen.

VISUALISEER … bijvoorbeeld … kleine … Engeltjes/werklui … die het wegkappen. Volg alle ‘stappen’ terwijl u ziet hoe de schaal afbrokkelt, en ruim alle brokstukken op.

VISUALISEER … hoe het warmste, helderste water (LIEFDE) erover wordt uitgegoten vanuit een waterkan … doe dit dagelijks.

Of stel u uw handen voor, die hem zachtjes aanraken, en WEET dat hij zachter wordt.

Maar vooral willen wij u aanraden dat u bovenop deze beelden … er LIEFDE NAAR TOESTUURT.

Door het Gouden-Wit Licht te VISUALISEREN … van/vanuit … de Goddelijke Bron … die U bent … te zien hoe het daarvan uitstraalt … en vanwege de aard van dit Licht … te WETEN dat, wanneer het ‘Doorstraalt’ … het mogelijk is … want dan is alles mogelijk … om alle ‘betonnen gevangenissen’ te laten wegsmelten, die het in de loop der tijden ‘verborgen’ hebben gehouden.

VISUALISEER … de vele manieren om het te bevrijden. Houd het daarna schoon … elke dag weer.

Blossom: Tijdens de routine van het tanden poetsen!

Federatie van het Licht: Hoe u het ook wenst te doen. Daarbij is het ook goed om, wanneer u in meditatie zit, u voor te stellen dat u een knop omzet … zoals een lichtknop. Zie dan hoe het heel langzaam met de klok mee begint te draaien … het wint aan snelheid totdat u zich ervan bewust wordt dat het transformeert tot een wervelend Licht … richt u daar enige tijd op en laat dan uw … verbeelding … het overnemen.

Wanneer u beseft dat het ‘een Portaal’ is … uw eigen persoonlijke doorgang naar ‘elders’ .. dan zult u door ervaring en ‘oefening’ ook tot op zekere hoogte gaan ‘merken’ waar het toe in staat is. Wij zeggen ’tot op zekere hoogte’ … want het is verstandig om klein te beginnen. Sta uzelf toe om ‘op onderzoek te gaan’ met de Goddelijke Intentie van te ZIJN waar uw Ziel zich goed bij voelt om te onderzoeken. Wanneer u hiermee aan de slag gaat, zult u begrijpen wat wij bedoelen.
Dit is zulk een waardevol deel van u … Koester het … Voed het, en het zal u goed dienen.

Blossom: Mag ik terugkomen op wat u zei over ‘het werd niet gebruikt en daardoor verzwakte het’? Kunt u dat toelichten? Want zij die ervan af wisten en het ook gebruikten, moeten toch in staat zijn geweest om dat ‘vóór zich te houden’, als het niet veilig was om ‘naar buiten te brengen’ dat zij het gebruikten?

Federatie van het Licht: Dat deden ze ook. Maar, zoals wij zegden … er werden manieren bedacht om te voorkomen dat het – in zijn volledige potentieel – gebruikt zou WORDEN.

Blossom: Welke manieren?

Federatie van het Licht: Ingrijpen in de genetica, bijvoorbeeld. En dan willen we er ook nog op wijzen … in de tijd waarin u nu leeft en ook al langere tijd daarvoor … dat de vaccinaties die gegeven worden, zogenaamd om ‘ziekten en aandoeningen te voorkomen’ … een geweldige vermomming zijn om te rommelen met het ‘normale’ functioneren van de Goddelijke werking in het lichaam.

Blossom: Ik vind het vreselijk om te moeten zeggen … maar, sommige ‘onschuldigen’ worden al ingeënt een paar minuten na hun geboorte, door hun onschuldige ouders die ‘geloven’ dat ze goed handelen.

Federatie van het Licht: Troost u dan met het weten, dat dit zal veranderen. Wanneer de Waarheid bekend wordt … zal deze ‘verstoring’ één van de vele dingen zijn die worden ‘verbannen uit het Koninkrijk!’

Blossom: Maar, er is al zoveel schade aangericht bij zovelen.

Federatie van het Licht: Lieve Blossom … met respect … kan dat ook niet worden gezegd van heel veel dingen die hebben plaatsgevonden op uw Planeet – en die NOG STEEDS plaatsvinden.

DAAROM BENT U HIER!

IEDER VAN U!

OM DIE VERANDERING TOT STAND TE BRENGEN … VOOR HET HOOGSTE GOED VAN ALLEN!

Hoe méér u NU uw Licht herkent en hoe dichter u bij uzelf … de WAARHEID over uzelf … komt … des te méér zult u gaan inzien hoe sterk en hoe geweldig u bent. U KUNT DAT NU VOELEN … u kunt het nu herkennen … en dit is PAS HET BEGIN.

Versterk dit GEVOEL, dit WETEN … vol vertrouwen in uzelf … en dan … stelt u zich gewoon … DE VERANDERING voor, DIE U MAAKT … ENKEL MAAR … DOOR UW LICHT TE ZIJN/UIT TE STRALEN!

In deze nieuwe wereld KUNNEN/ZULLEN GEEN dingen bestaan zoals bijvoorbeeld vaccinaties … omdat er geen ziekten zullen zijn … geen door de mens bedachte aandoeningen.
Als de Waarheid wordt onthuld, dan zullen heel veel mensen geschokt zijn en walgen van alles wat er bedacht is geworden om u in slavernij te houden. Om u ‘volgzaam’ te houden.
Blossom: Toch raak ik af en toe in de war. Want U zegt, dan niemand macht heeft over ons, niemand kan macht hebben over onze Ziel.
Federatie van het Licht: Dat is ook zo. Laat ons stellen dat misschien de ‘gevolgen’ van dergelijk ‘ingrijpen’ pas volledig werkzaam zijn, wanneer u niet weet dat het plaatsvindt. Dit is al eonenlang gaande. Ja, nog steeds zijn er veel mensen die ‘in het duister lopen’. Maar er zijn nu ook heel veel mensen … heel veel STRIJDERS VOOR HET LICHT die ‘het licht aan het einde van de tunnel’ hebben gezien – en die nu dus Ontwaken tot de feiten!
HET LICHT … DE GEEST BINNEN IN HET LICHT … DAT BENT U DUS … KAN ALLES OVERWINNEN.
HET LICHT VERDRIJFT HET DUISTER.
HET LICHT NEEMT DE ANGST WEG.
HET LICHT LAAT U UW MACHT TERUGEISEN.
HET LICHT HEEFT MACHT OVER ALLES.
Het is dus de KENNIS, lieve Zielen, de KENNIS van wat er ‘u is aangedaan’ … die u in staat stelt om ZELF WEER DE MACHT TE KRIJGEN.
DE KENNIS OP ZICH … DAT HET LICHT DE GROOTSTE MACHT IS EN DAT NIETS DAAR MEESTERSCHAP OVER KAN KRIJGEN.
Als u DIT WÉÉT … als u dit VOELT … wanneer u volledig … DIT LICHT WORDT, DAT U BENT … met alle ‘stroomversnellingen’ en obstakels uit de weg geruimd, juist door dit inzicht … dan zult u gaan beseffen dat er niemand in uw hoofd kan komen. Niemand kan naar uw Licht grijpen en het wegnemen.
U BENT DE MEEST KRACHTIGE LICHT EENHEID … in uw vorm als mens … omdat U ZICH DAAROP RICHT … in dit huidige ogenblik van het NU.
U heeft besloten en werd gekozen om deel uit te maken van Dit Spel.
DIT SPEL!
Blossom: Ik voel dat u nu wilt dat ik zeg … ‘Spelen zijn er voor het plezier’ …
Federatie van het Licht: Als u wilt dat … ze/het … dat zijn.
Breng uw Plezier er weer in terug. Ziet u?

Als u het Plezier terugbrengt in uw leven, dan is dat een onmiddellijke ‘Verheffing van de Aarde’!

Blossom: Ik weet dat veel mensen zouden zeggen … ‘Kom hierheen en probeer het! Gaat U maar eens op zoek naar plezier, te midden van al deze waanzinnige chaos’.
Federatie van het Licht: Dan zouden wij antwoorden … Als u zich richt op chaos … dan zult u verdrinken in chaos. Als u zich richt op het vinden van plezier … dan is dat wat u zult vinden. Maak het vinden daarvan … plezierig!
Blossom: Wat mij betreft, ik hoef maar een paar minuten bij mijn kleinzoon te zijn, dan ‘herinner’ ik me weer plezier en vrijheid.
Federatie van het Licht: Als u de beslissing neemt om VANDAAG PLEZIER TE HEBBEN … dan heeft u beslist voldaan aan de opdracht ‘Ik heb vandaag geholpen bij het verhogen van de Planetaire Trilling van de Aarde’.
Helaas is het ook zo … dat de duistere kant van de maan schaduwen heeft geworpen … niet enkel OVER de Planeet, maar ook echt IN Haar Energie.
U bent verstrikt geraakt in het geploeter om te overleven.
MAAR, DE TIJD IS GEKOMEN OM U VRIJ TE BREKEN. HET IS ALTIJD AL TIJD GEWEEST OM U VRIJ TE BREKEN!
Nu er steeds méér Zielen Ontwaken tot hun Waarheid … nu zij de ‘misleiding’ gaan herkennen die hen werd voorgesteld als de Waarheid en ZIJ HET ULTIEME LICHT VAN LIEFDE, DIE IS, GAAN ONTDEKKEN … zal de Kracht die hierdoor doorheen de Planeet raast … zoveel méér mensen in staat stellen om uit hun keurslijf te breken en bevrijd te worden.
Welk een Goddelijkheid ligt hierin besloten!
VISUALISEER, VISUALISEER, VISUALISEER uzelf, hoe u uw Licht straalt van binnenuit.
MAAR, HERKEN EN VOEL NU … TERWIJL U VISUALISEERT … HET VERSCHIL IN UZELF.
Omdat … terwijl/doordat … u dat doet … U … HET VERSCHIL MAAKT.
Blossom: Ik neem aan dat u het hier heeft over het verschil in ‘niveau van Trilling’ en WETEN dat ons Licht het GODDELIJK VERMOGEN IS? Het komt niet voort uit het ego … het herkennen van dit Licht binnen in ons. Dat is iets wat ik ben gaan inzien.
Federatie van het Licht: Ook dat is weer een ’truc’ die werd bedacht om ‘de ziel klein te houden’.
Blossom: Wat bedoelt u?
Federatie van het Licht: Dat het … in sociaal opzicht algemeen aanvaard is geworden om het Zelf NIET op te bouwen … omdat dat gezien werd als … ijdel zijn/een dikke nek hebben. Dus opnieuw, in de loop der tijd … ging u het als ‘juist’ beschouwen … en werd u opgevoed met de onjuiste kennis dat … aan het Zelf toegeven dat het kon stralen … niet gepast zou zijn en dus, bent u daarmee opgehouden.
NU komt daarin verandering, net als in de Trilling op de Planeet.
DOOR U UZELF VOOR TE STELLEN ALS ONWAARDIG, BEWIJST U DE ZIEL – EN HET GEHEEL – GEEN DIENST.
Het ondermijnen van wie u bent … is eigenlijk … een belediging aan het Zelf en als we zo vrij mogen zijn … het is een belediging aan de schepping!
Blossom: Zo … mooie woorden!
Federatie van het Licht: Ware woorden, Blossom. Als u herkent wie u bent … de essentie van uzelf … hoe kunt u dan ooit denken dat u een onwaardig Wezen bent?
U KUNT NIET ONWAARDIG ZIJN.
U BENT HET MEEST STERKE, KRACHTIGE LICHT VAN DE LIEFDE … U VERDIENT HET HOOGSTE VAN ALLES WAT ER BESTAAT.
LIEFDE LICHT IN ZIJN GLORIE IS ALLES WAARD WAT GOEDHEID IS … om uzelf te beschouwen als onwaardig is nutteloos en onverdiend!
Blossom: Ik weet dat we het einde van deze sessie naderen, maar toen u zei ‘dikke nek hebben’, moest ik denken aan een vraag die iemand me stelde over de Reusachtige beelden die over de hele wereld worden gevonden, soms leunend met de rug tegen een berg of zo. Ze zien eruit alsof ze door een zeer getalenteerde hand zijn uitgesneden. Maar nu is er bewijs gevonden (wordt er gezegd) dat zij versteend zijn. Sommigen ervan zijn opengesneden en de slagaders, botten, ribben, aders, pezen enz, waren duidelijk zichtbaar. Ze zijn schijnbaar heel oud en zijn overal te vinden. Ik dacht: ik begin er gewoon over!
Federatie van het Licht: Lieve Zielen, wij zijn inderdaad graag bereid om te vertellen dat deze ‘resten’ afkomstig zijn van Reuzen, die ooit op uw Planeet hebben geleefd. Zoals u … waren ook zij bezoekers.
Zij bleven hier niet lang, aangezien de omstandigheden niet geschikt waren voor hun welzijn. De atmosfeer bekwam hen niet en het werd al snel duidelijk dat ze hier niet konden overleven.
Blossom: Ze moeten als de dood zijn geweest, dat ze dood zouden gaan!
Federatie van het Licht: Ho Ho Ho … is dat wat u hier zou zeggen?
Blossom: Neen. Dat laten we over aan de Kerstman! In een geschreven tekst zou dat tegenwoordig ‘LOL’ zijn … Dan weet u dat voor in de toekomst.
Federatie van het Licht: We zullen het onthouden.
Blossom: Ik MOET voor de hoofdprijs gaan en vragen WANNEER ze hier op bezoek waren?
Federatie van het Licht: Laat ons zeggen, nog vóór de dinosauriërs, in uw tijd gemeten.
Blossom: Bestaan ze nog steeds?
Federatie van het Licht: Ja. Deze Reuzen hebben uiteindelijk een Planeet gevonden die meer geschikt was voor hen … niet alleen qua atmosfeer, maar ook qua afmetingen!
Blossom: En natuurlijk moet ik tot slot vragen waar die Planeet dan gelegen is?
Federatie van het Licht: Buiten uw Zonnestelsel. Met alle respect, maar verder uitleg heeft weinig zin.
Blossom: Dank u. Een bijzonder rijke ontmoeting, vandaag. Niet dat dit niet altijd zo is! Het maakt me gelukkig om te weten dat steeds méér Zielen op uw berichten ‘klikken’. Het is mijn Goddelijke Intentie om u en White Cloud uit te dragen, om zoveel mogelijk Zielen te bereiken, te doen Ontwaken en te Verlichten. Langzaam … één voor één … dag na dag … doet U dat … en daar ben ik dankbaar voor. Het is werkelijk een eer om op deze manier dienstbaar te zijn, het maakt mij gelukkig dat ik het werktuig mag Zijn dat u gebruikt om dit te bereiken. 

Ik ben Gezegend.
Federatie van het Licht: Wij eren Eenieder, voor uw Aanwezigheid op de Aarde in deze tijd … en voor het maken van de keuze om zo velen te helpen Ontwaken en Verlichten.
Blossom: Heel erg bedankt. Het was weer, zoals altijd, een genoegen.
Make every day a HAPPY HUMAN DAY! 
Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can.
The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo

Website: Blossom Goodchild 

Vertaling: Veerle – Spiritueel Lezen