Welk pad kan een mens volgen in deze hectische tijden? / November 2016 / Berry Vincenta / Geplaatst 22 december 2016

Welk pad kan een mens volgen in deze hectische tijden?
8 december 2016 / Berry Vincenta
Geplaatst 22 december 2016
Voor heel veel mensen ziet het leven eruit alsof er heel veel wegen zijn afgesloten. Dit heeft alles te maken met die enorme omwenteling in het bewustzijn. Wanneer de mens van nu  naar de mogelijkheden kijkt binnen deze grote omwenteling in deze tijd, dan zal daarin een heel ander beeld ontstaan. Maar al datgene wat zo’n enorme druk legt op het bewustzijn in het leven van alledag van ieder mens, werkt zich uit in het persoonlijke leven. En in dat persoonlijke leven van u allemaal individueel, raakt het zaken aan in uw eigen onderbewustzijn, waar nu, juist in deze tijd, specifiek in deze tijd, u naar kunt kijken.
Velen die nog niet vanuit dat bewustzijn gedreven in het leven staan, zullen naar buiten blijven kijken, vanuit angst. Angst vanuit onveiligheid, angst voor verlies, verlies van al datgene wat zo vastgehouden wilde worden in de veilige eigen ruimte Maar juist, deze eigen veilige ruimte, gecreëerd in het persoonlijke leven, staat in deze tijd onder druk. En dit is niet zomaar, dit is een kosmische planmatigheid, die  in deze periode van evolutie moet plaatsvinden. En u allen bent niet voor niets in dit leven op deze plek in deze tijd. Daarom, om vanuit daar zo duidelijk in dat bewustzijn te kunnen staan, zult u ook begrijpen dat het vanuit het bewustzijn ook geen pas geeft om te verschuilen achter dat wat veilig was in dit leven. Maar vanuit de mogelijkheden van het heden te kijken. 

Verstoringen in het veld……?
Laat ons kijken naar hoe het leven zich beweegt. Al datgene wat werd afgebakend, vooral in de westerse wereld, wordt nu overspoeld door allerlei energieën die iets anders meebrengen, en iets anders meebrengen in het veld waar de Westerse mens in leeft. Dit geeft een verstoring van het veld. En deze verstoringen zorgen ervoor dat er van alles gebeurt in het onderbewustzijn van mensen die het oude vast willen houden en het nieuwe nog niet durven omarmen, vanuit angst voor dat wat veranderen wil. Maar deze verandering zal wezenlijk een werkelijkheid worden, want deze verandering heeft alles te maken met een nieuw basisgegeven in de omwenteling van deze wereld. Ooit is gezegd tegen dit medium, jaren geleden, dat er een moment zou zijn dat er niets hetzelfde zou blijven, dat geen steen op de andere zou blijven en dat alles zou veranderen. Toen werd het ontvangen op 1 laag, werd het voor kennisgeving aangenomen, maar nooit werd er werkelijk over nagedacht hoe het zou zijn als het leven volkomen zou keren. Want dit vraagt moed, dit vraagt volkomen te verbinden met het leven van nu. Maar door angst zijn heel veel mensen uit verbinding gestapt, zichzelf terugtrekkend in hun eigen energie, denkend dat ze daar veilig waren. Maar wetend vanuit bewustzijn dat altijd een ieder is ingebed in eenheid, begrijpt u, dat deze energie altijd doorwerkt.
Deze nieuwe wereld….de nieuwe schepping is aanstaande……
En dat u ook binnen die eenheid  daarin uw eigen plaats heeft, met uw eigen verantwoordelijkheid om de co-creator te zijn van deze nieuwe wereld die zich aan het vormen is, maar die vraagt om moedige mensen. Mensen die de anderen willen zien en in die ander zichzelf willen herkennen, die weten wat werkelijke eenheid is, niet alleen maar een eenheid die op persoonlijke voorwaarden is gebaseerd. Een mens die zijn eigen kracht weer ziet en deze kracht ook in de wereld zet, staat voor wat de keuze van het hart is en niet wat de keuze van de groep is waarop meegedreven wordt. Daarin wordt de mens krachteloos en geeft die zijn eigen krachtveld weg en wordt daardoor een speelbal voor al die duistere energieën die de krachteloosheid als voedsel gebruiken voor alle manipulatie en indoctrinatie die deze wereld momenteel zo energetisch overspoelt.
Niet meer alles voor lief te willen nemen van het leven van alledag, maar uw eigen vragen daarbij te stellen en dit ook bespreekbaar te maken in uw eigen wereld van alle dag, maakt dat er iets in beweging wordt gezet door uzelf persoonlijk. En dat u daar dus uw eigen rol in speelt, een rol die werkelijk de rol is van co-creator in deze schepping. Kijk naar uw eigen grootsheid daarin en niet meer vanuit de angst vanuit de menselijke persoonlijkheid, de angst en de kleinheid die de mens zo vaak van zichzelf ziet en daardoor zijn eigen kracht laat krimpen, zal altijd een onderhuidse rol hebben gespeeld. Gespeeld in  wat wel naar buiten mocht stromen en dat wat niet, maar juist daarin, vanuit die innerlijke overtuiging het krachtveld te zijn, vanuit uw eigen bezieling in dit leven en daarvoor te gaan staan, ondanks consequenties in dat leven, maken u tot die Mens met de grote M. En niet die mens die terugbuigt voor wat op hem afkomt.
Herschikking van deze schepping en offers……
Want weet, dat dit het begin is, het begin van een enorm appèl op u allen. Een appèl die vraag om opnieuw te herverbinden, mee te willen stromen in de herschikking van deze schepping. Deze schepping wordt werkelijk herschikt, herschapen en op een nieuwe manier energetisch gevuld. En al het oude zal daardoor dusdanig getransformeerd raken dat het uiteindelijk oplost in zichzelf, want het heeft zijn functie gediend. De functie van groei, de functie van groei van deze enorme collectieve mensheid. De mensheid die altijd vanuit zijn emotie eenheid heeft ervaren, maar nu wordt uitgenodigd de eenheid naar een hoger plan te trekken, een hoger plan is het eigen bewustzijn.
Dat vraagt van u allen om offers te willen brengen. Offers ten opzichte van uzelf, ten opzichte van dat wat in uw leven altijd als zo veilig is geweest, op te willen geven dat wat niet meer noodzakelijk is en uit te nodigen wat wel noodzakelijk is. Uw hart te openen voor deze nieuwe instromingen, die innerlijk zo enorm beklemmend kunnen werken als het niet begrepen wordt. Uw bewustzijn daaraan te verbinden en innerlijk aan uzelf vragen wat betekent dit werkelijk voor mij in mijn leven. Wat kan deze energie aan verandering te weeg brengen in mijn leven? En heb ik de bereidheid daarin mee te willen stromen, of kijk ik niet meer en draai ik me om en loop ik weg, terwijl ik weet in mijn bewustzijn dat ik verbonden ben in eenheid en dat het me altijd zal raken op welk moment dan ook.
Juist u, die hier voor mij zit, mensen onderweg, mensen op zoek, mensen met bewustzijn, zoeken een handvat om ‘om’ te willen en kunnen gaan. Met al die spanningsvelden, die zoveel oproepen ook in het persoonlijke leven, zoals ik deze lezing begon.
Het persoonlijk leven staat daarin onder druk……. Herstellen van de Hartverbinding
Het persoonlijk leven staat daarin onder druk en op alles wat in uw eigen leven nog niet tot evenwicht en balans is gebracht, zullen daarin ook extra gevoelig zijn. U zult daarin veel kwetsbaarder kunnen reageren. Verzet u niet tegen al deze nieuwe instromingen, want het zal u zo helpen los te komen van al datgene wat u innerlijk soms gevangen heeft gehouden. Daarin vrij te zijn. Vrij, volkomen vrij in de mens die u individueel allemaal bent. Weliswaar in verbondenheid met elkaar, maar toch allemaal een totaal eigen kleur. Laat deze kleur dan ook uw eigen heilige kleur zijn en kleur niet mee met de kleuring van de groep om u heen, waarin u dan misschien niet voldoende uw eigen stem of uw eigen kracht presenteert. Waarin juist nu gevraagd wordt deze kleuringen samen te brengen en te weten dat wanneer u uw eigen kracht volkomen autonoom neer durft te zetten, dat deze kracht ook gezien wordt door de wereld om u heen. En daardoor er ook zaken zullen veranderen.
Maar wanneer er mee wordt gestroomd op dat wat de groep als keuze heeft, kunt u zich afvragen; is dit ook mijn keuze? Daarin ligt altijd die enorme vrijheid van eigen keuzes willen, mogen en in deze periode vooral ook móeten maken. Al datgene wat nu zo op u allen afkomt is een enorme energie die op allerlei lagen in uw eigen bewustzijn verwerkt moet worden. Dit is niet gemakkelijk, want heel veel wat daar verwerkt moet worden, vindt geen plek om verwerkt te kunnen worden, omdat er in het onderbewustzijn van veel mensen nog zoveel leeft waar eerst aandacht voor dient te zijn. Wat er dan gebeurt is dat een mens dan zo overvol raakt van al die spanningsvelden dat er een projectie plaats vindt naar buiten toe. En dat er naar buiten wordt gekeken, mensen worden aangewezen als schuldigen, schuldigen over dat wat er persoonlijk wordt gevoeld en ervaren. Als u dit op een ander niveau van uw eigen bewustzijn tilt en vanuit een groter overzicht daarnaar kijkt, dan begrijpt u nu dat dit anders zit. En dat dit vooral te maken heeft met dat iets u aangeboden wordt als een enorme kans en mogelijkheid om aan te groeien. En dat deze groeimogelijkheid vooral te maken heeft met opnieuw te herstellen de hartverbinding vanuit vertrouwen.
Open u in waarheid voor het eigen leven……
De hartverbinding over het zelf; wie ben ik, waar sta ik, ziet iedereen wie ik wezenlijk ben, of laat ik een schil zien van wie ik ben. Durf ik totaal te gaan staan voor mijn eigen waarheid of leef ik de waarheid van de ander, omdat dat een veiliger waarheid altijd voor mij is geweest. Het zal niet meer werken, kan ik u zeggen. Het zal niet meer werken, want ieder mens wordt op zijn eigen autonomiteit aangesproken. En wordt gevraagd zich te openen in waarheid voor het eigen leven. En vanuit die energie zichzelf in al zijn kracht en schoonheid zo duidelijk opnieuw een plek te geven, dat de bezieling daardoor ook op een andere wijze opnieuw wordt gevuld met een volkomen nieuwe energielaag.
De trilling die dan in de ziel in een verhoogde frequentie wordt gebracht, zal daardoor ook de blik in het leven van alledag van u als mens naar buiten veranderen. U zult iets anders gaan waarnemen als u deze energieën werkelijk in uzelf een plaats gaat geven. U zult anders kijken, u zult anders in de ogen van de ander kijken en u zult zichzelf herkennen in de ogen van de ander door die enorme uitstralende bezieling die dan ook collectief plaats kan vinden. Maar altijd, altijd zal dit beginnen met een kleine groep mensen, mensen die de voorlopers zijn en die het voorbeeld willen geven. Mensen die moedig zijn, moedig ten opzichte van wat de kritiek van de buitenwereld zou kunnen zijn. Die moedig doorgaan, wetend dat dat onderdeel is van het plan van hun leven, dat het onderdeel is van de opdracht in dat leven. En dat onderdeel van de opdracht in Uw leven, dit gene is wat ik net heb gezegd. Daarin het voorbeeld te willen zijn.
Stuur niet weg wat u innerlijk als een bedreiging ervaart, maar omarm vanuit wijsheid in het hart, wetend dat het een mogelijkheid is om aan te kunnen groeien. Niemand is in staat en niets is in staat u van uw eigen plaats te duwen, als u uw eigen plaats heeft ingenomen tenminste. Maar als dit niet zo is dan zal daar zeker door de ander ruimte van u worden ingenomen. Alles wat zich nu op dit moment keert in het leven heeft een enorme functie, en zoals ik zei, alles schuift op, alles schuift op in het leven van alledag, alles verandert, alles in die verandering vraagt aanpassing. Geen aanpassing vanuit verzet, maar aanpassing vanuit bewustwording. Wetend dat als ik mee stroom op dat wat kosmisch binnen dit plan gevraagd wordt van mij persoonlijk, dan zal ik het vertrouwen hebben dat ik in die stroom volkomen tegenkom dat wat voor mij noodzakelijk is in mijn leven, gezien vanuit mijn ziel, wat nodig is in dit leven om aan te groeien. Dat is waar ik voor kom in dit leven.
De angst ten opzichte van het wereldbeeld is een grote collectieve angst……..
Wanneer een mens anderen weg blijft sturen op basis van die collectieve angst die gevoed wordt door elkaar op die manier negatief te inspireren, zal de afstand in de verbinding steeds een grote afstand blijken te zijn. En zal ook de strijd die daartussen gevoerd wordt steeds een strijd zijn die in stand blijft door die negatieve onderstroom. Wanneer u dit begrijpt, dan begrijpt u dat u hier allen een hele belangrijke plaats in heeft. En  de strijd op te willen geven ten opzichte van dat wat niet veranderd kan worden, omdat u zelf de verandering bent, dan weet u dat het geen pas geeft om u daar tegen te verzetten. Maar dat het alles met openheid, verbinding en vooral ook vertrouwen te maken heeft. Geen fatalistisch vertrouwen, maar een reëel, volkomen realistisch bij de dag vertrouwen te hebben in iedere stap die gezet kan worden.
De angst ten opzichte van het wereldbeeld is een grote collectieve angst, een angst die ziet wat er vernietigd wordt, een angst die vooral ook zo gevoed wordt door alles wat daaraan ten grondslag ligt. Alles is transformatie en alles wat ook in die vernietiging plaatsvindt, wat vanuit menselijk oogpunt enorme diepe, diepe sporen trekt in het onderbewustzijn, is een energie die alles te maken heeft met die kosmische transformatie. Want alles zal daarin een nieuwe balans moeten hervinden. Deze nieuwe balans zal ook in uw eigen persoonlijke leven steeds meer een plaats gaan vragen.
Als u begrijpt dat uw gedachtekracht dezelfde creatievermogens dragen als dat wat u woordelijk zegt………..
Wanneer ik dit dichter terug breng naar uzelf, kunt u zich iedere dag de vraag stellen; doe ik wat ik werkelijk wil doen, sta ik voor dat wat ik wezenlijk ben en zeg ik dat wat ik voel, zeg ik ook wat ik denk, of zeg ik iets anders dan wat mijn gedachten mij zeggen, want ook daarin zit een enorme aandacht. Als u begrijpt dat uw gedachtenkracht dezelfde creatievermogens dragen als dat wat u woordelijk zegt en daarin wat creëert, dan zult u weten dat juist gedachtenkrachten een enorme potentie in zich dragen, zowel negatief als positief. Een bewust mens draagt de verantwoordelijkheid zijn gedachtengoed zodanig op te schonen dat deze parallel loopt met de woorden die gesproken worden. Dan is daar evenwicht in dat bewustzijn op dat veld. Als u hier op deze wijze naar kijkt zonder uzelf af te breken, maar met ogen van liefde en mededogen naar uzelf kijkt en uw eigen worsteling als mens in deze periode, dan weet u dat u handvaten heeft waar u naar kunt kijken, waar u iets mee kunt doen, vanuit de liefde voor het leven zelf, vanuit de liefde voor deze schepping, maar ook vanuit de liefde voor de totale mensheid waar u onderdeel van bent.
U heeft een plaats in die enorme grote wereldse en kosmische familie, het is allemaal verbonden met uw eigen hartenergie. U kunt niet buitensluiten dat wat niet past in het persoonlijke, Egoïsche leven, het kan alleen maar ingesloten en ingebed raken in het Hartleven. Wanneer u het Hart weer volkomen opent voor het leven van nu, dan zal die specifieke energie   een veel grotere plek gaan innemen. En daarin zal ook al datgene wat vanuit bange, menselijke persoonlijkheidsstructuren nog steeds zo’n enorme rol speelt in het  alledaagse leven, uiteindelijk helpen transformeren…..Die grote  angst , nog steeds zo aanwezig in de mens van nu..
Omarm uzelf, omarm het leven, maar omarm vooral deze hectische tijd en deze enorme chaos die uw leefwereld u laat zien.
Want weet dat achter deze chaos, de wezenlijke en werkelijke stilte ligt. De stilte van de Schepping, de stilte die uiteindelijk de stilte betekent van het tot rust komen van al datgene wat gecreëerd was op deze aarde, op deze Moederaarde. En al datgene wat daardoor zo in de onrust uiteindelijk uit wil werken in deze tijd, zal uiteindelijk tot stilte worden gemaand. Maar stilte kunt u ook nu ervaren in het dagelijks leven als u uw eigen plek begrijpt, uw eigen mogelijkheden, uw eigen talenten en ook vooral uw eigen valkuilen wilt zien waar u niet volkomen uw eigen energie neerzet.
Bezieling op spiritueel gebied……
Zet uzelf dus centraal in dit leven, centraal vanuit het hart, niet vanuit de persoonlijkheid. En het centraal stellen van die energie roept mensen naar u toe waardoor er bezieling ontstaat, waardoor er bevruchting vanuit bezieling ontstaat op spiritueel gebied, waarin u allen elkaar daar in stimuleert om uiteindelijk in de helderheid, de eerlijkheid, de oprechtheid van het eigen hart durft te staan. Ongeacht de omgeving. Dat verandert, U bent de verandering, U bent die verandering in uw omgeving. U laat zien wat daar vanuit energie en morgelijkheden, vooral door het de juiste keuzes te maken mogelijk is en hoe er opnieuw liefde gaat stromen, vanuit verzachting. Liefde vanuit verzachting tussen mensen, liefde vanuit verbinding, liefde vanuit heling., liefde vanuit herkenning ..
Velen op uw aarde, die op de vlucht zijn geslagen, zijn mensen die hun eigen oude veiligheid uiteindelijk hebben achtergelaten, op zoek naar liefde, op zoek naar een beter leven, op zoek naar wat ook geleerd wil worden in dit leven. Omarm, en zie dat uw eigen vluchtweg daarin haast een parallelle vluchtweg is, die niet meer op dit moment dat van u vraagt, maar u vraagt te blijven staan in de kracht, met dat open hart, met een open mind, met een willen helpen veranderen, door gezamenlijk de verandering te willen zijn. En daardoor niet meer vanuit angst te staan, maar vanuit moed steeds opnieuw te kijken vanuit de mogelijkheden en niet vanuit de onmogelijkheden. Er zal zoveel nog gaan omwentelen in uw aller leven, er zal nog zoveel zijn wat steeds opnieuw de keuze vraagt van uw hart. Maar weet, dat u allen  een enorm hartvermogen heeft, en dat dit hart wacht op u. Wacht en wacht, want zij weet van die onvoorwaardelijke liefde die steeds opnieuw de basis zal zijn van deze nieuwe schepping die nu aanstaande is.
Mijn zegen.
Berry Vincenta. Eibergen  nov 2016