Blossom Goodchild – Channelt De Federatie van het Licht – 9 januari 2020

Blossom Goodchild
– Channelt De Federatie van het Licht –
9 januari 2020

Blossom: Welkom in 2020, mijn vrienden. Welke mooie boodschap van aanmoediging zult u ons geven aan het begin van dit nieuwe decennium?
 
Federatie van Licht: Welkom aan een Ieder en Iedereen. een Ieder en Iedereen die in verwondering opkijkt naar jullie sterren tijdens de avondstilte. Een Ieder en Iedereen wiens hart de Liefde uitzingt naar die sterren, in verwondering en grote verwachting. Een Ieder en Iedereen die ernaar verlangt om hun hart te voelen kloppen op hetzelfde ritme van de trommel als de GROTE IK BEN, terwijl jullie Moeder Aarde jullie gegrond en beschermd houdt.
 
Jullie zijn KINDEREN VAN HET LICHT. Jullie werd deze positie aangeboden en met Gratie accepteerde jullie dat.
 
Nu in deze NIEUWE TIJD … DIT NIEUWE TIJDPERK zullen jullie de enorme veranderingen ervaren waarover gesproken is, waarover geschreven is en die zich in jullie hart hebben gevestigd.
 
Verhef jullie harten. Verhef jullie stemmen. Maak keuzes die je dienen en dus het geheel dienen.
 

Geef jezelf het diepe WETEN van datgene wat jullie als WAARHEID KENNEN en laat het diep binnen in jullie Wezen verblijven.

 
JULLIE ZULLEN DEGENEN ZIJN DIE JULLIE PLANEET REDDEN. Dit is geen nieuw nieuws. Toch is het binnen deze jaren dat jullie zullen herkennen wat wij aanbieden als informatie om te helpen, om datgene te zijn wat WAARHEID IS VOOR JULLIE.
 
Let op, wees trots op de merkbare veranderingen binnenin jullie. Wees alert op de merkbare veranderingen om jullie heen en het maakt niet uit hoe ze zich voordoen. Weet dat ALLES IS ZOALS HET MOET ZIJN en ALLES DAT JE WORDT GEPRESENTEERD, leidt jullie door naar de Hogere Plaats van Residentie, waar jullie allemaal toe behoren.
 
Dierbare Zielen … Voorwaarts, voorwaarts, voorwaarts. Er is niets nieuws te zeggen. Er is Geen grote openbaring te presenteren op dit moment. Alles wat jullie willen horen, alles wat jullie harten willen voelen, is al in jullie gewekt. Het is nu aan jullie om deze vonk binnenin jullie op te vrolijken. Voor velen heeft het zich ontwikkeld tot een Heldere vlam … vol van kracht, vertrouwen en begrip voor wat er in het verschiet ligt. Voor vele anderen is de vonk zeer zwak en vereist het jullie Liefde en gevederde vleugels om hen te omringen met troost en woorden van bemoediging.
 
Bemoediging om de zielen te laten weten dat alles wat zich afspeelt … alles wat naar boven komt voor het Hoogste Goed is. Wat ieder van jullie moet delen, gaat niet zozeer over wat jullie weten met betrekking tot dit, dat en het andere, dat naar voren moet worden gebracht met betrekking tot het runnen van jullie Planeet … toch is dat wat jullie moeten delen dat van jullie Hart. Jullie zullen leraren zijn voor zo velen die geen idee hebben wie ze Werkelijk zijn.
 
Zovelen, dierbare vrienden, zijn nog in de voorbereidende jaren van hun ontwaken en het is met/door het voorbeeld dat jullie ‘de weg zullen leiden’… Over de brug naar een stralender land.
 
Blossom: Welnu, het jaar 2020 is begonnen! Ik herinner me dat ik ongeveer 8 jaar geleden voelde dat deze datum zo ver weg was en hoeveel er tegen die tijd zou zijn veranderd… en ja, dingen zijn veranderd…we zijn verder gegaan,  maar toch, niet zo ver als ik me had voorgesteld.
 
FvL: Dierbare Blossom … Elke ademhaling die iemand neemt, verandert jullie Planeet. Elke gedachte die zich manifesteert in het Zijn, verandert jullie Planeet. Steeds meer schitterende vonken lopen het Licht binnen en voelen zich gelukkig om daarbinnen gezien te worden. Laat datgene wat iemand van jullie in het verleden heeft gehinderd niet in de weg staan in deze dagen van verwondering die komen gaan.
 
Laat alles los wat nodig is om weg te glijden in de stilte van het niets en laat alleen nog maar geklets van Goedheid, Hoop en Licht Liefde van je lippen weerklinken.
 
2020! Jullie zijn afgestudeerd naar een Hogere positie. Alles ligt op koers. De kracht die nu binnen in je ligt heeft je gealarmeerd om je bewust te worden van je INNERLIJKE LICHT. Je bromt niet meer over datgene wat je denkt dat je misschien bent?
 
JE WEET WIE JE BENT EN HET ENIGE WAT JE HOEFT TE DOEN IS HET TE VOELEN… HET TE LEVEN… HET TE ZIJN.
 
DAT IS HET!
 
Ga dit nieuwe decennium in met een hart vol Hoop en Vertrouwen.
 
Terwijl elke ontvouwing wordt gepresenteerd aan ALLEN … Sta voor geen moment toe dat jouw Vibratie terugvalt.
 
Blijf in je kracht. Blijf Lachen op een hoger niveau want je weet hoeveel de Vibratie van Lachen de Energie van verdriet of pijn of ongeloof onmiddellijk kan veranderen.
 
Er zal veel van het laatste zijn.
 
Blossom: Ongeloof?
 
FvL: Ja, Blossom, want datgene wat openlijk blootgelegd moet worden, zal zonder twijfel ongeloof in de gedachten van velen brengen. Velen zullen in het begin niet in staat zijn te bevatten wat er op jullie nieuwsbronnen en in alle media die zich als een lopend vuurtje zullen verspreiden, verteld wordt.
 
Dit wat we zeggen is nog niets nieuws, wij bevestigen alleen maar wat er de komende dagen gaat gebeuren.
 
Blossom: Dank u wel. Ja, het klinkt allemaal bekend en ik denk dat we, totdat het ALLEMAAL uitkomt, niet echt kunnen weten over wat voor omvang u spreekt. Toch zijn we klaar … meer dan klaar om deze show op de rails te zetten. Over wildvuur gesproken, het zou ongepast zijn als ik u niet zou vragen om commentaar te geven op de verwoesting van de branden die mijn land Australië teisteren. Wat is daar aan de hand?
 
FvL: In de eerste plaats wordt onze Liefde en moed gestuurd naar degenen die er direct mee te maken hebben. Maar de Liefde en de steun die op de grond wordt geboden door de zielen van prachtige mensen is voor velen zeker verheffend. Zien jullie wel, dierbaren? Velen zullen ervoor kiezen om in een inzinking te vervallen en zich te voeden met de energie van de tragedie. Maar toch zullen velen ervoor kiezen om hartverwarmend te zijn in de wetenschap dat DE MENSHEID in feite, zo …. WELWILLEND is! Zoveel van jullie media is ontworpen om jullie op afstand te houden. Om jullie te laten wentelen in de verhalen die jullie energie naar beneden haalt. Dit is waarom het gedaan is. Dit is hun doel. Toch weten jullie nu beter. Jullie weten dat jullie je moeten concentreren op de weinige verhalen die jullie horen over heldhaftige acties en puur mededogen.
 
Want de levens die verloren zijn gegaan… het was hun tijd. Voor de levens die gered zijn zal het hen nieuw leven brengen, nieuwe manieren, nieuw begrip. Voor de ‘natuurwezens’ die hun levenskracht terug in de Aarde brengen, zij zullen weer opstaan in een andere Energie zoals de Phoenix uit de as herrijst.
 
Toch hebben we gezegd dat er zoveel zal worden onthuld en wel binnenkort! De ene openbaring moet leiden naar de volgende en de volgende, want ze zijn allemaal op hetzelfde pad.
 
Blossom: Dus, terug naar het vuur en de reiniging?
 
FvL: Er vindt inderdaad een reiniging plaats. Er is veel op ‘Het land van de Rots’ dat energetisch gezuiverd moet worden… Energie die er al was lang voordat men dacht dat Australië bestond.
 
Blossom: Echt waar? Kun je daar verder op ingaan?
 
FvL: Datgene wat BEKEND is als zijnde WAARHEID over ZO VEEL… is NIET!
 
Je denkt misschien dat de inboorling van jouw land de oorspronkelijke inboorling was. We zouden willen voorstellen dat ‘anderen van elders’ ‘voet aan wal’ hebben gezet op dat land lang, lang voor datgene wat bekend is.
 
Dit is wat we bedoelen, Blossom. ZO VEEL is verborgen voor de meerderheid. Want jullie ‘geschiedenis’ boeken zijn heel erg dat… ‘ZIJN VERHAAL’.
 
Blossom: Wie is hij?
 
FvL: Hij is degene ‘die niet wilde dat jullie je afkomst kenden’. Als je in een wereld zou leven waar WAARHEID nooit was vermomd, zou jullie wereld zeker van een heel andere vibratie zijn dan de wereld waarin degene het had verzonken.
 
Ja, inderdaad, veel daarvan gebeurt. Toch gaat het, zoals de meeste dingen, niet alleen om de reiniging. Want het maakt ook deel uit van een complot om vernietiging en verwoesting te veroorzaken en opnieuw, zoals we zeggen… een reden te geven voor de zielen om ‘neer te kijken’ op dit alles. Met het grootste respect … met al het water dat jullie eiland omringt, denken jullie niet dat er manieren zijn om het te ‘blussen’ … op dit moment?
 
Jullie regeringen hebben meer dan genoeg middelen om duizenden liters tegelijk te op te zuigen en op deze brandende landschappen te storten, maar toch, het past niet bij hun doel.
 
Blossom: Eh? Bedoelt u regeringen van Australië, want ze willen toch dat deze branden worden gestopt?
 
FvL: Lieve Blossom, de machten die er van uitgaan dat ze de show runnen hebben invloed op alle regeringen… Vergis je daar niet in.
 
Blossom: Het verbaast me niet, wat je zegt. Toch, desalniettemin, behoorlijk ziekmakend.
 
FvL: Toch is het slechts een hors d’oeuvre in vergelijking met wat er nog moet worden opgediend.
 
Verhalen zijn van gemengde aard over wat er met deze vlammen gebeurt. Volg je jouw WAARHEID?
 
We zouden zo doortastend en zeer categorisch stellen dat deze branden onnodig en ‘afgeleid’ zijn.
 
Blossom: Afgeleid van?
 
FvL: Dezelfde ‘bende’ waar we het altijd over hebben, die iedereen ziek wensen.
 
Blossom: Ik heb gehoord dat chemtrails chemicaliën in de lucht hebben gedropt die vuur ontsteken en oplaaien. Is dit waar je het over hebt?
 
FvL: Zonder twijfel. Zie je, Blossom, deze ‘bende’ heeft geen Liefde voor mensen. Ze zijn zonder gevoelens en alle emotionele beroering en pijn die ze veroorzaken voor anderen. GEVOEL staat niet op hun agenda. Om macht te verkrijgen, om het allemaal te hebben… Staat er wel op!
 
Nogmaals … wanneer jullie STRIJDERS van LICHT voorwaarts marcheren … WEET DAN DAT HET OVER IS.
 
WEET DAT DE OMMEKEER IN BEWEGING IS.
 
DIT JAAR ZAL HET ALLEMAAL WIJD OPENGEBROKEN WORDEN.
 
Degenen die betrokken zijn bij alles wat van de duisternis is, zullen opnieuw beginnen te VOELEN … en dit is waarom wij jullie van het Grootste Licht vragen om hen jullie Liefde te sturen … voor de GEVOELENS die in hen zullen opstaan wanneer hun ziel hen wakker maakt voor wat zij hebben gedaan, en de pijn die zij hebben veroorzaakt zal een ‘hel in een hel’ zijn waar zij niet van kunnen ontsnappen, totdat zij door allen en door henzelf zijn vergeven. Een lange, lange reis inderdaad.
 
Blossom: Een hel in een hel?
 
FvL: Onze beschouwing van de hel is geen plaats. Maar toch, een staat van Zijn waar alleen het zelf zich van kan bevrijden. Dat wat jullie God noemen is niet ‘de Ene’ om iets te gedogen of te veroordelen. Het is ieder van jullie die je pad uitstippelt… in elke wereld…van/binnen het perspectief van jullie geest.
 
Dus, binnen alles wat er al gebeurt … vergeet niet om rond te kijken om te zien wat je kunt “ontdekken” wat er op de achtergrond gaande is … want dat zal je van groot belang vinden en toch is het niet ‘bedoeld’ om gezien/bekend te worden.
 
VOOR HET NIEUWE JAAR … blijf HOOG!
 
Blossom: Daar drink ik op! (sprekend als een enkel Thee drinker!)
 
FvL: VIND DE LICHTERE KANT VAN ALLES. WANT ER IS HET LICHT IN ALLE DINGEN.
 
Versterk jullie kracht en wees voorbereid op alles. Het is noodzakelijk om dat te zijn.
 
Visualiseren. Visualiseren. Visualiseer jullie zelf springen… naar/in …. Vreugde.
 
Visualiseer. Visualiseer. Visualiseer jullie zelf Vrede voelend als EEN NATIE VAN LICHTLIEFDE WEZENS.
 
Dierbaren, jullie KUNNEN het VOELEN, nietwaar?
 
Jullie kunnen deze verandering nu zo dichtbij voelen… De verwachting van het NIEUWE LEVEN dat een moeder in haar baarmoeder voelt, is heel erg hetzelfde. Het wachten is noodzakelijk, maar toch, dat het KENNEN van het NIEUWE LEVEN zal komen, is de prijs.
 
We HOUDEN VAN JULLIE. WE ZIJN MET JULLIE ZO VEEL MEER DAN JULLIE WETEN.
 
We hebben onze manieren om het systeem te ‘ontwijken’ dat denkt dat ze ons buiten kunnen houden!
 
Blossom: Ik weet zeker dat je dat doet. Ik voel me opgetogen na deze sessie. Ik ben er zeker van dat mijn hart aan het stijgen is! Dank u wel.
 
FvL: Ieders hart doet hetzelfde. Het is onvermijdelijk. Voor de Energieën die binnenkomen, bereiden jullie je voor op wat komen gaat en om het te laten komen… moet men van een Hoger Gesteldheid zijn.
 
ZO DICHTBIJ NU. ZO DICHTBIJ.
 
Blossom: Zoals altijd zal ik mezelf op het hek plaatsen en een oogje in het zeil houden! ZO goed om weer bij je te zijn … in Dankbaarheid. In Liefdevolle dienst. IK BEN.
 
Alsjeblieft herhaal De invocatie ‘We are the Game Changers’ wanneer de stemming je ertoe aanzet… om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
 
 
 
De link om toegang te krijgen tot al mijn YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo.
 
 
Vertaling: Martien – wakkeremensen.blogspot.nl