Wat zijn de gevolgen van de november verkiezingen in Amerika? 2016 / November 2016 / Berry Vincenta / geplaatst 17 december 2016

Wat zijn de gevolgen van de november verkiezingen in Amerika? 2016
8 december 2016 / Berry Vincenta
geplaatst 17 december 2016

De wereld is geschokt, een groot deel van de aarde, de wereld, de wereldbewoners is geschokt door dat wat zich uiteindelijk heeft getoond, wat tot een realisatie is gekomen, door de keuzes.

Eigenbelang en Wijbelang…….

Ik heb u vandaag heel veel over keuzepatronen verteld en ook hierin wordt de wereld eigenlijk gespiegeld in de keuzes die gemaakt zijn door hele grote groepen mensen. Mensen die zich kennelijk vrij genoeg voelden om uiteindelijk iets te kiezen wat volkomen anders was dan uiteindelijk werd gedacht dat het zou zijn. Het heeft te maken met dat wat in het onderbewustzijn van hele grote groepen mensen speelt.

Omdat er zoveel onvrede en zoveel vanuit persoonlijke onvrede heeft gespeeld, waar niet voldoende op is ingespeeld geweest, volgens al die mensen die die keuze hebben gemaakt, is daarin dit uiteindelijk tot realisatie gekomen. Dit wat de wereld nu zo gespiegeld terugkrijgt in degene die straks aan het roer staat van een heel groot land, zal daarin niets anders kunnen dan constateren hoe belangrijk het is dat een keuze die gemaakt wordt niet vanuit het eigenbelang wordt gemaakt, maar vanuit hart en WIJ-belang. En daarin ligt dus een heel groot stuk verschil.

Het heeft vooral te maken met de persoonlijkheid-structuren waaraan deze mens die deze functie tot zich heeft genomen uiteindelijk zal gaan voldoen. De functie en rol die hij op zijn schouders heeft genomen is een rol die een enorme spiegelende werking zal krijgen naar de mensen die hem op deze plek hebben moeten zetten. Ik heb u gezegd: alles kent zijn bedoeling, alles kent zijn kosmische planmatigheid. Ook hierin wordt voorzien.

En datgene wat de verandering, zoals beschreven, allemaal met zich meebrengt, zal ook dit deel een hele grote verandering blijken te zijn. Daarin zullen ook oude vormen uiteindelijk moeten wijken voor nieuwe planmatigheden, die niet per definitie direct in de vernietiging hoeven terecht te komen, maar die daar ook weer iets anders uit voort kunnen laten komen.

Daarin zal er een nieuwe golving over deze wereld gaan……..

Het gaat erom dat u niet alleen maar vanuit negativiteit naar deze ontwikkelingen kijkt, maar ook een stukje innerlijk vertrouwen kunt voelen over hoe deze ontwikkelingen zich wellicht kunnen gaan ontplooien. Er zal verandering ook hierin heel diep aan ten grondslag gaan liggen, en ook daarin wordt van heel veel mensen gevraagd het oude los te willen laten. Er zullen zaken zijn die niet overeenkomen met wat u allemaal in uw hart voelt en zou wensen.

Er zullen daarin ook hele harde noten moeten worden gekraakt, maar tegelijkertijd, is de basis hiervan de enorme spiegeling die het belang zichtbaar maakt van ieder individu door de keuze die in het leven gemaakt wordt. Niet meer de keuze van het ego en het persoonlijk gewin en belang, maar de keuze voor het wij-belang, voor dat wat goed is voor de wereld.

Dat zal uiteindelijk een enorme strijd gaan worden, om dat ook in de realisatie te gaan brengen. Daarin zal er een nieuwe golving over deze wereld gaan, en deze golving zal alles wat nog niet gezien werd door de mensheid zichtbaar maken en zal alles van iedereen gaan vragen om staande te blijven, staande voor dat wat ik u heb uitgelegd. Is dit duidelijk?

Want weet allemaal dat wat zich nu op deze aarde afspeelt en waar u allemaal inwoner van en bewoner van bent, dat al die enorme krachten, zowel negatief als positief, uiteindelijk ook tot een eenheid worden gedwongen. Het is daarom van belang dat alles wat in de negativiteit van energieën in uw leven plaatsvindt, steeds opnieuw wordt omarmd en wordt gezien door het licht van uw eigen bewustzijn.

……..ik ben het Licht in mijzelf en dit Licht is mijn eigen handvat……..

Laat het toe, ontken het niet, laat het toe, omarm het met alle liefde die in u is, datgene wat nog niet helemaal in balans is. Omarm deze energie zodat het gevoed wordt met Licht, zodat het gevoed wordt met Liefde, zodat het uiteindelijk zal helen tot eenheid. En daarin, in de collectiviteit, wanneer dit wordt gedaan door vele mensen, zal in het veld van deze collectiviteit, uiteindelijk een hele andere basis gaan ontstaan. Een basis, die niet meer wordt gedirigeerd door duistere krachten die uiteindelijk het leven van vele mensen opnieuw willen indoctrineren, die mensen meenemen die niet bewust zijn van zichzelf, die mensen meesleuren in hun eigen afgrond. Maar die wanneer een mens zichzelf bewust is van zichzelf uiteindelijk weet; ik ben niet willoos, ik ben niet krachteloos, ik ben het Licht in mijzelf en dit Licht is mijn eigen handvat waarmee ik kan creëren, creëren de verandering. Ik ben zelf de verandering.

Mijn zegen.

Berry Vincenta November 2016
http://berryvincenta.com/actueel