Blossom Goodchild – Channeling met de Galactische Federatie –

 

Blossom Goodchild – Channeling met de Galactische Federatie – 1 April 2023

Blossom: Goedemorgen. Er is deze week niet veel nieuws verzonden betreffende Fergus. Het kwam bij me op dat dit weer iets ‘kon’ zijn… dat niet gebeurt!

Ik ben niet negatief. Het was gewoon een voorbijgaande gedachte. Het kan me niet schelen of er een afsluiting komt of niet. Ik heb er geen controle over. Maar ik geef er wel om dat ik doorga met wat ik doe, omdat de ‘Liefde’ die ik ben, weet dat ik hiervoor ben gekomen, en de ‘Liefde’ die ik ben, weet dat ik de controle heb over mijn gedachten en mijn elke actie.

En dat, mijn vrienden, is wat jullie me geleerd hebben. En dat is hoe ieder van ons de wereld zal veranderen. Niet door ons te concentreren op wat er wel of niet gaat gebeuren… want niemand van ons weet het echt! Dat is een opening!

Federatie van Licht: Inderdaad, Blossom, dat is een opening. Wij verwelkomen jou en ieder ander die ervoor kiest om dit pad te volgen dat wij aanbieden.

We zijn op dit moment gelukkig met jullie verbonden en we weten dat degenen die moeten horen wat we presenteren zich verheven zullen voelen. Het is niet dat wij “beter weten”, het is dat wij weten dat wat wij zeggen zal resoneren in de Waarheid van jullie Hart en jullie zal helpen je te herinneren wat wij allemaal weten!

Blossom: Ja, jullie boodschappen doen dat, als we ze ter harte nemen. We worden sterker in onze weerstand tegen de minder verlichte gebeurtenissen. We laten onze Waarheid … onze Innerlijke Waarheid, in ons naar boven komen en weten dat we alleen door ons te richten op LIEFDE en LICHT en LACH, doen waarvoor we gekomen zijn. We kunnen de wereld niet veranderen als we de duisternis de teugels laten vieren.

FvL: We voelen vandaag, Blossom, dat je dit zonder ons zou kunnen doen!

Blossom: Nou, dat is het ding, is het niet? We kunnen het! En we zijn het! Als jij en White Cloud er niet waren geweest, zou mijn wezen niet wakker zijn geworden met het weten van de kracht in mij. Het heeft ons geholpen dit te herinneren, en zoveel meer. Bedankt.

FvL: Blossom, we zullen bij je blijven, want er werd besloten dat deze overeenkomst velen goed zou doen.

Zielen die jullie Planeet bewandelen kozen ervoor om in de dichtheid te komen om de ervaring te hebben van levens die omstandigheden creëren, die het ontwaken tot LIEFDE … van LIEFDE … mogelijk maken. Voor sommigen kan dit vele, vele keren duren.

Blossom: Vandaar het gezegde: “Gelukkige verjaardag en vele gelukkige terugkomsten.

FvL: Correct. Alle terugkomsten zijn ‘ontworpen’ om verandering en groei teweeg te brengen. Maar niet alle terugkomsten brengen de verandering teweeg die men oorspronkelijk in gedachten had. De vrije wil kan iemand leiden op paden die hij niet verwachtte te vinden.

Maar het is aan jou om te weten… het maakt niet uit!

Dat wat je voor jezelf kiest is JOUW CREATIE …

JOUW PAD…

JOUW BESLISSINGEN…

JOUW DOEN …

JOUW VERANTWOORDELIJKHEID…

Zie je, Blossom, het leven eindigt nooit. Dat kan niet. Er is geen einde.

Dus, de ‘jij’ die je nu ervaart… de ‘jij’ die ervoor koos hier te zijn tussen alle onrust en ‘onbekende uitkomsten’ is ‘gewoon’ een rol die je hier bent komen spelen.

Denk geen moment dat je nooit eerder zulke tijden hebt meegemaakt. Dat heb je wel… en nog veel erger.

Blossom: En we kwamen terug voor meer?

FvL: Ja. Maar deze keer… wisten de meesten van jullie wat ons te wachten stond en wilden jullie naar beneden komen om fouten recht te zetten. De lessen van vroeger hadden invloed op jullie Verlichte Ziel.

Blossom: Misstappen van onszelf of van anderen?

FvL: Beide. Want ‘anderen’ ZIJN jullie zelf.

DIT IS HET BELANGRIJKSTE VERSCHIL DEZE KEER.

GENOEG IS GENOEG EN JULLIE WEZENS HEBBEN NU GENOEG MEEGEMAAKT.

Daarom moest het Plan plaatsvinden om het Licht weer te laten heersen.

Beslissingen werden genomen vanwege losbandigheid van alles wat men kon tegenkomen, voor zelfbevredigende bevrediging … en er kwam een collectieve overeenkomst die ‘wet en orde’ zou voortbrengen.

Hiermee bedoelen wij dat er werd besloten dat de vrije wil die jullie Planeet in de onevenwichtige staat bracht waarin zij zich bevindt, niet langer mocht voortduren.

Er werd besloten dat “ingrijpen” nodig was.

Blossom: Maar ik dacht dat u zei dat andere Planeten niet mochten ingrijpen of zich ermee bemoeien?

FvL: Dat was ook zo. Maar nu niet meer.

Blossom: Dat is groots! Is het plan veranderd?

FvL:  Niet het algemene Goddelijke Plan. Maar strategieën en uitvoering van bepaalde manoeuvres hebben een punt bereikt dat tot stilstand leek te komen.

De beste plannen en zo!

Men moet er rekening mee houden, Blossom, dat plannen soms herschikt moeten worden als datgene waarvan men dacht dat het tot een bepaald resultaat zou leiden … niet doorgaat.

Er is veel misgegaan… van de oorspronkelijke voorstellen voor de transformatie.

Blossom: Wat ik niet snap is hoe een ‘Goddelijk Plan’ fout kan gaan?

FvL: We hebben niet gezegd dat het verkeerd is gegaan. Het ligt heel erg op het juiste traject, maar de menselijke geest kan de Waarheid voor zichzelf en voor anderen verdraaien en daarom moet er aanpassing komen.

Blossom: Dus jullie kunnen ingrijpen?

FvL: Tot op zekere hoogte als het absoluut noodzakelijk is. Maar dat betekent niet dat er ‘binnenkort’ een vloot van onze schepen zal arriveren en de dag zal redden.

Blossom: Echt? Oh, Poop! Wat betekent het?

FvL: Het betekent dat wanneer het nodig is… we zullen assisteren. Meestal subtiel achter de schermen, bij grotere zaken waar veel vernietiging voorkomen moet worden.

Blossom, er moet nog veel gebeuren tussen het Licht en het duister op jouw Planeet, voordat ‘WIJ OPTREKKEN’.

Blossom: Zoals in ‘jullie’, ‘De Federatie van het Licht’?

FvL: Als in ‘buitenwerelders’ die zich aandienen.

Blossom: Zeiden jullie net niet dat jullie dat niet zouden doen?

FvL: We zeiden dat we niet zouden komen om de dag te redden… te redden.

WANT DE VERLICHTE WEZENS DIE JULLIE ZIJN, ZIJN GEKOZEN OM DAT OP AARDE TE DOEN!

Blossom: Ik weet het. Maar, eerlijk gezegd, voelt het soms alsof we zo achterlopen in het plan.

FvL: Onderschat nooit wat alleen al jullie aanwezigheid hier bereikt.

Zien jullie, lieve zielen…

Dit is waarom wij jullie komen herinneren waarom jullie deze Planeet bezoeken op dit moment, in de vorm die jullie gekozen hebben.

ALLES WAT JULLIE MOETEN DOEN OM JULLIE MISSIE TE VOLBRENGEN IS…

IN JULLIE LICHT TE BLIJVEN.

Wat er ook gepresenteerd wordt… hoe sterk de duisternis ook lijkt te zijn… wat er ook plaatsvindt…

BLIJF IN JE LICHT.

Blossom: Toch zijn er in het verleden hele beschavingen weggevaagd… klik van een vinger… poef! Weg! Ik weet zeker dat velen toen op Aarde waren, om het Licht vast te houden en het liep rampzalig af.

FvL: En jullie hielden het Licht vast. Toch was er toen een andere Energie. Energie verandert altijd.

Dit Spel dat jullie spelen … deze ervaring … dit experiment … is weer een ander hoofdstuk in het altijd bestaande, voortdurende … LEVEN … dat zichzelf ervaart in elke mogelijke vorm.

JIJ… IEDER ALS DEELNEMER… KOOS ERVOOR OM DEEL TE NEMEN.

Onthoud, Dierbaren … jullie werden niet gedwongen om op de Planeet te komen. Jullie werden niet ‘veroordeeld’ als straf.

JULLIE KOZEN ERVOOR TE KOMEN HELPEN BIJ DE GROOTSTE TRANSFORMATIE DIE JULLIE PLANEET OOIT HEEFT MEEGEMAAKT.

Ja. Er zijn in het verleden zelfvernietigingen geweest. Ja, er zijn ‘momenten in de tijd’ geweest die hele rassen hebben weggevaagd.

Maar deze keer wordt er een ander spel gespeeld.

Deze keer is er geen vernietiging van een soort en de noodzaak om het opnieuw te proberen.

DEZE KEER … WINNEN JULLIE … JULLIE, DIE LICHT ZIJN … EERLIJK EN VIERKANT.

Jullie eisen je Goddelijke Recht terug … om te leven op een Planeet waar JIJ je LIEFDE hebt geplaatst en het recht hebt om ervan te genieten.

JULLIE …

JULLIE HEBBEN GENOEG VAN DE DUISTERE KRACHTEN DIE DE CONTROLE HEBBEN OVERGENOMEN.

JULLIE HEBBEN ER GENOEG VAN DAT DE VREUGDE VAN HET LEVEN ZELF JULLIE WORDT ONTNOMEN.

JE WIST DAT HIER EEN EINDE AAN MOEST KOMEN.

JE WIST DAT HET VEEL KRACHT ZOU KOSTEN OM DE VERANDERING DOOR TE VOEREN.

JE WIST OOK DAT JE DIE KRACHT IN JE HAD.

Daarom lees je hier deze woorden… zodat je je de missie herinnert en je hart de uitkomst kan voelen die zal volgen.

DIT GODDELIJKE PLAN KAN NIET FOUT GAAN!

HOE ZOU EEN GODDELIJK PLAN NIET KUNNEN WERKEN?

HET IS ONMOGELIJK.

Door Universums heen … door Galaxies heen … zoveel scenario’s op zoveel ‘ruimtes’ … vinden plaats … allemaal tegelijk … allemaal in dit moment van nu … want er is niets anders.

Het leven en al zijn oneindige mogelijkheden zullen zich blijven afspelen.

Steeds uitbreidend… steeds veranderend.

Maar één ding dat nooit kan veranderen of van je afgenomen kan worden is…

LIEFDE.

DE LIEFDE DIE JE BENT.

DE JIJ DIE LIEFDE IS.

Dat kan gewoon niet.

Dus, tijdens je ‘ervaring’ hier op Aarde in het jaar 2023…

KIES ERVOOR OM ELK MOMENT HELDER TE HOUDEN.

KIES ERVOOR OM JE DIMMER AAN TE ZETTEN ALS JE LICHT UITVALT.

KIES ERVOOR OM EEN GLIMLACH IN JE HART TE BRENGEN MET EEN VERWARMENDE GEDACHTE OF GEBAAR.

KIES ERVOOR OM JEZELF TE KENNEN IN JE WAARHEID.

KIES ERVOOR OM TE WETEN DAT JE LIEFDE BENT.

En door dat te doen…

VERANDER JE JE WERELD.

JE VOELT HET.

JE KENT HET ALS WAARHEID,

Blossom: En daar zijn we! In Dankbaarheid In Liefdevolle Dienstbaarheid… IK BEN.

https://www.blossomgoodchild.com/

Vertaling: wakkeremensen.org