Blossom Goodchild – Channeling met de Galactische Federatie van het Licht

Blossom Goodchild – Channeling met de Galactische Federatie van het Licht – 31 Maart 2024

Blossom: Hallo mijn vrienden! De laatste keer dat ik op deze manier met jullie praatte, lijkt een eeuwigheid geleden, net als de cruise die ik vorige week nog mocht meemaken! Tijd is een grappig ding! Op naar zaken! Velen zijn benieuwd of je iets te zeggen hebt over de nieuwe Monolith die vorige week ‘uit het niets’ in Wales verscheen. Wil je commentaar geven?

Federatie van Licht: Welkom terug van je reizen, Blossom. Je was niet zeker van het diepere doel ervan. Toch hoeft het niet altijd ‘op dat moment’ duidelijk te zijn, want als het bekend zou worden gemaakt, zouden de gedachten en daden van iemand om er ‘meer van te maken’ het doel tenietdoen. Het beste is om in veel van dit soort situaties simpelweg ‘toe te staan en te laten zijn’ in het WETEN dat je hebt gedaan wat gedaan moest worden.

Blossom: Bedankt daarvoor. Dat accepteer ik en het komt goed overeen.

FvL: De nieuwe ‘toevoeging’ aan de reeds opgerichte structuren, bij jullie bekend als Monolieten, komt inderdaad ‘uit het niets’. Het zal het begin zijn van nog een ‘reeks’ van dergelijke ‘materie’, die nu ‘op tijd’ klaar is om op de juiste manier te worden gepositioneerd.

Er zullen met tussenpozen enkele ‘time-lapses’ zijn, met het oog op afwikkeling en intriges. Er zijn er nog vijf die in een vrij korte tijd van jullie tijd ‘aankomen’.

Blossom: Mm. Dat is behoorlijk precies.

FvL: Voorlopig is dat het aantal dat wij bereid zijn te bieden, hoewel, naarmate jullie dagen vorderen, de opbouw van zulke ‘monumenten’ zal toenemen, aangezien ze een essentieel onderdeel zijn van het Goddelijke Plan.

Blossom: Het lijkt erop dat er, net als bij de andere ‘authentieke’ structuren, geen spoor is van bewijs over hoe ze daar terecht zijn gekomen. Kunt u kennis hierover aanbieden?

FvL: Deze structuren zijn ‘buiten de wereld’ ‘samengesteld’, in een bepaald schip met een enorm compartiment dat speciaal is ontwikkeld met de bedoeling ze te creëren. Hun intelligentie hielp bij hun eigen creatie.

Blossom: Hou vol. Bedoel je dat ze hebben geholpen om zichzelf te maken?

FvL: Ja. Dat is precies wat wij zeggen.

Zie je, Blossom… de ‘buitenwereld’-wetenschappers die waren aangewezen om dergelijke intelligentiestructuren te ontwerpen, waren zich er volledig van bewust dat de ‘innerlijke werking’ van deze monolieten in staat zou zijn bepaalde plaatsingen voort te zetten van datgene wat de wetenschappers creëerden, en vervolgens verder mede-creëerden … uit eigen beweging.

Blossom: Dus een soort zeer intelligente versie van wat wij kennen als A.I.?

FvL: Soort van. Ook hier, Blossom, hebben we moeite om je uit te leggen wat het menselijke begrip te boven gaat.

Blossom: Ik weet het! Ik voel dat. Laten we volhouden als we kunnen.

FvL: Zoals we al eerder hebben gezegd … de rol van dergelijke structuren heeft een hoge status voor wat gaat komen. Datgene wat gepland is om ‘langs het spoor’ plaats te vinden zou energetisch niet kunnen worden verwezenlijkt, als deze Monolieten zich niet in hun exacte positie zouden bevinden, op de exacte uitlijning van ‘ALLES IN HET UNIVERSUM.’

Blossom: Wat? ALLES IN HET UNIVERSUM??

FvL: Inderdaad, Blossom… want dit GODDELIJKE PLAN houdt precies dat in.

HET HELE UNIVERSUM MOET IN EEN POSITIE ZIJN … IN EEN RUIMTE OP ZICHZELF … VOOR IEDEREEN OM VOLGENS PLAN TE GAAN.

Blossom: Ik wil zeggen: ‘Gaan waarheen’?

FvL: Naar het Hoger Dimensionale stadium van de reis van de Aarde. Het is voorbestemd.

DIT IS WAAROM WIJ KEER OP KEER ENKEL OPNIEUW HERHALEN OM DE ANGST LOS TE LATEN EN TE WETEN DAT HET LICHT HEEFT GEWONNEN.

DAT IS ALTIJD ZO GEWEEST.

HET ZAL ALTIJD ZO ZIJN.

HET KAN NIET VERLIEZEN… WANT HET IS LICHT-LIEFDE… EN ER IS NIETS DAT BESTAAT DAT NIET… VAN/VAN… HET IS.

Blossom: Terug naar het universum dat op één lijn staat. Bedoel je dus dat de sterren en planeten enz. … in een bepaalde positie moeten/zullen staan, en wanneer dit moet gebeuren?

FvL: Wij doen. NIETS … KAN DIT VERSTOREN!

Blossom: Maar ik neem aan dat het geheim moet blijven wanneer dit plaatsvindt?

FvL: Je veronderstelt correct. Als we zouden zeggen ‘wanneer’ dit zal gebeuren, zou dat interferentie veroorzaken en niets mag tussenbeide komen.

Blossom: Je hebt ooit een prachtige channeling gedaan waarin je ons alles vertelde over de monolieten en kristallen en wat er zou gebeuren op het moment van activering.* Het was zo opwindend… en om te bedenken dat alle astrologische plannen klaar moeten zijn op het moment van activering… ik zoek een spannend concept.

FvL: Het is inderdaad buitengewoon opwindend voor … ALLES DAT IS.

Want … ALLES DAT IS … speelt een rol in deze transformatie.

Blossom: Kun je ons een idee geven van de naweeën van deze ‘gebeurtenis’?

FvL: VERANDERING.

Tot aan de verandering in jullie bodem!

Blossom: Waarom heb je uit alle dingen die je had kunnen zeggen ‘Aarde’ gekozen?

FvL: Omdat je de bodem uitdrukt als ‘Aarde’, nietwaar?

Blossom: Ja.

FvL: DUS DE ACTIVERING ZAL, WANNEER HET PLAATSVINDT, DE ENERGIE VAN ALLES DAT IS VERANDEREN.

Je bent je ervan bewust dat energie bestaat uit atomen, moleculen, enz., zodat ‘iets’ kan ‘zijn’.

DE ACTIVERING … HET VERBINDEN VAN MONOLITEN, KRISTALLEN, STERREN, PLANETEN, RASTERS EN VEEL MEER, ZAL ZO KRACHTIG ZIJN … DAT HET DE ENERGIE ZAL ‘VERSCHUIVEN’ VAN DAT WELKE ENERGIE ZICHZELF WEET TE ZIJN … NAAR EEN HOGERE DIMENSIONALE VORM VAN ZICHZELF.

Blossom: Is deze Hogere Energie nieuw? Bestaat het in dat opzicht al elders op andere, meer geëvolueerde planeten?

FvL: Ja, het is nieuw. In/als/van … zelf.

Veel planeten en bestaand leven zijn inderdaad van een veel hoger trillingsniveau dan dat van jullie aardse niveau op dit moment.

Maar… dit ‘deel van het plan’ waar we het over hebben is het creëren van een nieuwe Hogere Energie… van/voor zichzelf… en zodra het gecreëerd en geactiveerd is… kan het dan doorgaan met creëren en activeren… en deze nieuwe Energie naar een Hogere positie stuwen, allemaal vanzelf.

Blossom: Hartelijk dank voor al die informatie. Prachtig. Kunnen we nu verder gaan om te praten over de zonsverduistering die op 8 april plaatsvindt? Er wordt veel over gespeculeerd. Ik? Ik heb het gevoel dat iedereen zich op 10 april opnieuw zal afvragen waar al die ophef over ging, zoals we altijd doen!

FvL: Blossom Goodchild…

Blossom: Oh, wat word ik gek, maar toch amusant, als je mijn volledige naam zegt.

FvL: Het heeft te maken met de Energetica binnen je naam, waardoor het voor ons passend is om deze af en toe te gebruiken.

Blossom: Even terzijde: Goody en ik moesten trouwen om toegelaten te worden tot Australië. We waren allebei eerder getrouwd geweest en we wilden geen van beiden opnieuw ‘huwelijken’… toch moesten we wel. Dus dat deden we. Ik WEET nu dat dit zo moest zijn, zodat ik zo’n fantastische naam kon krijgen! Ik wist destijds niet wat de energie ervan was. ELKE KEER dat iemand mijn naam vraagt, krijg ik als antwoord ‘Wat een mooie naam’, of woorden in die strekking! ELKE KEER!

FvL: Zie je, Blossom… Toen jullie ten huwelijk werden gevraagd, waren jullie allebei erg ontzet. Maar bewijst dit op zichzelf niet dat er rede is in alle dingen, ook al zul je misschien nooit ontdekken wat die redenering is?

Dus, Blossom Goodchild… deze komende zonsverduistering…

Blossom: Waarvan ik hier moet zeggen dat ik er eigenlijk weinig van weet, behalve de ‘speculatie’ dat scholen gaan sluiten en de gebruikelijke angstzaaierij om extra voedsel binnen te krijgen enz. … Belachelijke speculaties zijn in omloop.

FvL: Deze zonsverduistering die gaat komen, staat bekend als ‘speciaal’. Wij beschouwen alle eclipsen als bijzonder, omdat ze momenten in de tijd in jullie wereld markeren.

Eclipsen zijn markeringen. Punten in een dagboek zouden we zeggen. Punten waar je rekening mee moet houden omdat ze ‘een verschil maken’ in planetaire verschuivingen en effecten hebben op de stabiliteit van de beweging van alles wat door jouw ruimtelijke bestaan reist.

Nogmaals, moeilijk uit te drukken in jouw taal van woorden.

Blossom: Ik weet het. Ik kan nog voelen en visualiseren wat je zegt, woorden schieten tekort. Ik hoop dat velen ‘telepathisch’ van je kunnen krijgen wat je zegt.

FvL: Ja. Velen zullen dat doen… vooral degenen die betrokken zijn bij het ‘verspreiden van kennis’ over de planeten en sterren. Ze zullen een manier vinden om het uit te drukken in ‘jouw gesprek’.

Blossom: Mijn hersenen houden geen rekening met astrologie… hoe hard ik het ook probeer. Toch is er een dame genaamd Pam Gregory*, naar wie ik in het verleden heb geluisterd en als iemand voor je kan ‘vertalen’, denk ik dat zij dat wel kan!

FvL: Ze kan … en dat doet ze … en zal dat blijven doen. Deze dame is sterk verbonden met dergelijke zaken en heeft deze keer deze positie gekozen om velen te helpen op dit specifieke pad, dat zo velen zo intrigerend vinden. Zij is, zoals ze weet binnenin haar Wezen, in andere levens op beroemde wijze bekend geworden over zulke zaken… en vergaarde in ieder leven Kennis… ten behoeve van het Geheel. We maken van deze gelegenheid gebruik om ALLES te ‘eren’ wat zij aanbiedt voor de verbetering van de mensheid.

Blossom: Hoe heerlijk. Dus… is het een biggie, deze zonsverduistering? Gaat het onze blouses opblazen?

FvL: Het moet ‘spectaculair’ zijn. Toch zal het, naar onze eerlijke mening, niet ‘jullie planeet in vuur en vlam zetten’.

Blossom: Is er gezegd dat dit zal gebeuren?

FvL: Wij geloven van wel.

Blossom: Die had ik nog niet gehoord!

FvL: Je zou verbaasd zijn wat er is bedacht om zowel sensatie als angst aan te jagen.

Blossom: Waarschijnlijk niet. Niet meer. We zijn allemaal zo gewend geraakt aan de leugens en propaganda. Velen van ons worden er niet langer door gefascineerd. Ben er net overheen en wil verder.

FvL: En verder gaan doe je… altijd.

Dus concluderen wij. Ja, deze zonsverduistering zal een schouwspel zijn in de duisternis ervan… en voor degenen die zich daarop ‘afstemmen’ zal er een welkome verschuiving in de Energie plaatsvinden. Toch zouden we niet willen voorstellen dat een noodreis om voedsel in te slaan noodzakelijk is.

Blossom: Goed. Ik denk dat te veel van ons erbij zijn geweest, dat hebben gedaan …, en toen ging alles voorbij de houdbaarheidsdatum!

FvL: Voordat we vandaag vertrekken … willen we graag vermelden dat velen het ‘weten’ voelen en ervaren van iets dat tot iets uitgroeit …

Jullie hebben een spel genaamd ‘Jenga’… we laten je zien hoe je, heel voorzichtig, ergens in de reeds samengestelde structuur een stuk moet nemen en het bovenaan moet plaatsen… om de toren hoger te laten stijgen… maar toch , één verkeerde beweging … en de hele zaak stort in!

Blossom: En jij laat het aan ons over om dat zelf uit te zoeken, nietwaar? Daaruit kunnen zoveel scenario’s worden verzonnen! Daarin schuilt het plezier. Jongens… het was een genoegen om vandaag weer bij jullie te zijn. Er wordt goede informatie aangeboden, waarvoor we allemaal heel dankbaar zijn voor de verheffing.

FvL: Blossom Goodchild… als we gezichten hadden, zouden ze glimlachen. Maar weet dat onze Energie zoveel Liefde uitdrukt naar Iedereen.

Blossom: Ontzettend bedankt. Uit dankbaarheid. In liefdevolle dienstbaarheid. IK BEN.

* Pam Gregory https://www.thenextstep.uk.com/

* To research Monoliths etc Navigating Blossom’s Website. • How To Find Topics From Blossom’s Federation of Light
https://www.youtube.com/watch?v=vgDOYYG44GY&t=0s

Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Martien – Wakkeremensen.org