Waar staan we nu in de wereld gezien naar de ontwikkelingsbalans…………. / November 2016/ Berry Vincenta / geplaatst 13 december 2016

Waar staan we nu in de wereld gezien naar de ontwikkelingsbalans op een schaal van 1 tot 10? eind 2016
November 2016/ Berry Vincenta
geplaatst 13 december 2016

Voel u niet teleurgesteld als ik u zeg dat er nog zoveel moet gebeuren.
Voel u niet teleurgesteld als u nu van mij zult horen dat er nog zoveel gedaan moet worden om in de ontwikkeling van het Bewustzijn zoveel van de grond te krijgen en te brengen.

Want doordat u dit aan wilt gaan en ook al aan zijn gegaan om datgene in de wereld te zetten wat de verandering ondersteund, in de ontwikkeling van deze Aarde, dan zult u daarin werkelijk het belang van het Werk kunnen gaan zien.

Maar er zijn een hele grote groep aan mensen die nog volkomen gespeend zijn van iedere vorm van Bewustzijn ten opzichte van het leven van NU.
Daarom is het belangrijk dat ieder mens die wel deze bewustwording doormaakt, en die weet van zijn eigen kracht daarin en zijn eigen helderheid en wijsheid, dat deze energie in dat collectieve veld gelegd dienen te worden. Hierdoor kan het zich vermeerderen en vermeerderen en vermeerderen, en wordt ieder mens met bewustzijn geacht verantwoordelijkheid te nemen voor dat wat die weet. Nooit meer de mond te houden maar te spreken vanuit dat wat geweten wordt.
Dáár ligt het Werk.

Doordat er nog zoveel ontwikkeld wil worden is het ook een ontwikkelingsweg die niet alleen maar via de Mens gaat. Het is ook een weg die in Kosmische samenwerking gaat. Het is zowel een scheppings-energieveld wat in ontwikkeling is, alsook de Mens die in dat bewustzijn daar uiteindelijk zijn eigen weg in dient te vinden.

Maar datgene wat gedaan moet worden is een Groot werk en vandaar dat iedere keer opnieuw mensen zoals u worden opgeroepen daar uw eigen plek in te nemen en te weten dat daarin u allen bijdraagt om die ontwikkeling uiteindelijk tot stand te brengen. Niets is binnen de tijdsspanne van het menselijk denken gelegd. Laat dit los.

Want binnen het denken over tijd zal het verkrimpen tot iets wat niets met Kosmos te maken heeft en vooral ook niet met kosmische planmatigheid. Want tijd in een mensenleven is een tijd die door de mens wordt geacht mee te nemen in zijn levensstroom, maar tijd wordt kosmisch gezien totaal uitgeschakeld en heeft niets te maken met dat wat u kent.

Wanneer u dat begrijpt, dan begrijpt u dat gisteren en morgen NU is en dat alles tegelijkertijd plaats vind, maar dat daarin naar gekeken wordt vanuit menselijke ogen in de tijdsspanne waarin u leeft en dat geeft vaak de enorme verstoring.

Laat u dus niet teleurstellen en laat u ook niet verkrimpen maar voel het gloeien en het zwellen van het Hart die zoveel werkzaamheid kent en die zoveel zeggingskracht heeft in deze tijd.


Geef de weg de ruimte voor ontwikkeling!

Berry Vincenta 2016 november
http://berryvincenta.com/actueel